JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

        

     

 

                             

 

   

   Ingezonden brieven
      over het UWV

    update 12 februari 2013
 

     

 

                                               16 March 2015

           

Brieven van het UWV zorgen voor enorm veel stress bij haar cliŽnten. Veel cliŽnten van het UWV kunnen niet op tegen al dat schriftelijk geweld. Hulp nodig: info@jeejar.nl. Of gebruik het Contact formulier.

       

TREFFERS TEGEN UWVUWV Archief

       

       
 
   Petitie: patiŽnten willen dat fibromyalgie wordt erkend als ziekte.
   
Het is een ziekte waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben: fibromyalgie.
    Het is een alomvattende benaming voor (heftige) pijn in spieren en bindweefsel, waardoor
    het hele lichaam er last van kan hebben. Toch is dit lichamelijke onheil in Nederland niet
    officieel geregistreerd als ziekte. Daar wil een groep patiŽnten via een 
petitie nu
    verandering in brengen. De petitie is in een dag tijd al honderden keren ondertekend.
   
(Opmerking redactie. Fibromyalgie is sinds vorig jaar een medisch geobjectiveerde ziekte. Echter het probleem is dat alleen
       de diagnose fibromyalgie niet voldoende is maar een reumatoloog ook aan moet geven in hoeverre die fibromyalgie zorgt
       voor lichamelijke beperkingen).

 

                     Like JEEJARs op facebook, zoek in uw Facebook pagina JEEJAR en like
 

        
 Heeft u Fibromyalgie en kunt u op Facebook zoek dan naar de groep: "Leven met Fibromyalgie".
         Dit is een groep soortgenoten welke te kampen hebben met Fibromyalgie en het UWV.

   GA NOOIT ALLEEN NAAR HET UWV. NEEM ALTIJD IEMAND MEE, ALTIJD.

                                 VOOR DAT U EEN GESPREK AANGAAT MET EEN UWV ARTS
                                                                           KLIK HIER

              
GA NOOIT ALLEEN NAAR HET UWV LAAT U ALTIJD BIJSTAAN !!!

                                                               DRINGEND ADVIES JEEJAR
                     Heeft het UWV een negatieve beslissing genomen in welke zin of vorm dan ook.
                                   BIJ GEEN BEZWAAR VERLIEST U ALLE RECHTEN TEGEN HET UWV.

 
                                             DIEN ALTIJD EEN BEZWAARSCHRIFT IN 

                                     UITSPRAAK OP BEZWAAR NIET GOED GA IN BEROEP

                              DENK ER AAN, U MAG DE GESPREKKEN MET DE UWV ARTS
                                                      EN ARBEIDSKUNDIGE OPNEMEN.                 
                                                  GEEF DUIDELIJK AAN DAT U DIT DOET.
                WIL DE UWV ARTS OF ARBEIDSKUNDIGE NIET MEEWERKEN VRAAG OM EEN
                                  ANDERE ARTS OF ARBEIDKUNDIGE DIE HET WEL TOESTAAT.
                                        
    Wordt het niet geaccepteerd geef dit door aan ons.

                              Het bezwaarschrift, zowel als het beroep als het hoger beroep moet
                              binnen 6 weken worden ingediend.
                              In de brief van het UWV staat waar u het bezwaarschrift moet indienen.
                              Bij de afdoening van het bezwaarschrift staat bij welke rechtbank, sector
                              bestuursrecht, u in beroep kunt en bij de afdoening van het
                              beroepschrift staat dat u in hoger beroep kunt bij de Centrale Raad van Beroep.

                                            
Zorg dat u binnen 6 weken reageert!!!!!!!!!
                          
BEZWAARSCHRIFT AAN HET UWV AANGETEKEND VERZENDEN !!!

                                                                      EN
                          PAS OP BIJ BESLISSING ZIEKTEWET KAN HET ZIJN DAT U BINNEN 2 WEKEN
                                                              BEZWAAR MOET INDIENEN !!

                                              Herkeuringen door UWV zijn niet objectief.
                           Laat uw kans niet voorbij gaan ga in bezwaar en zo nodig in beroep.

JEEJAR helpt u met het opstellen van een bezwaarschrift, u begeleiden met uw procedure tegen het UWV, zowel bij de bezwaren commissie als bij de rechtbank zowel als bij de Centrale Raad van Beroep. JEEJAR v.o.f. heeft jarenlange ervaring mbt tot deze procedures.     

   In verband met de vele hulpvragen inzake het UWV verzoeken wij u deze via de mail te stellen.

16 maart 2015. UWV artsen blijven halsstarrig het maken van geluidsopnamen verbieden.
Zelfs JEEJAR liep vandaag tegen een weigerende verzekeringsarts op bij het UWV in Groningen. Bij de arts is toen het rapport van 27 november 2014 (rapportnummer 214/166) van de Nationale Ombudsman op tafel gelegd. Hierop vertrok de arts om overleg te plegen. Na enige tijd en naar zijn zeggen na overleg met de stafarts werd medegedeeld dat  het maken van geluidsopnamen mogelijk is maar dat dan van te voren moet worden aangegeven zodat het UWV dan ook geluidsopnamen kan maken. De arts gaf wel aan zich niet prettig te vinden bij het maken van geluidsopnamen. In principe bouwt het UWV weer indirect een buffer in aangezien uitnodigingen om bij de verzekeringsarts te komen soms zeer kort dag zijn of zelf telefonisch om binnen 2 dagen te verschijnen. En dan nog moet het UWV verwittigd worden dat het gesprek zal worden opgenomen.
De zaak zal weer worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman.

6 maart 2015. UWV artsen blijven weigeren om geluidsopnamen toe te staan.
Een cliŽnte van het UWV van de afdeling Rotterdam vroeg aan de arts om geluidsopnamen te mogen maken. De arts deelde mede dit niet toe te staan. De betrokkene heeft zich bij ons gemeld met deze weigering. Nu blijkt dat deze arts niet als verzekeringsarts in het BIG register is ingeschreven, misschien daarom de weigering. Maar een verwijzing naar het rapport van de Nationale Ombudsman "Spelregels voor het maken van geluidsopnamen" (datum rapport 27 november 2014, rapportnummer: 2014/166) was bij een volgend bezoek voldoende om toch opnamen te mogen maken.
En inzake de medische rapportages blijven de klachten binnenkomen. Gelet op de mening van de Centrale Raad van Beroep hierover is het opnemen van het gesprek met de verzekeringsarts bijna noodzakelijk geworden anders heeft u geen bewijs.


2 februari 2015. Maken van geluidsopnamen blijft problemen geven bij het UWV.
Ondanks twee rapportages van de Nationale Ombudsman blijft het maken van geluidsopnamen problemen opleveren. Het wordt zelfs bij bepaalde vestigingen niet toegestaan. En er zijn vestigingen die vragen waarom iemand geluidsopnamen wil maken. Het eerste is onjuist handelen van het UWV en het tweede, waarom, is een vraag die u niet behoeft te beantwoorden.
En zo langzamerhand wordt het steeds meer duidelijk dat het maken van geluidsopnamen van essentieel belang is ook in het kader van het bewijs in verhouding met hetgeen er door de verzekeringsartsen en arbeidskundigen op papier wordt gezet.
Vele UWV cliŽnten herkennen zich niet in de medische rapportages. Zaken die zijn verteld worden niet op papier gezet en zaken die niet worden verteld komen gewoon op papier. Er zijn cliŽnten bij die ons melden dat een rapportage dusdanig geschreven is dat het er op lijkt of het gesprek met iemand anders heeft plaatsgevonden.

14 januari 2015. De beruchte trappen van de UWV vestiging Rotterdam.
De UWV vestiging is niet bepaald klant vriendelijk en het ruikt ook naar misbruik inzake de wijze waarop er met cliŽnten wordt omgegaan. Deze vestiging kent in de hal twee trappen. Een grote trap waarbij er in feite sprake is van het overbruggen van twee verdiepingen en een kleine trap. Naast deze kleine trap is een lift gesitueerd enigszins verborgen maar hij is er wel. Om op de hoogte te komen waar de grote trap naar toe gaat is geen lift beschikbaar. Er is wel een lift, niet in de hal maar die is er voor het personeel en dus achter de beveiligde zone.
Wat er gebeurd is dat cliŽnten van het UWV gevraagd wordt om doodleuk de trap te nemen. In het medisch verslag komt dan vervolgens prompt te staan dat betrokkene wel twee verdiepingen met de trap kan lopen.

                             

Indien u problemen heeft met trappen lopen en u moet naar boven vraag altijd om de lift. Ook indien u hoger moet. Het kan en laat u niet forceren.

5 januari 2015. UWV en de procedures.
Bent u bij een (primaire=eerste) verzekeringsarts geweest dan zal deze in de regel geen gegevens opvragen bij uw specialist, zoals reumatoloog, neuroloog, psycholoog of psychiater. En als u al wat meeneemt aan brieven van de specialist(en) dan zal dit snel ter zijde worden geschoven. U kunt zich hierover verbazen maar dat is helaas te doen gebruikelijk bij de primaire arts. Volgens artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht moet een bestuursorgaan en dus ook het UWV en in dit geval de primaire arts alle relevante feiten en gegevens verzamelen voordat er een besluit wordt genomen. Dit gebeurd dus niet. Echter in die zelfde Algemene wet bestuursrecht staat ook dat het bestuurorgaan in bezwaar gebreken kan en mag herstellen en het UWV maakt gebruik (lees misbruik) van deze ontsnappingsmogelijkheid. Als er sprake is van structureel gedrag dan is er toch sprake van misbruik van wetgeving.
Om u te wapenen tegen die primaire arts neem altijd iemand mee en neem het gesprek op. Op het moment dat u het gesprek opneemt zal de primaire arts aanmerkelijk voorzichtiger zijn vooral in het benaderen van de cliŽnt. Tegen de medische rapportage van de primaire arts kunt u niet direct wat doen behalve het vragen om toepassing van het correctierecht. Pas nadat u bij de arbeidskundige bent geweest en u het uiteindelijke besluit heeft gekregen kunt u een bezwaarschrift indienen en gemotiveerd aangeven waarom u het niets eens bent met de medische rapportage van de primaire verzekeringsarts.27 november 2014. Nationale Ombudsman stelt regels op voor maken geluidsopnamen.
De Nationale Ombudsman (hierna NO) heeft weer een rapport opgesteld ten aanzien van de overheid en het maken van geluidsopnamen. Dit geldt specifiek ook voor het UWV. Het standpunt van de NO is dat het maken van geluidsopnamen moet worden toegestaan tenzij er sprake is van een bijzonder geval. Daarbij mag worden aangenomen dat een spreekuur contact met een verzekeringsarts niet valt onder de uitzonderingsgrond.
De NO draagt de hele overheid op om de spelregels duidelijk naar buiten te brengen, bijvoorbeeld via de websites van de overheidsorganen. De spelregels houden in dat het overheidsorgaan, dus ook de verzekeringsarts of arbeidskundige een kopie krijgt van de opname. Dat in in de opname niet geknipt of geplakt wordt en deze niet openbaar gemaakt mogen worden zonder toestemming van de tegenpartij noch dat deze aan een derde mogen worden verstrekt. En het moet duidelijk zijn wat de rol van de geluidsopname zal zijn in de verdere besluitvorming. Daarbij kan er dan een (standaard) formulier worden getekend waarin deze afspraken staan vermeld.
JEEJAR v.o.f. die ook in het rapport voorkomt is van mening dat hierbij komt dat indien het blijkt dat hetgeen is opgenomen heel anders is dan hetgeen later schriftelijk is vastgelegd mag worden gebruikt in bezwaar en beroep.
Klik op onderstaande link om bij het Bureau van de Nationale Ombudsman en het rapport uit te komen.
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-maakt-spelregels-geluidsopnamen

