J E E J A R
Juridisch Administratief Recht

                        

 

   

    Ingezonden brieven
       over het UWV

    update 14 juni 2022
 

     

 

                                               27 november 2023

           

Brieven van het UWV zorgen voor enorm veel stress bij haar cliŽnten. Veel cliŽnten van het UWV kunnen niet op tegen al dat schriftelijk geweld. Hulp nodig:                                                        info@jeejar.nl.

       

TREFFERS TEGEN UWVUWV Archief

 

 

 

               

              IN VERBAND MET GROTE DRUKTE VERZOEKEN WIJ U ONS.
              EERST TE BENADEREN DOOR TE MAILEN NAAR: info@jeejar.nl


                              VOOR RECENT NIEUWS KIJK OP DE FACEBOOK PAGINA VAN JEEJAR

              In verband met de groot aantal aan hulpvragen inzake het UWV kan de telefoon niet altijd
             worden beantwoord en
het enige tijd met zich meebrengen voordat uw ingesproken bericht
             op de telefoon kan worden beantwoord.
                                            
Onze excuses hiervoor.
             Indien u niet binnen 1 dag wordt teruggebeld stuur mail naar: info@jeejar.nl


       
 Wij kunnen u helpen. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering dan moet de verzekeraar betalen.
         
 Doet uw verzekeringsmaatschappij moeilijk over het inschakelen van JEEJAR, klik hier. 

               KIJK WEL GOED UW POLIS NA, WELKE DEKKING U HEEFT OM DISCUSSIES MET
                                             DE VERZEKERAAR TE VOORKOMEN.
                                                              PAS  OP !!!!
KIJK  VOOR DAT U EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING AFSLUIT GOED NAAR DE VOORWAARDEN. INDIEN U AANSPRAAK WILT MAKEN OP EXTERNE DESKUNDIGHEID WORDT ER VEEL MINDER VERGOED. DAT VERSCHILT ENORM PER VERZEKERING. GA ALTIJD VOOR DE BESTE DEKKING.
ZO VRAAGT DE DAS DE BETALING VAN EEN EIGEN RISICO INDIEN U ZELF UW RECHTSBIJSTAND WILT AANWIJZEN. KIJK GOED NAAR DE POLIS.
INDIEN EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING DE POLIS VOORWAARDEN VERANDERD DAN MAG U ZONDER KOSTEN EN OPZEGTERMIJN DIRECT OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE VERZEKERING.

                                                                  
  
                    
 Heeft u Fibromyalgie en kunt u op Facebook zoek dan naar de groep: "Leven met Fibromyalgie".
         Dit is een groep soortgenoten welke te kampen hebben met Fibromyalgie en het UWV.
                          Hierbij wordt verwezen naar de link: www.steungroep.nl

 

   GA NOOIT ALLEEN NAAR HET UWV. NEEM ALTIJD IEMAND MEE, ALTIJD.
                   
  VOOR DAT U EEN GESPREK AANGAAT MET EEN UWV ARTS EN
                                        NEEM HET GESPREK OP
.
                                                                           KLIK HIER

              
           
                                 
                                                        
   DRINGEND ADVIES JEEJAR
                     Heeft het UWV een negatieve beslissing genomen in welke zin of vorm dan ook.
                                                                 DIEN BEZWAAR IN
                                  GEEN BEZWAAR VERLIEST U ALLE RECHTEN TEGEN HET UWV.

 
                          
    DIEN ALTIJD EEN BEZWAARSCHRIFT IN 

                                 UITSPRAAK OP BEZWAAR NIET GOED GA IN BEROEP
                                                                EN
                                 UITSPRAAK IN BEROEP NIET GOED GA IN HOGER BEROEP

                 WIJ WIJZEN U ER OP DAT HET OPNEMEN VAN GESPREKKEN MET DE UWV ARTS
                                                         EN ARBEIDSKUNDIGE EEN RECHT IS.                 
                                        GEEF DUIDELIJK
VOORAF AAN DAT U DIT WILT DOEN.
                                                  Vooraf is dus een aantal dagen van te voren.
                                          Er mag geen discussie meer zijn over wel of niet het mag.                                   
  
                                             Wordt het niet geaccepteerd geef dit door aan ons.

                              Het bezwaarschrift, zowel als het beroep als het hoger beroep moet
                              binnen 6 weken worden ingediend en voor de zekerheid
aangetekend.
                              In de brief van het UWV staat waar u het bezwaarschrift moet indienen.
                              Bij de afdoening van het bezwaarschrift staat bij welke rechtbank, sector
                              bestuursrecht, u in beroep kunt en bij de afdoening van het
                              beroepschrift staat dat u in hoger beroep kunt bij de Centrale Raad van Beroep
                              te Utrecht.

                                            
Zorg dat u binnen 6 weken reageert !
                      
BEZWAARSCHRIFT AAN HET UWV ALTIJD AANGETEKEND VERZENDEN !!!

                                                                     EN
                          PAS OP BIJ BESLISSING ZIEKTEWET KAN HET ZIJN DAT U BINNEN 2 WEKEN
                                                              BEZWAAR MOET INDIENEN !!

JEEJAR helpt u met het opstellen van een bezwaarschrift, u begeleiden met uw procedure tegen het UWV, zowel bij de bezwaren commissie als bij de rechtbank zowel als bij de Centrale Raad van Beroep. JEEJAR v.o.f. heeft jarenlange ervaring mbt tot deze procedures. 
Heeft u een rechtsbijstand verzekering dat kunt u aangeven dat u JEEJAR v.o.f. in de arm wilt nemen om u bij te staan. Uw rechtsbijstandverzekeraar moet dit accepteren op grond van een uitspraak van het Europese Hof en de Hoge Raad.    

   In verband met de vele hulpvragen inzake het UWV verzoeken wij vragen via de mail te stellen.
              Door toenemende drukte kan het zijn dat u langer moet wachten op antwoord.
                                               Onze verontschuldiging hiervoor.
 

     JEEJAR zit ook op Facebook. Like en deel ons op Facebook zodat alle UWV cliŽnten ons kunnen vinden.
                

27 november 2023 DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO) EN DE KWIJTSCHELDING.
DUO vallende onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het kader van kwijtschelding van studieschulden een eigen beleid. Kwijtschelding is op grond van dat beleid dan, volgens DUO, alleen mogelijk als er sprake is van een geestelijke medische uitzichtloze situatie om humanitaire redenen. Volgens DUO zou hier een lichamelijke uitzichtloze situatie niet onder vallen.
In ons geval betrof het een cliŽnte met het zeer ernstige Chronische Vermoeidheidssyndroom beter bekend onder CVS/ME. Zelfs het UWV had haar al een IVA uitkering toegekend (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), omdat er ook volgens de verzekeringsartsen sprake was van een minder dan geringe kans op herstel. Ondertussen mag verondersteld bekend te zijn dat van CVS/ME, tot op heden, geen genezing mogelijk is omdat de oorzaak van deze ziekte onbekend is.
DUO verklaarde het ingediende bezwaarschrift ongegrond. Maar vond in beroep de Rechtbank Amsterdam aan haar zijde. DUO was het er niet mee eens en stapte in hoger beroep van de Centrale Raad van Beroep. Iets meer dan een week voor de zitting bij de CRvB kwam deze laatste met een brief die diezelfde Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 15 juni 2023 naar de Tweede Kamer had gezonden waarbij, op aandringen van de leden van de Tweede Kamer, diegenen waarbij er sprake is van zware fysieke beperkingen of progressieve ziekte in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Dit schot voor de boeg van de CRvB aan DUO was voldoende om DUO op haar schreden te laten terugkeren en het hoger beroep werd direct ingetrokken. Met de vermelding dat vanaf het indienen van het bezwaarschrift en het intrekken van het hoger beroep door DUO 3,5 jaar zijn verstreken.

30 oktober 2023 door het UWV, Rechtbanken en Centrale Raad van Bestuur ingeschakelde deskundigen onder vuur.
Het UWV heeft een te kort aan verzekeringsartsen en keuringen lopen daardoor massaal uit de tijd. Het UWV probeert dat in te lopen door zelfstandig werkende, vermeende deskundigen,  bureaus in te schakelen. Deze bureaus zijn in de regel echter op geen enkele wijze onafhankelijk. Ten eerste worden ze door het UWV betaald en ten tweede werken daar veelal verzekeringsartsen die jaren als verzekeringsarts bij het UWV hebben gewerkt. En dat geldt ook voor de door de Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep ingeschakelde bureaus. In ťťn geval kon een Rechtbank zelfs gedurende lange tijd geen onafhankelijk deskundigen bureau vinden omdat de belangenverstrengeling met het UWV met de aangewezen bureaus te groot was en deze hun opdracht terug hebben gegeven aan de Rechtbank. Als u wordt geconfronteerd met het feit dat u wordt doorgestuurd naar een dergelijk bureau gebruik het internet om te achterhalen wie bij dat bureau werken en wat hun achtergrond is. Om daardoor duidelijk te krijgen hoe onafhankelijk een dergelijk bureau in werkelijkheid is. 

30 oktober 2023 Steeds minder UWV cliŽnten in bezwaar laat staan beroep.
Het lijkt er meer en meer op dat steeds minder cliŽnten van het UWV een bezwaarschrift indienen tegen de primair besluitvorming en dus het oordeel van de verzekeringsarts. Dit betekent niets anders dan dat vele UWV clienten hun hoofd in de schoot leggen en niet voor hun rechten opkomen en waarschijnlijk opzien tegen het voeren van procedures tegen het UWV. Maar dit instelling is ronduit fout. Als u zelf niet weet hoe u moet handelen tegen het UWV vraag om rechtshulp en dat kan ook bij JEEJAR v.o.f. Verspeel uw rechten niet, het is uw leven, uw inkomen en uw welzijn.

7 juni 2023. Na 3,5 jaar eindelijk de strijd van een cliŽnte tegen het UWV gewonnen.
Deze cliŽnte had CVS/ME hetgeen medisch objectief gediagnosticeerd werd op basis van wereldwijde erkende onderzoeksmethoden. Alleen het UWV wenst die onderzoeksmethoden niet te erkennen en Rechtbanken en zelfs de Centrale Raad van Beroep laten zich moeilijk overtuigen dat CVS/ME een ernstig invaliderende ziekte is. Bij het UWV wordt iedere keer naar voren gebracht dat of het is geen somatische ziekte of bij die betreffende persoon is het maar de vraag of de ernst van die ziekte bij die persoon juist is vastgesteld. Laat het duidelijk zijn CVS/ME is een somatische ziekte en zit niet tussen de oren. En de ernst van deze ziekte bij een patiŽnt wordt vastgesteld juist met als basis de wereldwijde erkende onderzoeksmethoden.
In onderhavige geval bleef het UWV halsstarrig volhouden dat de cliŽnte nog zou kunnen werken en werd het bezwaar ongegrond verklaard. In beroep kwam de Rechtbank er niet uit en er werd een onafhankelijke deskundige aangewezen. Ondertussen was er een herkeuring aangevraagd met een herhaling van zetten door het UWV. De deskundige rapporteerde echter dat de verzekeringsartsen te weinig beperkingen hadden aangenomen. Het UWV zag de bui hangen en nam, een week voor de zitting bij de Rechtbank, een nieuwe beslissing waarbij cliŽnte met 2,5 jaar terugwerkende kracht alsnog een IVA uitkering werd toegewezen. Gevolg geen rechtszitting en dus geen negatieve uitspraak tegen het UWV en dus ook geen negatieve jurisprudentie ten aanzien van het UWV.

12 april 2023 Het is er op of er onder voor patiŽnten met CVS/ME.
PatiŽnten/cliŽnten van het UWV die CVS/ME hebben (het soms zelfs nog niets eens weten) en die onder het UWV vallen in het kader van de Ziektewet, WIA of Wajong vechten in feite tegen de zogenaamde bierkaai genaamd Functionele Mogelijkheden Lijst. De verzekeringsarts van he UWV geeft in die FML aan welke beperkingen iemand heeft. Wat de cliŽnt van het UWV over zijn eigen ziek zijn verklaard wordt niet meegewogen en de verzekeringsarts mag dus putten uit eigen ďinzichtenĒ. Als iemand aangeeft doorlopend moe te zijn, last te hebben van licht, geurtjes, geluid en stress dan valt het muntje CVS/ME niet alleen niet bij verzekeringsartsen maar ook  niet bij huisartsen. Als tenslotte wel de diagnose CVS/ME wordt gesteld zegt dat  nog steeds niets over de mate waarin deze somatische ziekte bij iemand aanwezig is en dat is weer een vrijbrief voor een verzekeringsarts van het UWV die dan ook nog eens roepen dat die persoon conditie moet opbouwen. Een volstrekt verkeerd advies voor patiŽnten met CVS/ME in verband de Post Inspanningsmalaise (PEM) wat niets meer en niets minder betekent dan dat een patiŽnt die CVS/ME heeft zich noodgedwongen moet inspannen er dagen, weken en zelfs maanden over doet om weer enigszins te herstellen. En voortdurend te veel over de grenzen gaan betekent onherroepelijke verslechtering van het ziektebeeld.
De mate van aanwezige CVS/ME is echter wel meetbaar door middel van de zogenaamde kanteltafel test en twee daagse test waaruit dan de mate van CVS/ME en de mate van PEM en cognitieve beperkingen naar voren komen. Veel verzekeringsartsen ontkennen nog steeds het bestaan van CVS/ME als somatische ziekte en willen al helemaal niets weten van de kanteltafeltest en de tweedaagse test en ontkennen steevast dat deze methoden geschikt zijn om de mate van de bij de patiŽnt/cliŽnt aanwezig CVS/ME en of de beperkingen vast te stellen en of het gestelde in de FML hier wel mee in verhouding staan.
Ondertussen lopen er drie hoger beroepszaken bij de Centrale Raad van Beroep waarbij de Raad heeft gevraagd om de validiteit van deze testen aan te tonen. Hierbij is verwezen naar de publicatie va 19 mei 2021 van het Medische Europese Netwerk (EUROMENE) van experts op het gebied van CVS/ME inzake het stellen van de diagnose, wijze van handelen en behandelen van patiŽnten met CVS/ME, waarbij op bladzijde 12 van die publicatie de kanteltafeltest wordt genoemd en de tweedaagse test waarbij zelfs  nog gewaarschuwd wordt om daarmee voorzichtig om te gaan in verband met de PEM. Mocht de Centrale Raad van Beroep toch achter het UWV blijven aanlopen dan is het voor een patiŽnt die CVS/ME heeft nagenoeg ondoenlijk om de mate van zijn beperkingen te objectiveren en zal dat in de regel betekenen einde arbeidsongeschiktheidsuitkering. Stichting Cardiozorg in Hoofddorp en in deze professor dr. F.C. Visser en mevrouw dr. C.M.C van Campen die de hiervoor genoemde testen doen hebben aangeboden om bij de Grote Kamer van de Centrale Raad van Beroep te komen om uitleg te geven over deze wijze van het stellen van diagnose en de mate van ernst van deze ziekte. De uitspraken zullen jurisprudentie vormen die voor iedere patiŽnt met CVS/ME  van belang zal zijn. Er op of er onder.

5 januari 2023. Het UWV en cliŽnten met het Chronisch Vermoeidheid Syndroom of Myalgische Encefalomyelitis (CVS/ME) en de Rechtspraak.
CVS/ME is een niet aangeboren chronische en ernstig invaliderende multisysteemziekte. Daarnaast is er bij deze ziekte sprake van orthostatische intolerantie, post inspanningsmalaise (PEM) en cognitieve beperkingen.
Probleem bij deze ziekte is dat er in eerste aanleg, noch door huisartsen, noch door behandelaars bij de klachten van een patiŽnt een link wordt gelegd naar deze ziekte. Het gevolg is vaak een verkeerde behandeling om conditie op te bouwen of zelfs dat de klachten behoren bij psychische problemen en er psychologen of zelfs psychiaters worden ingeschakeld voor behandeling. En ook de zogenoemde multidisciplinaire behandelingen bij instituten met volledig averechtse werking.
Het duurt soms jaren voordat de juiste ziekte oorzaak zijnde CVS/ME is gesteld en met als gevolg een steeds verder achteruitgaande gezondheidssituatie. Het jaren ďtrekkenĒ aan een patiŽnt met CVS/ME betekent bij deze ziekte achteruitgang, niets meer en niets minder. En een poging om conditie op te bouwen werkt juist averechts. Vooral UWV artsen dringen er bij hun cliŽnten op aan om conditie op te bouwen onder het motto ďrust roestĒ zoals een verzekeringsarts het in zijn medische rapportage over een cliŽnt naar voren bracht. De vraag die gesteld kan worden of een dergelijke arts nog wel weet van voor een eed hij heeft afgelegd. Daarnaast is het ook duidelijk dat verzekeringsartsen maar heel weinig weten van deze ziekte. Een geobjectiveerde medisch wetenschappelijke publicatie van 30 mei 2021 geeft aan dat deconditionering gťťn verklaring is voor orthostatische intolerantie bij patiŽnten met CVS/ME
De Gezondheidsraad heeft in haar advies van 19 maart 2018 aan de Tweede Kamer al aangegeven dat CVS/ME een ernstig invaliderende ziekte is zonder kans op herstel. En de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij brief van 11 december 2018 ook aan de Tweede Kamer geschreven over de ernst van deze ziekte en dat er geen behandelmethoden zijn omdat de oorzaak van deze ziekte nog onbekend is. Bijzonder is dan dat de verzekeringsartsen blijven hameren op allerlei behandelingen. Hoe kan er behandeld worden als de oorzaak onbekend is.
Het rapport van de Gezondheidsraad is algemeen gesteld en dat is voor de UWV artsen een mooie troebele vijver om in te vissen aangezien iedere cliŽnt met CVS/ME een andere mate van ernst en beperkingen heeft. De verzekeringsartsen bepalen dan in een gesprek van maximaal 60 minuten of er wel of niet naar hun mening sprake is van CVS/ME en indien wel hoe ernstig die dan bij een cliŽnt aanwezig is zonder ook maar enig medisch wetenschappelijk onderzoek. Verbazingwekkend is dan ook dat indien specialisten de diagnose CVS/ME hebben gesteld verzekeringsartsen het altijd beter weten dan de specialisten op dit gebied. De echte specialisten zijn dun gezaaid en DE specialisten op dit gebied zijn gevestigd in Hoofddorp in deze Stichting Cardiozorg, professor dr. F.C. Visser en mevrouw dr. C.M.C.  van Campen. Zij werken tevens samen met specialisten in Amerika. Universiteitsklinieken sturen patiŽnten met verdenking op CVS/ME door naar Stichting Cardiozorg voor een juiste diagnose.
De medische rapportages van de verzekeringsartsen blijven leidend voor Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Alleen als er medisch specialistische rapportages aanwezig zijn die tot een andere besluitvorming van het UWV hadden moeten leiden kan reden zijn om een beroep of hoger beroep gegrond te verklaren. Rechters zijn geen medici en bij twijfel vallen zij dan veelal terug op het aanwijzen van vermeende onafhankelijke verzekeringsartsen als deskundige. Deze deskundigen werken dan voor vrij gevestigde medische instituten, maar deze deskundigen zijnde verzekeringsartsen blijken dan in het verleden vele jaren als verzekeringsarts bij het UWV gewerkt en hanteren nog steeds de richtlijnen van het UWV. De onafhankelijkheid moet hier ernstig in twijfel worden getrokken. Helaas is de Centrale Raad van Beroep van mening dat dit moet kunnen. Het resultaat van de rapportages van die vermeend onafhankelijk deskundigen zijn qua inhoud het zelfde als de medische rapportage van de verzekeringsartsen van het UWV dat zal dan ook niemand verbazen maar doet geen recht aan de onafhankelijkheid laat staan aan de onafhankelijkheid van onze rechtspraak.
Van belang derhalve is dat de aanwezigheid van deze ziekte snel wordt gediagnosticeerd om verdere achteruitgang tegen te gaan en om een medisch geobjectiveerd oordeel te krijgen van de ernst van de ziekte bij de specifieke patiŽnt om de verzekeringsartsen van het UWV te kunnen overtuigen.
En voor iedere patiŽnt met CVS/ME die met het UWV te maken heeft geldt de regel dat indien de besluitvorming tegenvalt er altijd in bezwaar, beroep en zo nodig hoger beroep moet worden ingesteld. Laat nooit uw rechten voorbijgaan.

14 juni 2022. Ingezonden brief van lezer van deze site over handelswijze WPEX.

Beste JEEJAR,

Vandaag keuring gehad bij WPEX in Breda. Ook zij gebruiken de SIMS test voor evaluatie doelen?

 Gesprek PsycholoogÖ. Kon geen BIG certificatie aantonen 1.5 uur

 Gesprek Psychiater Ė 1 uur

 Terwijl in arbeidsongeschiktheid zaken een Psychiater:

  1. Het hele dossier zou moeten hebben gelezen. Was in mijn geval niet is gebeurd. Deze wist nauwelijks van mijn ziekteverleden en vond mij met 55 jaar nogal jong voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  2. Minimaal twee uur door een psychiater een gesprek zou moeten worden gevoerd. Doen ze ook in criminele zaken van misdrijf etc. anders is het geen gerechtelijke≠≠≠ expertise.

 Zie gebruiken net als PSYON de SIMS test (75 vragen).

 Graag CliŽnten waarschuwenÖ

 Dit ter aanvulling van ingezonden brief van cliŽnt op 14 mei 2012 ervarinen met PSYON.

WPEX

OMDAT IK BEZWAAR HEB AANGETEKEND TEGEN HET BESLUIT VAN UWV INZAKE WIA, IS MIJ VOORGESTELD OM EEN ONAFHANKELIJKE PSYCHIATER TE LATEN KIJKEN NAAR MIJN GEZONDHEIDSKLACHTEN. DIT BOOD UWV AAN ALS ZIJNDE EEN TEGEMOETKOMING. HE T WEKTE DUS DE INDRUK DAT HET IN MIJN BELANG EN OP MIJN VERZOEK GEDAAN ZOU WORDEN. UWV WAS ER ALLANG UIT DAT IK NIET ZIEK BEN. DIT NAV DE OPMERKING DAT IK ALLEEN MAAR EERLIJK BEOORDEELD WIL WORDEN EN NIET TEN ONRECHTE IN EEN HOEK GEZET WIL WORDEN DOOR UWV. MIJN BEHANDELAAR HEEFT MEERDERE DUIDELIJKE RAPPORTAGES MET DIAGNOSE NAAR UWV GESTUURD.

DE EXPERTISE DOOR PSYON ZOU BESTAAN UIT TWEE AFSPRAKEN ZO STOND IN DE EERSTE BRIEF. DIT WAS EEN NARE BRIEF WAAR ONDERAAN WERD VERMELD DAT ALS IK GEEN GEHOOR ZOU GEVEN AAN HET VERZOEK TOT HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BINNEN EEN WEEK NA DAGTEKENING, DIT GEVOLGEN ZOU HEBBEN VOOR MIJN UITKERING. HOEZO ONAFHANKELIJK?? IK HEB GEBELD EN IK KON EEN EERSTE AFSPRAAK INPLANNEN BIJ EEN PSYCHOLOOG. DIT GESPREK ZOU ONGEVEER TWEE UUR DUREN. HET GESPREK VOND PLAATS IN LEEUWARDEN.

IK MOEST VEEL PRIVE KWESTIES BEANTWOORDEN ZOALS DE WERKSITUATIE VAN MIJN OUDERS ED. ER WERD NAUWELIJKS GEVRAAGD NAAR MIJN KLACHTEN. HEB WEL AANGEGEVEN DAT IK NIET ECHT HAPPY BEN MET DE SITUATIE EN DAT IK MIJN VRAAGTEKENS ZET BIJ DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DEZE EXPERTISE. DE DAME IN KWESTIE WAS OVERHEERSEND EN LEEK MEER OP EEN UWV MEDEWERKER DAN EEN HULPVERLENER. ZIJ WILDE ANTWOORD OP HAAR VRAGEN EN ZODRA IK IETS VERTELDE DAN ONDERBRAK ZIJ DIT. IK MOEST AAN HET EIND VAN HET GESPREK EEN LIJST MET VRAGEN INVULLEN. ACHTERAF BLEEK DIT EEN STRUCTURED INVENTORY OF MALINGERING SYMPTOMS TEST TE ZIJN. DEZE WORDT OA OOK DOOR CRIMINELEN GEMAAKT, EEN SOORT LEUGENDETECTORTEST DUS. HET IS PUUR OM TE ACHTERHALEN OF JE SIMULEERT EN DUS NIET EEN DIAGNOSE STELLEN OP BASIS VAN DE KLACHTEN. UWV ZOU IN HET BELANG EN DE OBJECTIVITEIT VAN DE EXPERTISE GEEN VERSLAGLEGGING VAN MIJN BEHANDELAAR NAAR PSYON HEBBEN OPGESTUURD. DAT IS RAAR WANT TIJDENS HET TWEEDE GESPREK MET DE HEER ÖÖ WERD DUIDELIJK DAT HIJ HAARFIJN KON VERTELLEN WAT MIJN BEHANDELAAR HEEFT GEDIAGNOSTICEERD. ER WORDT DUS TONEELGESPEELD. IK MOEST OVERIGENS VOORAF AAN HET EERSTE GESPREK EEN LIJST MET VRAGEN INVULLEN OVER MIJN LICHAMELIJKE KLACHTEN EN DEZE BIJ AANVANG INLEVEREN. IK GAF AAN HET ĎíDREIGEMENTíí IN DE UITNODIGINGSBRIEF INZAKE GEVOLGEN UITKERING NIET PRETTIG TE VINDEN EN MEVROUW BEVESTIGDE DAT HET WAT NAAR OVERKOMT MAAR DAT IK MIJ WEL MOEST REALISEREN DAT ER OOK VEEL MENSEN NIET OP KOMEN DAGEN. DAN NOG, KORTEN UITKERING IS IETS TUSSEN MIJ EN UWV EN NIET PSYON DIE DE INDRUK WIL WEKKEN ONAFHANKELIJK TE ZIJN.

HET TWEEDE GESPREK VOND RUIM DRIE WEKEN LATER PLAATS, ZELFDE LOCATIE. DE HEER Ö.., PSYCHIATER, WAS NORS EN LEEK OOK MEER IEMAND VAN HET WERKBEDRIJF DAN EEN HULPVERLENER. VROEG DE MEEST VREEMDE VRAGEN OVER SEKSUALITEIT, HET HEBBEN VAN SEX ED. IK GAF AAN DAT DIT PRIV…-ZAKEN ZIJN WAAR HIJ NIETS MEE VAN DOEN HEEFT. OOK ZEI HIJ DAT HIJ VERBAASD WAS DAT IK AANWEZIG WAS OMDAT HIJ VAN ZIJN COLLEGA HOORDE DAT IK BOOS WAS EN HIJ HAD KENNELIJK NIET GEREKEND OP MIJN KOMST (ZOUDEN ZE ZO MENSEN IN

DISKREDIET BRENGEN BIJ UWV: EERST VERVELEND GESPREK MET NARE TEST ZODAT JE NIET MEER GELOOFT IN EEN EERLIJKE AFWIKKELING?). ER WERD VOORTDUREND GEVRAAGD NAAR PRIVE KWESTIES EN OOK WERD MIJ VERWETEN DAT IK DE HUIDIGE BEHANDELING ZOU HEBBEN STOPGEZET. IK GAF AAN DEZE NIET TE HEBBEN STOPGEZET MAAR EVEN IN AFWACHTING VAN PSYON ONDERBROKEN TE HEBBEN MEDE OMDAT UWV GEEN ENKEL VERTROUWEN/GELOOF HAD IN DEZE BEHANDELING. MEN GAF LETTERLIJK AAN DAT MIJN BEHANDELAAR GEEN GOEDE BEHANDELAAR ZOU ZIJN, AL TIJDENS DE KEURING IN JUNI 2011. DE HEER Ö.. VERWEET MIJ TOCH WEL DAT IK NU GEEN BEHANDELING KREEG EN SPRAK ZIJN AFKEURING EN VERBAZING UIT OVER DIT GEBEUREN. HIJ DEED HIER CYNISCH OVER ZO VAN: MAAR DAN HOUDT HET OOK OP TOCH? HIJ ZEI DAT NIET LETTERLIJK MAAR TROK WEL RARE EN ONGELOOFWAARDIGE GRIMASSEN. OOK TOEN IK HEM HAD UITGELEGD DAT HET DUS NIET BEňINDIGD WAS. HET LEEK MEER ALSOF IK MIJ TEGENOVER EEN POLITIEAGENT MOEST VERDEDIGEN/ VERANTWOORDEN EN HET WEKTE BESLIST DE INDRUK DAT HIJ DIT ALS EEN PUNT VAN NIET MEEWERKEN BESCHOUWDE, STEUNTJE IN DE RUG VAN UWV. HIJ HEEFT WEL EEN PAAR VRAGEN GESTELD OVER MIJN GEZONDHEID. AAN HET EIND GAF HIJ AAN DAT DE DIAGNOSE VAN DE PSYCHIATER AUTISME NIET GESTELD KON WORDEN BIJ VOLWASSENEN EN DAT DIT DUS NIET DOOR HEM KON WORDEN BEOORDEELD. HIJ GAF AAN TE GELOVEN IN MIJN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID DOCH IK MOEST VOOR IK AL TE ENTHOUSIAST WERD EERST ZIJN RAPPORTAGE AFWACHTEN. TOEN HIJ DIT NL OVER DE PS. KWETSBAARHEID ZEI, GAF IK AAN BLIJ TE ZIJN DAT HIJ MIJ TENMINSTE GELOOFDE. TOEN ZEI HIJ MET EEN BREDE LACH OP ZIJN GEZICHT: WACHT EERST DE RAPPORTAGE MAAR AF. DEZE ZOU HIJ MET EEN WEEK KLAAR HEBBEN. IK MOEST EEN PAPIER ONDERTEKENEN DAT HET VERSLAG EERST NAAR MIJ GESTUURD ZOU WORDEN (INZAGE, CORRECTIERECHT) EN IK ZOU MAAR DRIE DAGEN DE TIJD KRIJGEN OM AKKOORD TE GEVEN. GAF AAN DIT WEL HEEL KORT TE VINDEN (VOORAL MET HET OOG OP DE MAANDENLANGE BEDENKTIJD DIE UWV HEEFT) EN HIJ BESLOOT DIT IN OVERLEG MET MIJ AAN TE PASSEN TOT EEN WEEK BEDENKTIJD. DAN ZOU HET, ALS IK GEEN OPMERKINGEN HAD, DIRECT NA UWV GESTUURD WORDEN.

HEB ER AL MET AL GEEN GOED GEVOEL OVER. HET IS DUIDELIJK NIET ONAFHANKELIJK/OBJECTIEF MAAR HANDELEN IN OPDRACHT VAN UWV ALS ZOGENAAMDE ONAFHANKELIJKE DERDE. ER KAN DAN GEZEGD WORDEN: ZIE JE WEL, JE BENT NIET ZIEK MAAR JE DOET ALSOF. EEN DESKUNDIGE ONDERBOUWT DIT MET EEN RAPPORTAGE. KORTOM IK BEN NIET TEVREDEN OVER DEZE MANIPULERENDE WERKWIJZE VAN UWV. ZOU ANDEREN DUS ADVISEREN OM NAAR EEN RECHTER TE STAPPEN EN DAN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK TE VRAGEN

 

10 mei 2022 Centrale Raad van Beroep stelt patiŽnt met ernstige CVS/ME in het gelijk.
Een cliŽnt van het UWV heeft in 2020 gevraagd om een vervroegde IVA uitkering. Het UWV kende de man wel een Ziektewet uitkering toe maar zag nog mogelijkheden voor herstel. Het ingediende bezwaar werd afgewezen en de man heeft toen met ondersteuning van JEEJAR v.o.f. de gang naar de Rechtbank gemaakt. Deze rechtsgang heeft landelijke bekendheid gekregen omdat hij per wensambulance naar de Rechtbank is gebracht en liggende op een brancard de zitting heeft bijgewoond. De Rechtbank heeft echter het UWV gevolgd ondanks de inbreng van de bij de zitting aanwezige deskundige mevrouw dr. C. M.C. van Campen van Stichting Cardiozorg.
Na het ongegrond verklaren van het beroep door de Rechtbank heeft JEEJAR v.o.f. namens hem hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep die het hoger beroep in een versnelde procedure ter zitting heeft gebracht waarbij de zitting online heeft plaatsgevonden.
De CRvB heeft thans uitspraak gedaan en de uitspraak van de Rechtbank vernietigd en tevens de beslissing op bezwaar van het UWV vernietigd. De CRvB gaat in de uitspraak nog verder door zelf te beslissen dat de cliŽnt/patiŽnt met terugwerkende kracht een vervroegde IVA toe te wijzen en vervolgens het UWV te veroordelen in de proceskosten.
Wat hier van belang is dat het UWV vast blijft houden aan herstel mogelijkheden bij patiŽnten met CVS/ME en te onpas verwijst naar multidisciplinaire behandeling. Dergelijke behandelingen zorgen juist voor veel te veel belasting en zorgen voor verslechtering van het ziektebeeld en veroorzaken Post inspanningsmalaise (PEM) en staan haaks op het advies van de Gezondheidsraad inzake CVS/ME en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die onomwonden aangeven dat de oorzaak van CVS/ME niet bekend is en dat brengt met zich mee dat er dan ook geen behandeling mogelijk is.

