KANSSPELEN
   

           

                     JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 SPEELAUTOMATEN

              
BINGO

 

 

 

 

 

                                               30 april 2015

 

 

 

 

30 april 2015. Jacht Kansspelautoriteit op illegale gokhuizen.
De Kansspelautoriteit is zich aan het profileren en helpt gemeenten bij het optreden tegen vermoedelijke gokhuizen. De gemeenten moeten in feite de kastanjes uit het vuur halen omdat gemeenten terug moeten grijpen op de Algemeen Plaatselijke Verordening. En bijzonder is dat overtreding van die APV bepaling slechts een overtreding is, dus aanzetten tot, medeplichtigheid etc. gelden hier niet. En dan de bewijslast. Ook geen eenvoudige. Wanneer is er sprake van gokken en waar blijkt dat uit. En mag een gemeente wel optreden en moet dan niet de politie zijn op grond van de Wet op de Kansspelen. Vragen die dit jaar vermoedelijk nog beantwoord zullen worden door de rechter. Indien dat zover is dan zal dit op deze website worden gepubliceerd.

17 juli 2013. Wijziging Wet op de Kansspelen van de baan.
Jaren is er gesproken en gewerkt aan de wijziging van de Wet op de Kansspelen. Maar deze al omvattende wijziging is van de baan. Alleen is er sprake van kleine wijzigingen in verband met de Dienstenrichtlijn op grond waarvan het plaatsen van behendigheidsautomaten buiten een vergunningplicht worden gesteld en gemeenten derhalve daarvoor ook geen vergunning meer mogen vragen laat staan leges heffen.

30-1-2010. Europese Dienstenrichtlijn gaat voor een speelautomaten chaos zorgen.

Door de in werking getreden Dienstenrichtlijn mag het verlenen van diensten niets meer in de weg worden gelegd. In de vele jaren dat er speelautomaten in Nederland staan opgesteld hebben de ondernemers die dergelijke speelautomaten wilden plaatsen een vergunning nodig van de burgemeester. In het verleden is daarbij een onderscheid gemaakt tussen kansspelautomaten. Dat zijn speelautomaten die ook geld uitkeren. En de behendigheidsautomaten.  Dat zijn speelautomaten waarop alleen gespeeld kan worden en hooguit nieuwe spelrondes gewonnen kunnen worden. Het aantal van deze laatste categorie speelautomaten is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Op grond van de Dienstenrichtlijn is het nu zelf zo dat voor de aanwezigheid van dergelijke behendigheidsautomaten zelfs geen vergunning meer behoeft te worden gevraagd aan de burgemeester. Het opstellen van dergelijke automaten is nu al gewoon vrij. De wetgever heeft hierbij echter niet gedacht aan het opstellen van een veelheid aan behendigheidsautomaten in één ruimte. Dus een speelautomatenhal. Veel gemeenten kennen een nul beleid wat betreft speelautomatenhallen. Door de Dienstenrichtlijn wordt dat beleid ten aanzien van behendigheidsautomaten volledig doorbroken. Eén oplossing zou er nog kunnen zijn en dat is het bestemmingsplan. Onduidelijk is nog hoe de bepalingen van een bestemmingsplan zich verhouden met de Dienstenrichtlijn.

2-1-2010 Wijziging Wet op de Kansspelen laat op zich wachten.
Zoals hieronder staat vermeld heeft de minister van justitie op 30 januari 2008 laten weten met voortvarendheid te werken aan een nieuwe Wet op de Kansspelen. Nu, na bijna twee jaar is er van die voortvarendheid niets meer over gebleven. Voor de Nederlandse gemeenten ruimte om adem te halen, met name omdat de minister 2 jaar geleden het voornemen aankondigde om de zogenaamde behendigheidsautomaten vrij op de markt toegankelijk te willen maken.  Dus speelautomaten die niet uitbetalen. Voor de gemeenten kwamen de spookbeelden van het illegale handelen rondom dat soort speelautomaten, in de tachtiger jaren, weer naar boven drijven. Ook toen stonden er speelautomaten die niet uitkeerden. Maar het niet uitkeren werd op grote schaal ontdoken, door het uitbetalen gewoon over de toonbank te laten plaatsvinden. Het voorstel van wet die moest komen tot wijziging van de Wet op de kansspelen was alles behalve leesbaar en kende nog meer gaten, hiaten en valkuilen en vooral veel meer werk voor de gemeenten. En ook de kwetsbare groep van personen die snel gokverslaafd worden werd hierbij over het hoofd gezien. De minister van justitie heeft tot op heden maar één ding te weten te realiseren en dat is het enorm opschroeven van de belasting die de speelautomatenhandelaren aan de fiscus moeten afdragen. Een soort "pluk ze" wetgeving. Onder het motto: "gokken mag, zolang de opbrengst maar naar de staat gaat".