 

18 november 2014. JEEJAR krijgt veel klachten over het niet mogen maken van geluidsopnamen.
Naar een melding van een "slachtoffer", lees cliŽnt, van het UWV over de houding van een vrouwelijke arts welke, vroeger als Arbo arts werkzaam is geweest en thans een verzekeringsarts in opleiding het volgende.
Een verzekeringsarts in opleiding is GEEN verzekeringsarts. Iedere medische rapportage moet tenminste een extra handtekening hebben van een echte verzekeringsarts en dan is het nog maar de vraag of dit correct is omdat die echte verzekeringsarts de cliŽnt niet heeft gezien noch gesproken laat staan onderzocht.
Maar omdat in dit geval de client ernstige psychische problemen heeft en van dit soort gesprekken met de arts nagenoeg niet kan herinneren is er niet alleen een bekende gevraagd om mee te gaan maar is aan die arts ook gevraagd om het gesprek te mogen opnemen. Het resultaat laat zich raden. Neen. En dat die begeleiding mee was gekomen dat was toch te gek voor woorden. Een vreemde houding van deze arts met name nu het UWV in haar voorlichtingsfolders aangeeft dat het juist handig is om iemand mee te nemen.
Tenslotte heeft dit geresulteerd, dat deze client, die de website van JEEJAR heeft gelezen, direct contact heeft gezocht met de Nationale Ombudsman die vervolgens deze UWV afdeling heeft aangegeven dat het maken van geluidsopnamen moet worden toegestaan. Wat denkt u wat het antwoord was van die arts, neen.
Wordt dus vervolgd.

12 november 2014. Rechtbank Rotterdam snel klaar met UWV en proceskosten veroordeling.
Het UWV blijft in alle maten en vormen een eigen mening uitdragen inzake de toepassing van het procesrecht en de daarbij behorende onderdelen. Bij JEEJAR komen veel klachten binnen over het UWV waarbij wordt aangegeven dat het UWV op verzoeken, bijvoorbeeld om herkeuring of andere verzoeken of zelfs op door het UWV toegezonden bescheiden die dan ingevuld retour worden gezonden, of daarop geen reactie geeft of aangeeft dat de bescheiden zoek zijn geraakt.
En als een cliŽnt van het UWV bij het UWV in bezwaar gelijk krijgt dan nog is het UWV soms van mening dat het om een eenvoudige zaak gaat en dus de proceskosten vergoeding halveert. In verband daarmee beroep ingesteld bij Rechtbank. En die was er snel klaar mee, binnen 1 week een vonnis. Met als resultaat het UWV moet alsnog de volle vergoeding toekennen en ook de procedure en griffierechten inzake het beroep bij de Rechtbank betalen.

10 oktober 2014. Centrale Raad van Beroep vernietigd uitspraak Rechtbank inzake UWV.
Een jaren slepende zaak, inzake een cliŽnte van JEEJAR, is tenslotte door de Centrale Raad van Beroep geslecht. Het betrof hier een cliŽnte met lichamelijke en psychische beperkingen in de vorm van PTSS. Volgens het UWV was zij minder dan 35% arbeidsongeschikt. En het ingediende bezwaarschrift werd ongegrond verklaard. De Rechtbank Lelystad was er, zowel tijdens de hoorzitting als in de uitspraak er snel klaar mee en koos de kant van het UWV.
In hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep ging het echter heel anders. De Raad was aanmerkelijk voorzichtiger met name ten aanzien van de PTSS. De raad wees een professor psychiater aan. Deze stelde een diagnose die er voor zorgde dat het UWV direct deels op haar schreden terugkeerde. Dus tijdens de bij de Centrale Raad van Beroep lopende procedure. Er werd, met terugwerkende kracht, een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. De Centrale Raad van Beroep vernietigde het vonnis van de Rechtbank en het bij de Rechtbank ingestelde beroep werd alsnog gegrond verklaard. De toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering werd bevestigd en het UWV veroordeeld in de kosten van de procedures.
Conclusie. Het UWV maar ook de Rechtbanken moeten aanmerkelijk voorzichtiger omgaan met cliŽnten bij wij PTSS is gediagnosticeerd. En bij twijfel is een onafhankelijke expertise noodzakelijk, die dan echter wel echt onafhankelijk dient te zijn en niet in instelling welke regelmatig "werkt" voor het UWV.

8 september 2014. Klachten stromen iedere dag binnen of niet toestaan van maken geluidsopnamen.
Telefoontjes en mails stromen binnen bij JEEJAR met klachten dat de verzekeringsartsen niet toestaan dat een gesprek mag worden opgenomen. Daarbij komt dat velen die bij de verzekeringsarts zijn geweest zich op geen enkele wijze herkennen in de rapportage van die verzekeringsarts. Veel wordt weggelaten of verdraaid. Dat maakt nog eens duidelijk dat het maken van geluidsopnamen van essentieel belang is. UWV verzekeringsartsen die tijdens het gesprek het ene zeggen en op papier plotseling een andere kant op gaan. Indien een verzekeringsarts niet toestaat dat het gesprek wordt opgenomen dien dan altijd een klacht in (wel aangetekend verzenden). Mocht de klacht ongegrond worden verklaard stap dan direct naar de Nationale Ombudsman. Deze is al weer bezig met een onderzoek naar de gedragingen van het UWV inzake het niet mogen maken van geluidsopnamen.
Voor de goede orde, misbruik van die opname mag ook niet. Zo mag de opname niet op het internet worden geplaatst. De opname is voor u en u alleen om bewijs te hebben hoe het gesprek is gegaan en kan als bewijs dienen in bezwaar en beroep.

22 augustus 2014. Rechtbank Midden-Nederland tikt UWV op de vingers.
In een al lang slepende procedure waarbij in eerste aanleg zowel in bezwaar, beroep als hoger beroep een WIA uitkering werd afgewezen is er bij een tweede verzoek inzake toenemende klachten met de zelfde ziekte oorzaak een kentering in de zaak gekomen. Een tweede verzoek om een WIA uitkering werd wederom afgewezen en dat terwijl betrokkene al in een scootmobiel terecht was gekomen en psychisch er helemaal doorheen zat. Ook in het tweede bezwaar wenste het UWV niet te wijken. Echter in beroep kwam de Rechtbank Midden-Nederland ter zitting tot de conclusie, mede gelet op de van deze zijde aangedragen argumenten, dat het onderzoek van het UWV niet volledig was geweest. De Rechtbank vroeg hierop een onafhankelijk psychiater die behoorlijk de vloer aanveegde met het oordeel van het UWV en zelfs tot de conclusie kwam dat ook al bij de eerste beoordeling de Functionele Mogelijkheden Lijst van het UWV niet overeind had mogen blijven. De bezwarenverzekeringsarts spartelde nog tegen maar kreeg prompt een behoorlijk repliek van de psychiater. Wat er in feite op neer komt dat een verzekeringsarts geen psychiater is. De Rechtbank verwijst in het vonnis naar uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat de diagnose van een door de Rechtbank en dus ook het CRvB aangewezen specialist gevolgd dient te worden. Ondertussen loopt er ook een verzoek om herziening bij de CRvB naar aanleiding van het eerder ingestelde en ongegrond verklaarde hoger beroep.
Uit vorenstaande blijkt maar eens weer dat cliŽnten die met het UWV te maken hebben moeten zorgen voor goede en duidelijke diagnose van de specialisten. En wat nog veel duidelijker is dat op het moment dat door de Rechtbank of de CRvB specialisten om een diagnose worden gevraagd het oordeel van het UWV in de regel niet overeind kan blijven.

26 juli 2014. Nationale Ombudsman onderzoekt weer het maken van geluidsopnamen.
In verband met een, blijkbaar, doorlopende problematiek, inzake het maken van geluidsopnamen is de Nationale Ombudsman weer bezig met een breed onderzoek in dat kader. Dit vloeit voort uit het feit dat er personen zijn die de gesprekken die zij hebben gevoerd op het internet zetten. En dit laatste kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Indien men zich onheus behandeld voelt door het UWV of welke overheidsbeambte dan ook dan moet de weg gekozen worden welke de wetgever daarvoor heeft aangewezen en dat is of, indien er sprake is van een besluit, een bezwaarschrift, of algemeen onbehoorlijk handelen, het indienen van een klacht. En in alle gevallen kan de uitkomst daarvan respectievelijk voorgelegd worden aan de rechter of de Nationale Ombudsman (in sommige gevallen bij gemeenten kan een andere ombudsman zijn aangewezen).

11 juli 2014. UWV blijft angst zaaien.
Zorgvuldigheid en behoorlijkheid is ver te zoeken bij het UWV. UWV artsen die cliŽnten bellen voor een afspraak voor direct de volgende dag.  Dit soort telefoontjes zijn te schandelijk voor woorden. Er is sprake van een overrompelingstactiek. Hoe zet ik een cliŽnt op het verkeerde been. Een UWV cliŽnt heeft altijd het recht om iemand mee te nemen of zelfs om zich te laten bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur. Door zo te handelen wordt dit onmogelijk gemaakt. Een ieder die daar tegenaan loopt moet de arts vragen om de uitnodiging op papier te zetten en wil die arts of andere UWV medewerker dat niet dan een klacht indienen tegen deze handelswijze. Wordt de klacht afgewezen dan direct een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.
Het komt ook voor dat een UWV medewerker een cliŽnt, met name in de Ziektewet, belt met vragen hoe het er mee gaat en zelfs medische vragen. Als u wordt gebeld vraag dan die betrokkene of deze arts is. Indien het antwoord neen is dan kapt u het gesprek af met de mededeling dat die persoon dat soort vragen niet mag stellen. Indien de betrokkene zegt wel arts te zijn dan zijn naam vragen (dit opschrijven) en dan aangeven dat u telefonisch geen medische gegevens wenst te verstrekken. Na het gesprek een klacht indienen tegen die arts.
En waarom het hiervoor gestelde, omdat JEEJAR v.o.f. dagelijks dit soort telefoontjes krijgt en de betrokkenen niet meer weten wat te doen en radeloos zijn over die handelswijze.