24 maart 2022 Long-Covid patiŽnten de klos bij het UWV.
PatiŽnten met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) moet die al sinds jaar en dag ervaren en vechten voor hun rechten bij het UWV. Met Long-Covid patiŽnten zal dit niet anders gaan. De symptomen van Long-Covid lijken veel op die van CVS/ME en dus ernstige vermoeidheid. Ernstige vermoeidheid die niet traineerbaar is. Maar verzekeringsartsen van het UWV willen hier niet aan in feite ook nog eens bevestigd door medische praktijken die daaraan geld willen verdienen door aan te geven dat CVS/ME wel geneesbaar is. CVS/ME is een erkende ziekte waarvan de oorzaak echter niet bekend is zoals ook door de Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is gerapporteerd en door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderschreven. En dus als de oorzaak niet bekend is hoe kan er dan sprake zijn van genezing of behandeling. De steeds weer in het kader van vermeende genezing genoemde Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is in Engeland in de Richtlijn door de Engelse Gezondheidsraad weggeschreven omdat deze vermeende therapie zorgt voor verslechtering dan verbetering en dat geldt in feite ook voor multidisciplinaire behandelmethoden waar verzekeringsartsen van het UWV ook steeds weer op hameren. Maar dat soort behandelingen zij dusdanig intensief dat patiŽnten met CVS/ME dit niet alleen niet kunnen volhouden maar er ook op achterruit gaan. JEEJAR heeft vele dossiers van procedures tegen het UWV waaruit blijkt dat dit soort behandelmethoden zorgen voor een neerwaartse spiraal. De Long-Covid patiŽnten zullen eenzelfde speelbal vormen voor de verzekeringsartsen van het UWV omdat de kennis bij deze verzekeringsartsen ontbreekt. En dat terwijl deze verzekeringsartsen gaan over het wel of niet krijgen van een Ziektewet uitkering of een WIA/IVA uitkering. Rest deze  Long-Covid patiŽnten dan ook bij negatieve besluitvorming van de zijde van het UWV om in bezwaar, beroep en zo nodig hoger beroep te gaan.

15 december 2021 Gezondheidsraad en Minister WVS van CVS/ME geen genezing mogelijk.
De Gezondheidsraad schrijft in haar advies van 19 maart 2018 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal het volgende in hoofdstuk 4 ďde behandelingĒ als conclusie: ďEr is nog geen oorzakelijke behandeling voor ME/CVS. Arts en patiŽnt moeten gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om de symptomen van de ziekte te verlichten. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de oorzaak van ME/CVS te ontrafelen, zodat een oorzakelijke behandeling in zicht kan komenĒ. En voor de goede orde een verzekeringsarts speelt hierin geen rol omdat deze geen behandelaar is.
De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft bij brief van 11 december 2018 tevens het volgende aan de Tweede Kamer der Staten Generaal geschreven: ďDe uitganspunten van het UWV erkennen ook dat er nu geen behandeling bestaat die zich richt op de aanpak van de oorzaken van de ziekte. Die zijn immer niet bekendĒ.

19 augustus 2021. Rechtbank Noord-Holland bij cliŽnte met CVS/ME geen genezing mogelijk.
Ook in dit geval is er sprake van zeer lang lopende procedures bij de Centrale Raad van Beroep die het hoger beroep ongegrond heeft verklaard maar zich nu in feite wel achter de oren moet krabben.
CliŽnte heeft zich in de jaren meerdere keren ziek gemeld wat dan resteerde in weer bezwaarschriften en beroepschriften waarbij de Rechtbank Noord-
Holland twee beroepen voegde in 1 zitting en 1 uitspraak met een duidelijke motivering. Van de zijde van cliente zijn er diverse medisch wetenschappelijke publicaties inzake het Chronische Vermoeidheidssydroom/Myalgische encefalomilitis (CVS/ME) aan de Rechtbank toegezonden waarin wordt omschreven hoe er een diagnose moet worden gesteld, dat CVS/ME cognitieve beperkingen met zich mee brengt en Post Inspanningsmalaise (PEM). Van belang hierbij is dat deze wetenschappelijke onderzoeken ook aangeven dat de wijze waarop Stichting Cardiozorg te Hoofddorp en in deze professor dr. F.C. Visser en mevrouw dr. C.M.C. van Campen op de juiste wijze de diagnose stellen.
Daarnaast is van belang dat zowel de Gezondheidsraad in haar advies als de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn brief aangeven dat er tot op heden er geen sprake kan zijn van een behandelmethode simpelweg omdat de oorzaak van CVS/ME nog steeds onbekend is. Dus ook Cognitieve Gedragstherapie en GET worden dus ook door de Minister naar het land der fabelen verwezen en de Minister is ook nog eens indirect de "baas" van het UWV, waarbij duidelijk mag zijn dat de verzekeringsartsen zich niet laten liggen aan deze wetenschappelijke onderzoeken noch aan de rapportages van Cardiozorg. Maar de Rechtbank Noord-Holland heeft dat wel gedaan en de besluiten op bezwaar van het UWV beiden vernietigd en aangegeven dat het UWV een nieuwe beslissing op bezwaar moest nemen. Dat heeft het UWV vandaag gedaan en cliŽnte krijg met een terugwerkende kracht van bijna 3 jaar een IVA (Inkomstenvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) toegekend.

7 juni 2021 Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deconditionering niets met ME/CVS te maken heeft en is ME/CVS patiŽnten op herstelgedrag aanspreken zinvol ?

Het op 4 mei 2021 in het Journal of Translational Medicine gepubliceerde onderzoek geeft als conclusie aan dat decondionering niets te maken heeft met de ziekte ME/CVS (Deconditioning does not explain orthostatic intolerance in ME/CFS).
UWV artsen houden al jaren bij hoog en laag aan dat patiŽnten met ME/CVS aan hun conditie moeten werken om voor verbetering te zorgen. Door het huidige onderzoek wordt die door de artsen van UWV opgeblazen luchtballon op grond van geobjectiveerd wetenschappelijk onderzoek doorgeprikt. En wat meer is dat patiŽnten met ME/CVS die nog niet weten dat ze deze ziekte hebben allerlei trajecten volgen om ďbeterĒ te worden al dan niet voorgesteld door hun behandelaar of gedwongen door de bewoordingen van de UWV artsen er alleen maar slechter op worden. Het is namelijk ook een bewezen feit dat te veel doen en te weinig horizontaal rust nemen tot gevolg heeft dat de patiŽnt met ME/CVS er alleen maar op achteruit gaat.

Een ander gepubliceerd onderzoek van april 2021 in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (onderzoekers M. Vink en F. Vink-Niese) geeft een hele bijzondere conclusie: ďCognitieve gedragstherapie  en oefentherapie leiden niet tot verlaging van het aantal arbeidsongeschikte ME/CVS patiŽnten. Daarmee ondersteunt deze studie de conclusie van de Gezondheidsraad dat CGT en GET geen naar algemeen medische maatstaven  adequate behandeling vormen. Het is derhalve zinloos ME/CVS patiŽnten aan te spreken op hun herstelgedrag ingeval zij ervoor kiezen een dergelijke therapie net te willen volgen. Tevens is dat onverantwoord vanwege het grote risico op verergering van klachten en veroorzaken van ernstig terugvallen door beide therapieŽn.Ē
In feit liggen beide onderzoeken in elkaars verlengde en geeft  het laatste onderzoek overduidelijk aan welk gevaar schuilt in dergelijke, vermeende, therapieŽn en dat geldt ook voor de illusie dat conditie opbouwen zou zorgen voor een verbetering.

7 juni 2021 Het machtsmisbruik van het UWV tegen patiŽnten met CVS/ME.
Al jaren vechten patiŽnten met CVS/ME om erkenning van hun ziekte en de gevolgen daarvan in feite in soort voortslepende oorlog tegen het UWV.
Dat het UWV en dan bij monde van de (verzekerings)artsen geen middel schuwen om CVS/ME weg te zetten als iets wat tussen de oren zit duurt tot op de dag van vandaag voort.
En dat ondanks het advies van 19 maart 2018 van de Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer en de brief 11 december 2018 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het eigen beleidsstuk UWV 2018 ďde beoordeling van cliŽnten met ME/CVS bij UWVĒ.
Het probleem wat hierbij ingeslopen is zijn de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat de algemene stelling van de Gezondheidsraad dat CVS/ME een ernstig invaliderende ziekte is per patiŽnt/cliŽnt van het UWV moet worden afgezet onder het motto niemand is gelijk en bewijs maar hoe ernstig de CVS/ME bij de betreffende persoon is.
In Nederland kennen we maar ťťn instituut die de expertise in huis heeft om de mate van CVS/ME bij iemand vast te stellen en dat is Stichting Cardiozorg in Hoofddorp en in deze de behandelaar professor dr. F.C. Visser en deskundige mevrouw dr. C.M.C. van Campen. Beiden zijn reeds meerder keren met JEEJAR v.o.f. mee geweest als deskundige naar de Centrale Raad van Beroep om aan te geven wat de ernst van deze ziekte is en dat ook nog eens op de persoon waarvoor die zitting werd gehouden.
Vorig jaar heeft Cardiozorg samen met het John Hopkins Universaty School of Medicine te Baltimore diverse onderzoeksmethoden gepubliceerd na empirisch  medisch wetenschappelijk onderzoek bij over de 700 vrouwen en ruim honderd mannen waaruit blijk dat patiŽnten met CVS/ME cognitieve beperkingen hebben en Post Inspanningsmalaise (PEM) en orthostatische intolerantie en op grond daarvan veelal huis dan wel bed gebonden zijn.
Maar nu komt het.
Het UWV vindt dit optreden van Cardiozorg blijkbaar dusdanig lastig dat het UWV vallende dus onder die Minister van VWS op verzoek van het UWV, wat valt onder de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het voor elkaar heeft gekregen dat de Inspectie Volksgezondheid bij Cardiozorg door twee verpleegkundigen (dus geen artsen, laat staan specialisten) een onderzoek heeft ingesteld bij Cardiozorg. De bewoordingen die tijdens dat bezoek zijn gebruikt en ook hetgeen ondertussen door de Inspectie op papier is gezet is het souffleren van de bewoordingen van de UWV artsen.
En heeft dit gevolgen. Uiteraard. Dit proberen met modder te gooien naar Cardiozorg is een poging om de rapportages van Cardiozorg ongeloofwaardig te maken en de relatie tussen Cardiozorg en patiŽnten proberen te vertroebelen.
En is dit wel waar, jawel aangezien een arts, geaccordeerd door een verzekeringsarts, van de UWV vestiging Hengelo van het UWV in haar medische onderzoeksverslag het volgende aangeeft: ďNb cardiozorg is omstreden, naar Visser (echtgenoot van Campen) is onderzoek gaande.
Hoe kan het UWV weten, laat staan een arts van het UWV in Hengelo, dat er op zich sprake is van een onderzoek van de Inspectie bij Cardiozorg.
Het machtsspel wat hier wordt gespeeld en dat ook nog eens over alle ruggen van alle patiŽnten met CVS/ME die met het UWV te maken hebben is van ongekende orde.
Hier komt direct het spook van de Toeslagen affaire naar boven. Ook hier is er sprake van misbruik van macht en directe poging om diegenen die het toch echt beter weten als medische specialisten buitenspel proberen te zetten.

10 juli 2020
Hoe invaliderend is CVS/ME als de hamvraag bij het UVW, Rechtbanken en Centrale Raad van Beroep.

De Rechtbanken en Centrale Raad van Beroep moeten het bij die vraag, met hun eigen onvermogen dat de rechters nu eenmaal geen medici zijn, in vele gevallen blind varen, op de mening van verzekeringsartsen.
En als de specialisten op het gebied van CVS/ME in deze Stichting Cardiozorg te Hoofddorp een diagnose geeft van de ernst van de CVS/ME en daarbij aangeeft hoe zij, na diverse onderzoeken, bij die wetenschap komen en welke belemmeringen die patient heeft dan worden die medische reacties steevast door verzekeringsartsen afgeschoten als niet wetenschappelijk bewezen.
Zo worden personen op een kanteltafel getest, moeten ze vele vragenlijsten en geheugen testen doen. Stappenteller maakt daarbij tevens onderdeel uit van het kunnen stellen van een diagnose.
Maar zoals gezegd accepteren UWV artsen dit soort onderzoeken niet laat staan de methoden en middelen die daarbij worden gebruikt.
Maar er gloort licht aan de horizon. Stichting Cardiozorg in samenwerking met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en het Department of Pediatrice, Johns Hopkins Univerity School of Medicine te Baltimore doen al gedurende langere tijd onderzoek in het kader van CVS/ME, waarbij er sprake is van empirische medisch wetenschappelijke onderzoeken met veel vrouwen en mannen met CVS/ME. Ondertussen zijn op grond van die onderzoeken de laatste maanden diverse publicaties geweest.
In het kader van de neurologische gevolgen en beperkingen bij patienten met CVS/ME hebben hier zelfs dr. B. Schaller van de Univerity of Zurich, dr.
A. Fedorowski, Lund Univerity Sweden en dr. V. Bari, IPCCS Policlinico San Donato Italy aan meegewerkt.
Met al deze publicaties wordt wetenschappelijk bewezen dat de gebruikte methoden valide zijn en zorgen voor een juiste beoordeling van de mate van invaliditeit van die betreffende persoon die CVS/ME heeft en zullen de UWV verzekeringsartsen toch een andere toon moeten gaan aanslaan.
Ondertussen zijn deze publicaties, in het Engels maar met een Nederlandse vertaling, door JEEJAR, naar de Centrale Raad van Beroep gezonden om ook de Raad er van te doordringen dat de Raad ook anders tegen deze ziekte dient aan te kijken.

24 april 2020 Covid19/Corona en het UWV.
Duidelijk mag zijn dat dit virus ondertussen de hele wereld over hoop heeft gegooid. Het meest dringende advies is dan ook: ďBlijf thuisĒ. Het lijkt er echter op dat steeds meer mensen weer mobiel worden.
De medewerkers van het UWV werken thuis en dat betekent dat dossier door verzekeringsartsen worden beoordeeld op wat op papier staat zonder de betreffende cliŽnt te zien. En dat is in strijd met artikel 4 lid 1 sub b. en c en lid 2 Schattingsbesluit wat spreekt van verzekeringsgeneeskundig onderzoek. En  dat is dus niet alleen een papieren onderzoek. De directie van het UWV heeft aangegeven dat dossiers dienen te worden afgehandeld zonder fysiek onderzoek. De vereniging van UWV artsen heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.
Wat blijkt dat toch aan de wens van de directie wordt voldaan. De verzekeringsartsen proberen dat op te vangen door aan cliŽnten, telefonisch, te vragen om toestemming om gegevens te mogen opvragen van behandelaars of de huisarts. Dan moet er wel een, ingevuld volmacht formulier, naar die cliŽnt te worden gestuurd en moet er ook instaan aan wie de volmacht zal worden verzonden en welke vragen er worden gesteld. Als er een blanco volmacht formulier wordt toegezonden dan niet tekenen.
Maar ťťn ding blijft en dat is dat een lichamelijk onderzoek deel moet uitmaken om tot een medisch geobjectiveerd oordeel te komen.
En wat ook klemt is dat UWV cliŽnten personen aan de lijn krijgen die geen verzekeringsarts zijn en die dus ook geen medische vragen mogen stellen, maar dat wel doen. En een UWV cliŽnt kan niet verifiŽren of er sprake is van een verzekeringsarts.  Dus bij een telefoon van het UWV die medische vragen stelt altijd vragen naar de naam en of de betrokkene verzekeringsarts arts is, met vermelding van het BIG registratienummer. Opschrijven!!
En wat als iemand zich ziek heeft gemeld bij het UWV krijgt hij dan het voordeel van de twijfel en krijgt hij de Ziektewet uitkering en wat voor gevolgen heeft dat als over een half jaar er weer fysieke keuringen mogelijk worden en dan die verzekeringsarts van mening dat de Ziektewet onterecht is toegekend. Moet die UWV cliŽnt dan terug betalen (bruto).
Hoorzittingen worden alleen nog telefonisch gedaan. Het houden van een telefonische conferentieschakeling lijkt nog voor problemen te zorgen. Maar ook dan kan er geen lichamelijk onderzoek plaatsvinden.
En een goede raad. Neem altijd alle gesprekken met het UWV op. Omdat u wordt gebeld is het zondermeer toegestaan dat u in uw eigen huis dat gesprek opneemt.

11 maart 2020. Medisch wetenschappelijk onderzoek inzake CVS/ME.
Recent zijn er twee medische rapportages gepubliceerd inzake CVS/ME. Duidelijk mag zijn dat veel meer vrouwen deze ziekte hebben  dan mannen. Er is dan ook sprake van een onderzoek bij beide geslachten om zo een duidelijk beeld te geven en er is sprake van empirisch onderzoek dat wil zeggen dat heel veel personen zijn onderzocht.
Bij die onderzoek inclusief de toepassing van de zogenaamd kanteltafeltest is gebleken dat personen met CVS/ME bij een tweede test en dag er na of wat later aanmerkelijk en aangetoond slechter presteren. Bij CVS/ME patiŽnten is er sprake van Postinspanningsmalaise (PEM) en soms moeten die patiŽnten zeer lang recupereren door met name liggend niets te doen om weer op het oude toch al slechte niveau terug te komen. De UWV artsen en met hen andere artsen roepen vaak dat die patiŽnt die CVS/ME heeft meer moet doen en dus conditie moet opbouwen. Uit het onderzoek is gebleken dat het verplicht conditie opbouwen het meest slechte advies is wat kan worden gegeven en volstrekt averechts werkt omdat juist inspanning zorgt voor een evidente verslechtering van het ziektebeeld.
En bij die patiŽnten met CVS/ME moet er rekening  worden gehouden dat om nog enige stabiliteit te verkrijgen er regelmatig liggen uitgerust moet worden. Dus niet zittend of hangend in de bank maar echt liggen.

11 maart2020
Het geheugen van de Eerste en Tweede Kamer is nihil.
De regering en parlement zijn men van mening dat alle zelfstandige ondernemers en dat zijn er zoín miljoen verplicht moeten worden om een verzekering af te sluiten de zogenaamde Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
De premie wordt afhankelijk van de inkomsten (8%) met een maximum van Ä 250,00 per maand te innen door de belastingdienst.
En nu komt het, bij ziekte (volledig) komt er een uitkering, via het UWV, van 70% van het laatst verdiende inkomen met een maximum van Ä 1.650,00 bruto per maand. Daar kan iemand die gewend is om met zijn riante inkomen en die volledig uitvalt toch niet van bestaan. Er zijn al diverse zzpíers die zelfstandig zijn verzekerd met hogere premies maar die bij ziekte alleen maar strijd hebben met de verzekering. Daarom willen veel zzpíers dan ook geen verzekering. En straks is er weer strijd met het UWV en daar kunnen de huidige cliŽnten van het UWV boeken vol over schrijven.
Maar is er met die AVO iets nieuws onder de zon. Natuurlijk niet. Er was in het verleden een Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), uitvoeringsorgaan het UWV. Die is echter per 1 augustus 2004 afgeschaft. Overweging van de regering en overgenomen door de Eerste en Tweede Kamer: ďdie zelfstandigen kunnen zich prima zelf verzekerenĒ. Een drogreden zo is gebleken en nog meer omdat die zzpíer die zich zelf wilden verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid eerst door de verzekeringsmaatschappij door de medische mangel werden en nog worden gehaald en de verzekeraars torenhoge premies hanteren en bij ziekte moeten vechten voor die uitkering met als gevolg dat er maar weinig zzpíers een dergelijke verzekering hebben.
Noch de regering, noch de Eerste en Tweede Kamer lijken iets geleerd te hebben maar willen nu alleen maar mee profiteren met die miljoen zzpíers die Ä 250,00 per maand moeten afdragen dus op jaarbasis Ä 3000,00 en dat keer een miljoen, kassa. Weer een verdien model voor de regering. Maar ťťn ding blijft het maximale bedrag van Ä 1.650,00 bruto is een lachertje en staat in schril contrast met het gemiddelde bruto loon in Nederland van Ä 3000,00 per maand.

 

16 augustus 2019 Beleidsstuk van UWV inzake beoordeling CVS/ME door verzekeringsartsen genegeerd.
Het UWV heeft op 4 juli 2018 dit beleidsstuk vastgesteld en de samenwerkende organisaties van ME patiŽnten hebben naar aanleiding van dat beleidsstuk vragen gesteld die zijn beantwoord en die antwoorden maken onderdeel uit van het beleid. Dit beleidsstuk is weer te vinden op internet. Zo staat er in dat ook de thuissituatie van belang is maar dat is het intrappen van een opendeur omdat in de op 8 juli 2015 door het UWV vastgestelde standaard ďDuurbelastbaarheid in arbeidĒ al uitdrukkelijk aangeeft dat de thuissituatie moet worden meegewogen.
Tevens wordt er aangegeven dat een verzekeringsarts gegevens ďkanĒ opvragen van behandelaars, maar dat ďkanĒ wordt een ďmoetĒ als de cliŽnt nadrukkelijk vraagt om de behandelaars om informatie te vragen.
Maar in de praktijk blijkt dat veel verzekeringsartsen CVS/ME niet erkennen als ziekte en zelfs in bezwaar, beroep en hoger beroepsprocedures in de ontkennende stand blijven staan en zelfs schrijven dat er geen sprake is van een medisch substraat of medisch geobjectiveerde ziekte en dat het bij die cliŽnten veelal ligt aan deconditionering. Dus meer trainen en oefenen. En laat dit laatste nu juist funest zijn voor CVS/ME patiŽnten.
Een ook de Centrale Raad van Beroep laat zijn oor vaak liggen bij de mening van die artsen omdat niet precies bij die betreffende cliŽnt/patiŽnt is aangetoond welke beperkingen deze heeft en gaat dus de CRvB voorbij aan het advies van de Gezondheidsraad dat CVS/ME gezien moet worden als een ernstig invaliderende ziekte waarvan tot op heden geen genezing mogelijk is. Vanuit JEEJAR (www.jeejar.nl) liggen een aantal hoger beroepsprocedures voor bij de CRvB in het kader van CVS/ME cliŽnten/patiŽnten waarbij wij worden bijgestaan door de specialisten op het gebied van CVS/ME in Nederland, in deze Stichting Cardiozorg te Hoofddorp. Het wachten is dus op de goede afloop in die procedures en eindelijk een eind te kunnen maken aan het handelen van die verzekeringsartsen.

9 mei 2019 UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP
Stap terug voor mensen met CVS/ME en POTS. Ondanks dat bij een persoon matige CVS/ME medisch geobjectiveerd
is vastgesteld evenals een belangrijke daling in de bloeddoorstromingmet concentratie problemen en orthostatische intolerantie is de Raad meegegaan in het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV.
Ter meerdere lering geeft de Raad aan dat CVS/ME dan wel een door de Gezondheidsraad aangegeven ernstig invaliderende ziekte is maar datdat te algemeen is gesteld en dat iedere cliŽnt van het UWV die CVS/ME en zo mogelijk ook nog POTS heeft maar moet aantonen hoe erg dieziekte bij hem of haar is. En dat wil zeggen dat de door de verzekeringsarts
opgestelde FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) door een medisch specialist op het gebied van CVS/ME moet worden tegen gesproken in de vorm dat die verzekeringsarts van het UWV het in dat kader dus niet goed heeft en te
weinig beperkingen heeft gesteld.
Probleem voor velen patiŽnten met CVS/ME is dat er maar weinig specialisten zijn die een FML willen beoordelen op zijn (on)juistheid.
Ter zake heeft JEEJAR wel dit soort specialisten aan haar zijde.

2
1 februari 2019. In de IVA zonder keuring omdat het UWV achterstanden wil inhalen.
Van de arbeidsongeschikten zitten er 40% in de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en het overige deel WGA of voor een deel dan wel geheel in de WIA voor een bepaald percentage. Voor de goede orde WGA en IVA zijn beiden onderdeel van de WIA wetgeving.
Er is al lang sprake van grote achterstanden in herkeuringen bij het UWV. Er komen ook dit jaar weer duizenden klanten bij en het aantal verzekeringsartsen die afscheid nemen blijft stijgen.
Het UWV heeft wat nieuws verzonnen en dat is medische dossiers door verpleegkundigen te laten bestuderen (hoe zo medisch geheim) zonder dat daar nog een verzekeringsarts bij aan te pas komt. De klokkenluider binnen het UWV geeft zelfs aan dat handtekeningen van verzekeringsartsen die worden gebruikt bij het zogenaamde contra sign massaal zijn misbruikt cq gekopieerd. Dit laatste is ook het geval bij keuringen en herkeuringen door artsen die nog geen verzekeringsarts zijn, waarbij en dan onder het rapport een contra sign staat van een verzekeringsarts. Te gek voor woorden maar geaccepteerd door de Centrale Raad van Beroep.
Nu hebben die verpleegkundigen duizenden, het UWV spreekt van 2555 en de klokkenluider van 5000-6000 dossiers ďweggewerktĒ en die klanten hebben een IVA toegewezen gekregen.
Dat staat in schril contrast met diegenen die in bezwaar, beroep en zelfs hoger beroep moeten vechten om een IVA, terwijl er uit het dossier al lang blijkt dat er geen genezing mogelijk is en zowel de verzekeringsarts als de arbeidskundige zich in allerlei bochten wringen om maar aan te tonen dat die betrokkene nog enige arbeid kan verrichten of kan genezen terwijl de behandelende medische sector aangeeft ďuitbehandeld en leert u er maar mee levenĒ. Als die 2555 of meer dossiers ook zo zouden zijn benaderd dan hadden maar een paar klanten een IVA gekregen.
Verpleegkundigen die geen oordeel mogen geven omdat zij geen verzekeringsarts zijn, zelfs ambtenaren van het UWV Werkbedrijf presteren het om aan hun klanten medische vragen te stellen hetgeen gewoon verboden is en dat geldt trouwens ook voor de ambtenaren van de gemeentelijke sociale dienst. Geen medicus geen medische vragen.
Wat gaat de Minister van Sociale Zaken doen en moeten al die dossier weer opnieuw worden bekeken en nu door verzekeringsartsen en komt dan die IVA alsnog in gevaar.
Er is ten opzichte van vele andere die voor hun rechten vechten sprake van volstrekte willekeur, rechtsongelijkheid, rechtsonzekerheid en een gebrek aan motivering van de desbetreffende besluiten. Het zal gaan leiden tot vele gerechtelijke procedures en het ambtelijk apparaat van het UWV nog veel meer belasten.

22 januari 2019. PTSS en oorlogstrauma door UWV niet (her)erkend.
Voor UWV artsen is het duidelijk moeilijk om PTSS te herkennen als ernstige psychiatrische aandoening laat dus staat dat er sprake is van een erkenning van deze invaliderende aandoening. Voormalige militairen die gevochten hebben in oorlogsgebied, politieambtenaren, maar ook personen die in hun leven zeer traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en dat, in de regel, gedurende een tijd verdringen, soms zelfs jaren, die op enig moment toch zogenaamd getriggerd worden waarbij de trauma's opeens ten volle naar buiten komen. Deze personen kunnen van de ene dag op de andere veranderen of zich anders gaan gedragen en vervolgens voor hun partners en de buitenwereld veranderen in een ander persoon en volledig disfunctioneel worden. Deze personen hebben dan direct gespecialiseerde psychiatrische hulp nodig waarbij soms ook directe opname nodig is om erger te voorkomen. In de diverse zaken die JEEJAR heeft wordt dan gezien dat de behandelaars alleen maar bezig zijn met pogingen om de betrokkene niet verder te laten afglijden, laat staan dat er sprake is van een behandeling om tot herstel te komen. Die betrokkenen worden daardoor arbeidsongeschikt en komen dan in aanraking met de verzekeringsartsen die in een gesprek van 60 minuten de psychische gesteldheid van iemand vastlegt en daarbij ook nog eens aangeeft wat de functionele mogelijkheden zijn. Een onbestaanbare situatie. De Raad van Bestuur van het UWV zou in dit soort gevallen opdracht moeten geven dat bij dit soort cliŽnten altijd de behandelaars worden geraadpleegd en van hetgeen van die zijde wordt ingebracht lijdraad moet zijn voor het bepalen van de functionele mogelijkheden. Verzekeringsartsen zijn niet opgeleid om dit soort gevallen op een juiste wijze te beoordelen. En een oordeel vragen van algemeen psychiatrische instellingen zoals Psyon is niet voldoende. Alleen instellingen en psychiaters die hiervoor zijn opgeleid zouden in dit geval een oordeel mogen geven. Wat weet een verzekeringsarts nu van situaties in oorlogsgebied of wat een politieagent mee maakt tijdens de nooddienst en dat geldt trouwens ook nog voor andere beroepsgroepen zoals de brandweer en ambulancebroeders, treinmachinisten. Het Centraal Medisch Tuchtcollege heeft reeds meerdere keren uitgesproken dat een verzekeringsarts binnen de grenzen van zijn bevoegdheid moet blijven. PTSS gaat die bevoegdheid te boven.
In een recent geval heeft de Rechtbank Midden Nederland het UWV dan ook op zijn plek gezet en aangegeven dat het UWV het oordeel van de specialist moet volgen van iemand die een ernstig oorlogstrauma heeft opgelopen en met name dat de kans op herstel minder dan gering is en het ingestelde beroep gegrond heeft verklaard.

4 december 2018. Uitspraak Centrale Raad van Beroep geeft hoop voor ME/CVS patiŽnten.
Al diegenen die te maken hebben met het UWV waarbij de diagnose ME/CVS en daarnaast ook nog eens POTS (Posturaal Orthostatische Tachycardie Syndroom) en dan aanlopen tegen verzekeringsartsen van het UWV die dan telkens weer komen met dat deze beperkingen door ďmultidisciplinaire aanpak ingeslepen cognities kunnen worden behandeld, de psychische toestand van betrokkene kan verbeteren door evaluatie van medicatie en psychotherapie en een gespecialiseerd fysiotherapeutisch team de algemene conditie van betrokkene zouden kunnen verbeterenĒ, wordt thans door CRvB afgeschoten met:
ďmiskent de aard en de complexiteit van het ziektebeeld van betrokkene waarbij er naast ME/CVS tevens sprake is van POTS, welke laatste aandoening volgend de deskundige een belangrijke factor vormt in de zeer ernstige beperkingen van betrokkeneĒ.
De betrokkene wordt niet alleen in het gelijk gesteld maar zelfs met terugwerkende kracht per 2 januari 2012 door de CRvB in een IVA uitkering geplaatst. En natuurlijk zijn alle overige kosten ook voor het UWV. De uitspraak is weer te vinden op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:CRVB:2018:3741).

21 november 2018. Hoe onafhankelijk is de Centrale Raad van Beroep nog.
Naar voren is gekomen dat een rechter van de Centrale Raad van Beroep sinds kort als betaald docent fungeert bij het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Komt hiermee niet op voorhand de onafhankelijkheid van de rechtspraak en in het bijzondere die van de CRvB in het geding. Het UWV heeft blijkbaar voldoende financiŽle middelen om een rechter tegen vergoeding te laten doceren. Wij nemen aan dat de CRvB zelf goed in de gaten houdt dat deze rechter geen UWV zaken in hoger beroep meer behandeld cq daar als rechter nog actief is. Maar door deze ontwikkeling zullen velen zich afvragen of de rechtspraak nog wel onafhankelijk is en of deze situatie geen brug te ver is.

5 november 2018. UWV gooit slot op eerste spoor Wet Poortwachter.
In een bij de Rechtbank Rotterdam lopende beroepsprocedure legde de vertegenwoordigster van het UWV een situatie zo uit dat er geen andere conclusie kan zijn dat met die redenering in feite het eerste spoor van de Wet Poortwachter niet meer werkbaar is.
De Wet Poortwachter is een naam die in feite niets meer en niets minder betekent dan het opnemen van wijzigingen in de WIA. Door die wijzigingen zijn de werkgevers verplicht om in het eerste jaar Ziektewet intern in de organisatie te kijken naar mogelijk passend werk en in het tweede Ziektewet jaar kijken buiten de organisatie.
Bij een kleine ondernemer is dat kijken in de eigen onderneming in de regel al snel afgelopen. Echter bij een grote ondernemingen met heel veel verschillende taken, met name bij de overheid, zal er makkelijker wat passend werk kunnen worden gezocht. Echter in deze zaak had de grote werkgever allerlei kleine puzzelstukjes tot een taak bijeen gebracht. Volgens het UWV wordt dat passende werk dan opeens de bedongen arbeid. Toen de werknemer ook dat werk niet aankon had hij dus volgens het UWV op die nieuwe bedongen arbeid weer voor 104 weken de Ziektewet in gemoeten. Deze wijze van benaderen brengt met zich mee dat werkgevers bestraft worden met het creatief omgaan met zoeken van arbeid binnen de onderneming. Daarnaast maakt het UWV van een bijeen geraapt werk bedongen werk en maakt daarmee inbreuk in het bedrijfsprofiel van de onderneming. Een bedrijfsprofiel of het overzicht van de organisatie van directie tot mensen op de werkvloer die in de regel ook nog eens onderdeel zijn van onderhandelingen met de Ondernemingsraden en vakbonden. Maar het UWV trekt zich daar niets van aan en is van mening dat door puzzelstukjes bijeen te brengen er een nieuwe baan wordt gecreŽerd ook al staat die niet in het bedrijfsprofiel.
Deze benadering betekent voor iedere onderneming om intern alleen maar te kijken naar bestaand werk in de onderneming en als die betrokkene daar niet in past is er geen passend werk. Creatieve oplossingen zijn door opstelling van het UWV in dit kader dan ook uit den boze en worden zelfs op deze wijze gestraft.

23 oktober 2018. Dossier verdwenen.
Een cliŽnt kreeg van het UWV een brief dat hij de ontvangen Toeslagen WAO-uitkering over twee jaar terug moest betalen. Wilt u maar even Ä39.033,90 bruto terug betalen. Direct daarop gevolgd door een brief van de Afdeling invordering UWV, direct betalen en in bezwaar gaan helpt niet gewoon betalen en kunt u niet betalen dan moet u dat maar aantonen.
Ondertussen in bezwaar het dossier opgevraagd hetgeen resulteerde in slechts enkele bescheiden. Wel was duidelijk dat het UWV een belastingcontrole van jaren geleden blijkbaar op de plank had laten liggen en het vermeend onterecht uitgekeerde dus gewoon had laten oplopen. Maar uit hetgeen door het UWV werd toegezonden kon niets worden herleid laat staan een berekening worden gemaakt.
De hoorzitting was bijzonder en van de zijde van het UWV was een jurist aanwezig en een notulist. Verwijzend naar de beperkte ontvangen bescheiden kwam direct de aap uit de mouw. Het dossier van cliŽnt was en is weg, noch digitaal noch in papier weer te vinden. De claim ging dan ook ter zitting van tafel. Nog wel even nadrukkelijk gevraagd om de Afdeling invorderen terug te fluiten, omdat die er bekend om staan zich zelfs niets van de besluitvorming van andere UWV afdelingen aan te trekken en zo een deurwaarder op je dak sturen.

23 oktober 2018. Na een juridische strijd van ruim 2 jaar dan toch uiteindelijk succes.
Een cliŽnte die in haar werkende leven opgeklommen is en gezorgd heeft voor een hoog uurloon kwam tenslotte met psychische en lichamelijke klachten in de Ziektewet terecht. De diagnose fibromyalgie was niet voldoende met name niet omdat de reumatoloog niet heeft aangegeven welke beperkingen die fibromyalgie met zich mee brengt. En voor de goede orde dat doen reumatologen, helaas, nooit en zetten hun patiŽnten daarmee ten opzichte van het UWV op achterstand. En ook het aangeven dat cliŽnte steeds zeer vermoeid is kon de verzekeringsarts niet bewegen om te komen tot 80/100% arbeidsongeschikt in het kader van de Ziektewet.
Een poging om het afkeuringspercentage hoger te krijgen in de Ziektewet fase struikelde in een beroepsprocedure, waarbij de Rechtbank aangaf dat de komende WIA keuring een hele nieuwe keuring is met een nieuw oordeel. In feite wel bijzonder omdat recent een rechter van mening was dat Ziektewetkeuringen en WIA keuringen wel op gelijke voet staan. Wij zijn nog in afwachting van die uitspraak die dan haaks staat op de eerdere uitspraak van een andere rechter.
Vervolgens de WIA aangevraagd en ook daar kwam zowel primair als in de bezwarenfase slechts een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uit.
Vervolgens tijdens de lopende beroep procedure cliŽnte door de huisarts laten doorverwijzen naar de specialisten in Nederland op het gebied van ME/CVS.
En na onderzoek en testen werd de diagnose van matige ME/CVS en ernstige fibromyalgie gesteld. De verzekeringsarts van het UWV reageerde hierop dat de specialisten voorbij zouden zijn gegaan aan hun bevoegdheid. Waarop de specialisten even fijntjes hebben gewezen op het feit dat academische centra als LUMC, AMC en UMCU patiŽnten juist naar hen doorverwijzen met het verzoek om een expertise. En daarbij komt dat ieder van deze specialisten al met JEEJAR is meegegaan naar zittingen van de Centrale Raad van Beroep om als getuige/deskundige op te treden in het kader van ME/CVS.
De aantijging van de verzekeringsarts richting de specialisten werd door deze zijde gepareerd met de mededeling deze opstelling van de verzekeringsarts voor te leggen aan het Medisch Tuchtcollege.
Resultaat thans in beroep is dat het UWV een nieuwe beslissing op bezwaar heeft genomen en cliŽnte alsnog, met terugwerkende kracht, als 80/100% arbeidsongeschikt beschouwd en een IVA heeft toegewezen.
Het gevolg hiervan is dat de Rechtbank derhalve geen inhoudelijke uitspraak meer zal doen en het UWV op deze wijze weer voorkomt dat er negatieve jurisprudentie voor het UWV wordt gepubliceerd.

23 september 2018. Het 60 minuten gesprekje met de verzekeringsarts van het UWV.
Ga dus nooit alleen naar een dergelijk gesprek en neem het gesprek op en geef enkele dagen van te voren aan dat u dat gaat doen. Het opnemen is een recht en niet iets waar u toestemming voor hoeft te vragen of toestemming voor moet worden verleend.
In die 60 minuten bepaald die verzekeringsarts, als deze al verzekeringsarts is, hoe het lichamelijk en psychisch met u gaat en stelt naar aanleiding daarvan een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst op.
In 60 minuten bepalen hoe iemand in elkaar zit waar specialisten, reumatologen, neurologen, maag-, darm- leverartsen, orthopedische chirurgen, psychologen, psychiaters etc. etc. diverse onderzoeken voor nodig hebben, u onderwerpen aan wetenschappelijk vastgestelde testen en onderzoeken om tot een diagnose te komen. De verzekeringsarts doet het in 60 minuten en soms iets meer tijd.
De verzekeringsartsen schrijven dan in hun rapportage dat betrokkene er naar kalenderleeftijd uit ziet, wel of niet goede voedingstoestand heeft, een ferme hand geeft, tijdens het gesprek zo nu en dan lacht en alle datums van behandelingen en namen van specialisten goed weet te recapituleren. Dus geen cognitieve beperkingen.
Het lichamelijk onderzoek, als daar al sprake van is, bestaat uit het op de tenen en hakken kunnen staan, voorover buigen, draaien met de heup en nek en op de onderzoekstafel (dan staat er in de medische rapportage ďbetrokkene kon zich zelf ontkleden en op de tafel gaan zitten en liggenĒ), en met het hamertje een tik op de knie. En als de betrokkene aangeeft iets niet te kunnen doen er verzekeringsartsen zijn die dan toch gewoon doorduwen, met alle gevolgen van die.
In die 60 minuten bepaald dus ook die arts, in de stille spreekkamer zonder andere activiteiten of afleidingen of de betrokkene cognitieve problemen heeft, iets waarvoor zoals hiervoor reeds is aangegeven wetenschappelijke neurologische onderzoeken en testen zijn, maar die verzekeringsarts doet dat er even bij in de spreekkamer.
En de meegebrachte medicijnen en de bijwerkingen die worden in de regel gepasseerd.
En als tenslotte een betrokkene bij een besluit de medische rapportage krijgt toegezonden (denk er aan dat die medische rapportage niet de volledige medische rapportage is aangezien die wordt achtergehouden en pas in een bezwarenprocedure boven tafel komt)  zichzelf totaal niet herkend in hetgeen op papier is gezet en zich afvraag of dat verhaal wel over hem/haar gaat. En dat er dingen in staan die niet gezegd zijn en er dingen niet in staan die wel gezegd zijn door de betrokkene. Daarom het hiervoor aangegeven advies om het gesprek altijd op te nemen.
Rest een betrokkene niets anders dan om in bezwaar te gaan en het UWV haar huiswerk te laten overdoen. En dan nog niet goed ga in beroep en zo nodig in hoger beroep. ALTIJD !
 

5 september 2018 de Ziekte van Lyme en het UWV
De Ziekte van Lˇme en de gevolgen daarvan veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi staat steeds meer in de belangstelling met name in verband met de toename van de gediagnosticeerde gevallen van deze ziekte. Met name dat teken en dus tekenbeten deze bacterie op de mens kunnen overbrengen. Niet iedere teek is besmet maar het lijkt er op dat de besmettingsgraad steeds hoger wordt.
Iedereen wordt geacht goed op te letten en niet alleen na een wandeling in een bos maar zelfs het werken in de eigen tuin waar de teken steeds vaker voorkomen.
De teek dient bij constatering direct verwijderd te worden, daarvoor kan een tekenpen of een pincet worden gebruikt. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert om bij constatering van een teek geen alcohol, jodium etc. te gebruiken, maar eerst de teek te verwijderen en pas dan ontsmetten en vervolgens de datum van de beet vast te leggen en de omgeving van de beet gedurende 3 maanden in de gaten te houden. Als er een verkleuring van de huid ontstaat of er sprake is van koorts direct naar de huisarts. Een antibiotica kuur kan de oplossing zijn.
Maar als dit alles voorbij is gegaan aan iemand die een tekenbeet en de bacterie heeft opgelopen is de ellende niet te overzien:  reumatische gewrichtsklachten, huidklachten, neurologische klachten in het zenuwstelsel/hersenen of hartklachten en nog veel erger. Tenslotte een chronische ziekte die geen kans op herstel meer geeft. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van een ondragelijke ziekte en onhoudbaar lijden, zelf zo erg dat patiŽnten het leven niet meer zien zitten.
Maar er is nog een probleem en dat is dat personen die door deze ziekte voor hun werk uitvallen en met het UWV in aanraking komen en daar tegen een muur van onbegrip oplopen. Lyme als ziekte bestaat, maar wat dat voor gevolgen heeft voor iemands leven daar hebben de verzekeringsartsen niets mee. Bewijs het maar. De regering is wel bezig met mensen te waarschuwen voor de tekenbeet, maar laat de regering ook eens bezig gaan met de gevolgen van deze ziekte en hoe het UWV daar mee moet omgaan.
Om de gevolgen van de bacterie duidelijker te maken is er sprake van een petitie.
Tijd voor erkenning ďSign for LymeĒ teken de petitie op www.petitie24.nl of kijk op www.lymedatblijftplakken.com.

             

22 mei 2018 Centrale Raad van Beroep bevestigd uitspraak Rechtbank.
Na jaren van procederen en een zeer lange procedure bij de Centrale Raad van Beroep is dan uiteindelijk de CRvB alsnog gekomen met een uitspraak.
De betreffende cliŽnt heeft al jaren ernstige lichamelijke klachten, zit in een scootmobiel en zelfs dat gaat heel moeizaam, en heeft ernstige psychische klachten.
CliŽnt kreeg in beroep, na een advies van een door de Rechtbank aangewezen onafhankelijk psychiater, die vernietigend oordeelde over de medische rapportage van het UWV, de Rechtbank Utrecht aan zijn zijde. Echter het UWV ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank, omdat het UWV van mening was dat de onafhankelijk psychiater zijn werk niet goed zou hebben gedaan. Hierop werd door de CRvB wederom een (andere) onafhankelijk psychiater ingeschakeld en die onderschreef het oordeel van de eerste onafhankelijk psychiater. Hierop nam het UWV in de lopende procedure snel een nieuwe beslissing en werd cliŽnt op 22 februari 2017 alsnog met terugwerkende kracht met ingang van 25 juni 2012 een WGA-vervolguitkering toegekend met een uitkeringspercentage van Ä 61,08%.
Thans ligt de uitspraak voor van de CRvB dat de Rechtbank Utrecht juist heeft gehandeld door het onafhankelijke advies van de psychiater te volgen.
Nu deze cliŽnt nog niet als volledig arbeidsongeschikt wordt beschouwd zal er gevraagd worden om een herkeuring en een IVA.

1 mei 2018 ME/CVS Rechtbanken, UWV en Centrale Raad van Beroep.
De Gezondheidsraad heeft op 19 maart 2018 een nieuw advies uitgebracht over ME/CVS en daar een aantal zeer duidelijke standpunten ingenomen.
Maar het blijkt ondertussen dat men bij het UWV de messen aan het slijpen is om toch zoveel mogelijk onder dat advies uit te komen. De eerste correspondentie die JEEJAR in hoger beroepsprocedures heeft ontvangen in de vorm van verweerschriften van het UWV duiden daar op.
Zoals velen, bij wie de diagnose fibromyalgie is gesteld, in procedures tegen het UWV moeten ervaren is dat alleen het stellen van die diagnose niets zegt hoeveel invloed die fibromyalgie op iemand heeft. Dat moet zoals dit altijd genoemd wordt ďmedisch geobjectiveerdĒ worden vastgesteld.
En daar probeert het UWV nu ook in het kader van ME/CVS die zelfde draai aan te geven. Zo van bewijs maar hoeveel invloed ME./CVS op die betreffende persoon heeft. Maar ME/CVS moet bij het vermoeden daarvan altijd nader onderzocht en gediagnosticeerd worden of er sprake van een lichte, matige of ernstige vorm waar bij die onderzoeken dan ook kan worden aangegeven welk lichamelijke beperkingen iemand heeft. Echter dus ook hier zal tenslotte het finale oordeel weer bij de Centrale Raad van Beroep komen te liggen. Eens te meer omdat ook Rechtbanken nog steeds heel makkelijk achter het UWV aan lopen. Zo recent de Rechtbank Noord Nederland waar er, na raadpleging van de specialisten op het gebied van ME/CVS, geschokt wordt gereageerd op de motivering van een vonnis inzake iemand die ME/CVS heeft en de uitspraak in feite moet worden gezien als een volledig misslag van deze Rechtbank en de vraag naar voren komt of de Rechtbank ondertussen wel kennis heeft genomen van het nieuwe advies van de Gezondheidsraad.  En ook tegen deze uitspraak zal ďnatuurlijkĒ hoger beroep worden ingesteld


30 maart 2018
Nederlandse vereniging verzekeringsartsen is het niet eens met advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS.
En al helemaal niet dat Cognitieve gedragstherapie niet mag worden afgedwongen. De vereniging wenst vast te houden aan de multidisciplinaire richtlijn ME/CVS uit 2013.
En in die richtlijn wordt juist Cognitieve gedragstherapie (hierna CGD) als het eerste redmiddel c.q. mogelijke kans op genezing naar voren geschoven.
Dit is wel heel halsstarrig en kortzichtig vasthouden aan deze therapie met name nu sinds vorig jaar duidelijk is geworden dat er met het wetenschappelijk onderzoek naar het succes van CGT is geknoeid. Tijdens dat wetenschappelijk onderzoek zijn de cijfers van het behaalde succes telkens bijgesteld om maar aan te tonen dat CGT het middel van genezing is. En dat zelfde geldt ook voor EMDR (Eye Movement Disensitization and Reprocessing).
En wat bij CGT en EMDR ook is gebleken dat personen die deze therapieŽn volgen er slechter uitkomen dan dat zij er zijn ingegaan.
De Gezondheidsraad geeft dan ook aan dat ME/CVS, tot op heden, niet te genezen is.
Vast staat echter dat CGT niet mag worden afgedwongen dat niet alleen op grond van het nieuwe advies van de Gezondheidsraad van 19 maart 2018 maar mede op grond van een reeds eerder uitgesproken oordeel van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle op 9 oktober 2008 al heeft uitgesproken dat CGT niet mag worden afgedwongen.
Het heeft lang geduurd voor dat dit nieuwe advies van de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer is gestuurd. Er is wereldwijd gekeken naar onderzoeken in dit zelfde kader. En Nederlandse specialisten hebben meegedaan om het advies tot stand te laten komen.
Maar al diegenen die een ďbaasĒ dienen in deze de leden van de vereniging houden vast aan hun eigen wijsheid.
Het lijkt er dus weer op dat het definitieve antwoord over het gewicht van het advies van de Gezondheidsraad op het bordje terecht is gekomen van de rechter.
JEEJAR heeft al geruime tijd een ME/CVS zaak liggen bij de Centrale Raad van Beroep en wij hopen dat de CRvB, gezien het advies van de Gezondheidsraad, een richtlijn gevende uitspraak gaat doen.

20 maart 2018 De Gezondheidsraad tikt met advies inzake ME/CVS ook het UWV op de vingers.
Volgens de Gezondheidsraad is er bij ME/CVS sprake van een ernstige chronische ziekte. Daarmee spreekt de Gezondheidsraad uit dat er van genezing geen sprake kan zijn. De Gezondheidsraad geeft aan dat de functionele beperkingen volledig erkend moeten worden bij beoordeling van aanspraken op inkomens- en andere voorzieningen. En dat gaat dus duidelijk over de door het UWV gebruikte Functionele Mogelijkheden Lijst die tot op heden bij personen met ME/CVS structureel te weinig beperkingen aangeeft.
Daarnaast wordt het volgende gesteld: ďMedische beoordelingen in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, WMO, Wet langdurige zorg en Participatiewet erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiŽle functionele beperkingen en beschouwen de keus van een patiŽnt om geen CGT (Cognitieve Gedragstherapie) of oefentherapie te doen niet als ďniet adequaat herstelgedragĒ.
Zoals vele cliŽnten/patiŽnten die ME/CVS hebben en met het UWV te maken hebben door de  de UWV artsen geconfronteerd worden met een medische rapportage waarin dan wordt gesteld dat er geen sprake is van adequaat herstel gedrag. Het thans door de Gezondheidsraad gestelde maakt daar nu een eind aan. Of de UWV artsen zich daaraan gaan houden is nog maar de vraag.
Wel bijzonder is dat het Medisch Tuchtcollege in het verleden al heeft aangegeven dat CGT niet kan worden afgedwongen als behandel methode. En nog meer bijzonder is dat zowel CGT als EMDR als therapie onderuit zijn gehaald omdat bij de wetenschappelijke onderzoeken naar het resultaat van deze vermeende therapieŽn met de cijfers is geknoeid.
Duidelijk mag ook zijn dat de UWV verzekeringsartsen in dit kader een heropvoeding nodig hebben.
En de Centrale Raad van Beroep, die vele ME/CVS cliŽnt versus UWV zaken op de plank heeft liggen, kan in de meeste gevallen niet anders dan al die hogere beroepen gegrond te verklaren.

9 maart 2018 Advies Gezondheidsraad over ME/CVS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Eindelijk is het lang verwachte nieuwe advies inzake ME/CVS van de Gezondheidsraad er. Conclusie: ďME/CVS is een ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van het leven van mensen die er aan lijden substantieel beperkt.
Volg deze link voor het hele rapport.
 
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/mecvs

 1 februari 2018 UWV handelt in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.
Interessant hierbij is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het UWV op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die dus op 25 mei 2018 wordt vervangen, al twee keer op de vingers heeft getikt. Maar op grond van de WBP kunnen er geen boetes worden opgelegd. En op grond van de nieuwe regelgeving dus wel.
Het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens, nummer z2016-00350 geeft inzake de
Verwerking van persoonsgegevens door UWV en het verzamelen van gegevens betreffende iemands gezondheid door medewerkers verzuimbeheersing van UWV  als conclusie weer:
ďHet UWV geeft een drietal redenen voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid door medewerkers verzuimbeheersing van het UWV. Dit zijn de plausibiliteitstoets, de controletaak en de doelmatige inzet van (schaarse) middelen. Onderzoek van de AP wijst uit dat geen van deze naar voren gebrachte redenen voor de onderzochte gegevensverwerkingen een uitzondering vormen als bedoeld in de artikelen 21 of 23 van de Wbp.
Door op deze manier persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken, handelt het UWV in strijd met de verbodsbepaling van artikel 16 Wbp, in samenhang met artikel 21 en 23 Wbp, nu deze verwerking en de beoordeling op grond daarvan niet door of onder verantwoordelijkheid van een arts plaatsvindt.Ē.
Dit betekent dat medewerkers van het UWV met de vingers van de medische dossiers van cliŽnten moeten afblijven.
En het UWV heeft nog een veel groter tik op de vingers gekregen en dat heeft te maken met het werkgeversportaal. Het UWV heeft te weinig beveiligingsmaatregelen getroffen ten aanzien van het werkgeversportaal ten aanzien van het verkrijgen van toegang tot dat portaal.
De AP zegt hierover het volgende in haar rapport (nummer z2016-12305, augustus 2017) en denk er aan dat deze onrechtmatige toestand tot op heden voortduurt:
ďHet UWV past op dit moment geen meerfactorauthenticatie toe bij het verlenen van toegang tot het werkgeversportaal noch heeft het UWV er op een andere manier zorg voor gedragen dat passende maatregelen zijn getroffen ten aanzien van het verkrijgen van toegang tot de gegevens in het werkgeversportaal. Er is hierdoor sprake van een voortdurende overtreding die geen incidenteel maar structureel karakter heeft, nu deze overtreding veel mensen raakt en al een langere periode voortduurt. Het UWV handelt daarmee in strijd met artikel 13 Wbp.Ē
Het UWV heeft aangegeven in mei 2018 de aansluiting op eHerkenning gerealiseerd te hebben. Dat zal ook wel moeten anders kan het UWV rekenen op torenhoge boetes.

 
2 januari 2018.
CVS/ME wordt door UWV weer terzijde geschoven als niet erkende ziekte.
In de vele bij ons lopende zaken waar cliŽnten zijn gediagnosticeerd dat zij het Chronische Vermoeidheidssyndroom hebben en/of ME (myalgische encefalomyelitis) komen wij steeds vaker tegen dat UWV verzekeringsartsen met de hakken in het zand gaan staan en die diagnose passeren laat staan dat het daarvoor geschreven protocol wordt gevolgd. De geschiedenis leeft dat er sprake is van een herhaling van zetten. In 2005 is er al een discussie geweest welke tenslotte geleid heeft tot een motie Vendrik die door de Tweede Kamer der Staten Generaal is aangenomen. Na een uitspraak van de Rechtbank Zutphen op 24 juni 2009 heeft de Tweede Kamer fractie van het CDA, lid Van Hijum, ook weer vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die daarop op een nogal ontwijkende wijze heeft gereageerd alsof cliŽnten van het UWV met CVS/ME op de juiste wijze door het UWV zou worden benaderd. In de daarop volgende jaren is die zorgvuldige wijze van benaderen, voor zover die al aanwezig was, niet alleen afgebrokkeld, maar zelfs weer terug naar af als zijnde een niet erkende aandoening in weerwil van hetgeen de Medische Gezondheidsraad door over heeft geschreven, in deze dat CVS/ME een ernstig invaliderende aandoening is.
En het kan nog erger. Indien er onderzoeken door specialisten op het gebied van CVS/ME plaatsvinden bij cliŽnten wordt er naar aanleiding van die onderzoeken ook aangegeven welke lichamelijke beperkingen die personen dan hebben. En dat staat de UWV artsen niet alleen niet aan ze gaan zelfs volledig in de ontkennende fase. Dus tijdens het spreekuur van die UWV verzekeringsarts kan blijkbaar geconstateerd worden wat een cliŽnt aan beperkingen heeft en worden de meerdere onderzoeken en rapportages van de specialisten gewoon ter zijde geschoven. En dat gebeurd al helemaal tijdens procedures bij de Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Het wachten is nog steeds op een bepalende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep om hier een keer kant en klaar een eind aan te maken. Een UWV verzekeringsarts is geen specialist. Personen met CVS/ME hebben het al moeilijk en kunnen zich nagenoeg niet zelf verdedigen en het uitgeknepen zorgstelsel maakt het er alleen maar moeilijker op, waarbij dan ook niet moet worden vergeten dat er geen therapieŽn zijn die dit ziektebeeld kunnen verbeteren laat staan genezen.


14 november 2017. Autoriteit Persoonsgegevens tikt het UWV alleen maar op de vingers.
De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) heeft tijdens de verwerking van de dossiers bij het UWV, in het kader van de Ziektewet, controles uitgevoerd. En wat is de AP gebleken, de medische dossiers worden gewoon door medewerkers verwerkt die daarvoor niet bevoegd zijn. Dat moet altijd onder de controle van een arts plaatsvinden. Het UWV heeft, zoals te doen gebruikelijk, beterschap toegezegd.
Maar de AP had verder moeten kijken en ook alle Wajong en WIA (her)keuring dossiers moeten bekijken. Wij weten al heel lang dat gewone medewerkers de medische dossiers beheren. Dit komt omdat bij het uit het computer systeem van het UWV halen van functies (CBBS) regelmatig de functie van ďteamondersteunerĒ in deze een medewerker van het UWV uit die computer komt rollen als werk welke die cliŽnt dan zou kunnen vervullen. Maar de bij die functie van teamondersteuner behorende omschrijving is bij JEEJAR al een aantal keren de aanleiding geweest om in de lopende rechtsprocedure de desbetreffende Rechtbank er op te wijzen dat wat er in die omschrijving staat wettelijk niet mag, namelijk dat die teamondersteuner de medische dossiers, volledig zelfstandig, beheert en verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Maar u moet er niet aan denken dat er daar ook maar ťťn rechter daarover dan een vraag stelt. De AP heeft aangegeven dat bij herhaling boetes zullen worden opgelegd. Nu dan ligt er een schone taak voor het AP en zal het boetes regenen. En wij wachten natuurlijk ook af of de taak omschrijvingen van die teamondersteuners wordt aangepast.
En nog even voor de goede orde.
Alleen (verzekerings)artsen van het UWV mogen medische vragen stellen. Dat mag geen enkele andere medewerker ook niet die van het UWV Werkbedrijf.
Trouwens gemeenteambtenaren bij de Sociale Dienst mogen dat ook niet.

13 november 2017. verzekeringsartsen willen weg bij het UWV.
Dit schrijft het dagblad Trouw op 11 november 2017. Trouw heeft deze info gekregen van de vakbond van verzekeringsartsen. Honderden verzekeringsartsen kregen deze vraag voorgelegd waarop de helft reageerde en waarvan 30% aan heeft gegeven weg te willen om vervolgens ondergebracht te worden in een zelfstandige organisatie om zo onder het juk van de UWV leiding uit te komen.
De verzekeringsartsen willen weg omdat de werkdruk te hoog is. Ondertussen zijn ook veel verzekeringsartsen met pensioen en in de komende jaren zullen er nog meer vetrekken en daardoor staan de (her)keuringen al onder druk.  De leiding van het UWV voert de druk echter nog verder op door de verzekeringsartsen te verplichten meer keuringen te doen. Meer keuringen en desnoods alleen maar telefonisch of via papier. Dat wordt letterlijk op deze wijze door de leiding naar voren gebracht als oplossing om meer cliŽnten te kunnen herkeuren.
Maar dat tast dan wel de zorgvuldigheid aan die in het Schattingsbesluit is vastgelegd dan wel in het algemeen in de Algemene wet bestuursrecht. Dus wie wordt in feite het slachtoffer, de cliŽnt van het UWV. En in onze praktijk zijn de eerste gevallen al binnen gekomen. Telefonisch oordelen over iemands gezondheidstoestand en vervolgens daarop wel een besluit nemen. Tegen dit soort besluitvorming rest maar ťťn remedie en dat in bezwaar gaan en zo nodig in beroep en hoger beroep.

24 oktober 2017. Enkele wetenswaardigheden over de procedures bij het UWV.
Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen:
ďGa nooit alleen naar het UWVĒ en
ďneem het gesprek opĒ (geeft enkele dagen van te voren aan dat u het gesprek zult opnemen).
Als u bij de verzekeringsarts bent geweest krijgt u in de regel geen inzage in de medische rapportage en gaat een niet medische rapportage met een Functionele Mogelijkheden Lijst naar de arbeidskundige.
De arbeidskundige moet afgaan op wat er in die FML staat.
Het bezoek bij de arbeidsdeskundige is een formaliteit waar u in feite niets mee kunt.
U krijgt de niet medische rapportage en de arbeidskundige rapportage pas bij het besluit van het UWV.
Dan begint de termijn van 6 weken te lopen waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend.
PAS OP bij tussentijdse Ziektewet keuringen kan de verzekeringsarts u ter plekke een besluit geven op een A4tje waarin u staat dat hij/zij u uit de Ziektewet zet. U heeft dan maar 14 dagen de tijd om in bezwaar te gaan.
De is beslissing van het UWV in uw nadeel ga altijd in bezwaar. Het verstandigste is om het bezwaarschrift bij aangetekende brief toe te zenden zodat u bewijs heeft dat het heeft verzonden naar het UWV.
Vraag altijd om een hoorzitting en ga ook daar niet alleen naar toe en ook tijdens die hoorzitting mag u geluidsopnamen maken.
Zorg er voor dat uw behandelaars achter u staan en hun medische bevindingen op papier zetten.

20 september 2017 Bij de Centrale Raad van Beroep ligt CVS/ME en hoe het UWV er mee omgaan onder de loep.
JEEJAR heeft bij de CRvB, namens een cliŽnte, een zaak in hoger beroep ingebracht betreffende CVS/ME die reeds voor de tweede keer bij de CRvB heeft gediend en waarbij een onafhankelijke verzekeringsarts door de CRvB is aangewezen. Daarnaast hebben twee specialisten ter zitting bij de CRvB uitleg gegeven over CVS/ME. Tijdens de eerste zitting verwees de voorzitter van de CRvB zelf al naar de Gezondheidsraad die van mening is dat CVS/ME een ernstig invaliderende aandoening is.
De verwachting is dat de CRvB over enige tijd hier een bijzondere uitspraak zal doen die gevolgen zal hebben voor alle procedures in dit kader tegen het UWV, in bezwaar en beroep en waar het UWV en de Rechtbanken dan rekening zullen moeten houden met deze jurisprudentie van de CRvB.

20 augustus 2017. UWV onderuit bij Centrale Raad van Beroep inzake gezagsverhouding.
In het geschil was of er bij een voormalig echtgenoot/ondernemer, die een arbeidsovereenkomst met zijn vrouw had gesloten om in zijn horeca onderneming te werken, wel sprake was van een gezagsverhouding tussen hem en zijn vrouw.
De echtgenote verdiende als leidinggevende een behoorlijk hoog loon, waarover uiteraard alle wettelijke verplichte afdrachten werden betaald, zoals de loonbelasting.
Nu gingen man en vrouw uit elkaar en werd de vrouw ernstig ziek. En dus moest het UWV na de 104 weken Ziektewetuitkering ook WIA uitkeren en wel naar het hoogst wettelijk vastgestelde bedrag.
Toen kwamen de heren handhavers van het UWV op het idee om wat speurwerk te gaan verrichten en werd een voormalig medewerker ďovervallenĒ door de UWV medewerker. De UWV medewerker stelde een verklaring op die die medewerker echter niet wenste te ondertekenen. Deze werd echter wel gebruikt in de procedure.
Voor het UWV was de zaak duidelijk. Geen gezagsverhouding en dus geen recht op een WIA uitkering. Er werd een besluit genomen en de WIA uitkering werd niet direct maar enkele maanden ingaande 1 januari 2016 ingetrokken. Bij de Centrale Raad van Beroep (hierna CRvB) wekte dat al ter zitting verbazing want als het UWV van mening was dat er geen recht op WIA was dan had die uitkering zelfs met terugwerkende kracht moeten worden teruggevorderd. Laat staan dat deze uitkering na het besluit tot intrekking nog enkele maanden kon doorgelopen.
De Rechtbank is achter het UWV aangelopen en heeft het beroep ongegrond verklaard.
De CRvB heeft hakhout gemaakt van de redenering van het UWV en de ondernemer op alle onderdelen in het gelijk gesteld en ook de rapportage van de UWV medewerker kon ter zitting al geen genade kennen in de ogen van de CRvB. Met name niet nu die zelfde voormalige medewerker een nieuwe, wel getekende, heel andere verklaring had afgelegd.
Eindresultaat is dat de CRvB de uitspraak van de Rechtbank heeft vernietigd en zelf in de zaak heeft voorzien door de uitkering per 1 januari 2016 weer toe te kennen. En dat betekent een behoorlijke nabetaling door het UWV.
De uitspraak is weer te vinden bij Rechtspraak.nl onder: ECLI:NLCRVB:2017:2799.

20 augustus 2017. Jacht op Wajongers geopend.
Als je de verslagen van de parlementaire behandeling leest van de Participatiewet en de aanpassing van het Schattingsbesluit ten aanzien van de Wajong dan kun je je afvragen of deze verantwoordelijke parlementariŽrs wel hebben geweten waar zij mee bezig waren en wat de gevolgen zouden zijn van de nieuwe door de regering voorgestelde regels.
Bij de invoering van deze nieuwe wettelijke regels behoort een Toelichting die bol staat van aannames, zoals ďin principeĒ, ďde verwachting isĒ,  ďvoor kunnen komenĒ, ďde beoordeling is een theoretischeĒ, ďzou hij dat in beginselĒ en dat is dan vervolgens wel geaccepteerd door die Kamerleden.
En de herbeoordeling begint bij: inventarisatie van de activiteiten in het dagelijks levenĒ. Dus als de Wajonger in het dagelijks leven buiten of thuis nog ťťn klusje kan, zoals met de auto of fiets ergens naar toe of boodschappen doen, stofzuigen, koken etc., dan kan hij of zij in principe in het bedrijfsleven ook ťťn klus aan. Gevolg 5% minder uitkering.
De volgende criteria zijn thans van belang. De vraag in de wet is kan de Wajonger:
1. een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
2. over basale werknemersvaardigheden beschikt;
3. aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van ťťn uur;
4. ten minste vier uur per dag belastbaar is.
En onder arbeidsvermogen wordt verstaan:
ďArbeidsvermogen is het vermogen van een individu om doelgerichte handelingen in een arbeidsorganisatie te verrichten die resulteren in producten of diensten die economische waarde hebbenĒ.
Maar daar is of was toch ook al sprake van bij mensen die in een sociale werkplaats aan het werk werden gezet. Nu moeten opeens ondernemers een dergelijke klus, dus ťťn taak, in het bedrijf gaan organiseren.
De Toelichting op de wet geeft aan dat het begrip ďarbeidsvermogenĒ door het UWV zal worden geŽvalueerd en de Kamer voor 1 januari 2017 hierover zal worden geÔnformeerd. En, geen evaluatie tot op heden.
En inzake het begrip ďbasale werknemersvaardighedenĒ moet het UWV beleid ontwikkelen.
Het UWV verwijst naar een Compendium Participatiewet als beleid. Maar dat is ondertussen  door twee Rechtbank al naar het rijk der fabelen verwezen. Het Compendium is een intern stuk en geen beleid. Dus is in dit kader is ook niet voldaan aan een wettelijk verplichting.
En als uitsmijter wordt in de Toelichting op de wet vermeld dat het UWV in de periode 2015 tot en met 2019 een bedrag krijgt van 95 miljoen om Wajongers actief te ondersteunen bij het vinden naar werk. Daar zouden dan nu toch ook de eerste resultaten van bekend moeten zijn. Er is geen regering maar wel een parlement maar die slaapt al heel lang.
Conclusie is dat de meeste Wajongers gewoon 5% zullen worden gekort en de hele opzet van de wet alleen een bezuinigingsmaartregel is die veel Wajongers in de financiŽle problemen brengt.

