JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 


 

                                               26 July 2016

 

Home  Terug

 

 

 

 

                     BERKELLAND

 

 

 

6 november 2013 TC Tubantia journalist snapt niets van nieuwe horecaverordening.
Per 1 januari 2013 is er een gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wetswijziging zijn gemeenteraden verplicht om voor 1 januari 2014 een nieuw horecaverordening op te stellen om het paracommercialisme tegen te gaan.
Daarnaast hebben de gemeenteraden de bevoegdheid gekregen om nog op andere wijze nadere regels te stellen. Uit oogpunt van volksgezondheid en in het belang van de openbare orde mag een gemeenteraad bij verordening bepalen dat, als voorbeeld, een horecabedrijf de prijs van een biertje in een periode van 24 uur niet beneden de 60% van de normale verkoopprijs mag verkopen. Dat is in feite een poging om de zogenaamde happy hours tegen te gaan.
Tevens mag in de verordening een verbod worden opgenomen voor winkelbedrijven die voor een week of korter, bijvoorbeeld, een krat bier niet onder de 70% van de reguliere prijs mogen verkopen.
Naast het feit dat er maar weinig gemeenten, ook al staat het in de verordening, dit zullen handhaven. Wat is namelijk de reguliere prijs van het horecabedrijf of de winkel. En paracommerciŽle instellingen, zoals clubkantines zitten in de regel toch al sterk onder de prijs te werken. Daarom wordt dat ook paracommercie genoemd of anders oneerlijke concurrentie. En van die lage prijs mag dan altijd nog weer 40% er af en dan nog blijft die club dan binnen de regels en wordt de reguliere horeca in feite nog een keer gepakt.
De in de Drank- en Horecawet opgenomen regels zijn niet onomstreden aangezien de gemeenteraad daarbij een inbreuk maakt op de vrijemarktwerking en ook nog een oneerlijke concurrentie aanwakkert.
Maar het artikeltje op de voorpagina in TC Tubantia suggereert alsof de gemeente mag bepalen dat een kratje bier niet minder dan 10 euro mag kosten en dat is dus niet zo. Bier welke thans al goedkoop is en dat zijn er wel een paar mogen dan altijd nog 30% goedkoper worden aangeboden. En indien de prijsactie meer dan 1 week duurt dan is er al helemaal niets aan de hand aangezien een verkoopactie van een winkel die 8 dagen duurt gewoon een krat bier onverschillig van welk merk onder de 10 euro mag verkopen. En zoals gezegd wie gaat dat nu controleren, laat staan handhaven.