20 september 2017

 

 J E E J A R
Juridisch Administratief Recht

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         JEEJAR IS GESLOTEN VAN 4 TOT EN MET 15 OKTOBER 2017.
                      WEL KUNT U MAILEN NAAR: INFO@JEEJAR.NL

                          Download de nieuwe gratis app van JEEJAR
                                    Scan onderstaande code

                                                 

Behandelingen tegen CVS en ME niet wetenschappelijk bewezen.

UWV artsen hebben schijn van partijdigheid volgen CRvB.

Centrale Raad van Beroep voorziet zelf cliŽnt terug in de Ziektewet.


Nieuw rapport Nationale Ombudsman over maken geluidsopnamen.

Maken geluidsopnamen bij UWV sinds 1 januari 2017 officieel toegestaan.

Centrale Raad van Beroep hakt in op WMO regelingen gemeenten.

Europese Hof bezwarenprocedures vallen onder de rechtsbijstand.

PAS OP voordat u een rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State stelt vragen over bestemmingsplan
aan Europese Hof van Justitie.
 

Zwolle en 40 andere gemeenten willen Drank- en Horecawet bewust overtreden.

Burgemeesters, coffeeshops en Bibob gaan niet samen.

Iedereen die minder thuiszorg heeft gekregen moet in bezwaar gaan of een herindicatie aanvragen.


Nederlandse hotels verworden tot prostitutie-inrichtingen.

Een growshop is niet altijd zo maar verboden.

Inburgeringsplicht vervalt na 5 jaren verblijf in Nederland.

Reclamebelasting gemeente Almelo weer voor een deel afgeschoten.


Uitlokken verkoop drank onder 18 jaar is aanzetten tot een strafbaar feit.

Psyon als vermeend onafhankelijke adviseur UWV onder vuur.

Marktkooplieden die geen stroom gebruiken op de markt geen kosten.

Fibromyalgie is thans een medisch geobjectiveerde ziekte.

JEEJAR al sinds 2008 succes tegen illegaal plakken en verhaal echte kosten.

UWV cliŽnten snappen niets van UWV procedures.

Gemeenten mogen alleen kopie kosten in rekening brengen bij Wob verzoeken.
 

                             JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT
 

                    Wij helpen u te bemiddelen in alle zaken.
                    Geen hulp van anderen wij weten de wegen te bewandelen om te helpen.
                    -         Gespecialiseerd in ondersteuning bij rechtsvragen over:
                    -         Nieuwe gemeentelijke structuur toezicht en handhaving

            
      -         Openbare orde en veiligheid;
                    -         Horeca wetgeving algemeen;
                    -         Omgevingsvergunning;
                    -         Wet op de Kansspelen (waaronder speelautomaten);
                    -         Algemeen Plaatselijke Verordening;
                    -         MarktĖ en Haven (verordeningen, standplaatsen etc.);
                    -         BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door
                                             het Openbaar Bestuur);
                    -        Prostitutie regelgeving;
                    -        Bestrijding drugsoverlast;
                    -        Cameratoezicht;
                    -        Ondersteuning tegen het UWV;
                    -        Bestuurlijke Boete;
                    -        Integrale veiligheid;
                    -        Kantonrecht procedures;
                                         geldvorderingen;
                                         huur/verhuur zaken;
                                         arbeidsovereenkomsten, functioneren etc.
                                         consumentenrecht;
                                         ontslagprocedures
                    -        Horeca bemiddeling.

                   Heeft u een rechtsbijstandsverzekering. Ook dan kunt u bij ons terecht aangezien
               u zelf kunt bepalen wij u bij staat en uw rechtsbijstandsverzekeraar moet dat
               dat accepteren. Wij werken al voor rekening van Arag, Das, SRK, SRM, Achmea.

                                UWV MAAKT VAN IEDERE CLIňNT ALLEEN NOG EEN NUMMER
                     

                                                     Oproep van het UWV ga nooit alleen.!!!!
                           Gesprek met de arts of arbeidskundige van het UWV, leg alles vast.
                                                                       
KLIK HIER

                                                             
 Afwijzing ZIEKTEWET
                                               Slechts 2 weken om in bezwaar te gaan !!!!!!
                    

                                                      
                 WAO/WIA
                               Dien altijd een bezwaarschrift in binnen ZES WEKEN!!!!!!!!!!!


                                
EENDRACHT MAAKT MACHT VOORAL IN UWV ZAKEN
                                       MAIL UW BEVINDINGEN EN UW PROBLEMEN
                                                                    NAAR

                                                
   INFO@JEEJAR.NL

                             

                     Postadres: JEEJAR
                     Postbus 815
                     7600 AV  Almelo
                     Bezoekadres: Terras 36 te Almelo
                     Telefoon:      0546-802635 TOT 27 MAART 2015 BUITEN GEBRUIK
                                        VERVANGENDE NUMMER IS TOT DIE TIJD
0546332781.
                     Fax:             0546-802635
                     Mobiel:         0640920630
                     Mail: info@jeejar.nl 
                    

 

 

                                                          
                                   

 

 

 

 

 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland nummer 08150867.
Bank relatie ABN/Amro te  Almelo, IBAN rekening nr. NL13ABNA042.75.41.115, btw.nr. NL850128055.BO1.

 

 

 

JEEJAR is in het bezit van de vereiste machtigingen inzake e-herkenning om digitaal in dat kader te handelen met betrouwbaarheid van het de volgende niveaus.
Niveau: 1
De machtiging betreft een algehele machtiging voor alle huidige en toekomstige diensten van alle dienstverleners op betrouwbaarheidsniveau 1 Geldig van: 15-06-2011 Geldig t/m: 15-06-2017.
Niveau: 2
De machtiging betreft een algehele machtiging voor alle huidige en toekomstige diensten van alle dienstverleners op betrouwbaarheidsniveau 2
Geldig van: 14-11-2013 Geldig t/m: 14-11-2016
 

 

Disclaimer
JEEJAR heeft zich mede tot doel gesteld om zich gevraagd en ongevraagd te mengen in rechtsvragen in de meest ruime zins des woords. En met betrekking tot het uit wetgeving voortvloeiend beleid, besluitvorming, handhaving of het nalaten daarvan in rechte te treden om onwettigheid, of het in strijd handelen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, tegen te gaan. JEEJAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor stellingen in rechtsvragen.
JEEJAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor teksten die zijn gegenereerd op basis van publicaties of berichtgeving door derden.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


ACTUEEL
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
GEMEENTEN
BESTUURLIJKE BOETEBIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
OMGEVINGSVERGUNNING
RAMPEN/CALAMITEITENWMOAlGEMENE VOORWAARDEN