19 juli 2017 Behandelingen tegen CVS en ME niet wetenschappelijk bewezen.
Het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS) of CVS/ME. Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad zijn beide ziektebeelden gelijk., terwijl in de medische wetenschap daar ook anders over wordt gedacht namelijk dat het twee verschillende ziektebeelden zijn.
Wetenschappelijk gezien is er dus sprake van onduidelijkheid.
Om deze ziekte(n) te lijf te gaan zijn therapieŽn bedacht zoals Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Graded Excercise Therapy (GET).
De CGT wordt ook gebruikt bij personen met psychische problemen.
De UWV verzekeringsartsen beschouwen deze therapieŽn als genezend zonder dat daar ook maar ťťn medisch wetenschappelijke onderbouwing voor is.
Er is in het verleden wel gewezen op wetenschappelijke onderzoeken die aangaven dat deze therapieŽn wel zouden helpen, echter thans blijkt echter dat deze wetenschappelijke onderzoeken niet echt objectieve cijfers naar voren hebben gebracht in het resultaat van die therapieŽn. De onderzoekers hebben tijdens de studie de eigen definitie van herstel ingrijpend veranderd zodat de percentages van herstel drastisch naar beneden moet worden bijgesteld en dan wordt er zelfs nog niet gesproken over personen die slechter uit de therapie kwamen dan dat ze er in gingen.
Bijzonder is wel dat zelfs de Centrale Raad van Beroep in een aantal uitspraken mee is gegaan met de visie van de UWV verzekeringsarts zonder zich te vergewissen of die therapieŽn ook daadwerkelijk enig nut hebben of niet averechts kunnen werken.
De heer J. Faas,  verzekeringsarts en jurist, die lid is van de commissies Ethiek en Mediprudentie van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (HVVG) heeft dit in een persoonlijke blog van 13 juli 2017 naar buiten gebracht en zijn advies in het kader van CGT en GET is dan ook:
ďStellige oordelen en adviezen opschorten dus tot de dames en heren wetenschappers tot een fatsoenlijk vergelijk zijn gekomenĒ.
En het wordt dus ook tijd voor de CRvB om hier een duidelijke pas op de plaats te maken aangezien de CRvB, gezien de uitspraken in hoger beroep, nog wel achter het door het UWV naar voren gebrachte standpunt is gaan staan dat met de voorgestelde therapieŽn er sprake zou kunnen zijn van verbetering. Die luchtballon is thans leeggelopen.

 

9 juli 2017. UWV artsen hebben schijn van partijdigheid volgens Centrale Raad van Beroep.
Centrale Raad van Beroep komt in samenspraak met Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een nieuw standpunt hoe er tegen de verzekeringsrapportages van de verzekeringsartsen moet worden aangekeken.
Verwezen wordt naar het Europese Recht en een uitspraak die het Europese Hof in dit kader heeft gedaan.
De Centrale Raad van Beroep verwoord het zo: ďAls gevolg van het gegeven dat een verzekeringsarts in dienstbetrekking tot het UWV staat, dan anderszins een overeenkomst heeft met het UWV als procespartij, kan twijfel rijzen aan de onpartijdigheid van deze verzekeringsarts. Dat kan zich ook voordoen bij andere deskundigen die in opdracht van het UWV onderzoek verrichten. Dit betekent dat een betrokkene in zoverre in beginsel niet in een gelijke positie ten opzichte van het UWV verkeertĒ. Aldus de CRvB.
Daardoor ontstaat strijdigheid met het begrip ďEquality of armsĒ dus gelijkwaardigheid van partijen in een proces.
De bestuursrechters in Nederland wordt nu voorgehouden dat zij moeten waken over deze gelijkheid van partijen in het bestuursrechtelijk proces.
En dat is dan met name van belang indien de betreffende cliŽnt medische informatie van zijn behandelaars naar voren brengt bij het UWV of bij de Rechtbank.
Deze opstelling zal er voor zorgen dat Rechtbanken sneller zullen besluiten om zelf onafhankelijke specialisten aan te wijzen om te zorgen voor die gelijkheid van partijen. Met name nu veel behandelaars van cliŽnten vaak zeggen dat zij maar weinig op papier kunnen zetten of zelfs willen zetten.
Al met al een behoorlijke doorbraak die in feite direct aansluit bij onze stelling dat cliŽnten moeten zorgen dat de behandelaar achter de patiŽnt  c.q. cliŽnt gaan staan.

23 mei 2017. En de UWV doet het weer.
Weer een zaak van JEEJAR waar het UWV opnieuw met terugwerkende kracht terug komt op een eerder genomen beslissing op bezwaar. Het UWV had in de loop van die lopende procedure, op verzoek, een herkeuring gedaan en cliŽnte alsnog een IVA uitkering toegewezen. De druk lag nu wel erg hoog, omdat in dit geval JEEJAR een cliŽnte voor de tweede keer bijstond bij de Centrale Raad van Beroep, waar ondertussen een enorm dik dossier op tafel lag en de voorzitter van de CRvB ter zitting aangaf richting UWV dat het nu maar eens afgelopen moest zijn. De voorzitter daarop volgend: ďen dat zetten we dan in nette bewoordingen op papierĒ. Na de zitting kwam de CRvB echter met zeer kritische vragen richting UWV waarom die IVA niet eerder was toegekend en dat was voldoende om bij het UWV een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen en cliŽnte met terugwerkende kracht een IVA uitkering toe te kennen. Maar dat is nog niet alles. De bezwaren- verzekeringsarts in hoger beroep geeft in zijn medische rapportage, die geleid heeft tot de nieuwe beslissing op bezwaar, aan dat met een eerdere IVA claim van cliŽnte in 2013 er door het UWV een fictieve Functionele Mogelijkheden Lijst is opgesteld met slechts het meenemen van beperkte klachten. Dus voldoende reden om bij de CRvB om herziening te vragen van de eerste uitspraak van de CRvB waarbij toen het hoger beroep ongegrond is verklaard. Als dan niet alles op tafel wordt gelegd en er uitgegaan wordt van fictie dan krijg je ook uitspraken die niet juist zijn. De herziening is ondertussen aangevraagd.

 

5 mei 2017. Centrale Raad van Beroep voorziet zelf cliŽnt terug in de Ziektewet.
In een Ziektewet procedure was en bleef het UWV van mening dat een cliŽnt nog de functie van wikkelaar zou kunnen vervullen (printplaten maken volgens het UWV is daarvoor geen ervaring en opleiding nodig). De cliŽnt heeft Graves een schildklier aandoening met allerlei neven effecten. Deze Graves was en is nog steeds niet goed gereguleerd. Maar de UWV artsen zijn van mening dat het allemaal nogal mee valt en dus uit de Ziektewet. De Rechtbank Oost-Brabant stelde het UWV in het gelijk (dat doet deze Rechtbank trouwens altijd). Maar hoe anders thans de procedure bij de Centrale Raad van Beroep en de thans voorliggende uitspraak van de CRvB van 3 mei 2017. Het verweer van het UWV kan de CRvB niet overtuigen en ook de rapportages van de verzekeringsartsen niet  met name gelet op de veelheid aan ingebrachte medische informatie van de behandelaars van cliŽnt.
Bijzonder hierbij is dat de CRvB niet allen de uitspraak van de Rechtbank en de beslissing op bezwaar vernietigd, maar vervolgens zelf voorziet door ook de beslissing van het UWV, om cliŽnt uit de Ziektewet te doen, herroept. Dus cliŽnt zit nu met terugwerkende kracht van 2 april 2015 weer in de Ziektewet. Extra is dan dat de maximale tijd van de Ziektewet periode van 104 weken ook al is verstreken en dus cliŽnt enkele maanden geleden ook al voor een WIA in aanmerking had moeten worden gebracht.
De WW rechten zullen terug moeten worden gegeven een stukje bijstand die cliŽnt heeft ontvangen zal moeten worden verrekend. Het UWV krijgt het er nog druk mee. En indien er blijkt dat cliŽnt op enigerlei wijze nog schade heeft dan zal het UWV daarvoor ook aansprakelijk worden gesteld omdat nu gebleken is dat het UWV onrechtmatig heeft gehandeld.

25 april 2017. Van deels WGA arbeidsongeschikt naar volledig in de IVA.
Om zover te komen was wel de hulp nodig van de Rechtbank Overijssel, Sector bestuursrecht. De Rechtbank oordeelde na de zitting dat het onderzoek onvolledig was en wees een onafhankelijk deskundige aan. De rapportage van deze deskundige was voldoende om het UWV er toe te bewegen om met terugwerkende kracht terug te komen op haar eerdere beslissing op bezwaar en om te komen tot 80/100% arbeidsongeschiktheid met een minder dan gering kans op herstel en derhalve IVA.
En dat had het UWV in eerste aanleg al moeten beslissen. Een cliŽnt met ernstige PTSS na veel traumatische ervaringen en een psychiater die aangaf dat de draagkracht zeer laag was. Daarnaast nog een behoorlijke hoeveelheid aan lichamelijke problemen waaronder slechts ťťn oog na ongeval.

25 april 2017. PAS OP bij Ziektewetkeuring, korte termijn om in bezwaar te gaan !!!
Zoals hiervoor al is aangegeven moet er goed opgelet worden bij de Ziektewet keuring. Hoewel de afgelopen jaren nagenoeg niet meer gebruikt door de verzekeringsartsen is er opeens een toename te bespeuren van het gebruik van het formulier waarbij een verzekeringsarts tijdens de herkeuring in de Ziektewet op een formulier zet dat iemand geen recht meer heeft op een Ziektewetuitkering en dat formulier vervolgens uitreikt aan betrokkene. PAS OP !!! Op dat formulier staat dat er in een dergelijk geval BINNEN 2 WEKEN bezwaar moet worden ingediend. Dus niet de gebruikelijke 6 weken maar slechts 2 weken en dat is zo kort dat het voor een betrokkene dan al heel moeilijk wordt om ondersteuning te zoeken laat staan zelf op de komen voor eigen rechten. Deze 2 weken is een verwerpelijke situatie die in de Ziektewet zou moeten worden aangepast, met name nu de wetgever in het verleden de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een besluit van een overheidsorgaan van 4 weken naar 6 weken heeft verruimd. Deze 2 weken in de Ziektewet zijn dan ook heel bijzonder.

10 maart 2017. Onbevoegden bij het UWV en gemeenten vragen om medische gegevens.
CliŽnten van het UWV krijgen telefoontjes van medewerkers met allerlei medische vragen. Dat gebeurd het meest bij de cliŽnten die een Ziektewet uitkering krijgen. Soms worden cliŽnten ook uitgenodigd door een sociaal verpleegkundige bij het UWV.
En dan de gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet, WMO en met name daarbij de huishoudelijke hulp en zelfs een deel van de Wajong, welke de gemeenten op hun ...bordje hebben gekregen, gaan in dit kader volledig over de schreef. Ambtenaren stellen medische vragen aan de bewoners van hun gemeenten die hebben gevraagd om toekenning van huishoudelijke hulp en die ambtenaren komen op grond van die, wel of niet gegeven antwoorden, zelfs tot adviezen, oordelen en besluitvorming.
Maar alleen artsen mogen medische gegevens vragen en zich daarover een oordeel vellen en niemand anders. Het is uiteraard anders indien iemand daarin toestemt. Maar het mag niet afgedwongen worden. De ambtenaren zijn geen arts en hen komt geen enkel recht toe om in dat kader welk medisch oordeel dan ook te vellen en dat geldt ook voor een sociaal verpleegkundige bij het UWV. Naar aanleiding van het hetgeen hier eerder is vermeld zijn er diverse mailtjes binnengekomen over gedragingen van de zijde van de medewerkers van het UWV en van ambtenaren van gemeenten die dan ook nog eens allemaal dreigen dat het niet verlenen van medewerking kan leiden tot opschorting van de uitkering of een negatief besluit.
Indien u op deze wijze wordt benaderd dan kunt u tegen die persoon van het UWV of die ambtenaar zeggen dat deze geen arts is en geen medische vragen mag stellen en dat u de besluitvorming wel zult afwachten en daar dan een bezwaarschrift tegen in zult dienen.
Medisch geheim is medische geheim en iedere burger in Nederland heeft het recht om dat geheim te houden tenzij de betrokken overheidsinstantie een arts inschakelt en die arts mag dan nog niets inhoudelijks zeggen over de medische status van die betrokkene aan de ambtenaren.
Bijzondere vermelding verdient wel de opstelling van de sociaal verpleegkundige van het UWV die tijdens het gesprek met de cliŽnt aangaf niet in het computer systeem te kunnen omdat er problemen met dat systeem zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo, die sociaal verpleegkundige heeft gewoon geen toegang tot het medische dossier. Maar ondertussen de cliŽnt wel onder druk zetten.
Wij kunnen het genoeg aangeven, neem de gesprekken op en geef enkele dagen voor het gesprek aan dat u het gesprek zult opnemen. Dat is uw recht.

3 maart 2017. UWV legt eigen onbehoorlijk gedrag ten opzichte van cliŽnten zelfs vast in CBBS.
In het CBBS (Claim beoordeling en borgingsysteem) van het UWV zijn veel in Nederland gangbare functies opgenomen. Functies die uit dit systeem komen en waarvan de arbeidskundige van mening is dat iemand die functie, onverminderd zijn lichamelijk en psychische beperkingen, kan vervullen. Dus deze functies zijn geen vacatures maar in Nederland, volgens het UWV, aanwezige gangbare werk. Eťn van die functies is zelfs een functie bij het UWV genaamd administratief ondersteunend medewerker. Bij deze functie hoort een omschrijving van de taken. Zo staat er letterlijk dat de betrokkene "tactvol te werk" dient te gaan bij "snelle oproepen". Menigeen die met het UWV te maken heeft zal dit "snelle oproepen" herkennen. Maar snelle oproepen zijn onbehoorlijk. De betrokkene krijgt dan niet eens de mogelijkheid om dat in de eigen agenda te regelen laat staan dat er dan nog sprake kan zijn van ondersteuning door een echtgenoot/echtgenote, bekende of, laat staan, juridische ondersteuning. En dan vraagt die administratief ondersteunend medewerker ook nog eens om medische informatie als men bij die "snelle oproep" aangeeft bijvoorbeeld te ziek te zijn om te kunnen komen. Die medewerker mag GEEN medische vragen stellen. En dat "tactvol te werk" gaan mond dan nog al eens uit in dreigen met stopzetten van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de omschrijving staat trouwens dat er bij het uitoefenen van die functie geen sprake is van conflicten. Maar bijzonder is wel dat het UWV haar eigen onbehoorlijke optreden in haar eigen systeem heeft vastgelegd.

12 januari 2017.
Van 62,44%  Loonaanvullende uitkering naar 80/100% IVA.
Ook hier heeft onze inbreng weer voor een duidelijke correctie gezorgd bij het UWV. Ernstige lichamelijke beperkingen werden door de primaire verzekeringsarts onderschat en er wat sprake van een minimaal lichamelijk onderzoek en werd er dus veel aan de arbeidskundige overgelaten om in te vullen. De Centrale Raad van Beroep is daar duidelijk in dat mag dus niet. Voor cliŽnt een bezwaarschrift ingediend en de hoorzitting bijgewoond met tenslotte nu toch het gewenste succes met een terugwerkende kracht van 13 juli 2016 is er alsnog 80/100% een IVA toegekend.

5 januari 2017 UWV Afdeling dreigt een cliŽnte meerdere keren.
Een UWV Afdeling waarvan wij de naam nog niet bekend zullen maken heeft het gepresteerd om in eerste instantie een cliŽnte naar een andere Afdeling door te verwijzen ivm met een herkeuring door een verzekeringsarts, terwijl die cliŽnte in de zelfde gemeente woont als de doorverwijzende Afdeling en die cliŽnte ernstige problemen heeft met reizen. En niet voldoen aan de eis van het UWV dreigen met intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gesprek met de arts heeft plaatsgevonden. En nadat deze cliŽnte ondersteund door een familielid bij de arbeidskundige heeft aangegeven in bezwaar te gaan vervolgens door de verzekeringsarts te worden gebeld en gedreigd dat zij niet in bezwaar mag gaan tegen het oordeel van het UWV en de arts (vermoedelijk zelfs geen Big register geregistreerde verzekeringsarts).
De cliŽnte had in verband met het indienen van het bezwaar reeds contact met ons opgenomen en belde, na het telefoontje van die UWV arts, volledig in tranen en verbouwereerd door de aantijgingen van die arts van het UWV. Een volstrekt onbehoorlijke handelswijze van die arts. Iedereen heeft het volle recht om in bezwaar, beroep en hoger beroep te gaan. Druk uitoefenen van het UWV om dit tegen te gaan is volstrekt uit den boze. JEEJAR zal hierop dan ook reageren met een klacht en voor cliŽnte in bezwaar gaan. Wordt vervolgd.

3 januari 2017. UWV (bezwaren)procedures.
Het kan niet genoeg benadrukt worden. Indien u naar de verzekeringsarts moet klik op deze link  KLIK HIER.
Ga nooit alleen naar het UWV. Indien u naar de verzekeringsarts moet geef voor die tijd, 2-3 dagen te voren, telefonisch door dat u het gesprek zult opnemen.
Na de verzekeringsarts zult u worde uitgenodigd om bij de arbeidskundige te komen. Indien er sprake is van dusdanige lichamelijke of psychische beperkingen kan het zijn dat de arbeidskundige u telefonisch benaderd. Denk er aan dat de arbeidskundige geen medicus is en ook uw medische gegevens niet mag inzien. De arbeidskundige krijgt alleen een niet medische rapportage en een Functionele Mogelijkheden Lijst en dat worden er, in de regel, functies uit het computer systeem van het UWV (CBBS) gehaald. Als u het er niet mee eens bent ga geen discussies aan maar geef aan dat u in bezwaar zult gaan. U kunt alleen in bezwaar gaan als het UWV een besluit heeft genomen en dat besluit komt na het bezoek aan de arbeidskundige. In het kader van de Ziektewet krijgt u alleen te maken met een verzekeringsarts en na 1 jaar, de eerste jaars keuring komt er wel een arbeidskundige aan te pas.
En is een besluit van het UWV negatief ga altijd in bezwaar. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard ga in beroep en mocht dat ook niet goed uitpakken ga in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
In bezwaar heeft het UWV langere termijnen om op het bezwaar te beslissen en kan een dergelijke termijn ook nog eenmalig worden verlengd (Bij de WIA is dat 13 weken gerekend vanaf de dag na die waarop te termijn voor het indienen (6 weken) van een bezwaar is verstreken. Dus datum besluit, 6 weken en daarna 13 weken met de mogelijkheid van nog eens 4 weken verlenging. Heeft het UWV dan nog geen besluit genomen stel het UWV bij aangetekend schrijven in gebreke.

1 januari 2017. Nationale Ombudsman wil afwachten met telefonische conferentieschakeling.
De Nationale Ombudsman heeft eind december 2016 laten weten dat het opstellen van een telefonische conferentieschakeling tijdens een spreekuur van de verzekeringsarts ten behoeve van het laten meeluisteren en praten van een juridisch ondersteuner thans nog een stap te ver is. Wel zal bij het UWV in het kader van hoorzittingen in bezwaar deze mogelijkheid wel worden open gesteld. Dit laatste is in feite een openstaande deur omdat dit al door diverse UWV afdelingen werd toegestaan. De Nationale Ombudsman geeft hierbij tevens aan dat nu per 1 januari 2017 het zondermeer toegestaan is op een gesprek met een verzekeringsarts en de arbeidskundige is toegestaan, dit al een goed middel is voor een cliŽnt van het UWV om zijn of haar belangen te beschermen. Er zal thans eerst worden gekeken hoe het gaat met de telefonische conferentieschakeling in de bezwarenprocedure voordat er nog een stap wordt genomen naar de verzekeringsarts. .

19 december 2016. Laat u door het UWV niet zo maar door het land sturen voor een herkeuring.
Het UWV heeft weer iets nieuws bedacht om haar cliŽnten nog radelozer te maken en dat is een (her)keuring op te starten niet bij de UWV afdeling in de buurt maar bij een afdeling waar er uren voor moet worden gereisd om er te komen. Volgens het UWV omdat de verantwoordelijke afdeling te kampen heeft met personeelstekort. En dat wordt er geen rekening gehouden met de lichamelijke of psychische beperkingen van de betreffende persoon. Het personeelsprobleem wordt dan op de cliŽnten afgeschoven. Geeft bij een dergelijke actie aan dat u niet zo ver kunt reizen en al helemaal niet met openbaar vervoer ook al geeft het UWV aan de kosten ervan te zullen vergoeden. Autokosten worden niet vergoed. En geef dan niet alleen aan dat u die reis niet aankunt maar dien dan tevens, bij aangetekend schrijven, een klacht in tegen het handelen van het UWV. Wordt de klacht ongegrond verklaard stap dan met uw klacht en het antwoord van het UWV naar de Nationale Ombudsman.

19 december 2016. Gezondheidszorg zorgt voor ziekere mensen.
Jaarlijks gaan de premies voor de zorgverzekering en eigen bijdrage omhoog en worden verzekeringspakketten verder uitgekleed en kunnen verzekerden steeds minder aanspraak maken op een goede behandeling. Ten aanzien van psychische gevallen heeft een deelbehandeling vaak een averechtse werking en raakt een betrokken persoon nog verder in de ellende. Het is wel heel bijzonder dat er aandacht wordt gevraagd voor om depressies te herkennen maar wat heeft iemand daaraan als er geen goede zorg tegenover staat. Fysiotherapeuten hebben ook al aangegeven dat het mis aan het gaan is en in de toekomst is het hebben van een beugel alleen nog maar beschikbaar voor de welgestelden. De tandverzorging holt achteruit, waarom omdat de kosten en vooral de eigen koste te hoog worden.
En dan zijn er toch nog mensen die zich diep in de schulden steken om een behandeling te ondergaan omdat de zorgkantoren dan wel verzekeraars van mening zijn dat er geen wetenschappelijk bewijs aanwezig is voor het aanslaan van die behandeling. maar kanker wordt volledig doorbehandeld tot de laatste snik. En als iemand die voor 80/100% arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV zich dan op eigen kosten heeft laten behandelen en er wat op vooruit is gegaan dan komt het UWV er aan om die op eigen kosten gemaakte verbetering nog even af te straffen door die persoon minder arbeidsongeschikt te verklaren.
Maar gezien de financiŽle ontwikkelingen in Nederland kan het UWV haar borst nat maken omdat personen die het lichamelijk of psychisch slecht gaat niet meer adequaat worden behandeld en dat levert meer en meer personen op met die tenslotte voor een IVA in aanmerking komen omdat er enkele kans op verbetering meer aanwezig is. Die zou er normaal gesproken nog wel kunnen zijn maar de persoon in kwestie is dan niet meer van belang maar alleen het geld.

 

12 december 2016. Meer klachten over PsyQ.
Na eerdere negatieve berichtgeving over PsyQ en een ingezonden brief over het handelen van PsyQ, waarop de directie van PsyQ zelfs gevraagd heeft om die brief te verwijderen, hetgeen wij niet hebben gedaan, komen er weer negatieve reacties binnen over het handelen van deze instelling. Zoals het opsturen van een rapportage aan het UWV zonder dat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om hierop te kunnen reageren voor dat het rapport naar het UWV is verzonden. En een diagnose stellen naar aanleiding van een vragenformulier. 

9 december 2016. Maken van geluidsopnamen bij gesprekken belangrijker dan gedacht.
Op deze site wordt al jaren aangegeven dat cliŽnten van het UWV de gesprekken met de verzekeringsartsen en arbeidskundigen moeten opnemen. Voor het gesprek met de verzekeringsarts is van belang. In het afgelopen half jaar worden wij regelmatig benaderd door mensen die een gesprek hebben gehad met een verzekeringsarts en daarna een medische rapportage ontvangen waarin hele andere zaken staan dan bij dat bezoek op tafel is gekomen en beperkingen die wel genoemd en benoemd zijn die dan vervolgens niet worden vermeld. Aan die onzorgvuldigheid kan alleen een eind komen als de gesprekken worden opgenomen. Zo heeft een cliŽnt van JEEJAR eerder een gesprek, zonder vermelding daarvan, opgenomen en het blijkt dat die arts tijdens dat gesprek allerlei opmerkingen heeft gemaakt over de beperkingen van die cliŽnt, maar die arts heeft dat vervolgens niet in de medische rapportage gezet en in feite zelfs het tegenovergestelde gedaan. Tegen het oordeel van het UWV is een bezwaar ingediend zonder daarbij te benoemen wat de primaire arts heeft gedaan. In feite wordt door het bezwaarschrift het UWV in de gelegenheid gesteld om de zaak te herstellen. Wordt dit niet gedaan dan zal er uiteraard beroep worden aangetekend en zullen die geluidsopnamen en transcripties daarvan wel aan de Rechtbank worden voorgelegd.

1 december 2016. Steeds meer bewijzen dat er met de uitkomst uit het CBBS wordt gerommeld.
Zoals reeds eerder aangegeven dat er met de uitkomsten uit het CBBS iets aan de hand is komt steeds meer naar voren dat de arbeidskundigen die een dossier van een cliŽnt in behandeling hebben met de uitkomst van het CBBS rommelen en de functieomschrijvingen van het werk, welke uit dat systeem komt, aanpassen om het "passend" te maken naar de Functionele Mogelijkheden Lijst (opgesteld door de verzekeringsarts en geeft de beperkingen van een cliŽnt weer). Nu JEEJAR veel UWV zaken heeft kunnen al die uit het CBBS gekomen functies met bijbehorende functieomschrijvingen tegen elkaar worden gezet. Normaliter zouden die uitkomsten van de zelfde banen bij de zelfde onderneming zogenaamd ťťn op ťťn moeten zijn cq volledig gelijk. Maar dat is dus niet zo. Bepaalde handelingen worden soms naar beneden bijgesteld. Zelfs het uurloon is in ťťn geval naar beneden bijgesteld. En dat kan alleen bewust gebeuren.
En dan hebben wij het nog helemaal niet over de geloofwaardigheid van hetgeen door de arbeidskundige analisten als functieomschrijving van bepaalde banen in het systeem wordt opgenomen. Zo staan bij vele banen, waaronder wikkelaar, dat er geen ervaring en geen opleiding voor vereist is dus helemaal geen technische kennis aanwezig behoeft te zijn. Iedereen kan blijkbaar zo maar printplaten in elkaar zetten. Helaas loopt zelfs de Centrale Raad van Beroep daar nog achteraan, omdat het UWV 100% wordt vertrouwd in hetgeen er in het systeem wordt ingevoerd. Maar noch JEEJAR noch de Centrale Raad van Beroep kunnen dit controleren. Dit vertrouwen zou, gelet op het geconstateerde, weg moeten zijn. En er ligt nog een zaak bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om wel meer inzicht te geven in dat systeem en dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


1 december 2016. Na 6 jaar WGA gewoon recht op een IVA.
De Afdeling Amsterdam van het UWV had een cliŽnte in  het dossier zitten die al 6 jaar een WGA uitkering had, die door de werkgever al, dus jaren geleden in en door de dienst ziek is verklaard en het dienstverband is beŽindigd. Maar de werkgever was/is eigen risico drager en dus maakte het UWV er weer een WGA van in plaats een IVA. Na een gesprek met ons is er alsnog een IVA aanvraag ingediend. In plaats dat het UWV Amsterdam de afspraak om bij de verzekeringsarts te komen via JEEJAR te laten lopen, hetgeen uitdrukkelijk in het verzoek om IVA was vermeld, werd cliŽnte rechtstreeks opgeroepen om binnen enkele dagen bij de verzekeringsarts te komen. Tegen die handelswijze is direct een klacht ingediend. Hierop is dan uiteindelijk een afspraak gemaakt via JEEJAR voor die gevraagde herkeuring. CliŽnte is samen met een vertegenwoordiger van JEEJAR bij de arts van het UWV in Amsterdam gekomen. Deze arts was er al snel klaar mee. 6 jaar in de WGA en geen enkele verbetering maar alleen verslechtering in de gezondheidstoestand goed voor een IVA.
Maar wat schetst de verbazing dat er bij cliŽnte en JEEJAR een brief binnenkwam met de mededeling dat de eerste afspraak was afgezegd en dat er daarna een nieuwe afspraak was gemaakte en dat cliŽnte niet op die nieuwe afspraak zou zijn verschenen. Dus vond het UWV de aanvraag IVA niet ontvankelijk. Dat het niet ontvankelijk verklaren van een aanvraag een besluit is was het UWV blijkbaar ontgaan. En tegen een dergelijk besluit kan en is een bezwaarschrift ingediend. Tevens is het UWV in gebreke gesteld ivm het uitblijven van een beslissing op die IVA aanvraag.
En dan kan het blijkbaar wel snel. Het UWV verklaart het bezwaar gegrond en geeft daarbij tevens aan dat cliŽnte in aanmerking wordt gebracht voor een IVA. Trouwens geen woord over hoe het zo fout heeft kunnen gaan bij het UWV.

18 november 2016. Gemeenten kunnen ook wat betekenen tegen het UWV.
Zoals reeds vaker aangegeven op deze site doet het UWV voorkomen dat er sprake is van goed behaalde resultaten omdat er minder mensen arbeidsongeschikt worden verklaard of UWV cliŽnten uit de Ziektewet of WIA worden gegooid. Door voor het UWV een bezuiniging. Maar in de regel komt dan die betrokkene bij de gemeentelijke sociale dienst in aanraking met de zelfde lichamelijke en/of psychische klachten. Van iedere uitkeringsgerechtigde moet een gemeente zelf 20% betalen en de rest word door het Rijk vergoed. Wat schieten we er mee op, niets, alleen dan dat de gemeente financieel zwaarder belast worden.
Een gemeente in Nederland die iemand, die ook uit de Ziektewet was gedaan, liet een expertise rapport opstellen op kosten van die gemeente. Ondertussen liep er wel een bezwaarschriften procedure tegen de gemeente en tenslotte een beroepsprocedure bij een Rechtbank. Het tenslotte op tafel gekomen expertise rapport ondersteunde de stelling van de client en wat heeft het UWV gedaan, jawel, trouwens op andere formele gronden, het bezwaarschrift alsnog gegrond verklaard en met terugwerkende kracht van een jaar alsnog de Ziektewet uitkering weer in stand gezet. Maar in feite komt het er op neer dat het UWV de zaak niet meer voor de rechter wilde verdedigen met name gelet op het voorliggende expertise rapport.
Dit brengt met zich mee dat gemeenten zich strakker kunnen opstellen door bij dit soort cliŽnten, die dan wel in bezwaar en zo nodig in beroep zijn gegaan, deze cliŽnten te ondersteunen door het aanvragen van een expertise door een onafhankelijke deskundige.


9 november 2016. Nieuw rapport Nationale Ombudsman over maken geluidsopnamen.
Dit rapport, genaamd: "Terugblikonderzoek spelregels geluidsopnamen, volg de link voor het persbericht van de NO, "https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/koudwatervrees-voor-geluidsopnamen
gaat over het maken van geluidsopnamen in totaliteit betreffende de overheid dus niet alleen het UWV maar ook bij de belastingen, gemeenten etc. Het rapport ligt in het verlengde van eerdere rapporten van de NO en dat is dat de burger geluidsopnamen moet kunnen maken van gesprekken met de overheidsinstanties en dus ook het UWV in verband met de vereiste transparantie.

3 november 2016. Herhaling van vragen over om hoe om te gaan met een oproep bij de verzekeringsarts.
Wij krijgen vele telefoontjes van mensen die vragen hebben naar aanleiding van oproepen om bij de verzekeringsarts te komen. Wij kunnen alleen maar verwijzen naar bovenstaande adviezen en die zijn gaan NOOIT alleen naar het UWV en geef, vooraf, aan dat u het gesprek met de arts zult gaan opnemen. Voor dat u naar de verzekeringsarts gaat lees dan hierbij ons advies in dit kader en wat u kunt verwachten.   KLIK HIER

3 november 2016. En het UWV doet het weer.
Tijdens een lopende procedure bij de Centrale Raad van Beroep, waarbij na de zitting het onderzoek werd heropend door de CRvB, heeft het UWV, na schriftelijke vragen door de CRvB, alsnog en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 een IVA uitkering toegewezen. Onze cliŽnt heeft OSAS en artrose in de rug met zeer degeneratieve kenmerken. Het UWV was weer eens van mening dat deze cliŽnt weer zou kunnen herstellen en in ieder geval dusdanig dat hij toch nog weer werk zou kunnen verrichten. De Rechtbank Overijssel is met het UWV meegegaan in die ongefundeerde gedachte. Maar de CRvB, wijzende op een eigen uitspraak, wilde antwoorden weten hoe het UWV dan wel niet bij die mogelijke genezing kwam. En dat was te veel voor het UWV en is er alsnog een IVA toegekend. Maar ook deze zaak zal weer niet tot jurisprudentie leiden omdat er tegemoet wordt gekomen aan het ingediende hoger beroep en de CRvB alleen nog een uitspraak zal doen over de proceskosten vergoeding. En zo houdt het UWV haar eigen falen onder het tapijt. Maar niet bij ons.