 24 juni 2014 Herhaling van publicatie van 27 maart 2012 inzake geluidsopnamen.
De Nationale Ombudsman heeft bij rapport van 20 maart 2012 (rapportnummer: 2012/041 te lezen op de site van de NO) een duidelijk oordeel over het maken van geluidopnamen en het openstellen van telefonische conferentieschakelingen om cliŽnten bij te staan. De Nationale Ombudsman wijst daarbij er op dat dit niet alleen geldt voor het UWV maar voor alle overheidsinstanties. De Nationale Ombudsman is van mening dat zelfs het maken van geheime opnamen onder omstandigheden mogen worden gebruikt. De Nationale Ombudsman komt met een aanbeveling en schrijft vervolgens: ďDe Nationale Ombudsman is dan ook van oordeel dat het absolute verbod van het UWV geluidopnamen tijdens het gesprek met de verzekeringsarts te maken alsmede het niet toestaan van een telefonische conferentie schakeling, in strijd is met het beginsel van transparantie. Dit geldt uiteraard niet alleen voor het UWV, maar ook voor andere overheidsinstantiesĒ. Getekend, De Nationale Ombudsman. Waarvan akte.
Update.
Hiermee zou er dan een einde moeten komen aan de discussie inzake geluidsopnamen. Echter niets is minder waar. De afgelopen twee jaren blijken veel UWV vestigingen halsstarrig weigeren om het maken van geluidsopnamen toe te staan. Wij verzoeken iedere lezer die dit overkomen is dit aan ons te melden zodat wij dit door kunnen geven aan de Nationale Ombudsman.
 

20 mei 2014 Mogelijk manco in Eerste Jaar herkeuring Ziektewet.
Het UWV is discriminerend bezig op het gebied van de zogenaamde Eerste Jaars herkeuring in het kader van de Ziektewet.
Dit op grond van een net al zo discriminerende wetgeving waarbij zogenaamde vangnetters, personen in de Ziektewet die geen werkgever meer hebben. Bij deze cliŽnten van het UWV wordt niet alleen meer gekeken naar het maatgevende werk (werk welke in het verleden is verricht), maar ook naar mogelijk ander werk. En in het kader van die herkeuring heeft JEEJAR een mogelijke fout gevonden in de wijze waarop het UWV haar besluitvorming tot stand laat komen. Om niet het geheim van de smid te verraden zal hier dan ook geen verdere uitleg over worden gegeven. Dit zal plaatsvinden tijdens de daarvoor lopende bezwaren- en beroepsprocedures.

14 mei 2014 Vestiging UWV Zwolle verbiedt maken van geluidsopnamen.
In volledige strijd met de afspraken tussen de Nationale Ombudsman en de Raad van Bestuur van het UWV geeft het UWV Zwolle, in de schriftelijke uitnodiging van de oproeping om bij de verzekeringsarts te komen, aan dat het maken van geluidsopnamen verboden is en dat dit het beleid zou zijn van het UWV.
De betreffende brief is dus weer naar de Nationale Ombudsman gezonden aangezien deze nog steeds het UWV aan het monitoren is hoe deze omgaat met verzoeken om geluidsopnamen te mogen maken. Het antwoord UWV Zwolle is duidelijk, fout dus. De Nationale Ombudsman heeft uitgesproken dat het maken van geluidsopnamen moet kunnen in verband met de nodige transparantie. En dat dit niet alleen geldt voor het UWV maar voor alle overheidsorganen. Het wachten is nu op de reactie van de Nationale Ombudsman.
Dat het maken van geluidsopnamen noodzakelijk is is JEEJAR ook duidelijk gebleken in een zaak waar de primaire verzekeringsarts ten aanzien van het spreekuur zaken in de medische rapportage heeft gezet die volstrekt bezijden de waarheid zijn. Het geluk voor die betrokkene was dat JEEJAR bij dat gesprek aanwezig was en dus de verzekeringsarts op diverse pertinente onwaarheden kon worden betrapt. 

14 mei 2014 Optreden Psyon voor UWV blijft gemoederen bezig houden.
Hieronder op 27 december 2013 is er al aandacht gevraagde voor het vermeend objectief rapporteren van Psyon aan het UWV inzake door het UWV aan Psyon doorgezonden cliŽnten voor een zogenaamd onafhankelijke diagnose.
Het is wel bijzonder dat JEEJAR v.o.f. benaderd wordt uit de behandelende sector met vragen over het doorsturen van UWV cliŽnten naar Psyon. De WIA en andere sociale verzekeringswetten zijn in dat kader behoorlijk streng. In artikel 27 lid 2 sub c van de WIA staat dat indien er een oproep komt van het UWV voor onderzoek hieraan gehoor dient te worden gegeven en dat geldt ook voor door het UWV aangewezen personen. Echter vooral met dit laatste zit er een knelpunt. Het UWV mag namelijk zo maar geen medische gegevens buiten de organisatie brengen indien daartoe geen volmacht is verleend. Blijkbaar doet het UWV dat wel. Er is JEEJAR al een geval bekend waarbij de verzekeringsarts die de medische gegevens heeft doorgezonden zowel als de ontvangende arts verantwoording zullen moeten gaan afleggen bij het Medisch Tuchtcollege.
De behandelende sector heeft bezwaren tegen het doorzenden naar Psyon omdat de gevolgen daarvan en bepaalde gevallen traumatiserend kunnen verlopen en de behandelende sector dan maar moet proberen de brokken weer te herstellen.

8 mei 2014 Dagblad "De Stentor" maakt een zwartboek UWV.
Het dagblad "De Stentor" heeft vele honderden meldingen binnengekregen met klachten over het UWV. Deze worden thans verwerkt tot een zwartboek welke aan de politiek zal worden aangeboden. Het wachten is dus op het resultaat van dit zwartboek.
 

                                  

                                       Aangepast UWV logo door "De Stentor"

6 mei 2014 Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van het UWV rammelt.
Ondanks dat de Centrale Raad van Beroep al meerdere keren heeft uitgesproken dat het huidige CBBS voldoet aan de eisen om te toetsen welke banen geschikt zijn voor UWV cliŽnten en de rechtbanken dat mee soufleren, blijkt uit het naast elkaar neerleggen van de vele bij JEEJAR v.o.f.  aanwezige UWV dossiers dat het CBBS rammelt. Er wordt op dit moment gewerkt aan een verdere uitwerking van de dossiers die qua inhoud en functie duiding naast elkaar worden gelegd. De eerste conclusie is dat er zaken niet kloppen. Het zal nog wel enig tijd duren voordat er stevige conclusies kunnen worden getrokken. Deze zullen dan in bezwaar, beroep en zo nodig hoger beroep worden ingebracht.

16 april 2014 UWV krijgt er 150 nieuwe handhavers bij om cliŽnten boeten op de leggen.
Vorig jaar zijn de sociale verzekeringswetten dusdanig aangepast (waaronder de WIA en WW) dat bij het minst of geringste verzuim er financiŽle sancties kunnen worden opgelegd in de vorm van deels intrekken van de uitkering en vervolgens een 100% boete er over heen. Dus dubbel in de portemonnee gepakt. En dat bij mensen die het op grond van die uikering het toch al niet breed hebben. En dan een Minister President die roept dat de mensen meer moeten uitgeven. Iets wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. En als je al iets heb en je doet per ongeluk iets fout dan wordt dat iets ook nog afgenomen.
Wat hierbij het meeste klemt is dat de wet onverbiddelijk is. Ook al is het geen opzet, maar per internet iets fout is gegaan of anderszins iets niet goed is begrepen dan komt er toch die sanctie en de 100% boete over heen. De wetgever is hier volledig doorgeschoten. De PvdA heeft het hier ten opzichte van de VVD volledig laten liggen. De scheiding tussen arm en rijk wordt steeds groter. En vooral diegenen die slecht met de computer overweg kunnen of die niet goed zijn in Nederlands (analfabetisme komt ook nog voor in Nederland) zijn dan zondermeer de klos.
En die 150 nieuwe mensen moeten hun geld ook opleveren. Een soort parkeerwachters. Dus iedere cliŽnt van het UWV, u bent gewaarschuwd. En mocht u tegen besluitvorming van het UWV aanlopen, waarbij uw uitkering wordt gekort en een boete krijgt opgelegd, voor iets waar er geen sprake is van opzet, dien altijd een bezwaarschrift in.

15 april 2014 UWV vrouwen met bekkeninstabiliteit uit de Ziektewet gezet door het UWV.
Het UWV heeft weer massaal iets nieuws ontdekt en dat is dat vrouwen met bekkeninstabiliteit, na zwangerschap en bevalling, na enkele maanden tot maximaal 1 jaar uit de Ziektewet worden gezet. De verzekeringsartsen van het UWV hebben blijkbaar met elkaar afgesproken dat bekkeninstabiliteit na enige tijd van zelf overgaat in een nieuw ziektebeeld a specifieke rugklachten genoemd. Indien dat aan de hand is dan wordt de betrokken vrouw van 100% uitkering teruggebracht naar 70% uitkering.
Waar dan opeens die a specifieke rugklachten vandaan komen wordt niet uitgelegd. Maar deze wijze van handelen is in ieder geval al door ťťn vrouwelijke bestuursrechter van de rechtbank in Den Haag akkoord bevonden. Ook het feit dat de betrokken cliŽnte van het UWV voor de zwangerschap en bevalling nooit klachten heeft gehad ook niet aan haar rug kon de rechter niet tot een ander inzicht brengen. En ook niet dat er sprake was geweest van een zware bevalling tenslotte met Keizersnede en het kind, dat klem zat in het bekken, met een tang is gehaald. De rechter was van mening dat er geen causaal verband was aangetoond. Bijzonder hierbij is dat de behandelende specialist aangaf dat die causaliteit misschien wel of misschien niet aanwezig kon zijn en deze halfslachtige opmerking kon de mening van de UWV artsen niet pareren.

26 maart 2014. 2 jaren Ziektewet in feite thans nog 1 jaar Ziektewet en discriminerend.
De zogenaamde vangnetters in de Ziektewet, dat zijn personen die een Ziektewet uitkering hebben maar geen werkgever, krijgen zoals hieronder al is vermeld thans na het eerste jaar een herkeuring naar WIA normen. Andere personen met een Ziektewet uikering die een vaste baan hebben hebben hier geen last van.
In principe moet het UWV zorgen voor re-integratie van deze vangnetters. Echter uit onderzoek is gebleken dat het UWV het daarbij slecht doet. In het kader van re-integratie worden dan ook vaak brokken gemaakt omdat een re-integratiemedewerker van het UWV geen kennis heeft van het ziektebeeld van betrokkene. Dat gaat het UWV nu mooi opvangen door de door de wetgever opengestelde mogelijkheid te gebruiken voor een, in feite, volledig WIA keuring. En bij JEEJAR v.o.f. is een stroom van hulpvragen ontstaan inzake deze nieuwe wijze van handelen. Tevens ontstaan daarbij excessen in de vorm dat UWV artsen cliŽnten gaan onderzoeken en min of meer op de pijnbank leggen en dus de cliŽnten forceren bewegingen te maken die de cliŽnten in feite niet kunnen maken. Een vrouw met bekken instabiliteit aan de benen gaan trekken of aan personen met ernstige rugklachten of fibromyalgie gaan trekken. Alles om maar te bewijzen dat die persoon nog kan, hurken, bukken, buigen, torderen, tillen, dragen, duwen etc.
CliŽnten mogen echter dit soort handelingen, indien deze pijn veroorzaken, afwijzen onder de vermelding dat die beweging niet gemaakt kan worden omdat deze pijn doet. De UWV moet daar rekening mee houden zo is uitgesproken door het Medisch Tuchtcollege.