17 augustus 2007 Meten is weten maar niet  bij kansspelen.
Dat de Wet op de Kansspelen zal worden gewijzigd is duidelijk. Dat er een soort ''waakhond" over de kansspelen komt is ook duidelijk. Maar hoe het er allemaal uit moet gaan zien is niet duidelijk. Veelal wordt er op de departementen zaken bedacht dien in werkelijkheid niet uit te voeren of te handhaven zijn.
In de Staatscourant van 6 augustus 2007 heeft een redactioneel stuk gestaan  onder de kop: "Behendigheid kansspelen is goed te meten". En dat met het doel om aan te geven dat artikel 1 van de Wet op de kansspelen een andere redactie moet gaan krijgen. De redactie van artikel 1 is voldoende duidelijk. Alleen de kansspelaanbieders zijn het er veelal niet mee eens omdat zij worden belemmerd om nieuwe kansspelen op de markt te brengen. Er staat in artikel 1 WOK dat er "in het algemeen geen overwegende invloed mag worden uitgeoefend" op het spel. Dit betekent dat indien de spelaanbieder winst draait met zijn spel er sprake is van een kansspel. Indien er namelijk in het algemeen invloed op het spel kan worden uitgeoefend dan betekent dat dat meer dan de helft van de spelers wint en dan is het niet lonend om een dergelijk spel aan te bieden.
Iedere vorm van kaarspel is een kansspel. De kaarten worden geschud en de speler heeft geen enkele invloed op de kaarten die hij krijgt. Doordat hij daar geen invloed op heeft is het een kansspel. Personen die pokeren mogen dan bedreven zijn in het spel en soms bluffen, echter ook de pokerspelers hebben geen enkele invloed op de kaarten die zij krijgen of die voor hun op tafel worden gelegd. Personen met een zeer goed geheugen "tellen" de kaarten bij het het kaartspel 21 zodat zij weten welke kaarten er uit zijn en welke niet. Echter ook zij hebben geen invloed op de kaarten die zij krijgen en vooral niet als er snel een nieuw pak kaarten wordt ingebracht door de bank.
Kansspelen hebben maar één basis en dat is het maken van winst en dan moeten er anderen zijn die verliezen.

26 maart 2007 College van Beroep voor het bedrijfsleven en de kansspelautomaten.
Een uitspraak van dit College wekt verwarring. Is er sprake van een eendagsvlieg of van constante jurisprudentie. Klik op speelautomaten.

1 maart 2007 De onmogelijke kansspelen.
De noodzakelijke wijziging van de Wet op de Kansspelen is een nagenoeg onmogelijke opgave geworden. Hierbij speelt ook de nieuw gevormde regering een rol. De huidige regering zal geen voorstander zijn van een versoepeling van regels omtrent de kansspelen. Daarnaast is er sprake van een sterke lobby vanuit de kansspel aanbieders om de juist wel te doen, waarbij er tevens het doel is gesteld om het monopoly van Holland Casino te doorbreken.
Gokken via internet, de weer in opkomst zijnde "commerciële" bingo's en dan vooral nog de problematiek omtrent de kansspelautomaten.