21 oktober 2016. UWV gaat spelregels inzake geluidsopnamen eindelijk aanpassen.
Het UWV is om. Na raadpleging van de Ondernemingsraad, die heeft ingestemd met het maken van geluidsopnamen, zal er per 1 januari 2017 sprake zijn van een nieuw beleid waarbij het maken van geluidsopnamen zal worden toegestaan. En dat betekent bijvoorbeeld voor de halsstarrige vestiging UWV Venlo dat ook zij hier aan moeten mee werken.|
Het UWV zal hier nog de nodige aandacht aan geven. Na jaren strijd heeft JEEJAR dit toch maar voor elkaar gekregen om weer een stukje meer aan transparantie te krijgen bij deze overheidsinstelling. Maar we zijn er nog niet.


23 augustus 2016. Uitleg over (her)keuringen UWV.
Als u een uitnodiging krijgt van het UWV voor een (her)keuring dan komt u in eerste aanleg bij de verzekeringsarts van het UWV terecht. In de huidige tijd is lang niet altijd een verzekeringsarts maar een arts die nog in opleiding is. De medische rapportage van die arts wordt dan altijd mede ondertekend door een verzekeringsarts die u niet gezien noch gesproken heeft. De Centrale Raad gaat, hoe vreemd dit ook is, akkoord met deze werkwijze. In feite garantie tot aan de deur.
Als u uitgenodigd wordt dan neemt u niet alleen een geldig legitimatiebewijs mee maar ook iemand anders. Ga nooit alleen naar het UWV. En u geeft enkele dagen voorafgaande aan dat gesprek door dat u het gesprek met die (verzekerings)arts wenst op te nemen.
Neem uw medicijnen mee en neem ook de namen en adressen van de huisarts en de behandelend specialisten mee en overhandig die tijdens het gesprek.
Hoewel een lichamelijk onderzoek verplicht is laten de verzekeringsartsen dat vaak achterwege of is het onderzoek minimaal. Zorg er voor dat u of uw begeleider vastlegt wat die arts heeft onderzocht. Laat uw NOOIT forceren om iets te doen. Veel verzekeringsartsen hebben er letterlijk een handje van om door te duwen. Roep direct AUW en STOP. Doet de verzekeringsarts hier niets op uit geef dan duidelijk aan dat hij/zij u pijn heeft gedaan. Dat is in feite goed voor een klacht bij het medisch tuchtcollege.
Ondanks dat u adressen van de huisarts en uw behandelaars geeft zullen de meeste verzekeringsartsen hier weinig mee doen. Daarmee wordt artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht overtreden. Maar omdat die bewuste fout in een bezwarenprocedure kan worden hersteld proberen de verzekeringsartsen in deze primaire fase tijd te winnen, aangezien velen niet eens in bezwaar gaan laat staan de gang naar de rechter maken en daarmee hun rechten verliezen.
Zorg er voor dat u een goed verhaal heeft over wat u overdag, meestal wordt er gevraagd: "wat deed u gisteren". Vertel reŽel hoe u een dag door komt. Van beland is dan of u overdag slaapt of moet rusten.
Na de verzekeringsarts krijgt u in de regel de door hem/haar opgestelde niet medische rapportage niet eens toegezonden. U kunt vragen om toezending voordat u naar een arbeidskundige moet.
De arbeidskundige heeft van de verzekeringsarts de niet medische rapportage en de Functionele Mogelijkheden Lijst gekregen en daarmee het CBBS (computersysteem van het UWV) geraadpleegd en gekeken of er banen uit die computer komen rollen. Denk er daarbij aan dat die banen geen vacatures zijn maar in Nederland gangbaar werk aangeven.
In de regel verneemt u bij de arbeidskundige dan pas wat de verzekeringsarts allemaal op papier heeft gezet. Vaak zal iemand het er niet mee eens zijn. De arbeidskundige kan er ook niet veel mee, hij heeft het niet geschreven. Als u het er niet mee eens bent geef dat duidelijk bij de arbeidskundige aan en zeg er tevens bij dat u in bezwaar zult gaan.
Voordat u in bezwaar kunt gaan moet u, na het bezoek bij de arbeidskundige, het besluit van het UWV afwachten waarna u 6 weken de tijd heeft om in bezwaar te gaan.

12 augustus 2016. UWV Venlo halsstarrig en blijft het maken van geluidsopnamen weigeren.
Hoewel de discussie over het mogen maken van geluidsopnamen bij een bezoek aan de verzekeringsarts of arbeidskundige van het UWV in feite beŽindigd zou moeten zijn blijkt plotseling het UWV Afdeling Venlo opeens weer dwars te liggen. Een cliente die een uitnodiging had gekregen om bij de verzekeringsarts te komen heeft voor die tijd aangegeven dat zij het gesprek wenste op te nemen. Telefonisch werd haar medegedeeld dat dit niet zou worden toegestaan. Vandaag tijdens het bezoek bij die verzekeringsarts werd wederom geweigerd om het gesprek op te nemen. Hierop is het gesprek beŽindigd. Er zal wederom een klacht tegen het UWV worden ingediend onder verwijzing naar het rapport van de Nationale Ombudsman van 20 maart 2012 (rapportnummer: 2012/04). Te lezen op de website van de NO. Het UWV moet toestaan dat de gesprekken worden opgenomen (voor die tijd aan te geven) in verband met de benodigde transparantie.

29 juli 2016
Hoger beroep en we nemen ter zitting mee een professor dr. cardioloog.
Het UWV Eindhoven wil CVS/ME niet zien als een ernstige aandoening. Volgens de verzekeringsarts is er geen sprake van een medisch substraat. En deze verzekeringsarts veegt vervolgens CVS/ME, fibromyalgie en POTS (Postural Orthostatisch Tachycardie Syndrom) op een grote hoop en zegt in feite dat het niet bewezen is en dus niet bestaat. Bij de betreffende cliŽnte is echter naar medisch gespecialiseerd onderzoek CVS/ME en later door de reumatoloog fibromyalgie gediagnosticeerd. En gaven de specialisten al aan dat cliŽnte ernstige chronische beperkingen heeft. Dit werd op een latere datum nog eens nader ondersteund, na onderzoeken door een professor dr. cardioloog. Maar toch bleef het UWV bij haar standpunt. De Rechtbank   's Hertogenbosch wenst meer waarde te hechten aan de medische rapportage van de verzekeringsarts, tot stand gekomen tijdens een spreekuur en een hoorzitting in bezwaar, en verklaarde het beroep ongegrond. Tijdens de lopende hogere beroepsprocedure bij Centrale Raad van Beroep heeft de professor dr. diverse brieven opgesteld en de door de verzekeringsarts opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst van tafel geveegd. Ter zitting bij de Centrale Raad van Beroep is de professor dr. als deskundige meegekomen (vooraf aangekondigd). En het verhaal van deze specialist ter zitting was overduidelijk.
De voorzitter van de Centrale Raad van Beroep memoreerde nog aan het door de Gezondheidsraad opgestelde protocol inzake CVS/ME welke later nog is ondersteund door de aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Vendrik, waarbij wordt aangegeven dat CVS/ME moet worden gezien als een ernstige aandoening en dat het UWV daar rekening mee moet houden.
De verzekeringsarts probeert verdeeldheid te zaaien door aan te geven dat er thans ten aanzien van CVS/ME andere medische gedachten zijn ten aanzien van de problematiek. De Gezondheidsraad heeft echter tot op heden het door haar vastgestelde protocol niet gewijzigd zodat dat protocol als uitgangspunt dient te gelden.
Gezien de opstelling van deze UWV vestiging wordt het een belangrijke uitspraak van de CRvB.
Uitspraak over zes weken

26 juli 2016 Van Ziektewet vroegtijdig in de IVA.
Een werkgever had voor zijn werknemer die in de Ziektewet zak een deskundigen oordeel aangevraagd bij het UWV. De verzekeringsarts die het deskundigen oordeel op heeft gesteld heeft daarbij alleen maar gekeken naar het feit dat de werkgever een eigenrisico drager was. Dus ging het om het geld en niet om de persoon. De werkgever liet zich overtuigen door dat deskundigenoordeel echter niet zo de werknemer die aanklopte bij JEEJAR. Wij zijn voor cliŽnt in bezwaar gegaan en hebben bescheiden naar de hoorzitting meegenomen van de behandelaars. Om kort te zijn het resultaat is dat cliŽnt vervroegd van uit de Ziektewet in de IVA terecht is gekomen.

26 juli 2016 JEEJAR in een Ziektewet procedures, zonder hoorzitting, door UWV al in gelijk gesteld.
De betrokken cliŽnte zat in de Ziektewet en werd uitgenodigd voor een eerste jaars keuring. En zoals blijkbaar te doen gebruikelijk is werd cliŽnte geacht beter te zijn en dus uit de Ziektewet gezet en dat zonder de behandelende sector te raadplegen. En  het niet raadplegen van de behandelende sector in de primaire fase is, hoe in strijd ook met de Algemene wet bestuursrecht, gebruikelijk bij het UWV. De meeste cliŽnten gaan toch niet in bezwaar en het niet opvragen levert derhalve tijdswinst op. In bezwaar zijn er door JEEJAR diverse medische bescheiden van de behandelaars naar het UWV verzonden. Dit was blijkbaar zo overtuigend dat het UWV het niet meer nodig vond om een hoorzitting te houden. Het bezwaar werd zonder verdere omhaal gegrond verklaard.

7 juli 2016. Nieuwe herkeuringsgolf door UWV aangekondigd.
Het UWV heeft aangekondigd 20.000 cliŽnten die al gedurende vele jaren in de arbeidsongeschiktheidsuitkering zitten te zullen gaan herkeuren. Duidelijk hierbij is ook dat die herkeuring zullen kunnen gaan plaatsvinden door verzekeringsartsen in opleiding en dus niet als verzekeringsarts in het BIG register zijn ingeschreven. Van de zijde van het UWV wordt aangegeven dat er op de achtergrond dan echte verzekeringsartsen meekijken. Maar dat is feitelijk een papieren tijger. Er wordt dan een contraseign (handtekening) op de medische rapportage gezet door een verzekeringsarts die niet bij het gesprek en onderzoek aanwezig is geweest. Er zal binnenkort worden begonnen met die herkeuringen. Wij raden iedereen nadrukkelijk aan niet alleen naar die herkeuring te gaan. Neem altijd iemand mee. En neem het gesprek op. U moet dat enkele dagen voor het gesprek aangeven dat u het gesprek wilt opnemen. De arts moet dat accepteren. Ons blijkt iedere keer weer dat er sprake is van een grote mate van discrepantie wat er tijdens het gesprek is gevraagd en beantwoord en hetgeen daarna door de arts op papier wordt gezet.

1 juli 2016. Centrale Raad van Beroep vernietigd uitspraak Rechtbank en beslissing op bezwaar UWV.
Op 30 januari 2016 hebben wij al bericht inzake het terugkomen van het UWV op een beslissing van 4 jaar geleden. In het lopende hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep heeft het UWV geen andere weg meer gezien. Op verzoek van JEEJAR heeft de CRvB een onafhankelijk specialist aangewezen en deze heeft geoordeeld dat het UWV er 4 jaar geleden met haar medisch oordeel en opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst er naast heeft gezeten. De "move" van het UWV mocht niet baten om de uitspraak onder de pet te houden. De CRvB heeft thans de uitspraak van de Rechtbank, die braaf achter het WUV aan was gehobbeld, vernietigd evenals de beslissing op bezwaar door het UWV. De cliŽnte heeft ondertussen al een aardig bedrag gekregen na herberekening door het UWV. Ze ging van WGA naar IVA. En de proceskosten dienen uiteraard door het UWV te worden gedragen. 

23 mei 2016. Slechts een fractie van de cliŽnten van UWV gaan in bezwaar.
Van de velen die onder het UWV vallen en met hun besluitvorming te maken hebben gaan daar maar weinig tegen in het verweer. Een aantal uit zich verbaal, in persoon of per telefoon, maar dat zet niet alleen geen zoden aan de dijk dat is ook de verkeerde weg en zal hooguit leiden tot een aantekening in het UWV dossier inzake het gedrag.
Kies de weg die daarvoor is vastgelegd en ga in bezwaar. Indien iemand zich onheus behandeld voelt door bijvoorbeeld een verzekeringsarts dan is daar nagenoeg niet tegen op te komen. Een dergelijk bewijs kan wel geleverd worden op het moment dat het gesprek is opgenomen en die onheuse behandeling daaruit blijkt. Daarom ook onze raad om gewoon de gesprekken met de verzekeringsarts op te nemen. Dit uiteraard wel vooraf, dus enkele dagen voor dat gesprek, duidelijk aangeven. De arts mag dat niet weigeren. Een onheuse benadering leidt niet tot een bezwaarschrift maar tot een klacht. Wordt de klacht niet behoorlijk afgewikkeld dan staat de weg open naar de Nationale Ombudsman. Zijn er ook nog opmerkingen inzake het onheuse behandelen die op de persoon zijn gespeeld of die de behandelaars in een verkeer daglicht stellen dan kan ook het medische tuchtcollege worden ingeschakeld.
Voor de reguliere besluitvorming van het UWV geldt, ga altijd in bezwaar. Ook al zegt de verzekeringsarts dat er sprake is van onverklaarbare aandoeningen of klachten en beperkingen die (nog) niet medisch zijn geobjectiveerd en dus niet kunnen meewegen in de medische rapportage laat staan in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en u ervaart die klachten als beperkend dan moet u in bezwaar gaan. Daarnaast is het dan verstandig om u te laten doorverwijzen naar een Academisch Ziekenhuis, ook al zijn de wachttijden lang.
En wordt uw bezwaar ongegrond verklaard ga in beroep. Hoewel veel rechtbanken, tijdens de zitting in de regel door de enkelvoudige kamer (1 rechter) nogal makkelijk achter het UWV aanlopen laat u niet ontmoedigen bij een ongegrond verklaring van het beroepschrift ga in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Dat dat ondertussen enkele jaren kan duren is helaas niet anders maar in die tijd is het waarschijnlijk wel duidelijk wat er met u aan de hand is en kan er een goede diagnose worden gesteld.

4 mei 2016. CBBS van het UWV is discriminerend.
Bij een verzoek om informatie heeft de betrokkene gevraagd of het CBBS van het UWV niet discriminerend is. Dat is het natuurlijk wel. Voorbeeld.
Indien een directeur en een medewerker van een bedrijf die printplaten maakt (wikkelaar). in een auto zitten en een auto ongeval krijgen waarbij beiden het zelfde letsel oplopen dan komt de directeur in de WIA terecht en de werknemer moet weer aan het werk. Waarom, omdat er vanuit wordt gegaan wat het laatst verdiende loon is van het gangbare werk. Dus directeur met een hoog uurloon en de medewerker met een laag uurloon. Door het auto ongeval kan die directeur bij lange na niet zijn eigen loon weer verdienen, terwijl de medewerker altijd nog in de tuinteelt kan werken en plantjes kan stekken of zelf zijn eigen werk kan verrichten als wikkelaar om zijn eigen loon weer te verdienen en omdat wikkelaar volgens het UWV lichamelijk en psychisch het makkelijkste en lichtste werk is. Geen opleiding nodig en geen ervaring. Bij nagenoeg iedere functie duiding door het UWV komt die functie naar voren.
Het UWV heeft dan ook altijd problemen indien iemand een aanvraag doet voor de WIA met een hoog uurloon, omdat er dan nagenoeg geen functies uit het CBBS komen en als die er uitkomen dan zorgt dat voor 80/100 % arbeidsongeschiktheid.
Bij JEEJAR is het in een procedure als voorgekomen dat er zelf bizarre functies werden geduid bij een client met een hoog uurloon om die cliŽnt maar buiten de WIA te houden, waarbij aantoonbaar de omschrijvingen van het werk niet klopten. Dus moest het UWV alsnog bakzeil halen.
Moet hoe dan ook het CBBS is discriminerend. De laagst betaalden komen er dan slechter af dan hoog betaalden en dus worden personen niet gelijk behandeld omdat de WIA dat nu eenmaal heeft bepaald cq de regering en het parlement.

26 april 2016. Europese Hof duidelijk:  ook bezwarenprocedures vallen onder de verzekering.
Voor de goede orde. Indien iemand alleen een beperkte polis heeft dan vallen bepaalde procedures op zich al niet onder de dekking.
Er is de afgelopen jaren wat te doen geweest over de rechtsbijstandsverzekeringen. Deze hebben geprobeerd uit alle macht om de zaken in eigen hand te houden. Bij hen verzekerd zijn dus ondersteuning door iemand van hen. Echter de waarheid is anders.
Zo zegt het Hof, bij arrest van 7 april 2016 dat op grond van de Europese regels ( Richtlijn 87/344EEG, artikel 4 lid 1) een rechtsbijstandsverzekeraar het volgende verplicht in de overeenkomst moet opnemen:
ďindien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezenĒ.
Dit moet dus in iedere overeenkomst staan.
Daarnaast heeft het Hof uitdrukkelijk uitgesproken dat onder administratieve procedure ook wordt verstaan de bezwarenprocedures waarbij er sprake is van besluitvorming door een bestuursorgaan die kunnen leiden tot beroep en hoger beroep. Het Hof benadrukt nog het belang van de bezwarenprocedure en de noodzaak van juridische ondersteuning in deze fase.
Dus bezwarenprocedure tegen gemeenten of het UWV vallen dan onder de vrije keuze van rechtsvertegenwoordiging.
Deze recente uitspraak zal wel weer leiden tot het aanpassen van de diverse polissen. Iedereen die een rechtsbijstandsverzekering heeft en geconfronteerd wordt met een wijziging kan op dat moment zonder enig probleem overstappen naar een andere rechtsbijstandsverzekering. Dus goed de voorwaarden van de verzekeraars en de premies en dekkingen naast elkaar neerleggen om te komen tot een juiste keuze.

14 april 2016. Geval nummer 4 van WGA naar IVA.
Het UWV blijft bezig in het toewijzen van 80/100% WGA uitkeringen omdat de werkgever eigen risico drager en dus voor de kosten van die WGA moet opdraaien. Op 25 september 2015 hebben wij (hieronder) als op gewezen. Maar het UWV blijft op deze weg doorgaan. En dan gaat het niet om de persoon maar puur om het geld. En ook in het recente geval is er door JEEJAR een bezwaarschrift ingediend bij het UWV en heeft er een hoorzitting plaatsgevonden. Na een week lag er al een nieuwe beslissing op bezwaar door het UWV met als resultaat IVA. 

31 maart 2016. Maakt het UWV misbruik van haar CBBS.

Het Claim beoordeling en borgingsysteem van het UWV. De beroemde of beruchte software van het UWV waaruit banen komen rollen die iemand nog zou kunnen uitoefenen.
JEEJAR heeft in diverse procedures al veel aangegeven inzake het niet realistische beeld wat door dit CBBS naar buiten komt. De Centrale Raad van Beroep heeft in feite het systeem omarmt. Maar toch lukt het JEEJAR om uit het CBBS komende gangbare arbeid weg te krijgen. Met als gevolg dat het UWV dan gewoon weer met nieuwe banen komt. Die dan in de eerste keer niet uit het systeem zijn gekomen. Op zich zou dit al aanleiding moeten zijn om daar dan vraagtekens bij te zetten.
Maar vooral het vullen van het systeem. De arbeidskundigen die dan omschrijven wat het werk inhoud en welke belasting daar dan bij zou behoren. Niet alleen voor UWV cliŽnten een oncontroleerbare zaak, maar ook voor Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. En dat betekent dat die omschrijvingen dan voor waar worden aangenomen. Er komen steeds meer twijfels of die omschrijvingen en belastingen van die specifieke arbeid wel overeenkomstig de werkelijkheid zijn. Zo zou een warehouse medewerker (order picker) maar een beperkt aantal aan kilogrammen behoeven te tillen, dragen etc. De realiteit is anders. En dat is twee jaar geleden nog eens duidelijk geworden in een Ziektewet zaak waar bleek dat de door het UWV vastgelegde belasting telefonisch tot stand was gekomen. In beroep en op aangeven van de Rechtbank Overijssel zijn partijen toen naar dat werk gegaan en werd vastgesteld dat het werk aanmerkelijk zwaarder was dan door het UWV was voorgespiegeld. Het UWV kwam daarop dan ook snel met een nieuwe beslissing op bezwaar (gegrond)  zodat de Rechtbank geen uitspraak meer behoefde te doen.
Maar het kan nog erger. Uit het CBBS komen niet alleen de zogenaamde Sbc-codes die betrekking hebben op het soort werk, maar ook functienummers en die zijn veel specifieker aangezien de eerste vier cijfers van dat nummer het soort werk betekent en de volgende vier cijfers de onderneming (waar dan ook in Nederland gevestigd) en de daarop volgende drie cijfers de werknemer/plaats in die onderneming aanwijst. Wat nu indien in ťťn geval (een bij een Rechtbank lopende procedure) een functienummer uit het CBBS komt met omschrijving en bijbehorende belastingprofiel, terwijl in een andere zaak(thans lopende bij de Centrale Raad van Beroep) exact het zelfde functienummer uit het CBBS is gekomen maar met een andere omschrijving en ook een ander belastingprofiel??? Het UWV heeft wat uit te leggen, maar het lijkt behoorlijk op valsheid in geschrifte. We zullen u op de hoogte houden aangezien dit weer een nagel aan de doodskist van het CBBS is.

 16 maart 2016 PAS OP voordat u een rechtsbijstandverzekering afsluit.
Proefondervindelijk waarschuwen wij hiervoor. Niet iedere rechtsbijstandverzekeraar doet wat hij belooft. Door de uitspraak van het Europese Hof en in navolging daarvan door de Hoge Raad wringen veel rechtsbijstandverzekeraars zich in allerlei bochten om maar te voorkomen dat cliŽnten hun eigen juridische vertegenwoordiger kiezen in zaken waarvoor geen advocaat nodig is. En dat zijn dus ondermeer procedures tegen het UWV. Indien de rechtsbijstandverzekeraar de zaak zelf met eigen mensen mag doen is er geen vuiltje aan de lucht. Wil men echter naar een andere juridische vertegenwoordiger dan wordt er uit een ander vaatje getapt. Ondertussen hebben een aantal rechtsbijstandverzekeraar al hun polis voorwaarden gewijzigd en zijn de vergoedingen of de dekkingen opeens drastisch verlaagd. Zo is er een rechtsbijstandsverzekering die van mening is dat ze zelf wel cliŽnten helpen in bezwarenprocedures, maar indien door die cliŽnt een ander wordt aangewezen dan opeens die bezwarenprocedure niet meer als onafhankelijk wordt beschouwd. En als een cliŽnt van mening is dat de juridische ondersteuning door een ander door de verzekeraar dient plaats te vinden dan wordt dat opeens niet meer vergoed. Deze opstelling zal dan wel weer leiden tot klachtenprocedures en tenslotte bij het Kifid als finale beslisser over het handelen van de verzekeraars.

11 maart 2016. Eigen ziektegevoel is van geen belang in UWV zaken.
Iedereen die in de Ziektewet zit of anderszins met het UWV te maken heeft, bijvoorbeeld inzake WIA keuring, moet zich goed realiseren dat het ziek zijn niet alleen gebaseerd mag zijn op eigen bevindingen. Het ziek zijn moet zoals dat wordt genoemd medisch geobjectiveerd zijn vastgesteld. De huisarts speelt daarin maar een kleine rol. Medische specialisten, neuroloog, reumatoloog, psychiater etc. komen in dit kader in beeld om de mate van het ziek zijn of het hebben van lichamelijke dan wel psychische beperkingen te diagnosticeren. Iedereen die van mening is zo ziek of lichamelijk of psychisch zodanig beperkt te zijn dat hij of zij niet kan werken zonder dat een specialist die beperkingen ook werkelijk heeft vastgelegd is overgeleverd aan de verzekeringsartsen van het UWV aangezien deze artsen op grond van de wet en jurisprudentie op hun eigen bevindingen mogen afgaan. Maar ook specialisten zoals reumatologen die de diagnose stellen van fibromyalgie of neurologen in het kader van bijvoorbeeld de CVS (Chronische Vermoeidheids Syndroom) of andere medische ziektebeelden geven niet echt aan wat die gediagnosticeerde ziekte aan beperkingen met zich mee brengt. Maar die specialisten weten blijkbaar niet dat indien er specifiek om gevraagd wordt of bijvoorbeeld een Functionele Mogelijkheden Lijst juist is vastgesteld zij daar wel degelijk commentaar op mogen geven dat bepaalde beperkingen ernstiger zijn dan dat in die FML door de verzekeringsarts is vastgesteld.

11 maart 2016.
Minister Schippers van Volksgezondheid beveelt het maken van geluidsopnames aan.
Bijvoorbeeld met een smartphone geeft de minister aan. En vervolgens: "Het mag en het is verstandig. Veel mensen vergeten informatie uit het gesprek met een arts. Daarom is het handig als ze dat thuis nog eens kunnen afluisteren".
De opname mag alleen door de patiŽnt zelf worden gebruikt en niet verder worden verspreid. En het is volgens de minister natuurlijk wel behoorlijk om de dokter te vragen of je het onderhoud mag registreren, al is dat niet verplicht.
In feite gaat de minister van het niet verplicht melden nog verder dan wat behoorlijk wordt geacht te zijn.
Maar hoe is dan de opstelling van het UWV in de afgelopen jaren dan te verklaren. Dat zijn ook (verzekerings)artsen. En die artsen doen altijd wel moeilijk over het maken van geluidsopnamen. Minister Schippers is in feite, indirect, de baas over deze verzekeringsartsen. Dan mag deze minister ook wel een duidelijk signaal afgeven aan het UWV.


15 februari
2016. Lang niet alle procedures tegen UWV vindbaar in de jurisprudentie. (gew 23-2-2016)
Juristen, rechtsbijstandsverzekeraars, juridische adviseurs worden er moedeloos van en rechtbanken verwijzen regelmatig naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake hogere beroepen tegen besluiten in het kader van de Ziektewet, WIA en Wajong van het UWV. Alles lijkt ongegrond te worden verklaard. Maar niets is minder waar. Het UWV pakt het gewoon slim aan. Niet in de procedures dat weten ondertussen velen die daar de gevolgen van hebben moeten ondervinden. Neen, de wijze waarop het UWV negatieve uitspraken weet te pareren en buiten de publiciteit weet te houden. Als een zaak in beroep of hoger beroep voor het UWV dreigt mis te lopen, met name als een rechtbank of de Centrale Raad van Beroep een onafhankelijk specialist heeft ingeschakeld en die aangeeft dat het oordeel van het UWV  (op datum geding en dat kan jaren eerder zijn) onjuist is dan gaat het UWV er snel toe over om het eerder ingediende bezwaarschrift alsnog gegrond te verklaren. Noch de rechtbank noch de Centrale Raad van Beroep komen dan toe tot een inhoudelijk oordeel op die procedure omdat het UWV tegemoet is gekomen aan hetgeen wordt beoogd. En rest de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep alleen nog een uitspraak in het toewijzen van de vergoeding van de proceskosten. En die uitspraken worden nu eenmaal niet gepubliceerd, omdat ze geen enkele meerwaarde hebben. En dat het UWV dus in al die jaren gewoon fout heeft gezeten komt dan ook niet naar voren. Dus komen in de regel alleen uitspraken die gunstig zijn voor het UWV in beeld. En ook de rechtbanken worden in feite zo op het verkeerde been gezet. En ons vermoeden is per 25 februari 2015 nog eens bevestigd door een rechtsbijstandsverzekeraar die het zelfde is overkomen.

30 januari 2016. UWV komt na ruim 4 jaar terug op beslissing van 31 augustus 2011.
Velen die met het UWV te maken hebben zullen het herkennen. Een negatieve beslissing inzake een WIA aanvraag. Bezwaar ongegrond en een Rechtbank, in dit geval die van Rotterdam,  die achter het UWV aanloopt, en het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Vervolgens is er namens cliŽnt door JEEJAR hoger beroep ingediend bij de Centrale Raad van beroep en na de zitting bij de CRvB heeft deze het onderzoek heropend en een onafhankelijk specialist ingeschakeld. Deze specialist geeft vervolgens aan dat de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) die als grondslag heeft gediend van het besluit van 31 augustus 2011 op bepaalde gebieden geen beperkingen aangeeft terwijl dat wel had gemoeten en het aannemelijk is dat op de datum van het besluit van het UWV die verder gaande beperkingen al aanwezig waren.
Het UWV, die de bui al heeft zien hangen, heeft hangende het onderzoek en de beslissing van de CRvB, nu een nieuwe beslissing genomen, geldende vanaf 31 augustus 2011 en is alsnog gekomen tot een volledige arbeidsongeschiktheid. Het UWV geeft hierbij aan dat er echter geen sprake is van een IVA. Een vreemde instelling nu het UWV, in de naast de lopende procedure in hoger beroep, gevraagde herkeuringen op 14 maart 2014 heeft besloten dat er alsnog sprake is van een volledige arbeidsongeschiktheid en een IVA heeft toegekend. Dus bij de CRvB staat er nog een discussiepuntje open.
 

7 januari 2016. Bijzondere uitspraak Centrale Raad van Beroep.
In een langlopende procedure welke tenslotte terecht is gekomen bij de Centrale Raad van Beroep heeft deze wel een heel bijzondere uitspraak gedaan. Lopende de procedure heeft het UWV een nieuwe beslissing genomen en een cliŽnte alsnog een IVA uitkering toegewezen, echter op arbeidskundige gronden. In de uitspraak verwijst de CRvB naar die nieuwe beslissing maar geeft aan dat ten aanzien van de primaire beslissing geen sprake zou zijn van een veranderde medische situatie. Het CRvB miskent hierbij dat IVA gebaseerd dient te zijn op medische gronden. Het criterium voor IVA is: "minder dan geringe kans op herstel" en dat is medisch en niet arbeidskundig. Tenzij zowel het UWV als de CRvB nu opeens de IVA opentrekken naar ook arbeidskundige gronden. Maar in dit geval een unicum.

4 december 2015. Pas op bij indienen bezwaar tegen het UWV.

Het UWV mag in de bezwarenfase terugkomen op het eerste besluit en diegene die in bezwaar gaat naar beneden afschatten. Het komt voor dat personen 80/100% arbeidsongeschikt worden geacht op arbeidskundige gronden. Dus ligt er dan een rapport van een verzekeringsarts waarin staat dat die persoon nog wel kan werken. Op de website van JEEJAR staat al een waarschuwing om een dergelijk besluit en onderliggende medische rapport niet te laten passeren maar om daar inhoudelijk in bezwaar verweer tegen te gaan voeren.
Iemand wordt voor 80/100% arbeidsongeschikt verklaard op arbeidskundige gronden en een WGA uitkering van het UWV toegekend. De primaire arbeidskundige geeft dan aan dat er geen banen uit het CBBS zijn gekomen.
De betrokkene is het er niet mee eens en wil een IVA in plaats van een WGA. Er wordt dan een bezwaarschrift ingediend. Maar de gevolgen kunnen heel anders zijn namelijk dat in bezwaar de medische gronden gelijk blijven en dat er dan opeens wel banen uit het CBBS komen rollen met gevolgen geen IVA, geen WGA, maar arbeidsgeschikt.
Dus voor dat er stappen in bezwaar worden genomen bij arbeidsongeschiktheid op arbeidskundige gronden eerst goed nadenken wat de gevolgen kunnen zijn.
En het UWV mag een dergelijke draai maken ook als wordt de bezwaarmaker in feite bestraft door in bezwaar te zijn gegaan.

25 oktober 2015. Sprookjes in het CBBS van het UWV.
De Centrale Raad van Beroep en dus ook de Rechtbanken in Nederland geloven hetgeen in het CBBS (Claim Beoordeling en Borgingsysteem) wordt vermeld over die vele functie welke in dat Systeem zijn opgenomen op grond van arbeidskundige beoordelingen door het UWV. De hele beoordelings cyclus is ťťn groot systeem van dat de slager diverse keren zijn eigen vlees moet keuren zonder dat er ook maar iemand de mogelijkheid heeft om de werkelijkheid te toetsen.
Zo werd al eens een functie van order pikker in een warehouse als zeer licht gestempeld met een maximale belasting van tillen van 10kg. Tot dat de Rechtbank Overijssel opdracht gaf dat de partijen dan daar maar eens ter plaatse moesten gaan kijken. Resultaat. Het arbeidskundig oordeel was tot stand gekomen op grond van telefonische informatie en er moest zelf, bij het aanvullen van de voorraad de zogenaamde repack, wel tot aan 25 kg getild en gedragen worden.
Ook het tijden op een heftruck is volgens het UWV ligt werk en zonder stress. En wat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.100 heftruckchauffeurs. Er is regelmatig sprake van stress, veel ongelukken (jaarlijks 1.700 ongevallen met heftrucks), toenemende werkdruk. Dus het beeld wat het UWV ons wenst voor te spiegelen is niet juist. Maar zolang onze rechterlijke macht er niet een keer serieus naar laat kijken hoe dat werk er in werkelijkheid uitziet zal de realiteit niet naar boven komen.

15 oktober 2015
. Fibromyalgie en het UWV.
Veel lezers van deze site bij wie fibromyalgie is gediagnosticeerd en die met het UWV te maken hebben stellen veel vragen over die fibromyalgie.
Fibromyalgie is weliswaar sinds kort een medische geobjectiveerde ziekte aan de spieren. En dan kan iedere spier in het lichaam zijn, zelfs tot aan de hartspier aan toe.
Huisartsen willen nog wel eens die kan uit denken maar in feite is het oordeel  dan wel de diagnose van een reumatoloog van belang.
Echter met alleen het stellen van de diagnose fibromyalgie is niemand gebaat. De vaststelling dat iemand fibromyalgie heeft geeft niet aan in welke mate die fibromyalgie lichamelijke beperkingen met zich mee brengt. En voor de UWV verzekeringsartsen is dat lekker in troebel water vissen en zo lang er geen inhoud aan beperkingen door specialisten tegen aan is gezet kunnen de UWV verzekeringsartsen die diagnose nagenoeg negeren. Hetgeen ook gebeurd.
Veelal worden mensen met fibromyalgie naar een fysiotherapeut gezonden voor therapie. En juist die fysiotherapeut kan wat zeggen over het lichamelijk vermogen van een cliŽnt, inzake de duw/trek/til/draagkracht. De mogelijkheid om te hurken of te knielen. De mogelijkheid om frequent met het lichaam bewegingen te maken dan wel de andere beperkingen die een cliŽnt heeft. Fysiotherapeuten zien en oefenen frequent met de cliŽnten/patiŽnten.
Een verzekeringsarts laat een cliŽnt op de hakken, tenen staan. En op de onderzoekstafel worden de benen getild en zie daar men kan knielen, bukken etc. En dat alles in onbelaste vorm. Een constatering van enkele minuten zonder belasting in werk. Maar wel bepalend in bezwaar en zelfs bij de rechter.
Een fysiotherapeut heeft daar echter een veel betere kijk op.
Dus bij het UWV niet alleen afdwingen dat de reumatoloog wordt geraadpleegd  (er zijn reumatologen die wel wat over de lichamelijke beperkingen op papier zetten) maar ook de fysiotherapeut.


25 september 2015. Van WGA naar IVA, in 1 jaar drie gevallen.
In het afgelopen jaar heeft JEEJAR v.o.f. drie cliŽnten bijgestaan tegen het UWV waarbij er in eerste aanleg de betrokkenen alleen een WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgehandicapten) werd toegekend voor 80/100%.
WGA maakt onderdeel uit van de WIA en betekent in feite niets meer en niets minder dan dat het UWV van mening is dat betrokkene nog weer volledig kan herstellen.
Echter het toekennen van een WGA heeft meer consequenties en dat vooral voor de werkgever of ex werkgever van betrokkene. Bij een WGA met eigen risicodragerschap moet een werkgever of ex werkgever die WGA uit eigen portemonnee het door het UWV uitbetaalde aan het UWV terug betalen.
Maar wat bleek in de hier drie genoemde gevallen dat de WGA wat toegekend enkel en alleen in het kader van de financiŽle belangen van het UWV. Dus niet de mens maar het geld was belangrijker. Het UWV zal het nooit bevestigen maar het kan niets anders worden gezien. Bij de eerste persoon, een jonge vrouw, is tijdens de hoorzitting in bezwaar, dit ook nadrukkelijk door ons gesteld. Beslissing op bezwaar IVA. Hierop zijn er nog twee zaken voorgekomen van de zelfde strekking waarbij door het indienen van een bezwaarschrift en het houden van een hoorzitting in deze beide gevallen, alsnog, een IVA werd toegekend.
En wat indien er niet in bezwaar was gegaan, dan hadden betrokkenen nog steeds een WGA gehad en waren de (ex)werkgevers nog steeds de financiŽle klos.

3 september 2015. 150.000 cliŽnten onterecht in de arbeidsongeschiktheid volgens het UWV.
Het UWV geeft aan dat er wel  150.000 arbeidsongeschikten ondertussen niet meer arbeidsongeschikt zouden zijn en onterecht een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden krijgen. De minister zegt geschrokken te zijn van die cijfers die het UWV uit de hoge hoed heeft getoverd. Hoe het UWV hier toe komt is simpel te verklaren. Het UWV moet zelf bezuinigen en dus personeel afstoten of bij natuurlijk verloop komt er niemand meer bij. Om daar even een stokje voor te steken worden dit soort verhalen door het UWV naar buiten gebracht. Het gaat het UWV alleen om haar eigen belang. En om de minister te bewegen dat er toch weer herkeuringen dienen plaats te vinden. En bij 150.000 mag je wel zeggen dat het een massale herkeuring wordt.
En stel dat het zo zou zijn. Dan worden al die personen uit de arbeidsongeschiktheidsuitkering gezet. En waar komen ze dan terecht, jawel bij de gemeenten in Nederland om daar een bijstandsuitkering aan te vragen. Dus de gemeenten zitten echt niet te wachten op dit soort problematiek. Het is alsof je diverse bedrijven sluit en er dan 150.000 mensen op straat komen te staan. We schrikken in dit land van grootschalige ontslagen van honderden personen, maar 150.000.
Deze golf van herkeuringen zal leiden tot een enorme stroom aan bezwaar-, beroep en hoger beroepschriften. Ziekenhuizen, specialisten, behandelaars zullen overspoeld worden met verzoeken om medische verklaringen af te leggen over de lichamelijke en psychische gesteldheid van personen waarvan het UWV van mening is dat ze weer gezond zijn.
Het UWV is Lourdes, je gaat er ziek naar toe en komt er gezond verklaard weer uit.

12 augustus 2015. UWV artsen vinden dat veel meer mensen uit de WIA moeten.
De UWV artsen hebben een vereniging van UWV artsen en de vereniging heeft gisteren via de televisie geventileerd dat zij van mening zijn dat meer cliŽnten van het UWV met een WIA uitkering een herkeuring moeten krijgen. Volgens een verzekeringsarts van die vereniging herstellen zich gebreken naar een aantal jaren en lossen ook psychische problemen naar een aantal jaren op. Minister L. Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd om commentaar gevraagd. En deze bleek nogal onaangenaam verrast te zijn en gaf aan dat er dan veel nieuwe verzekeringsartsen bij moesten komen.
De verzekeringsarts van het UWV was duidelijk bezit voor eigen parochie te spreken en vermoedelijk ook om de werkgelegenheid bij het UWV overeind te houden aangezien de regering al eerder heeft aangegeven dat het UWV moet afslanken en er dus banen verdwijnen, niet bij de verzekeringsartsen maar bij het overige personeel. Door nieuwe herkeuringen te bepleiten zal er van afslanken van het UWV geen sprake zijn.


2 juli 2015. UWV verzekeringsartsen blijven het maken van geluidsopnamen verbieden.
Ondanks dat de Nationale Ombudsman tot twee keer toe een rapport heeft opgesteld inzake het maken van geluidsopnamen tijdens het gesprek met een verzekeringsarts, met de conclusie dat dit moet kunnen, gelet op de transparantie, blijven verzekeringsartsen zich verzetten. JEEJAR verzoekt een ieder die geen geluidsopnamen mocht maken tijdens het gesprek met de verzekeringsarts hiervan melding te maken via info@jeejar.nl.
Voor de goede orde dient wel vermeld te worden dat, na ontvangst van de uitnodiging om bij een verzekeringsarts te komen, er contact moet worden opgenomen om te melden dat het gesprek zal worden opgenomen. Het UWV zal dan op zoek moeten naar een verzekeringsarts die dat wel wil toestaan. Echter zijn er blijkbaar maar weinig UWV artsen die dit willen accepteren. Ondertussen loopt er van deze zijde weer een klacht tegen het UWV.
Daarnaast blijkt steeds weer dat het maken van geluidsopnamen van zeer groot belang is omdat na het gesprek met de verzekeringsarts er door deze een medische rapportage wordt opgesteld waarin betrokkene zich niet kan vinden. Er staan vaak zaken in die niet gezegd zijn en zaken die wel gezegd zijn staan er niet in.
En wij blijven er op hameren dat iemand niet alleen naar het UWV mag. Neem altijd iemand mee !!!!!!!!28 mei 2015. UWV wil cliŽnten dwingen digitale post te accepteren. (update 2 juli 2015).
Op grond van de Suwi wet artikel 32e wordt in feite de elektronische weg verplicht gesteld en de door het UWV daarop vastgestelde beleidsregels maken dat nog scherper maar kennen ook uitzonderingen. De Nationale Ombudsman heeft in het algemeen inzake het e-mail verkeer met de overheid er wat van gevonden. Uit dat rapport blijkt ook dat e-mail bij de overheid nog wel eens zoek is. Waar is dan de zekerheid inzake verzenden en ontvangen. En het UWV gaat in feite veel verder door verplicht te stellen dat er een persoonlijke map moet worden aangemaakt bij het UWV en dat er zelfstandig gekeken moet worden of er door het UWV post in die map is geplaatst en dat zonder dat er een bericht komt van het UWV. Dit is geen dienstverlening meer noch de wijze van communiceren welke de wetgever heeft voorgestaan. Ook lijkt het er op dat de Tweede Kamer heeft liggen slapen inzake het tot stand komen van de beleidsregels van het UWV. Ook dat is in feite weer goed voor een toets van de Nationale Ombudsman.
UWV wil cliŽnten verplichten op uwv.nl/mijnuwv in te loggen om brieven te bekijken die aan die cliŽnten geschreven zijn. En die brieven worden dus dan niet meer per post verzonden.
Hoe komt een cliŽnt van het UWV op zijn uwv.nl/mijnuwv ? Via een DigiD wachtwoord. En of de cliŽnt zich dan ook nog even snel wil aanmelden bij Berichtenbox van MijnOverheid die geeft dan bericht als er een digitale brief is binnengekomen.
De wettelijke vraag is hier of dit wel legaal is en wat de status van die digitale brieven is. De Rechtbanken en Centrale Raad van Beroep werken nog steeds, indien nodig, met telefax  . E-mails worden niet geaccepteerd.
En wat te denken van beslissingen met beroepstermijnen. En wat is de bewijskracht van het digitaal verzenden van een brief. Verzenden met een leesbevestiging. Dat zegt namelijk ook niets.
En is voor deze digitale ommezwaai besluitvorming geweest. Zou het zelfs niet zo moeten zijn dat de Tweede Kamer der Staten Generaal daar wat over te zeggen heeft.
Maar menselijkerwijs is er nog veel meer aan de hand. DigiD is niet bepaald de meest betrouwbare digitale handtekening. En wat nog erger is. Veel mensen en dus ook cliŽnten van het UWV hebben geen DigiD en weten niet hoe dat moet worden aangevraagd en dan nog zijn er personen zijn die geen computer in huis hebben staan. UWV cliŽnten hebben het nu eenmaal niet breed.
Dit is duidelijk een brug te ver van het UWV.
En als een cliŽnt de brieven toch per post wil blijven krijgen dan kan dat volgens het UWV alleen bij hoge uitzondering en daar is, volgens het UWV sprake van indien iemand niet met een computer en internet kan omgaan.
Zou het niet zo moeten zijn dat, indien een cliŽnt van het UWV vraagt de brieven gewoon per post te willen blijven ontvangen, het UWV daar gewoon gehoor aan moet geven.
Het wachten is op de eerste weigering van de zijde van het UWV en dan op in de procedure.
JEEJAR houdt zich aanbevolen.

16 april 2015. Bezwarenzaak tegen UWV Eindhoven.
Het UWV blijft ergerlijk bezig door bij de eerste keuring (primaire keuring) geen medische gegevens op te vragen. Waarom omdat dat, dit bewust achterwege laten, op grond van de Algemene wet bestuursrecht in de bezwarenfase mag worden hersteld. En daarnaast blijft het UWV een wondermachine. Net het bedevaartsoord Lourdes, je gaan de ziek heen en je komt er gezond verklaard weer weg.
In deze zaak betreft het feit dat cliŽnte het Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) heeft en daarnaast ook nog eens iedere dag haar darmen moet spoelen. Vraagje van de bezwarenarts: "kan dat niet om de twee dagen" ? Mooi niet aangezien er van het ziekenhuis gewoon de opdracht ligt om dit iedere dag te doen. En dat kan dan ook nog eens alleen in de middag. Maar de primaire arts vond dat cliŽnte gewoon aan het werk zou kunnen.
En dan die functies. Ook al heeft iemand alleen een theoretische leerweg gevolgd dan nog komen uit het beroemd/berucht CBBS van het UWV steevast technische banen uit de computer rollen. En bij die banen staat dan doodleuk dat ervaring geen vereiste is. Het typische hierbij is dat het CBBS handboek zelf zegt dat er duidelijk gekeken moet worden naar de genoten opleiding en het betreffende werk. Maar het UWV gaat er vanuit dat iemand bijvoorbeeld op HBO niveau technisch dus ook HBO juridisch kan functioneren, ervaring niet nodig. En moet telkens weer verweer worden gevoerd tegen dit soort onzin.
En voor de goede orde. Het UWV is natuurlijk op haar standpunt blijven staan. Dus is de weg naar de bestuursrechter ingeslagen.

16 maart 2015. UWV artsen blijven halsstarrig het maken van geluidsopnamen verbieden.
Zelfs JEEJAR liep vandaag tegen een weigerende verzekeringsarts op bij het UWV in Groningen. Bij de arts is toen het rapport van 27 november 2014 (rapportnummer 214/166) van de Nationale Ombudsman op tafel gelegd. Hierop vertrok de arts om overleg te plegen. Na enige tijd en naar zijn zeggen na overleg met de stafarts werd medegedeeld dat  het maken van geluidsopnamen mogelijk is maar dat dan van te voren moet worden aangegeven zodat het UWV dan ook geluidsopnamen kan maken. De arts gaf wel aan zich niet prettig te vinden bij het maken van geluidsopnamen. In principe bouwt het UWV weer indirect een buffer in aangezien uitnodigingen om bij de verzekeringsarts te komen soms zeer kort dag zijn of zelf telefonisch om binnen 2 dagen te verschijnen. En dan nog moet het UWV verwittigd worden dat het gesprek zal worden opgenomen.
De zaak zal weer worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman.

6 maart 2015. UWV artsen blijven weigeren om geluidsopnamen toe te staan.
Een cliŽnte van het UWV van de afdeling Rotterdam vroeg aan de arts om geluidsopnamen te mogen maken. De arts deelde mede dit niet toe te staan. De betrokkene heeft zich bij ons gemeld met deze weigering. Nu blijkt dat deze arts niet als verzekeringsarts in het BIG register is ingeschreven, misschien daarom de weigering. Maar een verwijzing naar het rapport van de Nationale Ombudsman "Spelregels voor het maken van geluidsopnamen" (datum rapport 27 november 2014, rapportnummer: 2014/166) was bij een volgend bezoek voldoende om toch opnamen te mogen maken.
En inzake de medische rapportages blijven de klachten binnenkomen. Gelet op de mening van de Centrale Raad van Beroep hierover is het opnemen van het gesprek met de verzekeringsarts bijna noodzakelijk geworden anders heeft u geen bewijs.

2 februari 2015. Maken van geluidsopnamen blijft problemen geven bij het UWV.
Ondanks twee rapportages van de Nationale Ombudsman blijft het maken van geluidsopnamen problemen opleveren. Het wordt zelfs bij bepaalde vestigingen niet toegestaan. En er zijn vestigingen die vragen waarom iemand geluidsopnamen wil maken. Het eerste is onjuist handelen van het UWV en het tweede, waarom, is een vraag die u niet behoeft te beantwoorden.
En zo langzamerhand wordt het steeds meer duidelijk dat het maken van geluidsopnamen van essentieel belang is ook in het kader van het bewijs in verhouding met hetgeen er door de verzekeringsartsen en arbeidskundigen op papier wordt gezet.
Vele UWV cliŽnten herkennen zich niet in de medische rapportages. Zaken die zijn verteld worden niet op papier gezet en zaken die niet worden verteld komen gewoon op papier. Er zijn cliŽnten bij die ons melden dat een rapportage dusdanig geschreven is dat het er op lijkt of het gesprek met iemand anders heeft plaatsgevonden.

14 januari 2015. De beruchte trappen van de UWV vestiging Rotterdam.
De UWV vestiging is niet bepaald klant vriendelijk en het ruikt ook naar misbruik inzake de wijze waarop er met cliŽnten wordt omgegaan. Deze vestiging kent in de hal twee trappen. Een grote trap waarbij er in feite sprake is van het overbruggen van twee verdiepingen en een kleine trap. Naast deze kleine trap is een lift gesitueerd enigszins verborgen maar hij is er wel. Om op de hoogte te komen waar de grote trap naar toe gaat is geen lift beschikbaar. Er is wel een lift, niet in de hal maar die is er voor het personeel en dus achter de beveiligde zone.
Wat er gebeurd is dat cliŽnten van het UWV gevraagd wordt om doodleuk de trap te nemen. In het medisch verslag komt dan vervolgens prompt te staan dat betrokkene wel twee verdiepingen met de trap kan lopen.

                             

Indien u problemen heeft met trappen lopen en u moet naar boven vraag altijd om de lift. Ook indien u hoger moet. Het kan en laat u niet forceren.

5 januari 2015. UWV en de procedures.
Bent u bij een (primaire=eerste) verzekeringsarts geweest dan zal deze in de regel geen gegevens opvragen bij uw specialist, zoals reumatoloog, neuroloog, psycholoog of psychiater. En als u al wat meeneemt aan brieven van de specialist(en) dan zal dit snel ter zijde worden geschoven. U kunt zich hierover verbazen maar dat is helaas te doen gebruikelijk bij de primaire arts. Volgens artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht moet een bestuursorgaan en dus ook het UWV en in dit geval de primaire arts alle relevante feiten en gegevens verzamelen voordat er een besluit wordt genomen. Dit gebeurd dus niet. Echter in die zelfde Algemene wet bestuursrecht staat ook dat het bestuurorgaan in bezwaar gebreken kan en mag herstellen en het UWV maakt gebruik (lees misbruik) van deze ontsnappingsmogelijkheid. Als er sprake is van structureel gedrag dan is er toch sprake van misbruik van wetgeving.
Om u te wapenen tegen die primaire arts neem altijd iemand mee en neem het gesprek op. Op het moment dat u het gesprek opneemt zal de primaire arts aanmerkelijk voorzichtiger zijn vooral in het benaderen van de cliŽnt. Tegen de medische rapportage van de primaire arts kunt u niet direct wat doen behalve het vragen om toepassing van het correctierecht. Pas nadat u bij de arbeidskundige bent geweest en u het uiteindelijke besluit heeft gekregen kunt u een bezwaarschrift indienen en gemotiveerd aangeven waarom u het niets eens bent met de medische rapportage van de primaire verzekeringsarts.27 november 2014. Nationale Ombudsman stelt regels op voor maken geluidsopnamen.
De Nationale Ombudsman (hierna NO) heeft weer een rapport opgesteld ten aanzien van de overheid en het maken van geluidsopnamen. Dit geldt specifiek ook voor het UWV. Het standpunt van de NO is dat het maken van geluidsopnamen moet worden toegestaan tenzij er sprake is van een bijzonder geval. Daarbij mag worden aangenomen dat een spreekuur contact met een verzekeringsarts niet valt onder de uitzonderingsgrond.
De NO draagt de hele overheid op om de spelregels duidelijk naar buiten te brengen, bijvoorbeeld via de websites van de overheidsorganen. De spelregels houden in dat het overheidsorgaan, dus ook de verzekeringsarts of arbeidskundige een kopie krijgt van de opname. Dat in in de opname niet geknipt of geplakt wordt en deze niet openbaar gemaakt mogen worden zonder toestemming van de tegenpartij noch dat deze aan een derde mogen worden verstrekt. En het moet duidelijk zijn wat de rol van de geluidsopname zal zijn in de verdere besluitvorming. Daarbij kan er dan een (standaard) formulier worden getekend waarin deze afspraken staan vermeld.
JEEJAR v.o.f. die ook in het rapport voorkomt is van mening dat hierbij komt dat indien het blijkt dat hetgeen is opgenomen heel anders is dan hetgeen later schriftelijk is vastgelegd mag worden gebruikt in bezwaar en beroep.
Klik op onderstaande link om bij het Bureau van de Nationale Ombudsman en het rapport uit te komen.
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen

 

18 november 2014. JEEJAR krijgt veel klachten over het niet mogen maken van geluidsopnamen.
Naar een melding van een "slachtoffer", lees cliŽnt, van het UWV over de houding van een vrouwelijke arts welke, vroeger als Arbo arts werkzaam is geweest en thans een verzekeringsarts in opleiding het volgende.
Een verzekeringsarts in opleiding is GEEN verzekeringsarts. Iedere medische rapportage moet tenminste een extra handtekening hebben van een echte verzekeringsarts en dan is het nog maar de vraag of dit correct is omdat die echte verzekeringsarts de cliŽnt niet heeft gezien noch gesproken laat staan onderzocht.
Maar omdat in dit geval de client ernstige psychische problemen heeft en van dit soort gesprekken met de arts nagenoeg niet kan herinneren is er niet alleen een bekende gevraagd om mee te gaan maar is aan die arts ook gevraagd om het gesprek te mogen opnemen. Het resultaat laat zich raden. Neen. En dat die begeleiding mee was gekomen dat was toch te gek voor woorden. Een vreemde houding van deze arts met name nu het UWV in haar voorlichtingsfolders aangeeft dat het juist handig is om iemand mee te nemen.
Tenslotte heeft dit geresulteerd, dat deze client, die de website van JEEJAR heeft gelezen, direct contact heeft gezocht met de Nationale Ombudsman die vervolgens deze UWV afdeling heeft aangegeven dat het maken van geluidsopnamen moet worden toegestaan. Wat denkt u wat het antwoord was van die arts, neen.
Wordt dus vervolgd.

12 november 2014. Rechtbank Rotterdam snel klaar met UWV en proceskosten veroordeling.
Het UWV blijft in alle maten en vormen een eigen mening uitdragen inzake de toepassing van het procesrecht en de daarbij behorende onderdelen. Bij JEEJAR komen veel klachten binnen over het UWV waarbij wordt aangegeven dat het UWV op verzoeken, bijvoorbeeld om herkeuring of andere verzoeken of zelfs op door het UWV toegezonden bescheiden die dan ingevuld retour worden gezonden, of daarop geen reactie geeft of aangeeft dat de bescheiden zoek zijn geraakt.
En als een cliŽnt van het UWV bij het UWV in bezwaar gelijk krijgt dan nog is het UWV soms van mening dat het om een eenvoudige zaak gaat en dus de proceskosten vergoeding halveert. In verband daarmee beroep ingesteld bij Rechtbank. En die was er snel klaar mee, binnen 1 week een vonnis. Met als resultaat het UWV moet alsnog de volle vergoeding toekennen en ook de procedure en griffierechten inzake het beroep bij de Rechtbank betalen.

10 oktober 2014. Centrale Raad van Beroep vernietigd uitspraak Rechtbank inzake UWV.
Een jaren slepende zaak, inzake een cliŽnte van JEEJAR, is tenslotte door de Centrale Raad van Beroep geslecht. Het betrof hier een cliŽnte met lichamelijke en psychische beperkingen in de vorm van PTSS. Volgens het UWV was zij minder dan 35% arbeidsongeschikt. En het ingediende bezwaarschrift werd ongegrond verklaard. De Rechtbank Lelystad was er, zowel tijdens de hoorzitting als in de uitspraak er snel klaar mee en koos de kant van het UWV.
In hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep ging het echter heel anders. De Raad was aanmerkelijk voorzichtiger met name ten aanzien van de PTSS. De raad wees een professor psychiater aan. Deze stelde een diagnose die er voor zorgde dat het UWV direct deels op haar schreden terugkeerde. Dus tijdens de bij de Centrale Raad van Beroep lopende procedure. Er werd, met terugwerkende kracht, een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. De Centrale Raad van Beroep vernietigde het vonnis van de Rechtbank en het bij de Rechtbank ingestelde beroep werd alsnog gegrond verklaard. De toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering werd bevestigd en het UWV veroordeeld in de kosten van de procedures.
Conclusie. Het UWV maar ook de Rechtbanken moeten aanmerkelijk voorzichtiger omgaan met cliŽnten bij wij PTSS is gediagnosticeerd. En bij twijfel is een onafhankelijke expertise noodzakelijk, die dan echter wel echt onafhankelijk dient te zijn en niet in instelling welke regelmatig "werkt" voor het UWV.

8 september 2014. Klachten stromen iedere dag binnen of niet toestaan van maken geluidsopnamen.
Telefoontjes en mails stromen binnen bij JEEJAR met klachten dat de verzekeringsartsen niet toestaan dat een gesprek mag worden opgenomen. Daarbij komt dat velen die bij de verzekeringsarts zijn geweest zich op geen enkele wijze herkennen in de rapportage van die verzekeringsarts. Veel wordt weggelaten of verdraaid. Dat maakt nog eens duidelijk dat het maken van geluidsopnamen van essentieel belang is. UWV verzekeringsartsen die tijdens het gesprek het ene zeggen en op papier plotseling een andere kant op gaan. Indien een verzekeringsarts niet toestaat dat het gesprek wordt opgenomen dien dan altijd een klacht in (wel aangetekend verzenden). Mocht de klacht ongegrond worden verklaard stap dan direct naar de Nationale Ombudsman. Deze is al weer bezig met een onderzoek naar de gedragingen van het UWV inzake het niet mogen maken van geluidsopnamen.
Voor de goede orde, misbruik van die opname mag ook niet. Zo mag de opname niet op het internet worden geplaatst. De opname is voor u en u alleen om bewijs te hebben hoe het gesprek is gegaan en kan als bewijs dienen in bezwaar en beroep.

22 augustus 2014. Rechtbank Midden-Nederland tikt UWV op de vingers.
In een al lang slepende procedure waarbij in eerste aanleg zowel in bezwaar, beroep als hoger beroep een WIA uitkering werd afgewezen is er bij een tweede verzoek inzake toenemende klachten met de zelfde ziekte oorzaak een kentering in de zaak gekomen. Een tweede verzoek om een WIA uitkering werd wederom afgewezen en dat terwijl betrokkene al in een scootmobiel terecht was gekomen en psychisch er helemaal doorheen zat. Ook in het tweede bezwaar wenste het UWV niet te wijken. Echter in beroep kwam de Rechtbank Midden-Nederland ter zitting tot de conclusie, mede gelet op de van deze zijde aangedragen argumenten, dat het onderzoek van het UWV niet volledig was geweest. De Rechtbank vroeg hierop een onafhankelijk psychiater die behoorlijk de vloer aanveegde met het oordeel van het UWV en zelfs tot de conclusie kwam dat ook al bij de eerste beoordeling de Functionele Mogelijkheden Lijst van het UWV niet overeind had mogen blijven. De bezwarenverzekeringsarts spartelde nog tegen maar kreeg prompt een behoorlijk repliek van de psychiater. Wat er in feite op neer komt dat een verzekeringsarts geen psychiater is. De Rechtbank verwijst in het vonnis naar uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat de diagnose van een door de Rechtbank en dus ook het CRvB aangewezen specialist gevolgd dient te worden. Ondertussen loopt er ook een verzoek om herziening bij de CRvB naar aanleiding van het eerder ingestelde en ongegrond verklaarde hoger beroep.
Uit vorenstaande blijkt maar eens weer dat cliŽnten die met het UWV te maken hebben moeten zorgen voor goede en duidelijke diagnose van de specialisten. En wat nog veel duidelijker is dat op het moment dat door de Rechtbank of de CRvB specialisten om een diagnose worden gevraagd het oordeel van het UWV in de regel niet overeind kan blijven.

26 juli 2014. Nationale Ombudsman onderzoekt weer het maken van geluidsopnamen.
In verband met een, blijkbaar, doorlopende problematiek, inzake het maken van geluidsopnamen is de Nationale Ombudsman weer bezig met een breed onderzoek in dat kader. Dit vloeit voort uit het feit dat er personen zijn die de gesprekken die zij hebben gevoerd op het internet zetten. En dit laatste kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Indien men zich onheus behandeld voelt door het UWV of welke overheidsbeambte dan ook dan moet de weg gekozen worden welke de wetgever daarvoor heeft aangewezen en dat is of, indien er sprake is van een besluit, een bezwaarschrift, of algemeen onbehoorlijk handelen, het indienen van een klacht. En in alle gevallen kan de uitkomst daarvan respectievelijk voorgelegd worden aan de rechter of de Nationale Ombudsman (in sommige gevallen bij gemeenten kan een andere ombudsman zijn aangewezen).

11 juli 2014. UWV blijft angst zaaien.
Zorgvuldigheid en behoorlijkheid is ver te zoeken bij het UWV. UWV artsen die cliŽnten bellen voor een afspraak voor direct de volgende dag.  Dit soort telefoontjes zijn te schandelijk voor woorden. Er is sprake van een overrompelingstactiek. Hoe zet ik een cliŽnt op het verkeerde been. Een UWV cliŽnt heeft altijd het recht om iemand mee te nemen of zelfs om zich te laten bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur. Door zo te handelen wordt dit onmogelijk gemaakt. Een ieder die daar tegenaan loopt moet de arts vragen om de uitnodiging op papier te zetten en wil die arts of andere UWV medewerker dat niet dan een klacht indienen tegen deze handelswijze. Wordt de klacht afgewezen dan direct een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.
Het komt ook voor dat een UWV medewerker een cliŽnt, met name in de Ziektewet, belt met vragen hoe het er mee gaat en zelfs medische vragen. Als u wordt gebeld vraag dan die betrokkene of deze arts is. Indien het antwoord neen is dan kapt u het gesprek af met de mededeling dat die persoon dat soort vragen niet mag stellen. Indien de betrokkene zegt wel arts te zijn dan zijn naam vragen (dit opschrijven) en dan aangeven dat u telefonisch geen medische gegevens wenst te verstrekken. Na het gesprek een klacht indienen tegen die arts.
En waarom het hiervoor gestelde, omdat JEEJAR v.o.f. dagelijks dit soort telefoontjes krijgt en de betrokkenen niet meer weten wat te doen en radeloos zijn over die handelswijze.

 24 juni 2014 Herhaling van publicatie van 27 maart 2012 inzake geluidsopnamen.
De Nationale Ombudsman heeft bij rapport van 20 maart 2012 (rapportnummer: 2012/041 te lezen op de site van de NO) een duidelijk oordeel over het maken van geluidopnamen en het openstellen van telefonische conferentieschakelingen om cliŽnten bij te staan. De Nationale Ombudsman wijst daarbij er op dat dit niet alleen geldt voor het UWV maar voor alle overheidsinstanties. De Nationale Ombudsman is van mening dat zelfs het maken van geheime opnamen onder omstandigheden mogen worden gebruikt. De Nationale Ombudsman komt met een aanbeveling en schrijft vervolgens: ďDe Nationale Ombudsman is dan ook van oordeel dat het absolute verbod van het UWV geluidopnamen tijdens het gesprek met de verzekeringsarts te maken alsmede het niet toestaan van een telefonische conferentie schakeling, in strijd is met het beginsel van transparantie. Dit geldt uiteraard niet alleen voor het UWV, maar ook voor andere overheidsinstantiesĒ. Getekend, De Nationale Ombudsman. Waarvan akte.
Update.
Hiermee zou er dan een einde moeten komen aan de discussie inzake geluidsopnamen. Echter niets is minder waar. De afgelopen twee jaren blijken veel UWV vestigingen halsstarrig weigeren om het maken van geluidsopnamen toe te staan. Wij verzoeken iedere lezer die dit overkomen is dit aan ons te melden zodat wij dit door kunnen geven aan de Nationale Ombudsman.
 

20 mei 2014 Mogelijk manco in Eerste Jaar herkeuring Ziektewet.
Het UWV is discriminerend bezig op het gebied van de zogenaamde Eerste Jaars herkeuring in het kader van de Ziektewet.
Dit op grond van een net al zo discriminerende wetgeving waarbij zogenaamde vangnetters, personen in de Ziektewet die geen werkgever meer hebben. Bij deze cliŽnten van het UWV wordt niet alleen meer gekeken naar het maatgevende werk (werk welke in het verleden is verricht), maar ook naar mogelijk ander werk. En in het kader van die herkeuring heeft JEEJAR een mogelijke fout gevonden in de wijze waarop het UWV haar besluitvorming tot stand laat komen. Om niet het geheim van de smid te verraden zal hier dan ook geen verdere uitleg over worden gegeven. Dit zal plaatsvinden tijdens de daarvoor lopende bezwaren- en beroepsprocedures.

14 mei 2014 Vestiging UWV Zwolle verbiedt maken van geluidsopnamen.
In volledige strijd met de afspraken tussen de Nationale Ombudsman en de Raad van Bestuur van het UWV geeft het UWV Zwolle, in de schriftelijke uitnodiging van de oproeping om bij de verzekeringsarts te komen, aan dat het maken van geluidsopnamen verboden is en dat dit het beleid zou zijn van het UWV.
De betreffende brief is dus weer naar de Nationale Ombudsman gezonden aangezien deze nog steeds het UWV aan het monitoren is hoe deze omgaat met verzoeken om geluidsopnamen te mogen maken. Het antwoord UWV Zwolle is duidelijk, fout dus. De Nationale Ombudsman heeft uitgesproken dat het maken van geluidsopnamen moet kunnen in verband met de nodige transparantie. En dat dit niet alleen geldt voor het UWV maar voor alle overheidsorganen. Het wachten is nu op de reactie van de Nationale Ombudsman.
Dat het maken van geluidsopnamen noodzakelijk is is JEEJAR ook duidelijk gebleken in een zaak waar de primaire verzekeringsarts ten aanzien van het spreekuur zaken in de medische rapportage heeft gezet die volstrekt bezijden de waarheid zijn. Het geluk voor die betrokkene was dat JEEJAR bij dat gesprek aanwezig was en dus de verzekeringsarts op diverse pertinente onwaarheden kon worden betrapt. 