13 maart 2014. Pas op 1e jaar Ziektewet herkeuring, thans gelden WIA normen.
De landelijke wetgever heeft weer aan de sociale verzekeringswetgeving zitten sleutelen. Dat zijn dus de PvdA en VVD en die hebben bij de plaatselijke verkiezingen behoorlijk verloren.
Maar de wetswijziging betekent dat iedereen die in de Ziektewet zit nu standaard na een jaar een zogenaamde Eerstejaars Ziektewet-beoordeling krijgt. En daarbij wordt er niet meer gekeken naar het eerdere uitgeoefende maatgevende werk (werk welke u deed en waarbij u in de Ziektewet terecht bent gekomen), maar er wordt gekeken welk ander werk u, ondanks uw ziekte, misschien nog wel zou kunnen verrichten. En dat betekent in feite dat de 104 weken Ziektewet zijn verkort naar 52 weken, aangezien bij deze Eerstejaars herkeuring er wordt gekeken of er nog functies uit het beruchte CBBS (Claimbeoordelings- en Borgingssysteem) van het UWV kunnen worden geduid. Dit betekent dat u niet alleen meer met een Ziektewet arts te maken krijgt maar ook met een arbeidskundige. En die laatste gaat u dan vertellen wat u allemaal nog wel kunt doen en vervolgens wordt u, ondanks dat u ziek bent, uit de Ziektewet gegooid of wordt u doorgeleid naar het UWV Werkbedrijf om te re-integreren.
En dus betekent dit ook in dit geval. Moet u naar de Ziektewetarts ga niet alleen. Neem altijd iemand mee. En neem het gesprek op. Geeft dit laatste wel aan. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat het opnemen van gesprekken door het UWV moet worden geaccepteerd.

6 maart 2014. Nationale Ombudsman doet onderzoek na gedragingen UWV Rotterdam.
Het UWV in Rotterdam houdt er bij een zaak een bizarre wijze van handelen op na. Er loopt een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Na de procedure bij de Rechtbank is er een herkeuring aangevraagd. Los van het hoger beroep. Die herkeuring heeft geleid tot een gesprek met de verzekeringsarts en vervolgens met de arbeidskundige. Deze laatste gaf in feite al aan dat er geen functies uit het onnavolgbare CBBS van het UWV zouden komen rollen. Echter alles wat er kwam, geen besluit van het UWV. In tegendeel de cliŽnte werd persoonlijk benaderd door een nieuwe arbeidskundige die mededeelde dat cliŽnte opnieuw, maar nu bij hem, diende te verschijnen. Doorverwijzing naar de raadman (van JEEJAR v.o.f.) mocht niet baten. Hierop werd door de raadsman een brief aan de arbeidskundige van het UWV gezonden waarin deze arbeidskundige duidelijk te verstaan werd gegeven dat er met de raadsman gecorrespondeerd en gecommuniceerd diende te worden. Zelf dit werkte in eerste instantie niet. Hierop is wederom gereageerd en tevens gevraagd om een kopie van het eerste arbeidskundige verslag. Het UWV heeft hierbij later aangegeven dat er geen eerste arbeidskundig verslag zou zijn opgemaakt.
Het uiteindelijke bezoek aan de tweede arbeidskundige duurde niet langer dan 15 minuten waarbij de cliente geen rol speelde en er alleen een discussie werd gevoerd over de handelswijze van de zijde van het UWV.
Nu het UWV niet adequaat wenst te reageren is de Nationale Ombudsman ingeschakeld welke per heden heeft aangegeven het UWV te zullen aanschrijven. Wordt dus vervolgd.

6 maart 2014. UWV verzekeringsarts observeert gedragingen cliŽnt tot op straat.
Een cliŽnte van het UWV die op het spreekuur bij de verzekeringsarts moest komen voor een WIA keuring werd na dat gesprek door die arts nog geobserveerd hoe deze cliŽnte zich op straat gedroeg. De UWV arts concludeerde daaruit dat die cliŽnte nog wel een eind kon lopen en ook een tijdje kon staan. Allemaal weer te vinden in het medische onderzoeksverslag.

17 januari 2014. Enorme drukte bij JEEJAR v.o.f. met hulpvragen inzake UWV.
Hierbij het dringende verzoek om niet meer naar ons te bellen, tenzij er sprake is van spoed. Het is nagenoeg onmogelijk geworden om telefonisch nog adequaat te reageren. Indien u problemen heeft met het UWV op welke wijze dan ook graag uw verhaal via het contact formulier naar ons toe zenden. Wij bekijken uw zaak dan en stellen, zo nodig nog vragen aan u. Ook indien u een bezwaar op beroepschrift wilt indienen en wij u daarbij moeten bijstaan dan graag uw verhaal via het contact formulier naar ons toe zenden. Wij verzoeken u daarbij een korte omschrijving te geven van uw situatie. Het verhaal mag zo eenvoudig mogelijk zijn. U wordt verzocht ons enige tijd te geven om te reageren.

15 januari 2014. Het UWV CBBS put uit oude bestanden van niet bestaande arbeidsplaatsen.
Het Claimbeoordelings-en-borgingssysteem (CBBS) komt na het invoeren door de arbeidskundige van de door de verzekeringsarts opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst altijd met minimaal drie functies die iemand nog zou kunnen verrichten. De wet schrijft voor dat het minimaal 3 functies moeten zijn die ook nog eens in aantallen als arbeidsplaats in delen van Nederland beschikbaar moeten zijn. Echter ook hier klopt niets meer van. In het verleden hadden bijvoorbeeld arbeidsbureaus vacatures in de kaartenbak zitten die al lang niet meer bestonden. Er was ook toen al sprake van een regelrechte "vervuiling" van het systeem. Thans is dat ook het geval met het CBBS. Er komen thans functies uit die al lang niet meer bestaan of die geen arbeidsplaatsen meer vormen. Een mooi voorbeeld is administratief medewerker bij het UWV. Hoe bestaat het dat een dergelijke functie uit het CBBS komt, terwijl er juist mensen uit moeten en veel UWV medewerkers, nu en in de toekomst nog veel meer, staan te springen om een baan en zelfs natuurlijk de baan willen houden. Maar volgens het CBBS bestaat er bij het UWV nog steeds vacatures open voor personeel.

15 januari 2014. Onafhankelijke specialisten zetten UWV verzekeringsartsen aan de kant.
Per voorkomend geval dat JEEJAR v.o.f. een Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep weet te bewegen om een onafhankelijke specialist aan te wijzen sneuvelen zowel de primaire als de medische rapportages in bezwaar van het UWV en blijkt dat de opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst niet juist is vastgesteld. In feite is dit een griezelige gang van zaken aangezien hieruit blijkt dat de rapportages van het UWV niet deugen en wat al helemaal als vaststaand feit naar voren komt is dat de verzekeringsartsen van het UWV geen specialisten zijn en het moeten doen met hun algemene kennis. En daarmee worden in feite de rechten van de cliŽnten van het UWV aangetast aangezien die recht hebben op een juiste medische beoordeling. En in de betreffende specialisten zowel op het lichamelijk als psychiatrische vlak. En een eerlijke procesvoering zou de Rechtbanken eigenlijk verplicht moeten stellen om dergelijke onderzoeken te laten plaatsvinden om het zo beroemde medisch geobjectiveerde bewijs op tafel te krijgen.

8 januari 2014. Bezoekers van deze Site inzake het maken van geluidsopnamen.
Hieronder op 19 april 2013 is een verhaal geschreven over het mogen maken van geluidsopnamen bij bezoeken aan de verzekeringsartsen en arbeidskundigen van het UWV. Hierbij wordt hierna nogmaals nadrukkelijk verwezen omdat het ondertussen is gebleken dat UWV artsen blijven weigeren om het opnemen van gesprekken toe te staan. Indien u een dergelijke weigering heeft gekregen, graag een melding via ons contactformulier, zodat wij de Nationale Ombudsman hierover kunnen informeren.

27 december 2013. Psyon als vermeend onafhankelijk adviseur UWV onder vuur.
Het UWV vraagt regelmatig advies aan Psyon inzake de psychische problematiek van UWV cliŽnten die gekeurd of herkeurd moeten worden. In feite is Psyon min of meer te beschouwen als de huis psychiater van het UWV en daarmee komt de onafhankelijkheid van Psyon in het geding. Psychiatrische rapportages die aangeven dat cliŽnten van het UWV in psychische zin niets of weinig mankeren komen het UWV goed uit. En die "samenwerking" bevalt natuurlijk goed. Psyon heeft daardoor een behoorlijke vaste bron van inkomsten en zal dat alleen maar stimuleren door rapportages te produceren welke het UWV aan staan. Dat er daardoor enorme psychische schade kan ontstaan bij de desbetreffende cliŽnten van het UWV wordt daarbij dan makkelijk gepasseerd. En dan nog maar niet te spreken over financiŽle schade.
Echter thans, met behulp van juridische ondersteuning, wordt het handelen van Psyon onder de loep gelegd en is er een officiŽle klacht ingediend tegen het handelen van Psyon.
Veelal blijkt in beroep of hoger beroep, op het moment dat er door de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep een echte onafhankelijk psychiater wordt ingeschakeld, er een heel andere diagnose naar boven komt. Maar dan kan er al heel veel schade zijn aangericht en dat valt dan het UWV te verwijten.

20 december 2013. Weer nieuwe truc UWV, arbeidsongeschiktheid niet verder dan WGA.
In het verleden kwamen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten vanaf meer dan 35% tot aan 80/100% in de WIA terecht en diegenen waarvan werd vastgesteld dat er minder dan een geringe kans op herstel in de IVA.
Daarnaast bestaat de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten). Dit geeft al aan dat er van uit wordt gegaan dat de betrokkene, na 104 weken Ziektewet, alsnog daarna, door genezing, aan het arbeidsproces kan gaan deelnemen.
Een WGA uitkering betekent zondermeer herkeuring.
Een WIA uitkering betekende op enige termijn een herkeuring.
Een IVA uitkering geen herkeuring meer.
Nu is het zo dat vanuit de regering het UWV moet bezuinigen en dat betekent dus minder keuren en zelfs min of meer een soort verbod op herkeuring van personen in de WIA. Om aan die opdracht te ontkomen stopt het UWV iedereen thans in de WGA zodat er hoe dan ook een herkeuring moet plaatsvinden en daar kan zelfs de regering niet om heen. Maar voor diegenen die arbeidsgehandicapt zijn is het wel heel vreemd dat het UWV dan van mening is dat de betrokkene op niet al te lange termijn weer aan het werk zou kunnen terwijl dat niet zo is.
Indien iemand dan 2 jaar in de WGA zit zonder dat herstel dan kan er alsnog een IVA uitkering worden toegekend. Maar door deze handelswijze zorgt het UWV zichzelf behoorlijk aan het werk en komt er van die bezuinigingen niets terecht.