11 november 2006 Wet op de Kansspelen speelbal van de politiek.
Er ligt een algemene wijziging van de Wet op de Kansspelen voor. Dit moet verandering brengen in de regelgeving betreffende de speelautomaten en de bingo's. Vooral de speelautomaten en dan met name de kansspel automaten zij een speelbal van de landelijke politiek. Kort gezegd betekent dat dat gokken mag maar dan moeten de opbrengsten wel terecht komen in de staats kas. De miljoenen die daar ieder jaar weer terecht komen worden echter niet gebruikt om problematisch gokken aan te pakken. De regering spekt alleen haar eigen kas en doet er niets voor terug. Hierbij komt dat de gokverslaving in geen verhouding staat met hetgeen van rijkswege wordt gesubsidieerd om hier iets aan te doen en Holland Casino wordt Heilig verklaard.

 Regelingen betreffende kansspelen staan in:

De Wet op de Kansspelen

Tevens is er nog sprake van een aantal Besluiten die deze wet nader uitwerken:
    -    Kansspelen Besluit
    -    Speelautomaten Besluit

In de Wet op de Kansspelen is een algemeen begrip opgenomen wat moet worden verstaan onder een kansspel. Het belang hierbij is dat de deelnemers aan een kansspel in het algemeen geen invloed kunnen uitoefenen op het spel resultaat. Zou dit namelijk in het algemeen wel zo zijn dan zou een organisator van een kansspel snel failliet zijn aangezien er dan meer winnaars dan verliezers zouden zijn.
Veel landelijke kansspelen, zoals de Staatsloterij, de postcode loterij vinden hun grondslag en hebben hun vergunning op basis van de Wet op de Kansspelen.

Tevens regelt deze wet het bekende begrip BINGO.
Veel gemeenten gaan nogal vreemd met deze vorm van kansspel om. Zie hiervoor onder bingo, rad van avontuur.

Daarnaast is er sprake van een veelvoud aan regels betreffende de in Nederland gevestigde casino's. Per spel wordt in de diverse uitvoering besluiten exact aangegeven hoe er gehandeld moet worden, de kaarten moeten worden gedeeld en de betreffende spelen moeten worden gespeeld.

 

 

 

 

23 juni 2006. Illegaal internet gokken nu ook bij de strafrechter
Nadat de gemeente Almelo vanaf de introductie van internet automaten in 2000 is opgetreden tegen de in cafetaria's dit soort aanwezige automaten heeft justitie deze automaten nu ook voorgelegd aan de strafrechter. Er zou sprake van zijn dat één persoon, in de gemeente Hengelo, in een korte termijn €80.000,--  zou hebben verloren door het spelen op deze internet automaten.
De internet automaten kunnen niets anders worden gezien dan als een ontduiking van de Wet op de Kansspelen. De gemeente Almelo die al vanaf 2000 heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van deze automaten kreeg in haar optreden tegen deze automaten zowel de Rechtbank als de Raad van State aan haar zijde.
De zelfde exploitant die bij de bestuursrechters aangaf dat er slechts sprake zou zijn van een neutrale wijze van spelen, heeft zich nu in eigen persoon moeten verantwoorden bij de strafrechter.
De Raad van State heeft in 2004 uitgesproken dat er bij deze soort automaten sprake is van overtreding van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen. De strafrechter zal hier niet veel anders over denken. Vreemd is wel dat na het succes van de gemeente Almelo het zo lang geduurd heeft voordat justitie hier iets mee gedaan heeft. Politie en justitie hadden op een eenvoudige wijze kunnen aansluiten bij het door de gemeente Almelo behaalde succes.

12 april 2006
Minister Donner van Justitie heeft het voornemen verkondigd om de Wet op de Kansspelen te willen wijzigen op het onderdeel waaronder de BINGO valt. Het doel is om met name de "commerciële" bingo's aan te pakken.
Zie voor een inhoudelijke reactie onder  Bingo.22 april 2006
In een uitspraak van de Hoge Raad wordt de Engelse "Betfair" en de Cypriotische "interwetten" op basis van een dwangsom verboden via internet gokspellen in Nederland aan te bieden. Met de uitspraak wordt een eerdere uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem bevestigd.

 

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN