JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                               26 July 2016

 

 

                     DEVENTER

HomeTerug

 


 

22 mei 2007 Gemeente Deventer wil kosten aangifte op winkeldief verhalen.
Naast het strafrechtelijke traject wil de gemeente Deventer de kosten, tijd etc. die een winkelier moet besteden om aangifte te doen tegen een winkeldief, bij deze winkeldief in rekening brengen. Hierbij wordt er blijkbaar uitgegaan van een vast bedrag € 110,-- per aangifte.
Op welke basis de gemeente dit wil doen is vooralsnog onduidelijk. Voor dergelijke acties is er wel een wettelijke grondslag nodig. De vraag hierbij is dan ook of de gemeente Deventer zich niet met zaken bemoeit die haar niet aangaan. De gemeente is zelfs geen partij bij winkeldiefstal dat is alleen de winkelier en de dief.
Tegenwoordig kan er electronisch aangifte worden gedaan en dat scheelt in tijd.
En natuurlijk kan de winkelier zelf bij de strafrechtzaak zich civiele partij stellen en vragen om de kosten vergoed te krijgen, zowel materieel dus ook de tijd de van het doen van aangifte als immaterieel.
Indien blijkt dat er te weinig wordt gedaan met dergelijke civiele claims van de winkeliers dan kan de gemeente dit niet oplossen door zelf iets nieuws te gaan bedenken maar zal er actie moeten worden ondernomen richting het Ministerie van Justitie.
Winkeliers in het land zijn er veel meer bij gebaat met een eensluidende landelijke regeling dan van een plaatselijke regeling die alleen de winkeliers van die ene gemeente helpt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright JeeJar®