13 november 2013. UWV op jacht naar alleen maar arbeidskundig (af)gekeurden.
Onderstaande is tot drie keer toe op deze site gepubliceerd.

"3 mei 2009. PAS OP !!!!!!!  UWV heeft een truc bedacht. (gwz 8-06-2009, herhaling 16-12-2009)
Er is structureel misbruikt van wetgeving door het UWV door onderstaande truc nu op iedere UWV cliŽnt toe te passen. UWV cliŽnten die een herkeuring hebben gehad moeten goed oppassen. Ook al bent u volledig arbeidsongeschikt verklaard kijk goed naar de rapportage van de UWV arts. Is die namelijk van mening dat u nog belastbaar bent voor arbeid dan betekent dat dat de arbeidskundige, voor dit moment, van mening is dat er voor u geen functies zijn te duiden. En hij komt dan tot een volledige arbeidsongeschiktheid. U moet tegen het besluit van het UWV en dan specifiek tegen het oordeel van de arts hoe dan ook in bezwaar en zo nodig in beroep. Doet u dit niet dan staat het oordeel van de UWV arts vast en kan en zal dat bij een herkeuring tegen u worden gebruikt !!!! En dat oordeel is dan onherroepelijk. Gevolg is dat bij een herkeuring terug wordt gegrepen op die eerdere beoordeling van de arts en daar kunt u dan niets meer tegen doen. En dan blijken er bij de arbeidskundige opeens wel functies te kunnen worden geduid. Gevolg is dat u dan nog maar deels arbeidsongeschikt of zelfs geheel arbeidsgeschikt wordt geacht te zijn. U kan dan alleen het oordeel van de arbeidskundige nog aanvechten.
Indien u niet op komt voor uw rechten dan hebt u verloren voor de toekomst !!!!!"

En thans heeft het UWV muisje een hele grote staart gekregen in de vorm van een pilot gestuurd vanaf de vestiging van het UWV Werkbedrijf te Apeldoorn.
Iedereen die alleen op arbeidskundige gronden is afgekeurd krijgt een oproep van het UWV Werkbedrijf op een andere locatie dan men gewend is. Tijdens het gesprek met de arbeidskundige wordt aangegeven dat men alleen op arbeidskundige gronden 80/!00% is afgekeurd, maar dat de arts van mening is dat men toch nog werkzaamheden kan verrichten. En dat betekent dat het UWV gaat proberen deze volledig afgekeurden gewoon weer aan het werk te krijgen. En indien dat ook meer iets lukt dan gaat het uitkeringspercentage omlaag.
Indien u een dergelijke oproep krijgt en het gaat bijvoorbeeld gewoon slechter met u vraag dan onmiddellijk een herkeuring aan en indien u al lang in de WGA of WIA zit vraag dan een IVA aan, maar zorg er voor dat de medische beperkingen weer opnieuw worden getoetst en er een nieuwe Functionele Mogelijkheden Lijst moet worden gemaakt. En indien u het met de medische beoordeling niet eens bent ga dan hoe dan ook in bezwaar.
Raadpleeg ondertussen uw huisarts en medisch specialisten.

26 oktober 2013. Fibromyalgie eindelijk een medisch geobjectiveerde ziekte.
FES magazine (jaargang 149 sept/okt 2013 heeft een belangrijke vaststelling van neurologe mw. dr. E. Klaver-Krol gepubliceerd. Namelijk dat fibromyalgie thans een medisch geobjectiveerde beperking is. In november 2012 is mevrouw Klaver-Krol gepromoveerd aan de Universiteit Twente met het onderzoek naar functies van de spieren bij sporters en bij patiŽnten met fibromyalgie. Het onderzoek vond plaats in de Ziekenhuisgroep Twente, in samenwerking met de Universiteit Twente, het Academisch Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen (afdeling Klinische neurofysiologie) en de Universiteit van Maastricht (faculteit Gezondheidswetenschappen).
De klachten hebben te maken met het te snel doorgeven van signalen aan de spiermembraan.
En met dit onderzoek en de uitkomst daarvan zullen de UWV artsen moeten leren leven.

17 oktober 2013. Geef geen medische informatie aan medische secretaresses van het UWV.
Er lijkt sprake te zijn van een nieuwe ontwikkeling bij het UWV. Waarschijnlijk ingegeven door de steeds verder gaande bezuinigingen bij het UWV. Om de spreekuren van de verzekeringsartsen korter te maken worden cliŽnten van het UWV gebeld door een medisch secretaresse (kan ook secretaris zijn)"van het UWV met vragen die normaal door de verzekeringsarts worden gesteld. Bijvoorbeeld wat een client op een bepaalde dag doet, zoals waarneer staat u op, wat doet u dan, doet u het huishouden, gaat u boodschappen halen, kookt u eten, leest u krant, kijkt u televisie en wanneer gaat u naar bed. De eerste vraag die zich hier naar voren dringt of het UWV op zich al iets te maken heeft wat u thuis doet, laat staan dat een medisch secretaresse, die geen medicus is, deze vragen aan een cliŽnt mag stellen. Het simpele antwoord op het verzoek om telefonisch vragen te beantwoorden door een medisch secretaresse is aangeven dat deze geen medicus is en u daarop geen antwoord zult geven.
Apart is natuurlijk in dit kader dat iedereen die bij de verzekeringsarts van het UWV komt zich met een ID kaart of paspoort moet legitimeren. Maar bij een telefonisch onderhoud is dat niet mogelijk en kan tot hele vreemde situaties leiden.
Vraag maar aan de medische secretaresse hoe zij denkt vast te stellen dat zij echt met u te maken heeft.

28 september 2013. Chaos bij UWV Amsterdam.
Ook het UWV moet bezuinigen en er moeten mensen uit. Dat is in de regel het administratieve personeel. De verzekeringsartsen blijven gewoon zitten. Daarnaast hanteert het UWV als sinds jaren allerlei methoden om maar zo goedkoop mogelijk te werken. Van deze methoden zijn echter de cliŽnten van het UWV het slachtoffer.
Het UWV Amsterdam kent niet 1 postbus nummer maar zeel veel postbus nummers. Het lijkt er op alsof iedere afdeling daar een eigen postbusnummer heeft en dus ook een eigen inboek en verwerkingssysteem. En dat er dan behoorlijk langs elkaar heen wordt gewerkt mag in dat kader duidelijk zijn. Zo kreeg een cliŽnte van JEEJAR v.o.f.,  die een WIA uitkering krijgt en die in het buitenland verblijft, een uitnodiging om het land van verblijf op het spreekuur te komen van een arts ter plaatse. Na dat bezoek aan die arts is het gedurende lange tijd stil. Vervolgens krijgt deze cliŽnte een brief van het UWV waarin staat dat zij een WAO uitkering heeft aangevraagd, terwijl haar al lang een WIA uitkering is toegekend. En of zij in verband met dit verzoek maar weer op bezoek wil gaan bij een arts ter plaatse. Om het nog bonter te maken krijgt JEEJAR v.o.f. inzake deze cliŽnte de zogenaamde in leven brief met formulier toegezonden. Dus de brief is niet aan cliŽnte  in het buitenland verzonden maar aan haar gemachtigde JEEJAR v.o.f. in Nederland. En alle brieven komen van verschillende postbus nummer van het UWV te Amsterdam. Aldaar weet van de ene hand de ene vinger nog niet wat de andere vinger doet.

24 september 2013. Wijziging Algemene wet bestuursrecht roept verwarring op bij UWV cliŽnten.
Recent heeft er een wijziging plaatsgevonden van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb). Deze wijziging is een beloning van de wijze van verwarrende handelen van de zijde van het UWV.
Voor de wetswijziging was van toepassing dat op het moment dat er een bezwaarschrift werd ingediend bij het UWV (en bij alle overige bestuursorganen, er een hoorzitting werd gehouden. Het UWV schepte daar nogal eens verwarring in door de bezwaarmaker te vragen of deze wel of geen hoorzitting wenste. De wet was toen duidelijk. Er moest een hoorzitting worden gehouden tenzij de bezwaarmaker daar zelf uitdrukkelijk afstand van deed.
De huidige wetswijziging geeft aan dat het UWV weer briefjes kan gaan zenden aan de bezwaarmaker met het verzoek of deze wel of geen hoorzitting wenst. Dat daar brokken van gaan komen mag duidelijk zijn. Wat als de bezwaarmaker geen brief inzake de hoorzitting heeft ontvangen. Het UWV stuurt nagenoeg geen aangetekende brieven naar de cliŽnten. Dus als er een beslissing op de mat ligt zonder dat er een hoorzitting is gehouden kan de UWV cliŽnt daartegen, op voorhand al met succes, beroep in stellen bij de Rechtbank. En de UWV vestiging Hengelo die maakt het al zo bont dat het verzoek om wel of geen hoorzitting moet worden gehouden binnen 10 dagen bij het UWV op de mat dient te liggen. Dat is vervolgens weer in strijd het gewraakte gewijzigde artikel 7:3 Awb waar gesproken wordt van een redelijke termijn en met artikel 7:4 Awb aangezien in dit artikel staat nog tot tien dagen voor de hoorzitting er nog bescheiden moeten kunnen worden gezonden naar het UWV. De door het UWV gestelde termijn van 10 dagen maakt dan onmogelijk. Dus is er sprake van strijd met de wet.

27 augustus 2013 Onder tijdsdruk maken UWV artsen meer en meer fouten.
De druk op de UWV artsen wordt blijkbaar steeds maar groter. En dat brengt met zich mee dat procedures worden afgeraffeld en er niet wordt gewacht op de benodigde medische informatie van de behandelende sector van de UWV cliŽnten. Nu is het zo dat de zogenaamde primaire arts hoe dan ook geen gegevens opvraagt. De gebeurd expres omdat die bewuste fout in de bezwarenfase kan worden hersteld. En indien de betrokkene niet in bezwaar gaat dan is er sprake van tijd winst. Maar ook de bezwarenverzekeringsartsen lijden onder de druk. En zelfs bij de bezwarenprocedure wordt niet altijd meer de medische gegevens afgewacht van de behandelende sector van de cliŽnt. Bij de rechtbank is dat echter "dodelijk". De rechtbanken rest dan echter weer niets anders dan de zogenaamde bestuurlijke lus toe te passen en de zaak weer terug te verwijzen naar het UWV. En dat is dan voor veel cliŽnten van het UWV en stap te veel inzake de psychische omstandigheden.