14 mei 2014 Optreden Psyon voor UWV blijft gemoederen bezig houden.
Hieronder op 27 december 2013 is er al aandacht gevraagde voor het vermeend objectief rapporteren van Psyon aan het UWV inzake door het UWV aan Psyon doorgezonden cliŽnten voor een zogenaamd onafhankelijke diagnose.
Het is wel bijzonder dat JEEJAR v.o.f. benaderd wordt uit de behandelende sector met vragen over het doorsturen van UWV cliŽnten naar Psyon. De WIA en andere sociale verzekeringswetten zijn in dat kader behoorlijk streng. In artikel 27 lid 2 sub c van de WIA staat dat indien er een oproep komt van het UWV voor onderzoek hieraan gehoor dient te worden gegeven en dat geldt ook voor door het UWV aangewezen personen. Echter vooral met dit laatste zit er een knelpunt. Het UWV mag namelijk zo maar geen medische gegevens buiten de organisatie brengen indien daartoe geen volmacht is verleend. Blijkbaar doet het UWV dat wel. Er is JEEJAR al een geval bekend waarbij de verzekeringsarts die de medische gegevens heeft doorgezonden zowel als de ontvangende arts verantwoording zullen moeten gaan afleggen bij het Medisch Tuchtcollege.
De behandelende sector heeft bezwaren tegen het doorzenden naar Psyon omdat de gevolgen daarvan en bepaalde gevallen traumatiserend kunnen verlopen en de behandelende sector dan maar moet proberen de brokken weer te herstellen.

8 mei 2014 Dagblad "De Stentor" maakt een zwartboek UWV.
Het dagblad "De Stentor" heeft vele honderden meldingen binnengekregen met klachten over het UWV. Deze worden thans verwerkt tot een zwartboek welke aan de politiek zal worden aangeboden. Het wachten is dus op het resultaat van dit zwartboek.
 

                                  

                                       Aangepast UWV logo door "De Stentor"

6 mei 2014 Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van het UWV rammelt.
Ondanks dat de Centrale Raad van Beroep al meerdere keren heeft uitgesproken dat het huidige CBBS voldoet aan de eisen om te toetsen welke banen geschikt zijn voor UWV cliŽnten en de rechtbanken dat mee soufleren, blijkt uit het naast elkaar neerleggen van de vele bij JEEJAR v.o.f.  aanwezige UWV dossiers dat het CBBS rammelt. Er wordt op dit moment gewerkt aan een verdere uitwerking van de dossiers die qua inhoud en functie duiding naast elkaar worden gelegd. De eerste conclusie is dat er zaken niet kloppen. Het zal nog wel enig tijd duren voordat er stevige conclusies kunnen worden getrokken. Deze zullen dan in bezwaar, beroep en zo nodig hoger beroep worden ingebracht.

16 april 2014 UWV krijgt er 150 nieuwe handhavers bij om cliŽnten boeten op de leggen.
Vorig jaar zijn de sociale verzekeringswetten dusdanig aangepast (waaronder de WIA en WW) dat bij het minst of geringste verzuim er financiŽle sancties kunnen worden opgelegd in de vorm van deels intrekken van de uitkering en vervolgens een 100% boete er over heen. Dus dubbel in de portemonnee gepakt. En dat bij mensen die het op grond van die uikering het toch al niet breed hebben. En dan een Minister President die roept dat de mensen meer moeten uitgeven. Iets wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. En als je al iets heb en je doet per ongeluk iets fout dan wordt dat iets ook nog afgenomen.
Wat hierbij het meeste klemt is dat de wet onverbiddelijk is. Ook al is het geen opzet, maar per internet iets fout is gegaan of anderszins iets niet goed is begrepen dan komt er toch die sanctie en de 100% boete over heen. De wetgever is hier volledig doorgeschoten. De PvdA heeft het hier ten opzichte van de VVD volledig laten liggen. De scheiding tussen arm en rijk wordt steeds groter. En vooral diegenen die slecht met de computer overweg kunnen of die niet goed zijn in Nederlands (analfabetisme komt ook nog voor in Nederland) zijn dan zondermeer de klos.
En die 150 nieuwe mensen moeten hun geld ook opleveren. Een soort parkeerwachters. Dus iedere cliŽnt van het UWV, u bent gewaarschuwd. En mocht u tegen besluitvorming van het UWV aanlopen, waarbij uw uitkering wordt gekort en een boete krijgt opgelegd, voor iets waar er geen sprake is van opzet, dien altijd een bezwaarschrift in.

15 april 2014 UWV vrouwen met bekkeninstabiliteit uit de Ziektewet gezet door het UWV.
Het UWV heeft weer massaal iets nieuws ontdekt en dat is dat vrouwen met bekkeninstabiliteit, na zwangerschap en bevalling, na enkele maanden tot maximaal 1 jaar uit de Ziektewet worden gezet. De verzekeringsartsen van het UWV hebben blijkbaar met elkaar afgesproken dat bekkeninstabiliteit na enige tijd van zelf overgaat in een nieuw ziektebeeld a specifieke rugklachten genoemd. Indien dat aan de hand is dan wordt de betrokken vrouw van 100% uitkering teruggebracht naar 70% uitkering.
Waar dan opeens die a specifieke rugklachten vandaan komen wordt niet uitgelegd. Maar deze wijze van handelen is in ieder geval al door ťťn vrouwelijke bestuursrechter van de rechtbank in Den Haag akkoord bevonden. Ook het feit dat de betrokken cliŽnte van het UWV voor de zwangerschap en bevalling nooit klachten heeft gehad ook niet aan haar rug kon de rechter niet tot een ander inzicht brengen. En ook niet dat er sprake was geweest van een zware bevalling tenslotte met Keizersnede en het kind, dat klem zat in het bekken, met een tang is gehaald. De rechter was van mening dat er geen causaal verband was aangetoond. Bijzonder hierbij is dat de behandelende specialist aangaf dat die causaliteit misschien wel of misschien niet aanwezig kon zijn en deze halfslachtige opmerking kon de mening van de UWV artsen niet pareren.

26 maart 2014. 2 jaren Ziektewet in feite thans nog 1 jaar Ziektewet en discriminerend.
De zogenaamde vangnetters in de Ziektewet, dat zijn personen die een Ziektewet uitkering hebben maar geen werkgever, krijgen zoals hieronder al is vermeld thans na het eerste jaar een herkeuring naar WIA normen. Andere personen met een Ziektewet uikering die een vaste baan hebben hebben hier geen last van.
In principe moet het UWV zorgen voor re-integratie van deze vangnetters. Echter uit onderzoek is gebleken dat het UWV het daarbij slecht doet. In het kader van re-integratie worden dan ook vaak brokken gemaakt omdat een re-integratiemedewerker van het UWV geen kennis heeft van het ziektebeeld van betrokkene. Dat gaat het UWV nu mooi opvangen door de door de wetgever opengestelde mogelijkheid te gebruiken voor een, in feite, volledig WIA keuring. En bij JEEJAR v.o.f. is een stroom van hulpvragen ontstaan inzake deze nieuwe wijze van handelen. Tevens ontstaan daarbij excessen in de vorm dat UWV artsen cliŽnten gaan onderzoeken en min of meer op de pijnbank leggen en dus de cliŽnten forceren bewegingen te maken die de cliŽnten in feite niet kunnen maken. Een vrouw met bekken instabiliteit aan de benen gaan trekken of aan personen met ernstige rugklachten of fibromyalgie gaan trekken. Alles om maar te bewijzen dat die persoon nog kan, hurken, bukken, buigen, torderen, tillen, dragen, duwen etc.
CliŽnten mogen echter dit soort handelingen, indien deze pijn veroorzaken, afwijzen onder de vermelding dat die beweging niet gemaakt kan worden omdat deze pijn doet. De UWV moet daar rekening mee houden zo is uitgesproken door het Medisch Tuchtcollege.

13 maart 2014. Pas op 1e jaar Ziektewet herkeuring, thans gelden WIA normen.
De landelijke wetgever heeft weer aan de sociale verzekeringswetgeving zitten sleutelen. Dat zijn dus de PvdA en VVD en die hebben bij de plaatselijke verkiezingen behoorlijk verloren.
Maar de wetswijziging betekent dat iedereen die in de Ziektewet zit nu standaard na een jaar een zogenaamde Eerstejaars Ziektewet-beoordeling krijgt. En daarbij wordt er niet meer gekeken naar het eerdere uitgeoefende maatgevende werk (werk welke u deed en waarbij u in de Ziektewet terecht bent gekomen), maar er wordt gekeken welk ander werk u, ondanks uw ziekte, misschien nog wel zou kunnen verrichten. En dat betekent in feite dat de 104 weken Ziektewet zijn verkort naar 52 weken, aangezien bij deze Eerstejaars herkeuring er wordt gekeken of er nog functies uit het beruchte CBBS (Claimbeoordelings- en Borgingssysteem) van het UWV kunnen worden geduid. Dit betekent dat u niet alleen meer met een Ziektewet arts te maken krijgt maar ook met een arbeidskundige. En die laatste gaat u dan vertellen wat u allemaal nog wel kunt doen en vervolgens wordt u, ondanks dat u ziek bent, uit de Ziektewet gegooid of wordt u doorgeleid naar het UWV Werkbedrijf om te re-integreren.
En dus betekent dit ook in dit geval. Moet u naar de Ziektewetarts ga niet alleen. Neem altijd iemand mee. En neem het gesprek op. Geeft dit laatste wel aan. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat het opnemen van gesprekken door het UWV moet worden geaccepteerd.

6 maart 2014. Nationale Ombudsman doet onderzoek na gedragingen UWV Rotterdam.
Het UWV in Rotterdam houdt er bij een zaak een bizarre wijze van handelen op na. Er loopt een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Na de procedure bij de Rechtbank is er een herkeuring aangevraagd. Los van het hoger beroep. Die herkeuring heeft geleid tot een gesprek met de verzekeringsarts en vervolgens met de arbeidskundige. Deze laatste gaf in feite al aan dat er geen functies uit het onnavolgbare CBBS van het UWV zouden komen rollen. Echter alles wat er kwam, geen besluit van het UWV. In tegendeel de cliŽnte werd persoonlijk benaderd door een nieuwe arbeidskundige die mededeelde dat cliŽnte opnieuw, maar nu bij hem, diende te verschijnen. Doorverwijzing naar de raadman (van JEEJAR v.o.f.) mocht niet baten. Hierop werd door de raadsman een brief aan de arbeidskundige van het UWV gezonden waarin deze arbeidskundige duidelijk te verstaan werd gegeven dat er met de raadsman gecorrespondeerd en gecommuniceerd diende te worden. Zelf dit werkte in eerste instantie niet. Hierop is wederom gereageerd en tevens gevraagd om een kopie van het eerste arbeidskundige verslag. Het UWV heeft hierbij later aangegeven dat er geen eerste arbeidskundig verslag zou zijn opgemaakt.
Het uiteindelijke bezoek aan de tweede arbeidskundige duurde niet langer dan 15 minuten waarbij de cliente geen rol speelde en er alleen een discussie werd gevoerd over de handelswijze van de zijde van het UWV.
Nu het UWV niet adequaat wenst te reageren is de Nationale Ombudsman ingeschakeld welke per heden heeft aangegeven het UWV te zullen aanschrijven. Wordt dus vervolgd.

6 maart 2014. UWV verzekeringsarts observeert gedragingen cliŽnt tot op straat.
Een cliŽnte van het UWV die op het spreekuur bij de verzekeringsarts moest komen voor een WIA keuring werd na dat gesprek door die arts nog geobserveerd hoe deze cliŽnte zich op straat gedroeg. De UWV arts concludeerde daaruit dat die cliŽnte nog wel een eind kon lopen en ook een tijdje kon staan. Allemaal weer te vinden in het medische onderzoeksverslag.

17 januari 2014. Enorme drukte bij JEEJAR v.o.f. met hulpvragen inzake UWV.
Hierbij het dringende verzoek om niet meer naar ons te bellen, tenzij er sprake is van spoed. Het is nagenoeg onmogelijk geworden om telefonisch nog adequaat te reageren. Indien u problemen heeft met het UWV op welke wijze dan ook graag uw verhaal via het contact formulier naar ons toe zenden. Wij bekijken uw zaak dan en stellen, zo nodig nog vragen aan u. Ook indien u een bezwaar op beroepschrift wilt indienen en wij u daarbij moeten bijstaan dan graag uw verhaal via het contact formulier naar ons toe zenden. Wij verzoeken u daarbij een korte omschrijving te geven van uw situatie. Het verhaal mag zo eenvoudig mogelijk zijn. U wordt verzocht ons enige tijd te geven om te reageren.

15 januari 2014. Het UWV CBBS put uit oude bestanden van niet bestaande arbeidsplaatsen.
Het Claimbeoordelings-en-borgingssysteem (CBBS) komt na het invoeren door de arbeidskundige van de door de verzekeringsarts opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst altijd met minimaal drie functies die iemand nog zou kunnen verrichten. De wet schrijft voor dat het minimaal 3 functies moeten zijn die ook nog eens in aantallen als arbeidsplaats in delen van Nederland beschikbaar moeten zijn. Echter ook hier klopt niets meer van. In het verleden hadden bijvoorbeeld arbeidsbureaus vacatures in de kaartenbak zitten die al lang niet meer bestonden. Er was ook toen al sprake van een regelrechte "vervuiling" van het systeem. Thans is dat ook het geval met het CBBS. Er komen thans functies uit die al lang niet meer bestaan of die geen arbeidsplaatsen meer vormen. Een mooi voorbeeld is administratief medewerker bij het UWV. Hoe bestaat het dat een dergelijke functie uit het CBBS komt, terwijl er juist mensen uit moeten en veel UWV medewerkers, nu en in de toekomst nog veel meer, staan te springen om een baan en zelfs natuurlijk de baan willen houden. Maar volgens het CBBS bestaat er bij het UWV nog steeds vacatures open voor personeel.

15 januari 2014. Onafhankelijke specialisten zetten UWV verzekeringsartsen aan de kant.
Per voorkomend geval dat JEEJAR v.o.f. een Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep weet te bewegen om een onafhankelijke specialist aan te wijzen sneuvelen zowel de primaire als de medische rapportages in bezwaar van het UWV en blijkt dat de opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst niet juist is vastgesteld. In feite is dit een griezelige gang van zaken aangezien hieruit blijkt dat de rapportages van het UWV niet deugen en wat al helemaal als vaststaand feit naar voren komt is dat de verzekeringsartsen van het UWV geen specialisten zijn en het moeten doen met hun algemene kennis. En daarmee worden in feite de rechten van de cliŽnten van het UWV aangetast aangezien die recht hebben op een juiste medische beoordeling. En in de betreffende specialisten zowel op het lichamelijk als psychiatrische vlak. En een eerlijke procesvoering zou de Rechtbanken eigenlijk verplicht moeten stellen om dergelijke onderzoeken te laten plaatsvinden om het zo beroemde medisch geobjectiveerde bewijs op tafel te krijgen.

8 januari 2014. Bezoekers van deze Site inzake het maken van geluidsopnamen.
Hieronder op 19 april 2013 is een verhaal geschreven over het mogen maken van geluidsopnamen bij bezoeken aan de verzekeringsartsen en arbeidskundigen van het UWV. Hierbij wordt hierna nogmaals nadrukkelijk verwezen omdat het ondertussen is gebleken dat UWV artsen blijven weigeren om het opnemen van gesprekken toe te staan. Indien u een dergelijke weigering heeft gekregen, graag een melding via ons contactformulier, zodat wij de Nationale Ombudsman hierover kunnen informeren.

27 december 2013. Psyon als vermeend onafhankelijk adviseur UWV onder vuur.
Het UWV vraagt regelmatig advies aan Psyon inzake de psychische problematiek van UWV cliŽnten die gekeurd of herkeurd moeten worden. In feite is Psyon min of meer te beschouwen als de huis psychiater van het UWV en daarmee komt de onafhankelijkheid van Psyon in het geding. Psychiatrische rapportages die aangeven dat cliŽnten van het UWV in psychische zin niets of weinig mankeren komen het UWV goed uit. En die "samenwerking" bevalt natuurlijk goed. Psyon heeft daardoor een behoorlijke vaste bron van inkomsten en zal dat alleen maar stimuleren door rapportages te produceren welke het UWV aan staan. Dat er daardoor enorme psychische schade kan ontstaan bij de desbetreffende cliŽnten van het UWV wordt daarbij dan makkelijk gepasseerd. En dan nog maar niet te spreken over financiŽle schade.
Echter thans, met behulp van juridische ondersteuning, wordt het handelen van Psyon onder de loep gelegd en is er een officiŽle klacht ingediend tegen het handelen van Psyon.
Veelal blijkt in beroep of hoger beroep, op het moment dat er door de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep een echte onafhankelijk psychiater wordt ingeschakeld, er een heel andere diagnose naar boven komt. Maar dan kan er al heel veel schade zijn aangericht en dat valt dan het UWV te verwijten.

20 december 2013. Weer nieuwe truc UWV, arbeidsongeschiktheid niet verder dan WGA.
In het verleden kwamen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten vanaf meer dan 35% tot aan 80/100% in de WIA terecht en diegenen waarvan werd vastgesteld dat er minder dan een geringe kans op herstel in de IVA.
Daarnaast bestaat de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten). Dit geeft al aan dat er van uit wordt gegaan dat de betrokkene, na 104 weken Ziektewet, alsnog daarna, door genezing, aan het arbeidsproces kan gaan deelnemen.
Een WGA uitkering betekent zondermeer herkeuring.
Een WIA uitkering betekende op enige termijn een herkeuring.
Een IVA uitkering geen herkeuring meer.
Nu is het zo dat vanuit de regering het UWV moet bezuinigen en dat betekent dus minder keuren en zelfs min of meer een soort verbod op herkeuring van personen in de WIA. Om aan die opdracht te ontkomen stopt het UWV iedereen thans in de WGA zodat er hoe dan ook een herkeuring moet plaatsvinden en daar kan zelfs de regering niet om heen. Maar voor diegenen die arbeidsgehandicapt zijn is het wel heel vreemd dat het UWV dan van mening is dat de betrokkene op niet al te lange termijn weer aan het werk zou kunnen terwijl dat niet zo is.
Indien iemand dan 2 jaar in de WGA zit zonder dat herstel dan kan er alsnog een IVA uitkering worden toegekend. Maar door deze handelswijze zorgt het UWV zichzelf behoorlijk aan het werk en komt er van die bezuinigingen niets terecht.

13 november 2013. UWV op jacht naar alleen maar arbeidskundig (af)gekeurden.
Onderstaande is tot drie keer toe op deze site gepubliceerd.

"3 mei 2009. PAS OP !!!!!!!  UWV heeft een truc bedacht. (gwz 8-06-2009, herhaling 16-12-2009)
Er is structureel misbruikt van wetgeving door het UWV door onderstaande truc nu op iedere UWV cliŽnt toe te passen. UWV cliŽnten die een herkeuring hebben gehad moeten goed oppassen. Ook al bent u volledig arbeidsongeschikt verklaard kijk goed naar de rapportage van de UWV arts. Is die namelijk van mening dat u nog belastbaar bent voor arbeid dan betekent dat dat de arbeidskundige, voor dit moment, van mening is dat er voor u geen functies zijn te duiden. En hij komt dan tot een volledige arbeidsongeschiktheid. U moet tegen het besluit van het UWV en dan specifiek tegen het oordeel van de arts hoe dan ook in bezwaar en zo nodig in beroep. Doet u dit niet dan staat het oordeel van de UWV arts vast en kan en zal dat bij een herkeuring tegen u worden gebruikt !!!! En dat oordeel is dan onherroepelijk. Gevolg is dat bij een herkeuring terug wordt gegrepen op die eerdere beoordeling van de arts en daar kunt u dan niets meer tegen doen. En dan blijken er bij de arbeidskundige opeens wel functies te kunnen worden geduid. Gevolg is dat u dan nog maar deels arbeidsongeschikt of zelfs geheel arbeidsgeschikt wordt geacht te zijn. U kan dan alleen het oordeel van de arbeidskundige nog aanvechten.
Indien u niet op komt voor uw rechten dan hebt u verloren voor de toekomst !!!!!"

En thans heeft het UWV muisje een hele grote staart gekregen in de vorm van een pilot gestuurd vanaf de vestiging van het UWV Werkbedrijf te Apeldoorn.
Iedereen die alleen op arbeidskundige gronden is afgekeurd krijgt een oproep van het UWV Werkbedrijf op een andere locatie dan men gewend is. Tijdens het gesprek met de arbeidskundige wordt aangegeven dat men alleen op arbeidskundige gronden 80/!00% is afgekeurd, maar dat de arts van mening is dat men toch nog werkzaamheden kan verrichten. En dat betekent dat het UWV gaat proberen deze volledig afgekeurden gewoon weer aan het werk te krijgen. En indien dat ook meer iets lukt dan gaat het uitkeringspercentage omlaag.
Indien u een dergelijke oproep krijgt en het gaat bijvoorbeeld gewoon slechter met u vraag dan onmiddellijk een herkeuring aan en indien u al lang in de WGA of WIA zit vraag dan een IVA aan, maar zorg er voor dat de medische beperkingen weer opnieuw worden getoetst en er een nieuwe Functionele Mogelijkheden Lijst moet worden gemaakt. En indien u het met de medische beoordeling niet eens bent ga dan hoe dan ook in bezwaar.
Raadpleeg ondertussen uw huisarts en medisch specialisten.

26 oktober 2013. Fibromyalgie eindelijk een medisch geobjectiveerde ziekte.
FES magazine (jaargang 149 sept/okt 2013 heeft een belangrijke vaststelling van neurologe mw. dr. E. Klaver-Krol gepubliceerd. Namelijk dat fibromyalgie thans een medisch geobjectiveerde beperking is. In november 2012 is mevrouw Klaver-Krol gepromoveerd aan de Universiteit Twente met het onderzoek naar functies van de spieren bij sporters en bij patiŽnten met fibromyalgie. Het onderzoek vond plaats in de Ziekenhuisgroep Twente, in samenwerking met de Universiteit Twente, het Academisch Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen (afdeling Klinische neurofysiologie) en de Universiteit van Maastricht (faculteit Gezondheidswetenschappen).
De klachten hebben te maken met het te snel doorgeven van signalen aan de spiermembraan.
En met dit onderzoek en de uitkomst daarvan zullen de UWV artsen moeten leren leven.

17 oktober 2013. Geef geen medische informatie aan medische secretaresses van het UWV.
Er lijkt sprake te zijn van een nieuwe ontwikkeling bij het UWV. Waarschijnlijk ingegeven door de steeds verder gaande bezuinigingen bij het UWV. Om de spreekuren van de verzekeringsartsen korter te maken worden cliŽnten van het UWV gebeld door een medisch secretaresse (kan ook secretaris zijn)"van het UWV met vragen die normaal door de verzekeringsarts worden gesteld. Bijvoorbeeld wat een client op een bepaalde dag doet, zoals waarneer staat u op, wat doet u dan, doet u het huishouden, gaat u boodschappen halen, kookt u eten, leest u krant, kijkt u televisie en wanneer gaat u naar bed. De eerste vraag die zich hier naar voren dringt of het UWV op zich al iets te maken heeft wat u thuis doet, laat staan dat een medisch secretaresse, die geen medicus is, deze vragen aan een cliŽnt mag stellen. Het simpele antwoord op het verzoek om telefonisch vragen te beantwoorden door een medisch secretaresse is aangeven dat deze geen medicus is en u daarop geen antwoord zult geven.
Apart is natuurlijk in dit kader dat iedereen die bij de verzekeringsarts van het UWV komt zich met een ID kaart of paspoort moet legitimeren. Maar bij een telefonisch onderhoud is dat niet mogelijk en kan tot hele vreemde situaties leiden.
Vraag maar aan de medische secretaresse hoe zij denkt vast te stellen dat zij echt met u te maken heeft.

28 september 2013. Chaos bij UWV Amsterdam.
Ook het UWV moet bezuinigen en er moeten mensen uit. Dat is in de regel het administratieve personeel. De verzekeringsartsen blijven gewoon zitten. Daarnaast hanteert het UWV als sinds jaren allerlei methoden om maar zo goedkoop mogelijk te werken. Van deze methoden zijn echter de cliŽnten van het UWV het slachtoffer.
Het UWV Amsterdam kent niet 1 postbus nummer maar zeel veel postbus nummers. Het lijkt er op alsof iedere afdeling daar een eigen postbusnummer heeft en dus ook een eigen inboek en verwerkingssysteem. En dat er dan behoorlijk langs elkaar heen wordt gewerkt mag in dat kader duidelijk zijn. Zo kreeg een cliŽnte van JEEJAR v.o.f.,  die een WIA uitkering krijgt en die in het buitenland verblijft, een uitnodiging om het land van verblijf op het spreekuur te komen van een arts ter plaatse. Na dat bezoek aan die arts is het gedurende lange tijd stil. Vervolgens krijgt deze cliŽnte een brief van het UWV waarin staat dat zij een WAO uitkering heeft aangevraagd, terwijl haar al lang een WIA uitkering is toegekend. En of zij in verband met dit verzoek maar weer op bezoek wil gaan bij een arts ter plaatse. Om het nog bonter te maken krijgt JEEJAR v.o.f. inzake deze cliŽnte de zogenaamde in leven brief met formulier toegezonden. Dus de brief is niet aan cliŽnte  in het buitenland verzonden maar aan haar gemachtigde JEEJAR v.o.f. in Nederland. En alle brieven komen van verschillende postbus nummer van het UWV te Amsterdam. Aldaar weet van de ene hand de ene vinger nog niet wat de andere vinger doet.

24 september 2013. Wijziging Algemene wet bestuursrecht roept verwarring op bij UWV cliŽnten.
Recent heeft er een wijziging plaatsgevonden van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb). Deze wijziging is een beloning van de wijze van verwarrende handelen van de zijde van het UWV.
Voor de wetswijziging was van toepassing dat op het moment dat er een bezwaarschrift werd ingediend bij het UWV (en bij alle overige bestuursorganen, er een hoorzitting werd gehouden. Het UWV schepte daar nogal eens verwarring in door de bezwaarmaker te vragen of deze wel of geen hoorzitting wenste. De wet was toen duidelijk. Er moest een hoorzitting worden gehouden tenzij de bezwaarmaker daar zelf uitdrukkelijk afstand van deed.
De huidige wetswijziging geeft aan dat het UWV weer briefjes kan gaan zenden aan de bezwaarmaker met het verzoek of deze wel of geen hoorzitting wenst. Dat daar brokken van gaan komen mag duidelijk zijn. Wat als de bezwaarmaker geen brief inzake de hoorzitting heeft ontvangen. Het UWV stuurt nagenoeg geen aangetekende brieven naar de cliŽnten. Dus als er een beslissing op de mat ligt zonder dat er een hoorzitting is gehouden kan de UWV cliŽnt daartegen, op voorhand al met succes, beroep in stellen bij de Rechtbank. En de UWV vestiging Hengelo die maakt het al zo bont dat het verzoek om wel of geen hoorzitting moet worden gehouden binnen 10 dagen bij het UWV op de mat dient te liggen. Dat is vervolgens weer in strijd het gewraakte gewijzigde artikel 7:3 Awb waar gesproken wordt van een redelijke termijn en met artikel 7:4 Awb aangezien in dit artikel staat nog tot tien dagen voor de hoorzitting er nog bescheiden moeten kunnen worden gezonden naar het UWV. De door het UWV gestelde termijn van 10 dagen maakt dan onmogelijk. Dus is er sprake van strijd met de wet.

27 augustus 2013 Onder tijdsdruk maken UWV artsen meer en meer fouten.
De druk op de UWV artsen wordt blijkbaar steeds maar groter. En dat brengt met zich mee dat procedures worden afgeraffeld en er niet wordt gewacht op de benodigde medische informatie van de behandelende sector van de UWV cliŽnten. Nu is het zo dat de zogenaamde primaire arts hoe dan ook geen gegevens opvraagt. De gebeurd expres omdat die bewuste fout in de bezwarenfase kan worden hersteld. En indien de betrokkene niet in bezwaar gaat dan is er sprake van tijd winst. Maar ook de bezwarenverzekeringsartsen lijden onder de druk. En zelfs bij de bezwarenprocedure wordt niet altijd meer de medische gegevens afgewacht van de behandelende sector van de cliŽnt. Bij de rechtbank is dat echter "dodelijk". De rechtbanken rest dan echter weer niets anders dan de zogenaamde bestuurlijke lus toe te passen en de zaak weer terug te verwijzen naar het UWV. En dat is dan voor veel cliŽnten van het UWV en stap te veel inzake de psychische omstandigheden.

27 augustus 2013 Tussen de wal en het schip.
Een vrouw die jaren heeft gewerkt bij een werkgever en die langzamerhand steeds meer in de problemen komt zowel lichamelijk als psychisch wordt in eerste instantie "opgevangen" bij de onderneming. Zij krijgt, naargelang de medische problemen toenemen, steeds lichter werk. Tot dat op een moment de Arbo arts van de onderneming aangeeft dat het zo niet langer kan en de vrouw zelfs het lichtste werk niet meer kan uitvoeren. Dan zou iedereen denken dat dan het sociale vangnet van het UWV haar werk zou doen. Maar neen. Volgens het UWV kan de vrouw nog gewoon werken en worden er uit het beruchte CBBS van het UWV weer diverse functies getoverd. Maar hoe wordt er gekeken. Er wordt gekeken naar de voormalige volledige functie in verhouding met de uit het CBBS gerolde functies. En zie daar u kunt werken. Dat dit volkomen tegenstrijdig is maakt blijkbaar niet uit. De vrouw wordt tenslotte ontslagen omdat zij haar werk niet kan doen. En het UWV is van mening dat zij wel kan werken. Maar er is geen rechtelijke instantie die die knoop doorhakt en de werkelijkheid boven tafel wenst te halen, zelfs de Centrale Raad van Beroep niet. Dus de vrouw zit echt tussen de wal en het schip. Miljarden over de balk in binnen en buitenland maar voorzieningen voor probleemgevallen, geen.

7 augustus 2013 UWV verkwanselt meer van 1 miljard aan ICT.
CliŽnten van het UWV maken het dagelijks mee. Het niet functionerende automatiseringssysteem van het UWV. Verplichte handelingen kunnen niet worden gedaan met als gevolg bestuurlijke maatregel door het UWV zoals vermindering van de uitkering.
En er komen bij JEEJAR veel vragen binnen over het functioneren van het UWV waarbij ťťn vraag iedere keer weer wordt gevraagd. Werken de onderdelen van het UWV langs elkaar heen en in het bijzonder in het kader van de Ziektewet en de WIA.
Het antwoord is ronduit JA. En daarnaast kent iedere UWV Afdeling nog een keer een eigen handelswijze en dat maakt het geven van goede informatie aan cliŽnten er niet makkelijker op.
En nu blijkt het UWV meer dan 1 miljard euro te hebben verspild in het kader van de automatisering. Geld welke heel goed gebruikt had kunnen worden om cliŽnten te ondersteunen met opleidingen en het begeleiden naar de arbeidsmarkt. Maar ook de Tweede Kamer blijkt geen enkele grip te kunnen krijgen op deze overheidsorganisatie. Tijd om de algemene rekenkamer er eens een onderzoek naar te laten doen.
                                                 

17 juli 2013 UWV cliŽnten snappen niets van UWV procedures.
De cliŽnten van het UWV snappen niets van de wijze waarop het UWV te werk gaat. De bezwarenverzekeringsarts die voor de cliŽnt rare vragen stelt of opmerkingen maakt die niet professioneel zijn. En vervolgens een medische rapportage maakt waarin de cliŽnt zich niet in kan weer vinden. Veel wordt er namelijk weggelaten. En het lijkt er nog al eens op alsof de UWV arts en de cliŽnt elkaar totaal niet begrepen hebben. En daarna komt de arbeidskundige aan bod die dan aangeeft dat een cliŽnt nog allerlei werk kan verrichten omdat een computer systeem dat aangeeft.
Soms wordt een medische rapportage naar een cliŽnt toegezonden, maar in de regel niet. Dus kan de cliŽnt geen correctierecht toepassen. En het is UWV cliŽnten niet duidelijk dat tegen de medische rapportage alleen geen bezwaar kan worden ingediend maar dat moet worden gewacht met het indienen van een bezwaarschrift tot dat er een besluit van de zijde van het UWV ligt. En bij dat besluit moeten dan en de medische rapportage en de arbeidskundige rapportage en de Functionele Mogelijkheden Lijst (hierna FML) zijn bijgevoegd. Helaas ontbreekt in de regel de FML. En dan heeft de cliŽnt maximaal 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. En een UWV cliŽnt die een bezwaarschrift in gaat dienen doet er verstandig aan om dit bezwaarschrift bij aangetekend schrijven naar het UWV te zenden.
En dan begint het echte "gevecht". En in dat kader blijkt dat een UWV cliŽnt een dergelijk "gevecht" nooit alleen moet aangaan, omdat de regels van het spel dusdanig ingewikkeld zijn dat een UWV cliŽnt dat niet alleen kan overzien. En de bezwarenprocedure is wel het belangrijkste onderdeel in de strijd tegen de besluitvorming van het UWV.


17 juli 2013 Iedere UWV afdeling doet het weer anders en rechtbanken wijzigen hun procedures.
JEEJAR komt bij vele UWV vestigingen in Nederland. En daarbij blijkt dat iedere vestiging zaken op een eigen manier behandeld. Dat geldt zowel voor de reguliere Ziektewet en WIA keuring als de bezwarenprocedure.
En om de situatie voor de burger nog ingewikkelder te maken zijn de rechtbanken ook begonnen met het wijzigen van de procedures.  De nieuwe gerechtelijke kaart zorgt er voor dat burgers opeens naar andere rechtbanken moeten dan dat zij gewend zijn en daardoor soms aanmerkelijk verder moeten reizen. Zo moeten tegenwoordig burgers in Twente, die gewend waren om naar de rechtbank in Almelo te moeten, nu naar de rechtbank in Zwolle. En de verbindingen daar naar toe zijn ronduit slecht, waarbij de rechtbank Zwolle ook nog eens op een andere plek, verder van het station, is gaan zitten.
De rechtbanken die dan vervolgens ook nog eens aangeven dat de behandeling van de zaak van de burger die in beroep is gegaan maar 30 minuten zal duren en dat de rechter alles al gelezen heeft en zal beginnen met het stellen van vragen. En daar kan de rechtzoekende burger het dan mee doen. En emoties tonen bij de rechtbank is al helemaal uit den boze.
 

