JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                               26 July 2016

 

 

HomeTerug


 

                         
                     AMSTERDAM

 

 

28 november 2006 De geest van de "Wallenmanager" Freek Salm keert terug in Amsterdam.
De gemeenteraad van Amsterdam gaat besluiten of er verre gaande maatregelen moeten worden genomen tegen de grote bazen die de sex handel op de Wallen in handen hebben. Eén van de grootsten onder hen is Charles Geerts. Vele panden zijn in zijn bezit en dat betekent dat hij ook evenredig veel invloed heeft. Of deze invloed ook criminele invloed betekent is een vraag die bewezen moet worden. Sinds een aantal jaren is prostitutie, onder het stellen van diverse regels, legaal geworden. Illegaal blijven, misbruik, mensenhandel, kinderporno, dwang etc.
In de kranten wordt er nogal makkelijk over gedaan. Er wordt gewezen op de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door  het Openbaar Bestuur) die alle gemeenten sinds 2003 ter beschikking staat en dus ook Amsterdam.
Saillant detail hierbij is dat de de basis van de wet BIBOB eigenlijk het optreden van de voormalige "Wallenmanager" Freek Salm is geweest. Deze heeft voor het in werking treden van deze wet al eens een grote schoonmaak gehouden op de Wallen en met name de Zeedijk. Het gebruiken van open en gesloten informatie bronnen voor gemeenten was en is hierbij van essentieel belang. De gemeente Amsterdam heeft de beschikking over het zogenaamde Van Traa team die veel doet en nog meer ervaring heeft met het doorlichten van bepaalde situaties. Ook hierbij heeft dit team geleerd dat niet alles even eenvoudig is en hebben zij wel eens een bestuurlijke buil opgelopen.
Dat er nu even zal worden opgetreden tegen de seks bazen op de Wallen betekent dat er of al veel informatie is verzameld over criminele activiteiten of dat er met veel ophef iets wordt aangekondigd wat nog onderzocht moet worden. Op gronden van geruchten kan niemand zijn vergunning worden afgepakt. Alleen de schijn is ook in het bestuurlijke handhaven niet voldoende. Het gaat altijd nog om grote economische belangen van een betreffende persoon. Indien tenslotte bij de hoogste administratieve rechter zou blijken dat de onderliggende informatie de toegepaste maatregelen niet kunnen dragen dan kan de gemeente een enorme schadeclaim verwachten.
Alleen dit laatste al zorgt er voor de de middelgrote en kleine gemeenten in het geheel niet aan het BIBOB traject beginnen.
Zie voor het overige onder de link BIBOB op de HOME pagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright JeeJar®