27 augustus 2013 Tussen de wal en het schip.
Een vrouw die jaren heeft gewerkt bij een werkgever en die langzamerhand steeds meer in de problemen komt zowel lichamelijk als psychisch wordt in eerste instantie "opgevangen" bij de onderneming. Zij krijgt, naargelang de medische problemen toenemen, steeds lichter werk. Tot dat op een moment de Arbo arts van de onderneming aangeeft dat het zo niet langer kan en de vrouw zelfs het lichtste werk niet meer kan uitvoeren. Dan zou iedereen denken dat dan het sociale vangnet van het UWV haar werk zou doen. Maar neen. Volgens het UWV kan de vrouw nog gewoon werken en worden er uit het beruchte CBBS van het UWV weer diverse functies getoverd. Maar hoe wordt er gekeken. Er wordt gekeken naar de voormalige volledige functie in verhouding met de uit het CBBS gerolde functies. En zie daar u kunt werken. Dat dit volkomen tegenstrijdig is maakt blijkbaar niet uit. De vrouw wordt tenslotte ontslagen omdat zij haar werk niet kan doen. En het UWV is van mening dat zij wel kan werken. Maar er is geen rechtelijke instantie die die knoop doorhakt en de werkelijkheid boven tafel wenst te halen, zelfs de Centrale Raad van Beroep niet. Dus de vrouw zit echt tussen de wal en het schip. Miljarden over de balk in binnen en buitenland maar voorzieningen voor probleemgevallen, geen.

7 augustus 2013 UWV verkwanselt meer van 1 miljard aan ICT.
CliŽnten van het UWV maken het dagelijks mee. Het niet functionerende automatiseringssysteem van het UWV. Verplichte handelingen kunnen niet worden gedaan met als gevolg bestuurlijke maatregel door het UWV zoals vermindering van de uitkering.
En er komen bij JEEJAR veel vragen binnen over het functioneren van het UWV waarbij ťťn vraag iedere keer weer wordt gevraagd. Werken de onderdelen van het UWV langs elkaar heen en in het bijzonder in het kader van de Ziektewet en de WIA.
Het antwoord is ronduit JA. En daarnaast kent iedere UWV Afdeling nog een keer een eigen handelswijze en dat maakt het geven van goede informatie aan cliŽnten er niet makkelijker op.
En nu blijkt het UWV meer dan 1 miljard euro te hebben verspild in het kader van de automatisering. Geld welke heel goed gebruikt had kunnen worden om cliŽnten te ondersteunen met opleidingen en het begeleiden naar de arbeidsmarkt. Maar ook de Tweede Kamer blijkt geen enkele grip te kunnen krijgen op deze overheidsorganisatie. Tijd om de algemene rekenkamer er eens een onderzoek naar te laten doen.
                                                 

17 juli 2013 UWV cliŽnten snappen niets van UWV procedures.
De cliŽnten van het UWV snappen niets van de wijze waarop het UWV te werk gaat. De bezwarenverzekeringsarts die voor de cliŽnt rare vragen stelt of opmerkingen maakt die niet professioneel zijn. En vervolgens een medische rapportage maakt waarin de cliŽnt zich niet in kan weer vinden. Veel wordt er namelijk weggelaten. En het lijkt er nog al eens op alsof de UWV arts en de cliŽnt elkaar totaal niet begrepen hebben. En daarna komt de arbeidskundige aan bod die dan aangeeft dat een cliŽnt nog allerlei werk kan verrichten omdat een computer systeem dat aangeeft.
Soms wordt een medische rapportage naar een cliŽnt toegezonden, maar in de regel niet. Dus kan de cliŽnt geen correctierecht toepassen. En het is UWV cliŽnten niet duidelijk dat tegen de medische rapportage alleen geen bezwaar kan worden ingediend maar dat moet worden gewacht met het indienen van een bezwaarschrift tot dat er een besluit van de zijde van het UWV ligt. En bij dat besluit moeten dan en de medische rapportage en de arbeidskundige rapportage en de Functionele Mogelijkheden Lijst (hierna FML) zijn bijgevoegd. Helaas ontbreekt in de regel de FML. En dan heeft de cliŽnt maximaal 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. En een UWV cliŽnt die een bezwaarschrift in gaat dienen doet er verstandig aan om dit bezwaarschrift bij aangetekend schrijven naar het UWV te zenden.
En dan begint het echte "gevecht". En in dat kader blijkt dat een UWV cliŽnt een dergelijk "gevecht" nooit alleen moet aangaan, omdat de regels van het spel dusdanig ingewikkeld zijn dat een UWV cliŽnt dat niet alleen kan overzien. En de bezwarenprocedure is wel het belangrijkste onderdeel in de strijd tegen de besluitvorming van het UWV.


17 juli 2013 Iedere UWV afdeling doet het weer anders en rechtbanken wijzigen hun procedures.
JEEJAR komt bij vele UWV vestigingen in Nederland. En daarbij blijkt dat iedere vestiging zaken op een eigen manier behandeld. Dat geldt zowel voor de reguliere Ziektewet en WIA keuring als de bezwarenprocedure.
En om de situatie voor de burger nog ingewikkelder te maken zijn de rechtbanken ook begonnen met het wijzigen van de procedures.  De nieuwe gerechtelijke kaart zorgt er voor dat burgers opeens naar andere rechtbanken moeten dan dat zij gewend zijn en daardoor soms aanmerkelijk verder moeten reizen. Zo moeten tegenwoordig burgers in Twente, die gewend waren om naar de rechtbank in Almelo te moeten, nu naar de rechtbank in Zwolle. En de verbindingen daar naar toe zijn ronduit slecht, waarbij de rechtbank Zwolle ook nog eens op een andere plek, verder van het station, is gaan zitten.
De rechtbanken die dan vervolgens ook nog eens aangeven dat de behandeling van de zaak van de burger die in beroep is gegaan maar 30 minuten zal duren en dat de rechter alles al gelezen heeft en zal beginnen met het stellen van vragen. En daar kan de rechtzoekende burger het dan mee doen. En emoties tonen bij de rechtbank is al helemaal uit den boze.
 

8 juli 2013. Zelfstandig schadebesluit door UWV niet begrepen.
Het kan voorkomen dat het UWV dusdanig lang doet over besluitvorming dat daardoor alle regels van behoorlijk bestuur worden overschreden. Het UWV die bijvoorbeeld van een vonnis van de rechtbank in hoger beroep gaat maar dat dan vervolgens bijna na een jaar weer intrekt. Dit soort acties van de zijde van het UWV kunnen leiden tot het indienen van een schadeclaim. We zijn echter niet in Amerika dus erg hoog kan de claim niet zijn. De hoogte daarvan is door jurisprudentie vastgesteld op Ä 500,00 per half jaar nalatig beslissen.
In een geval werd het UWV Afdeling Hengelo geconfronteerd met een verzoek om schadevergoeding. Het UWV stelde zich op het standpunt dat dat verzoek binnen 6 weken na de betreffende nalatige beslissing had moeten plaatsvinden. Echter het verzoek om schadevergoeding was als zelfstandig schade verzoek ingediend en op grond daarvan diende het UWV dan een zogenaamd zelfstandig schadebesluit te nemen. Echter de UWV vestiging Hengelo bleef bij haar standpunt inzake het te laat indienen van het verzoek om toekennen van schade. Tijdens de zitting bij de rechtbank bleef het UWV vertegenwoordigd door drie personen op haar standpunt staan. Het begrip "zelfstandig schadebesluit" bleek daarbij voorbij te zijn gegaan aan de kennis van wetgeving inzake de Algemene wet bestuursrecht.
De rechtbank heeft ondertussen vonnis gewezen en heeft het UWV niet alleen in het ongelijk gesteld maar tevens de hoogte van de, door het UWV te betalen schade, vastgesteld en het UWV tevens in de kosten van zowel de bezwarenprocedure als beroepsprocedure veroordeeld.


27 april 2013. Denk er aan in bezwaar tegen beslissing Ziektewet BINNEN 14 DAGEN.
Het komt regelmatig voor dat JEEJAR vragen krijgt over de Ziektewet en waarbij blijkt dat de betrokkene er van uit gaat nog de tijd te hebben om tegen het UWV in bezwaar te gaan. Echter bij de Ziektewet moet dat bezwaar er binnen 14 dagen liggen. En voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen een dergelijk bezwaar altijd per aangetekende brief aan het UWV verzenden. Indien u digitaal bezwaar wilt indienen dan moet u in feite op de zelfde dag een retour mail ontvangen van de zijde van het UWV waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen. Indien niet dan alsnog het bezwaar per aangetekende post aan het UWV zenden.
En indien u de bezwarentermijn heeft laten verlopen kunt u zich niet zo maar weer ziek melden met de zelfde klachten. Ziekmelden kan dan alleen met feitelijk aantoonbare toename van klachten of andere klachten.

19 april 2013.  Nationale Ombudsman en de geluidsopnamen en telefonische conferentieschakeling.
In begin 2012 heeft de Nationale Ombudsman een rapport het licht laten zien (2012/041 te vinden op de website van de NO) waarin wordt aangegeven dat het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met verzekeringsartsen door het UWV moet worden toegestaan.
Ondertussen heeft het College van Bestuur van het UWV, na het raadplegen van de KNMG, het volgende aan de Nationale Ombudsman geschreven:
"Wanneer een begeleider van een klant niet aanwezig kan zijn bij het overleg zullen wij het gesprek verplaatsen naar een andere locatie dan wel verzetten naar een ander tijdstip. Wanneer dit het probleem van de klant niet oplost, zullen wij naar denklant en zijn begeleider toe gaan. Met deze werkwijze zal een conferentieschakeling in de praktijk niet nodig zijn."
"Zoals u wellicht al weet zijn wij 1 november vorig jaar met een proef gestart met betrekking tot het maken van een geluidsopname tijdens een bezoek van de klant aan een arts van het UWV".
"Gedurende de proef zal de verzekeringsarts een verzoek van de klant tot het maken van een geluidsopname honoreren. Tevens  zal de verzekeringsarts nagaan wat de redeneren van de klacht zijn om een dergelijk verzoek in te dienen. Bij het honoreren van een verzoek worden met de klant afspraken gemaakt over het gebruik van die opname. De verzekeringsarts zet de redenen van de klant en de afspraken over het gebruik van de opname op een evaluatieformulier. De gemaakte afspraken worden aan de klant bevestigd in een brief.
Wij nemen uw suggestie (
van de NO) over om het maken van geluidsopnamen ook toe te staan aan klanten bij wie de vertrouwensrelatie met het UWV is verstoord vanwege eerdere negatieve ervaringen. Ook nemen wij u suggestie (van de NO) over om een samenvatting van het gesprek op te nemen."
Dat een telefonische conferentieschakeling achterwege zou kunnen blijven kan vanuit het standpunt van de juridische ondersteuners naar het land der fabelen worden verwezen. Een juridische ondersteuner die aan de andere kant van het land woont heeft niets aan de suggestie dat het UWV dan maar bij de cliŽnt op bezoek gaat. Dan moet die juridische ondersteuner dan alsnog gedurende lange tijd reizen en dat kost de cliŽnt dan geld welke bespaard kan blijven bij een telefonische conferentieschakeling.
En het UWV moet zich eens afvragen waarom cliŽnten de gesprekken willen opnemen. Dat heeft altijd te maken met het vertrouwen welke de cliŽnten van het UWV in het UWV hebben. En cliŽnten die wel vertrouwen hebben worden na het lezen van de medische rapportages vaak zwaar teleurgesteld maar dan is het kwaad al geschied. Voor de UWV cliŽnten is het beter om direct op voorhand bij het eerste gesprek met de verzekeringsarts dit gesprek op te nemen om iedere discussie te voorkomen en voor de, zoals de Nationale Ombudsman het op papier heeft gezet, transparantie. En dat niet alleen bij het UWV maar bij ieder overheidsorgaan.
Dat het UWV nu wil vragen waarom iemand geluidsopnamen wil maken kan de cliŽnt gebruik maken van het gestelde door de Nationale Ombudsman door het volgende te zeggen: "ik wil geluidsopnamen maken in verband met de benodigde transparantie".
Gezien het gestelde van de zijde van het UWV wil het UWV dan in dat kader een cliŽnt ook nog even vertellen wat er wel of niet met die opname mag gebeuren en dat ook nog even op papier zetten. Dat mag iedere cliŽnt van het UWV voor zichzelf uitmaken daar heeft het UWV niets over te zeggen.