8 juli 2013. Zelfstandig schadebesluit door UWV niet begrepen.
Het kan voorkomen dat het UWV dusdanig lang doet over besluitvorming dat daardoor alle regels van behoorlijk bestuur worden overschreden. Het UWV die bijvoorbeeld van een vonnis van de rechtbank in hoger beroep gaat maar dat dan vervolgens bijna na een jaar weer intrekt. Dit soort acties van de zijde van het UWV kunnen leiden tot het indienen van een schadeclaim. We zijn echter niet in Amerika dus erg hoog kan de claim niet zijn. De hoogte daarvan is door jurisprudentie vastgesteld op Ä 500,00 per half jaar nalatig beslissen.
In een geval werd het UWV Afdeling Hengelo geconfronteerd met een verzoek om schadevergoeding. Het UWV stelde zich op het standpunt dat dat verzoek binnen 6 weken na de betreffende nalatige beslissing had moeten plaatsvinden. Echter het verzoek om schadevergoeding was als zelfstandig schade verzoek ingediend en op grond daarvan diende het UWV dan een zogenaamd zelfstandig schadebesluit te nemen. Echter de UWV vestiging Hengelo bleef bij haar standpunt inzake het te laat indienen van het verzoek om toekennen van schade. Tijdens de zitting bij de rechtbank bleef het UWV vertegenwoordigd door drie personen op haar standpunt staan. Het begrip "zelfstandig schadebesluit" bleek daarbij voorbij te zijn gegaan aan de kennis van wetgeving inzake de Algemene wet bestuursrecht.
De rechtbank heeft ondertussen vonnis gewezen en heeft het UWV niet alleen in het ongelijk gesteld maar tevens de hoogte van de, door het UWV te betalen schade, vastgesteld en het UWV tevens in de kosten van zowel de bezwarenprocedure als beroepsprocedure veroordeeld.


27 april 2013. Denk er aan in bezwaar tegen beslissing Ziektewet BINNEN 14 DAGEN.
Het komt regelmatig voor dat JEEJAR vragen krijgt over de Ziektewet en waarbij blijkt dat de betrokkene er van uit gaat nog de tijd te hebben om tegen het UWV in bezwaar te gaan. Echter bij de Ziektewet moet dat bezwaar er binnen 14 dagen liggen. En voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen een dergelijk bezwaar altijd per aangetekende brief aan het UWV verzenden. Indien u digitaal bezwaar wilt indienen dan moet u in feite op de zelfde dag een retour mail ontvangen van de zijde van het UWV waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen. Indien niet dan alsnog het bezwaar per aangetekende post aan het UWV zenden.
En indien u de bezwarentermijn heeft laten verlopen kunt u zich niet zo maar weer ziek melden met de zelfde klachten. Ziekmelden kan dan alleen met feitelijk aantoonbare toename van klachten of andere klachten.

19 april 2013.  Nationale Ombudsman en de geluidsopnamen en telefonische conferentieschakeling.
In begin 2012 heeft de Nationale Ombudsman een rapport het licht laten zien (2012/041 te vinden op de website van de NO) waarin wordt aangegeven dat het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met verzekeringsartsen door het UWV moet worden toegestaan.
Ondertussen heeft het College van Bestuur van het UWV, na het raadplegen van de KNMG, het volgende aan de Nationale Ombudsman geschreven:
"Wanneer een begeleider van een klant niet aanwezig kan zijn bij het overleg zullen wij het gesprek verplaatsen naar een andere locatie dan wel verzetten naar een ander tijdstip. Wanneer dit het probleem van de klant niet oplost, zullen wij naar denklant en zijn begeleider toe gaan. Met deze werkwijze zal een conferentieschakeling in de praktijk niet nodig zijn."
"Zoals u wellicht al weet zijn wij 1 november vorig jaar met een proef gestart met betrekking tot het maken van een geluidsopname tijdens een bezoek van de klant aan een arts van het UWV".
"Gedurende de proef zal de verzekeringsarts een verzoek van de klant tot het maken van een geluidsopname honoreren. Tevens  zal de verzekeringsarts nagaan wat de redeneren van de klacht zijn om een dergelijk verzoek in te dienen. Bij het honoreren van een verzoek worden met de klant afspraken gemaakt over het gebruik van die opname. De verzekeringsarts zet de redenen van de klant en de afspraken over het gebruik van de opname op een evaluatieformulier. De gemaakte afspraken worden aan de klant bevestigd in een brief.
Wij nemen uw suggestie (
van de NO) over om het maken van geluidsopnamen ook toe te staan aan klanten bij wie de vertrouwensrelatie met het UWV is verstoord vanwege eerdere negatieve ervaringen. Ook nemen wij u suggestie (van de NO) over om een samenvatting van het gesprek op te nemen."
Dat een telefonische conferentieschakeling achterwege zou kunnen blijven kan vanuit het standpunt van de juridische ondersteuners naar het land der fabelen worden verwezen. Een juridische ondersteuner die aan de andere kant van het land woont heeft niets aan de suggestie dat het UWV dan maar bij de cliŽnt op bezoek gaat. Dan moet die juridische ondersteuner dan alsnog gedurende lange tijd reizen en dat kost de cliŽnt dan geld welke bespaard kan blijven bij een telefonische conferentieschakeling.
En het UWV moet zich eens afvragen waarom cliŽnten de gesprekken willen opnemen. Dat heeft altijd te maken met het vertrouwen welke de cliŽnten van het UWV in het UWV hebben. En cliŽnten die wel vertrouwen hebben worden na het lezen van de medische rapportages vaak zwaar teleurgesteld maar dan is het kwaad al geschied. Voor de UWV cliŽnten is het beter om direct op voorhand bij het eerste gesprek met de verzekeringsarts dit gesprek op te nemen om iedere discussie te voorkomen en voor de, zoals de Nationale Ombudsman het op papier heeft gezet, transparantie. En dat niet alleen bij het UWV maar bij ieder overheidsorgaan.
Dat het UWV nu wil vragen waarom iemand geluidsopnamen wil maken kan de cliŽnt gebruik maken van het gestelde door de Nationale Ombudsman door het volgende te zeggen: "ik wil geluidsopnamen maken in verband met de benodigde transparantie".
Gezien het gestelde van de zijde van het UWV wil het UWV dan in dat kader een cliŽnt ook nog even vertellen wat er wel of niet met die opname mag gebeuren en dat ook nog even op papier zetten. Dat mag iedere cliŽnt van het UWV voor zichzelf uitmaken daar heeft het UWV niets over te zeggen.


28 maart 2013. UWV maakt het bont na maken geluidsopnamen met telefoon. (gwz 15/4/2013)
Met de huidige stand van de techniek van de smartphones heeft ieder van deze apparaten wel een opname functie. Je kunt er mee fotograferen, filmen en veelal geluidsopnamen mee maken.
De Nationale Ombudsman heeft al aangegeven dat het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met verzekeringsartsen van het UWV door deze toegelaten moeten worden. De Nationale Ombudsman zegt hierbij dat dit geldt voor alle gesprekken met personen met een ambtelijke functie. Zelfs het in het geheim opgenomen gesprekken mogen, indien daarbij een belang uit voortkomt, worden gebruikt als bewijsmiddel.
Een cliŽnt van het UWV heeft eerder gesprekken gehad met UWV artsen, welke gesprekken niet aangenaam verliepen. Toen moest er weer een gesprek komen met weer een andere arts en dat was voldoende om thans het gesprek op te nemen. En er was weer sprake van een onaangenaam gesprek. Toen de cliŽnt de UWV arts confronteerde met het feit dat het gesprek op de telefoon was opgenomen, belde de arts snel met een intern nummer en kwamen er twee beveiligers binnen. Toen de arts mededeelde dat het gesprek was opgenomen werd door de heren beveiligers de telefoon opgeŽist. En zeer intimiderende situatie.
Duidelijk mag zijn dat de heren beveiligers direct weer hadden moeten vertrekken en zich niet met de zaak hadden mogen bemoeien, laat staan het telefoontoestel opeisen. De heren hebben geen enkele bevoegdheid in dat kader en laat dat voor een ieder duidelijk zijn.
De cliŽnt liet zich niet intimideren en heeft de heren beveiligers ter zijde geschoven en is vertrokken.
Wat de cliŽnt moet doen is een klacht indienen tegen de arts en een klacht indienen bij het beveiligingsbedrijf. Wanneer uit die klacht niets uitkomt dan naar de Nationale Ombudsman en ten aanzien van het beveiligingsbedrijf een brief aan de Minister van Justitie met een klacht.

28 maart 2013. UWV vindt telkens het wiel uit met legitimeren.
Iedere cliŽnt van het UWV weet het. Bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs meenemen en daaronder valt in dit geval niet een rijbewijs. En iedere keer weer een kopie van het paspoort of de identiteitskaart. In principe is dit onzin. Indien in het dossier ťťn keer een kopie zit van het geldige legitimatiebewijs dan op grond daarvan de identiteit van de persoon worden vastgesteld. Dus ťťn keer moet voldoende zijn. En wat zegt de wet er over. Alleen bij het aanvragen van een uitkering is legitimeren verplicht. Dus een vervolg bezoek, welke in de regel plaatsvindt op verzoek van het UWV, is het tonen van een legitimatiebewijs niet nodig omdat het geen aanvraag betreft.
Bij hoorzittingen is het afgeven van een legitimatiebewijsbewijs niet nodig.
En het UWV maakt het nog bonter. Ook van gemachtigden wordt gevraagd om zich te legitimeren. Dat gaat voorbij aan het gestelde in artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht. Het UWV mag vragen, als de volmachtgever er niet bij is om de volmacht te tonen. Is de cliŽnt er wel bij hoeft de gevolmachtigde niets te overhandigen. Noch rechtbanken, noch de Centrale Raad van Beroep vragen ter zitting om legitimatiebewijzen of volmachten. De volmachten zijn dan al in het bezit van de rechtbanken en de CRvB.

16 februari 2013. Uitspraak Centrale Raad van Beroep noodzaakt opnemen gesprekken met het UWV.
Een cliŽnt van het UWV kreeg van de primaire verzekeringsarts van het UWV te horen dat indien hij nog een rapport van een psychiater zou aanleveren er een volledige arbeidsongeschiktheid als besluit zou volgen. Helaas bleef het bij de, na het bleek, loze belofte. In bezwaar, beroep en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep kwam dit laatste rechtscollege met de simpele opmerking dat het niet aannemelijk was dat een arts een dergelijke toezegging had gedaan. En daar was de kous dan mee af. De brengt nog weer eens overduidelijk met zich mee dat gesprekken met artsen van het UWV dienen te worden opgenomen zodat hetgeen tijdens die spreekuren is gezegd of niet is gezegd duidelijk komt vast te staan.
De Nationale Ombudsman vindt dat het maken van geluidsopnamen moet kunnen uit oogpunt van de nodige transparantie en dat geldt niet alleen voor het UWV maar voor alle overheidsorganen.

5 februari 2013. Fibromyalgie en CVS/ME liggen in elkaars verlengde.
Dat de Gezondheidsraad een protocol voor CVS/ME heeft geschreven weten ondertussen velen. Echter dat in het verlengde van dit protocol de klachten inzake fibromyalgie ook onder dit protocol vallen weten slecht weinigen. Zelfs zijn er nog steeds verzekeringsartsen van het UWV die vinden dat fibromyalgie bij een cliŽnt zogenaamd tussen de oren zit. Indien in een medische rapportage twijfels worden geuit over het bestaan van fibromyalgie dan is het een noodzaak om daar tegen in bezwaar te gaan. En in een ons bekend geval dat zelfs een bezwarenverzekeringsarts van mening is dat het niet bestaat en het dus een psychisch probleem is omdat het niet medisch geobjectiveerd is. Dan dient de gang naar de rechtbank te worden gemaakt. De verzekeringsartsen dienen het CVS/ME protocol te volgen. CVS/ME heeft betrekking op vermoeidheid terwijl fibromyalgie te maken heeft met pijn. En die pijn kan ondragelijk zijn.

11 januari 2013. UWV bestraft pogingen om toch weer aan het werk te gaan.
Er zijn cliŽnten van het UWV die, ondanks dat zij 80/100% zijn afgekeurd, toch weer proberen, met toestemming van de zijde van het UWV, om weer gedeeltelijk aan het werk te gaan. Inclusief begeleiding of het aanpassen van de werkplek of zelfs een baan die de betrokkene bijna in de watten legt.
Het resultaat van een dergelijke baan is een afschatting van de zijde het UWV en dus minder uitkering.
Echter indien na enig tijd blijkt dat ook die baan te veel is en de betrokkene meer lichamelijke en/of psychische problemen krijgt dan zorgt een herkeuring er niet zo maar voor dat de betrokkene weer recht krijgt op 80/100% uitkering. Neen, het verrichte wordt dan maatgevend werk genoemd die de betrokkene naar bekwaamheid heeft kunnen verrichten. Bij het UWV is het dan blijkbaar moeilijk om de hele situatie te kunnen overzien en wordt van die betrokkene dan gewoon verwacht toch elders werkzaamheden te kunnen verrichten. Het lijkt op een wonderbaarlijk herstel. Echter de cliŽnt van het UWV is er juist slechter aan toe, niet alleen lichamelijk en/of psychisch maar ook financieel. Dus toch proberen aan het werk te gaan wordt gewoon afgestraft. En zijn er weer rechtsprocedures voor nodig om dat weer terug te draaien.

21 oktober 2012. UWV blokkeert zoeken bij derden op internet met eigen informatie.
Op websites en links met de zoek vragen om hulp tegen het UWV komen de hulpvragers in de regel terecht bij het UWV zelf. Helaas is dat voor hulpzoekenden die in bezwaar of beroep willen gaan tegen het UWV een verkeerde insteek.
Indien een cliŽnt van het UWV een bepaald medisch probleem heeft en of dat nu lichamelijk of psychisch is dan is het het verstandigste om zelf eerst onder het  gediagnosticeerde medische gebrek te gaan zoeken en dan met name bij veel bestaande hulpgroepen die veel informatie verstrekken over des betreffende aandoening.
Het UWV gaat er heel vaak van uit dat cliŽnten maar moeten leren leven met het medische gebrek en gewoon aan het werk kunnen. Het UWV gaat hierbij dan volledig voorbij aan het feit dat bij ernstige medische problemen geen werkgever zo iemand zal aannemen.
In de huidige vorming van het nieuwe kabinet wil de politiek weer meer mensen aan het werk hebben. Maar de meest gemaakte opmerking hierbij is dat er geen werk is en indien er al sprake van werk is het dan zeer zwaar werk is. Tevens kent Nederland geen verschil in leeftijd. Iemand van 60 jaar moet net zo snel en zwaar werk kunnen doen als iemand van 25 jaar. Nederland is daarbij uniek in Europa. De medische beoordelingen in Nederland voor 60 of 25 jarigen is gelijk. Dat een dergelijke insteek in strijd is met de realiteit weet iedereen er wordt echter niets mee gedaan.
Terug naar het UWV.
Het UWV nodigt cliŽnten heel vaak uit om bij de verzekeringsarts te komen binnen 1 week. Dat maakt het al nagenoeg onmogelijk om iemand mee te krijgen naar een dergelijk gesprek.
Het is een noodzaak dat iemand die voor een gesprek wordt uitgenodigd niet alleen gaat. NEEM ALTIJD IEMAND MEE.
In de informatie van het UWV lijkt het er op alsof de cliŽnt een objectieve beoordeling krijgt en of het gesprek met de verzekeringsarts niet te betekenen heeft. Niets is echter minder waar.
Geef aan dat u het gesprek met de arts wenst op te nemen.
In het kader van de Ziektewet moet een bezwaarschrift BINNEN 14 DAGEN worden ingediend.
Bij een WIA keuring, waar er een WGA, WIA of IVA uitkering kan worden toegekend of worden onthouden is de bezwaar termijn 6 weken.
Een cliŽnt die niet krijgt wat hij of zij had verwacht en niet in bezwaar of in beroep gaat verspeelt daarmee zijn of haar rechten.
Dus ga altijd in bezwaar en zo nodig in beroep en in bepaalde gevallen is zelfs Hoger Beroep bij de Centrale Raad van Beroep aan te bevelen.
                           

3 oktober 2012
Duidelijk voor iedereen is dat het UWV een logge organisatie is, waarvan de ene hand cq vinger niet weet van de andere doet.
Dat geldt ook nog eens voor die velen verzekeringsartsen die de keuringen moeten verrichten. Waar bij de ene Afdeling van het UWV iemand volledig dan wel deels arbeidsgeschikt wordt verklaard wordt bij een andere Afdeling iemand volledig arbeidsongeschikt verklaard.
Daarnaast zijn er ook vele rechtbanken met even zoveel rechters die er ook nog eens een eigen interpretatie op na houden.
De rechtbanken zouden er goed aan doen om, indien er tijdens een rechtbank procedure een verschil van mening is tussen behandelende specialisten en de primaire en de bezwarenverzekeringsarts ter zake de diagnose, om een onafhankelijke specialist aan te wijzen. JEEJAR heeft al diverse keren meegemaakt dat indien een onafhankelijk specialist wordt ingeschakeld de medische diagnoses van de UWV artsen ter zijde worden geschoven als zijnde onjuist.
Daarnaast proberen UWV artsen de cliŽnt ook nog eens allerlei behandel methoden voor te schrijven die alleen op vrijwillige basis mogen worden toegepast.
Tevens zijn er door de Gezondheidsraad diverse protocollen opgesteld inzake het beoordelen van de diverse medische beperkingen, zowel lichamelijk als psychisch. En die protocollen zijn er om nageleefd te worden. Ook rechtbanken willen dat nog wel eens miskennen.
De UWV artsen komen de protocollen al helemaal niet na. Uit de diverse verzekeringsgeneeskundige rapportages van de afgelopen jaren, die JEEJAR heeft behandeld, blijkt dat meer dan duidelijk.
Kunt u zich niet vinden in een beoordeling door een UWV arts ga na de besluitvorming in bezwaar.
Het arbeidskundige traject is nog een bijzondere waarbij de arbeidskundige uit het zogenaamde CBBS minimaal drie in Nederland gangbare beroepen te voorschijn dient te toveren. Want toveren blijft het.
In Nederland moet iemand van 60 jaar net zo snel kunnen handelen en bewegen als iemand van 25 jaar. Dat kan dus alleen maar in Nederland. In de ons omringende landen wordt wel rekening gehouden met de leeftijd. 

27 augustus 2012
Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft bij uitspraak van 9 oktober 2008 aangegeven dat uit een advies en protocol van de Gezondheidsraad blijkt dat de behandeling met een Cognitieve Gedragstherapie alleen dan succesvol kan zijn wanneer de deelname vrijwillig is, en verder dat die niet voor iedere patiŽnt een optie is; ook is de duur onzeker. De arts die eiste dat een cliŽnt de therapie moest volgen, had dat niet mogen eisen. De arts had het daarheen moeten leiden dat de cliŽnt vrijwillig achter deze behandeling ging staan door of zelf te proberen de cliŽnt te overtuigen van het nut ervan, of cliŽnt door te verwijzen naar de huisarts dan wel naar een specialistische kliniek waar de therapie wordt gegeven, alvorens deze behandeling als voorwaarde te stellen.  Bovendien is het zeer de vraag of er verbetering zou optreden binnen een halfjaar zoals voorgeschreven in een afzonderlijke regeling van een gemeente om in aanmerking te kunnen komen voor een gemeentelijke voorziening. Het Medisch Tuchtcollege schrijft dan: ďDoor dit handelen en nalaten is verweerder (
arts) tekort geschoten in de individuele zorg die hij jegens klaagster (
cliŽnt) moet betrachten.
En het komt er op neer dat indien een huisarts ook niets ziet in het volgen van een dergelijke therapie de betrokkene vrij staat om er vanaf te zien en de therapie door een UWV arts niet alleen niet verplicht kan worden gesteld, maar dat een volhoudende UWV arts zelf bij zijn volharding voor het Medische Tuchtcollege gesleept kan worden.

7 augustus 2012
De Nationale Ombudsman is van mening dat de artsen en arbeidskundigen van het UWV moeten toestaan dat er door de cliŽnten geluidsopnamen worden gemaakt in verband met de benodigde transparantie.
Het College van Bestuur van het UWV is niet van plan zo maar akkoord te gaan met het oordeel van de Nationale Ombudsman.
Het College van Bestuur geeft aan dat er gedurende 1 jaar zal worden gekeken of er bij het UWV artsen te vinden zijn die aan geluidsopnamen willen meewerken. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven het UWV gedurende dat jaar te zullen monitoren.
Als jarenlange ervaring deskundige ten aanzien van het UWV kan er van deze zijde geen andere conclusie worden getrokken dat het maken van geluidsopnamen moet kunnen en dat een juridisch vertegenwoordiger, door middel van het door UWV aan te leggen telefonische conferentieschakeling, cliŽnten bij de UWV artsen en arbeidskundigen, moet kunnen bijstaan.
Vele cliŽnten die JEEJAR heeft beginnen altijd hun verhaal met de mededeling dat hetgeen door de verzekeringsartsen in de medische rapportage op papier is gezet niet overeenkomstig hetgeen besproken is. Zaken worden bewust weggelaten of zelf volledig omgekeerd op papier gezet. Waar een cliŽnt neen zegt maakt de UWV arts er ja van. En die rapportages krijgen dan een eigen leven in de procedure waarbij dan wordt aangenomen dat de inhoud daarvan klopt. Het is voor een cliŽnt zeer moeizaam vechten om die rapportages te laten veranderen.
De UWV artsen geven ook geen mogelijkheid om een rapportage te laten corrigeren. Correctierecht wordt door het UWV niet toegepast. Dus blijft het opnemen van de gesprekken over als waarheidsvinding dan wel dat de juridische ondersteuner dan maar mee moet komen. En indien JEEJAR meekomt dan is een UWV arts niet blij met die aanwezigheid, dat mag duidelijk zijn.

4 april 2012
In de meeste gevallen worden uitnodigingen van de zijde van het UWV pas een paar dagen voor de datum, waarvoor die uitnodiging bedoeld is, verzonden.
In de regel heeft betrokkene dan geen tijd meer om nog iemand mee te nemen. Indien u een dergelijke brief in huis krijgt stuur dan direct en per aangetekend schrijven dat u op die korte termijn niet kunt en dat er een nieuwe afspraak dient te worden gemaakt.
En of het nu de verzekeringsarts is of de arbeidskundige waar u uitgenodigd wordt. Neem iemand mee.
En gezien het recente oordeel van de Nationale Ombudsman kunt een voice recorder op tafel leggen om het gesprek op te nemen.
In het kader van de benodigde transparantie moet dat door het UWV worden toegestaan.
En JEEJAR kan cliŽnten door middel van een telefonische conferentieschakeling bijstaan. Ook dat moet door het UWV worden geaccepteerd.


27 maart 2012
De Nationale Ombudsman heeft bij rapport van 20 maart 2012 (rapportnummer: 2012/041 te lezen op de site van de NO) een duidelijk oordeel over het maken van geluidopnamen en het openstellen van telefonische conferentieschakelingen om cliŽnten bij te staan. De Nationale Ombudsman wijst daarbij er op dat dit niet alleen geldt voor het UWV maar voor alle overheidsinstanties. De Nationale Ombudsman is van mening dat zelfs het maken van geheime opnamen onder omstandigheden mogen worden gebruikt. De Nationale Ombudsman komt met een aanbeveling en schrijft vervolgens: ďDe Nationale Ombudsman is dan ook van oordeel dat het absolute verbod van het UWV geluidopnamen tijdens het gesprek met de verzekeringsarts te maken alsmede het niet toestaan van een telefonische conferentie schakeling, in strijd is met het beginsel van transparantie. Dit geldt uiteraard niet alleen voor het UWV, maar ook voor andere overheidsinstantiesĒ. Getekend, De Nationale Ombudsman, dr. A.F.M. Brenninkmeijer. Waarvan akte. En in deze zaak betreffende het UWV moet het UWV binnen 3 maanden aangeven wat deze instantie gaan doen met de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman.
Hiermee behoort dan een einde te komen aan de discussie over het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met overheidsinstanties. 

6 maart 2012
UWV bij rechtbank Utrecht ter zitting volledig onderuit.
De casus.
Namens een cliŽnt is er bij het UWV Utrecht een bezwaarschrift ingediend.
Op enig moment werd JEEJAR gebeld door een vertegenwoordiger van de Afdeling Bezwaar en Beroep om een datum te bepalen waarop de hoorzitting zou kunnen plaatsvinden. Na dat gesprek werd er alleen nog een brief ontvangen waarin door het UWV werd aangegeven dat het afhandelen van het bezwaarschrift langer zou gaan duren. Echter nadien niets meer en dat ging zelfs zover dat van de zijde van JEEJAR het UWV in gebreke werd gesteld. Hierop lag binnen twee weken een besluit op de mat waarin werd medegedeeld dat cliŽnt noch JEEJAR op de hoorzitting waren verschenen en het bezwaar werd ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is een principe beroep ingesteld bij de rechtbank Utrecht, aangezien niet voldaan is aan een verplichting in deze het houden van een hoorzitting waarbij de bezwaarmaker zijn of haar standpunt nader kan verdedigen. Bij de zitting van de rechtbank werd direct duidelijk dat het UWV niet aannemelijk kon maken dat de uitnodiging, die tijdens de procedure door het UWV was bijgevoegd, ook daadwerkelijk was verstuurd. Ook het telefonisch afspreken van een datum was daarbij niet voldoende. De rechtbank verwees hierbij naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Tevens merkte de rechter nog even fijntjes op dat de op de brief met de uitnodiging voor de hoorzitting een verkeerd postcode letter was gebruikt en dat maakte het nog verder aannemelijk dat de brief nooit is overgekomen. Hetgeen ook realiteit is. Het UWV dient zich te realiseren dat bij het verzenden van uitnodigingen, met name die van hoorzittingen, het UWV een behoorlijke risico op zich neemt door de uitnodiging niet aangetekend te verzenden. Het UWV probeerde de zaak nog te pareren door aan te geven dat een hoorzitting geen toegevoegde waarde zou hebben. Indien dat niet zo zou zijn wat is dan het nut van een hoorzitting. Van de zijde van JEEJAR is aangeven dat er dan inhoudelijk en direct in eerste aanleg verweer kan worden gevoerd en dat een bezwarenverzekeringsarts dan een cliŽnt ook nog kan onderzoeken.
De rechter wees, na 15 minuten schorsing, direct vonnis. De bestuurlijke lus werd toegepast. Het UWV zal haar huiswerk over moeten doen. De zorgvuldigheid is daarmee uiteraard gediend.

21 februari 2012.
In het hieronder geplaatste artikel is al een deel aangegeven hoe zaken kunnen lopen. Hierbij een nadere uiteenzetting met daarin met name de medische beperkingen van de betrokkene waar het UWV in eerste aanleg zo overheen is gestapt.

Van volledig arbeidsgeschikt, naar deels arbeidsongeschikt naar een IVA uitkering. In het zicht van de rechtbank Leeuwarden en dat voor de tweede keer en dan met drie beroepszaken is het UWV eindelijk tot het inzicht gekomen dat ze het vanaf het begin fout hebben gehad.
Wat was er voor nodig om het gelijk te krijgen. In eerste aanleg een Belgische professor die zeer adequaat reageerde op de reacties van de bezwarenverzekeringsarts van het UWV die dacht het beter te weten dan de professor.  De rechtbank had in dat kader ook bedenkingen bij die opstelling van de zijde van het UWV. Tenslotte is dat uitgemond in een door de rechtbank Leeuwarden aangewezen onafhankelijke psychiater die de vloer aan heeft geveegd met zowel de eerste arts als de bezwarenverzekeringsarts van het UWV. En zelfs toen probeerde de bezwarenverzekeringsarts nog het gelijk aan zijn zijde te krijgen door zelfs op deze specialist commentaar te durven leveren. Hierop heeft JEEJAR de zaak in een reactie richting de rechtbank binnen de proporties gebracht waarbinnen ze thuishoren. UWV artsen zijn geen specialisten en daarmee hebben ze te leren leven ook al lijkt dat heel moeilijk te zijn. Over deze zaak kan een boek worden geschreven en vooral ten aanzien van de zowel lichamelijke als psychische gebreken van de betrokkene. Kunt u zich voorstellen. Drie jaar geleden was het UWV van mening dat deze betrokkene gewoon aan het werk zou kunnen.
Een kleine uitwijding over de problemen van deze betrokkene.
Hij lijdt aan narcolepsie, met cataplexie, met geen reactie op de huidige beschikbare medicatie. Het kenmerkende symptoom van narcolepsie is slaperigheid en haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Cataplexie aanvallen kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in de omgeving of door boosheid of tijdens het lachen. Eťn van de bijkomende symptomen een verminderde visus met een variatie waardoor een opticien niet de mogelijkheid heeft om de juiste visus te bepalen. Er is sprake van  vergroeiing in de heup die in het laatste jaar, zoals medisch is vastgesteld, is toegenomen. Er is vastgesteld dat er sprake is van 5mm botgroei en daaruit voortvloeiend pijn in de heup. Lopen met een stok is daardoor noodzakelijk geworden. CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen),
Adipositas of in fatsoenlijk Nederlands gezegd, zwaarlijvigheid met achterliggende oorzaak medicijngebruik, vocht vasthouden en een niet goed werkend darmenstelsel. Door middel van een chirurgische ingreep aan verkleving van de darmen geholpen. Urineretentie met daardoor de regelmatige terugkomende blaasontsteking waarbij in totaliteit ook nog eens een vergroting van de prostaat is geconstateerd. Daarnaast is er sprake van het prikkelbare darm syndroom zonder directe invloed hierop te kunnen hebben. Deze medische beperkingen worden dan nog eens in totaliteit versterkt door ernstige psychische problemen. Waarbij de door de rechtbank aangewezen psychiater over duidelijk heeft aangegeven dat zowel de lichamelijke gebreken als de psychische problemen niet los van elkaar kunnen worden gezien maar ťťn totaal beeld vormen.
De vraag blijft. Waarom moest die allemaal drie jaar duren. Psychisch heeft de hele procedure onherstelbaar leed toegebracht aan betrokkene. Dit soort praktijken moet een halt worden toegeroepen. Maar de regering en het parlement kijken alleen nog maar naar de eurocenten en niet meer naar de mensen.

 Adressen medische
    tuchtcolleges

 

                        

                                                    

Onbetamelijke uitlatingen  van UWV artsen en      arbeidsdeskundigen


juli 2016.
Die gele stickers op de medicijndoosjes zegt niets.

2007 bezwarenzitting:
"
Als je niets meer kunt dan liggen kun je nog altijd bedden gaan testen bij die Zweedse beddenfabrikant"

22 september 2014
UWV Goes:
"Alleen als u binnen vijf minuten niet meer weet wie je voor je hebt, word je afgekeurd."

september 2014.
U ligt niet in coma dus u kunt werken.

mei 2014.
De arts: "wij vragen niets
op bij specialisten, want
dat kost geld".

8 maart 2014.
Die arts maakte geen grapje toen hij zei dat deze iedereen moest goedkeuren die niet in het ziekenhuis of in gedwongen opname in een psychiatrisch instelling verbleef.

25 februari 2014
De arts die ik daarna zag, heeft mij tot op het bot vernederd en bleef maar tegen mij schreeuwen en tekeer gaan. 

Ziektewet arts: "dat bepaal ik zelf wel en dat beslis ik zelf, drie maanden Ziektewet is genoeg, aan het werk".

UWV Hengelo:
"Dan eet u al die pillen
  toch in ťťn keer op;
"Of u nu op uw werk dood  gaat of thuis, wat maakt  dat nu uit".

"Alleen als je terminaal bent of een hersenbloeding hebt gehad en dan je eigen naam niet meer weet, dan pas kun je afgekeurd worden"

U bent geboren met een afwijking? Dan kunt u geen aanspraak maken op een WIA uitkering. Dan had u maar niet moeten gaan werken."

Standaard opmerking:
"het zit tussen de oren en daar kunnen wij niets mee".

Een cliŽnt moest bij de verzekeringsarts komen. Hierbij moest hij schoenen en sokken uitdoen. Na het onderzoek kon de cliŽnt noch zijn sokken aan krijgen noch zijn schoenveters strikken. De arts stond er bij en keek er na en zond de cliŽnt, die zich als een zwerver voelde, weer de straat op. Met blote voeten in de schoenen waar van de veters niet gestrikt waren.

Als iemand kanker heeft en toch boodschappen kan doen dan kan hij/zij ook werken.

Wij moeten iedereen die nog iets kan doen goedkeuren.

CliŽnt tegen de UWV arts: "Ik weet niet meer wat ik nu nog moet of kan doen". Antwoord van de UWV arts: "Dan gaat u toch met een dominee praten".

Kind doodgeboren. Na twee weken belde de UWV arbeidskundige dat mevrouw wel weer aan het werk zou kunnen.

UWV arts tegen cliŽnt met CVS/ME "rust roest".


 

         UWV

   Uwv staat OFFICIEEL voor: Uitvoering Werknemersverzekeringen 
            
 
      vOLGENS DE nATIONALE oMBUDMAN IS HET uwv ER VOOR DE bURGER

 


 

 

HOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
CONTACT info@jeejar.nl
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres: JEEJAR
                    Postbus 815
                    7600 AV Almelo
Bezoekadres:
Terras 36 te Almelo
Telefoon:     0546-802635
Fax:              0546-802635
Telefoon:    0640920630

Mail: 
info@jeejar.nl