28 maart 2013. UWV maakt het bont na maken geluidsopnamen met telefoon. (gwz 15/4/2013)
Met de huidige stand van de techniek van de smartphones heeft ieder van deze apparaten wel een opname functie. Je kunt er mee fotograferen, filmen en veelal geluidsopnamen mee maken.
De Nationale Ombudsman heeft al aangegeven dat het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met verzekeringsartsen van het UWV door deze toegelaten moeten worden. De Nationale Ombudsman zegt hierbij dat dit geldt voor alle gesprekken met personen met een ambtelijke functie. Zelfs het in het geheim opgenomen gesprekken mogen, indien daarbij een belang uit voortkomt, worden gebruikt als bewijsmiddel.
Een cliŽnt van het UWV heeft eerder gesprekken gehad met UWV artsen, welke gesprekken niet aangenaam verliepen. Toen moest er weer een gesprek komen met weer een andere arts en dat was voldoende om thans het gesprek op te nemen. En er was weer sprake van een onaangenaam gesprek. Toen de cliŽnt de UWV arts confronteerde met het feit dat het gesprek op de telefoon was opgenomen, belde de arts snel met een intern nummer en kwamen er twee beveiligers binnen. Toen de arts mededeelde dat het gesprek was opgenomen werd door de heren beveiligers de telefoon opgeŽist. En zeer intimiderende situatie.
Duidelijk mag zijn dat de heren beveiligers direct weer hadden moeten vertrekken en zich niet met de zaak hadden mogen bemoeien, laat staan het telefoontoestel opeisen. De heren hebben geen enkele bevoegdheid in dat kader en laat dat voor een ieder duidelijk zijn.
De cliŽnt liet zich niet intimideren en heeft de heren beveiligers ter zijde geschoven en is vertrokken.
Wat de cliŽnt moet doen is een klacht indienen tegen de arts en een klacht indienen bij het beveiligingsbedrijf. Wanneer uit die klacht niets uitkomt dan naar de Nationale Ombudsman en ten aanzien van het beveiligingsbedrijf een brief aan de Minister van Justitie met een klacht.

28 maart 2013. UWV vindt telkens het wiel uit met legitimeren.
Iedere cliŽnt van het UWV weet het. Bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs meenemen en daaronder valt in dit geval niet een rijbewijs. En iedere keer weer een kopie van het paspoort of de identiteitskaart. In principe is dit onzin. Indien in het dossier ťťn keer een kopie zit van het geldige legitimatiebewijs dan op grond daarvan de identiteit van de persoon worden vastgesteld. Dus ťťn keer moet voldoende zijn. En wat zegt de wet er over. Alleen bij het aanvragen van een uitkering is legitimeren verplicht. Dus een vervolg bezoek, welke in de regel plaatsvindt op verzoek van het UWV, is het tonen van een legitimatiebewijs niet nodig omdat het geen aanvraag betreft.
Bij hoorzittingen is het afgeven van een legitimatiebewijsbewijs niet nodig.
En het UWV maakt het nog bonter. Ook van gemachtigden wordt gevraagd om zich te legitimeren. Dat gaat voorbij aan het gestelde in artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht. Het UWV mag vragen, als de volmachtgever er niet bij is om de volmacht te tonen. Is de cliŽnt er wel bij hoeft de gevolmachtigde niets te overhandigen. Noch rechtbanken, noch de Centrale Raad van Beroep vragen ter zitting om legitimatiebewijzen of volmachten. De volmachten zijn dan al in het bezit van de rechtbanken en de CRvB.

16 februari 2013. Uitspraak Centrale Raad van Beroep noodzaakt opnemen gesprekken met het UWV.
Een cliŽnt van het UWV kreeg van de primaire verzekeringsarts van het UWV te horen dat indien hij nog een rapport van een psychiater zou aanleveren er een volledige arbeidsongeschiktheid als besluit zou volgen. Helaas bleef het bij de, na het bleek, loze belofte. In bezwaar, beroep en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep kwam dit laatste rechtscollege met de simpele opmerking dat het niet aannemelijk was dat een arts een dergelijke toezegging had gedaan. En daar was de kous dan mee af. De brengt nog weer eens overduidelijk met zich mee dat gesprekken met artsen van het UWV dienen te worden opgenomen zodat hetgeen tijdens die spreekuren is gezegd of niet is gezegd duidelijk komt vast te staan.
De Nationale Ombudsman vindt dat het maken van geluidsopnamen moet kunnen uit oogpunt van de nodige transparantie en dat geldt niet alleen voor het UWV maar voor alle overheidsorganen.

5 februari 2013. Fibromyalgie en CVS/ME liggen in elkaars verlengde.
Dat de Gezondheidsraad een protocol voor CVS/ME heeft geschreven weten ondertussen velen. Echter dat in het verlengde van dit protocol de klachten inzake fibromyalgie ook onder dit protocol vallen weten slecht weinigen. Zelfs zijn er nog steeds verzekeringsartsen van het UWV die vinden dat fibromyalgie bij een cliŽnt zogenaamd tussen de oren zit. Indien in een medische rapportage twijfels worden geuit over het bestaan van fibromyalgie dan is het een noodzaak om daar tegen in bezwaar te gaan. En in een ons bekend geval dat zelfs een bezwarenverzekeringsarts van mening is dat het niet bestaat en het dus een psychisch probleem is omdat het niet medisch geobjectiveerd is. Dan dient de gang naar de rechtbank te worden gemaakt. De verzekeringsartsen dienen het CVS/ME protocol te volgen. CVS/ME heeft betrekking op vermoeidheid terwijl fibromyalgie te maken heeft met pijn. En die pijn kan ondragelijk zijn.

11 januari 2013. UWV bestraft pogingen om toch weer aan het werk te gaan.
Er zijn cliŽnten van het UWV die, ondanks dat zij 80/100% zijn afgekeurd, toch weer proberen, met toestemming van de zijde van het UWV, om weer gedeeltelijk aan het werk te gaan. Inclusief begeleiding of het aanpassen van de werkplek of zelfs een baan die de betrokkene bijna in de watten legt.
Het resultaat van een dergelijke baan is een afschatting van de zijde het UWV en dus minder uitkering.
Echter indien na enig tijd blijkt dat ook die baan te veel is en de betrokkene meer lichamelijke en/of psychische problemen krijgt dan zorgt een herkeuring er niet zo maar voor dat de betrokkene weer recht krijgt op 80/100% uitkering. Neen, het verrichte wordt dan maatgevend werk genoemd die de betrokkene naar bekwaamheid heeft kunnen verrichten. Bij het UWV is het dan blijkbaar moeilijk om de hele situatie te kunnen overzien en wordt van die betrokkene dan gewoon verwacht toch elders werkzaamheden te kunnen verrichten. Het lijkt op een wonderbaarlijk herstel. Echter de cliŽnt van het UWV is er juist slechter aan toe, niet alleen lichamelijk en/of psychisch maar ook financieel. Dus toch proberen aan het werk te gaan wordt gewoon afgestraft. En zijn er weer rechtsprocedures voor nodig om dat weer terug te draaien.

21 oktober 2012. UWV blokkeert zoeken bij derden op internet met eigen informatie.
Op websites en links met de zoek vragen om hulp tegen het UWV komen de hulpvragers in de regel terecht bij het UWV zelf. Helaas is dat voor hulpzoekenden die in bezwaar of beroep willen gaan tegen het UWV een verkeerde insteek.
Indien een cliŽnt van het UWV een bepaald medisch probleem heeft en of dat nu lichamelijk of psychisch is dan is het het verstandigste om zelf eerst onder het  gediagnosticeerde medische gebrek te gaan zoeken en dan met name bij veel bestaande hulpgroepen die veel informatie verstrekken over des betreffende aandoening.
Het UWV gaat er heel vaak van uit dat cliŽnten maar moeten leren leven met het medische gebrek en gewoon aan het werk kunnen. Het UWV gaat hierbij dan volledig voorbij aan het feit dat bij ernstige medische problemen geen werkgever zo iemand zal aannemen.
In de huidige vorming van het nieuwe kabinet wil de politiek weer meer mensen aan het werk hebben. Maar de meest gemaakte opmerking hierbij is dat er geen werk is en indien er al sprake van werk is het dan zeer zwaar werk is. Tevens kent Nederland geen verschil in leeftijd. Iemand van 60 jaar moet net zo snel en zwaar werk kunnen doen als iemand van 25 jaar. Nederland is daarbij uniek in Europa. De medische beoordelingen in Nederland voor 60 of 25 jarigen is gelijk. Dat een dergelijke insteek in strijd is met de realiteit weet iedereen er wordt echter niets mee gedaan.
Terug naar het UWV.
Het UWV nodigt cliŽnten heel vaak uit om bij de verzekeringsarts te komen binnen 1 week. Dat maakt het al nagenoeg onmogelijk om iemand mee te krijgen naar een dergelijk gesprek.
Het is een noodzaak dat iemand die voor een gesprek wordt uitgenodigd niet alleen gaat. NEEM ALTIJD IEMAND MEE.
In de informatie van het UWV lijkt het er op alsof de cliŽnt een objectieve beoordeling krijgt en of het gesprek met de verzekeringsarts niet te betekenen heeft. Niets is echter minder waar.
Geef aan dat u het gesprek met de arts wenst op te nemen.
In het kader van de Ziektewet moet een bezwaarschrift BINNEN 14 DAGEN worden ingediend.
Bij een WIA keuring, waar er een WGA, WIA of IVA uitkering kan worden toegekend of worden onthouden is de bezwaar termijn 6 weken.
Een cliŽnt die niet krijgt wat hij of zij had verwacht en niet in bezwaar of in beroep gaat verspeelt daarmee zijn of haar rechten.
Dus ga altijd in bezwaar en zo nodig in beroep en in bepaalde gevallen is zelfs Hoger Beroep bij de Centrale Raad van Beroep aan te bevelen.

                            

3 oktober 2012
Duidelijk voor iedereen is dat het UWV een logge organisatie is, waarvan de ene hand cq vinger niet weet van de andere doet.
Dat geldt ook nog eens voor die velen verzekeringsartsen die de keuringen moeten verrichten. Waar bij de ene Afdeling van het UWV iemand volledig dan wel deels arbeidsgeschikt wordt verklaard wordt bij een andere Afdeling iemand volledig arbeidsongeschikt verklaard.
Daarnaast zijn er ook vele rechtbanken met even zoveel rechters die er ook nog eens een eigen interpretatie op na houden.
De rechtbanken zouden er goed aan doen om, indien er tijdens een rechtbank procedure een verschil van mening is tussen behandelende specialisten en de primaire en de bezwarenverzekeringsarts ter zake de diagnose, om een onafhankelijke specialist aan te wijzen. JEEJAR heeft al diverse keren meegemaakt dat indien een onafhankelijk specialist wordt ingeschakeld de medische diagnoses van de UWV artsen ter zijde worden geschoven als zijnde onjuist.
Daarnaast proberen UWV artsen de cliŽnt ook nog eens allerlei behandel methoden voor te schrijven die alleen op vrijwillige basis mogen worden toegepast.
Tevens zijn er door de Gezondheidsraad diverse protocollen opgesteld inzake het beoordelen van de diverse medische beperkingen, zowel lichamelijk als psychisch. En die protocollen zijn er om nageleefd te worden. Ook rechtbanken willen dat nog wel eens miskennen.
De UWV artsen komen de protocollen al helemaal niet na. Uit de diverse verzekeringsgeneeskundige rapportages van de afgelopen jaren, die JEEJAR heeft behandeld, blijkt dat meer dan duidelijk.
Kunt u zich niet vinden in een beoordeling door een UWV arts ga na de besluitvorming in bezwaar.
Het arbeidskundige traject is nog een bijzondere waarbij de arbeidskundige uit het zogenaamde CBBS minimaal drie in Nederland gangbare beroepen te voorschijn dient te toveren. Want toveren blijft het.
In Nederland moet iemand van 60 jaar net zo snel kunnen handelen en bewegen als iemand van 25 jaar. Dat kan dus alleen maar in Nederland. In de ons omringende landen wordt wel rekening gehouden met de leeftijd. 

27 augustus 2012
Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft bij uitspraak van 9 oktober 2008 aangegeven dat uit een advies en protocol van de Gezondheidsraad blijkt dat de behandeling met een Cognitieve Gedragstherapie alleen dan succesvol kan zijn wanneer de deelname vrijwillig is, en verder dat die niet voor iedere patiŽnt een optie is; ook is de duur onzeker. De arts die eiste dat een cliŽnt de therapie moest volgen, had dat niet mogen eisen. De arts had het daarheen moeten leiden dat de cliŽnt vrijwillig achter deze behandeling ging staan door of zelf te proberen de cliŽnt te overtuigen van het nut ervan, of cliŽnt door te verwijzen naar de huisarts dan wel naar een specialistische kliniek waar de therapie wordt gegeven, alvorens deze behandeling als voorwaarde te stellen.  Bovendien is het zeer de vraag of er verbetering zou optreden binnen een halfjaar zoals voorgeschreven in een afzonderlijke regeling van een gemeente om in aanmerking te kunnen komen voor een gemeentelijke voorziening. Het Medisch Tuchtcollege schrijft dan: ďDoor dit handelen en nalaten is verweerder (
arts) tekort geschoten in de individuele zorg die hij jegens klaagster (
cliŽnt) moet betrachten.
En het komt er op neer dat indien een huisarts ook niets ziet in het volgen van een dergelijke therapie de betrokkene vrij staat om er vanaf te zien en de therapie door een UWV arts niet alleen niet verplicht kan worden gesteld, maar dat een volhoudende UWV arts zelf bij zijn volharding voor het Medische Tuchtcollege gesleept kan worden.

7 augustus 2012
De Nationale Ombudsman is van mening dat de artsen en arbeidskundigen van het UWV moeten toestaan dat er door de cliŽnten geluidsopnamen worden gemaakt in verband met de benodigde transparantie.
Het College van Bestuur van het UWV is niet van plan zo maar akkoord te gaan met het oordeel van de Nationale Ombudsman.
Het College van Bestuur geeft aan dat er gedurende 1 jaar zal worden gekeken of er bij het UWV artsen te vinden zijn die aan geluidsopnamen willen meewerken. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven het UWV gedurende dat jaar te zullen monitoren.
Als jarenlange ervaring deskundige ten aanzien van het UWV kan er van deze zijde geen andere conclusie worden getrokken dat het maken van geluidsopnamen moet kunnen en dat een juridisch vertegenwoordiger, door middel van het door UWV aan te leggen telefonische conferentieschakeling, cliŽnten bij de UWV artsen en arbeidskundigen, moet kunnen bijstaan.
Vele cliŽnten die JEEJAR heeft beginnen altijd hun verhaal met de mededeling dat hetgeen door de verzekeringsartsen in de medische rapportage op papier is gezet niet overeenkomstig hetgeen besproken is. Zaken worden bewust weggelaten of zelf volledig omgekeerd op papier gezet. Waar een cliŽnt neen zegt maakt de UWV arts er ja van. En die rapportages krijgen dan een eigen leven in de procedure waarbij dan wordt aangenomen dat de inhoud daarvan klopt. Het is voor een cliŽnt zeer moeizaam vechten om die rapportages te laten veranderen.
De UWV artsen geven ook geen mogelijkheid om een rapportage te laten corrigeren. Correctierecht wordt door het UWV niet toegepast. Dus blijft het opnemen van de gesprekken over als waarheidsvinding dan wel dat de juridische ondersteuner dan maar mee moet komen. En indien JEEJAR meekomt dan is een UWV arts niet blij met die aanwezigheid, dat mag duidelijk zijn.

4 april 2012
In de meeste gevallen worden uitnodigingen van de zijde van het UWV pas een paar dagen voor de datum, waarvoor die uitnodiging bedoeld is, verzonden.
In de regel heeft betrokkene dan geen tijd meer om nog iemand mee te nemen. Indien u een dergelijke brief in huis krijgt stuur dan direct en per aangetekend schrijven dat u op die korte termijn niet kunt en dat er een nieuwe afspraak dient te worden gemaakt.
En of het nu de verzekeringsarts is of de arbeidskundige waar u uitgenodigd wordt. Neem iemand mee.
En gezien het recente oordeel van de Nationale Ombudsman kunt een voice recorder op tafel leggen om het gesprek op te nemen.
In het kader van de benodigde transparantie moet dat door het UWV worden toegestaan.
En JEEJAR kan cliŽnten door middel van een telefonische conferentieschakeling bijstaan. Ook dat moet door het UWV worden geaccepteerd.


27 maart 2012
De Nationale Ombudsman heeft bij rapport van 20 maart 2012 (rapportnummer: 2012/041 te lezen op de site van de NO) een duidelijk oordeel over het maken van geluidopnamen en het openstellen van telefonische conferentieschakelingen om cliŽnten bij te staan. De Nationale Ombudsman wijst daarbij er op dat dit niet alleen geldt voor het UWV maar voor alle overheidsinstanties. De Nationale Ombudsman is van mening dat zelfs het maken van geheime opnamen onder omstandigheden mogen worden gebruikt. De Nationale Ombudsman komt met een aanbeveling en schrijft vervolgens: ďDe Nationale Ombudsman is dan ook van oordeel dat het absolute verbod van het UWV geluidopnamen tijdens het gesprek met de verzekeringsarts te maken alsmede het niet toestaan van een telefonische conferentie schakeling, in strijd is met het beginsel van transparantie. Dit geldt uiteraard niet alleen voor het UWV, maar ook voor andere overheidsinstantiesĒ. Getekend, De Nationale Ombudsman, dr. A.F.M. Brenninkmeijer. Waarvan akte. En in deze zaak betreffende het UWV moet het UWV binnen 3 maanden aangeven wat deze instantie gaan doen met de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman.
Hiermee behoort dan een einde te komen aan de discussie over het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met overheidsinstanties. 

6 maart 2012
UWV bij rechtbank Utrecht ter zitting volledig onderuit.
De casus.
Namens een cliŽnt is er bij het UWV Utrecht een bezwaarschrift ingediend.
Op enig moment werd JEEJAR gebeld door een vertegenwoordiger van de Afdeling Bezwaar en Beroep om een datum te bepalen waarop de hoorzitting zou kunnen plaatsvinden. Na dat gesprek werd er alleen nog een brief ontvangen waarin door het UWV werd aangegeven dat het afhandelen van het bezwaarschrift langer zou gaan duren. Echter nadien niets meer en dat ging zelfs zover dat van de zijde van JEEJAR het UWV in gebreke werd gesteld. Hierop lag binnen twee weken een besluit op de mat waarin werd medegedeeld dat cliŽnt noch JEEJAR op de hoorzitting waren verschenen en het bezwaar werd ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is een principe beroep ingesteld bij de rechtbank Utrecht, aangezien niet voldaan is aan een verplichting in deze het houden van een hoorzitting waarbij de bezwaarmaker zijn of haar standpunt nader kan verdedigen. Bij de zitting van de rechtbank werd direct duidelijk dat het UWV niet aannemelijk kon maken dat de uitnodiging, die tijdens de procedure door het UWV was bijgevoegd, ook daadwerkelijk was verstuurd. Ook het telefonisch afspreken van een datum was daarbij niet voldoende. De rechtbank verwees hierbij naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Tevens merkte de rechter nog even fijntjes op dat de op de brief met de uitnodiging voor de hoorzitting een verkeerd postcode letter was gebruikt en dat maakte het nog verder aannemelijk dat de brief nooit is overgekomen. Hetgeen ook realiteit is. Het UWV dient zich te realiseren dat bij het verzenden van uitnodigingen, met name die van hoorzittingen, het UWV een behoorlijke risico op zich neemt door de uitnodiging niet aangetekend te verzenden. Het UWV probeerde de zaak nog te pareren door aan te geven dat een hoorzitting geen toegevoegde waarde zou hebben. Indien dat niet zo zou zijn wat is dan het nut van een hoorzitting. Van de zijde van JEEJAR is aangeven dat er dan inhoudelijk en direct in eerste aanleg verweer kan worden gevoerd en dat een bezwarenverzekeringsarts dan een cliŽnt ook nog kan onderzoeken.
De rechter wees, na 15 minuten schorsing, direct vonnis. De bestuurlijke lus werd toegepast. Het UWV zal haar huiswerk over moeten doen. De zorgvuldigheid is daarmee uiteraard gediend.

21 februari 2012.
In het hieronder geplaatste artikel is al een deel aangegeven hoe zaken kunnen lopen. Hierbij een nadere uiteenzetting met daarin met name de medische beperkingen van de betrokkene waar het UWV in eerste aanleg zo overheen is gestapt.

Van volledig arbeidsgeschikt, naar deels arbeidsongeschikt naar een IVA uitkering. In het zicht van de rechtbank Leeuwarden en dat voor de tweede keer en dan met drie beroepszaken is het UWV eindelijk tot het inzicht gekomen dat ze het vanaf het begin fout hebben gehad.
Wat was er voor nodig om het gelijk te krijgen. In eerste aanleg een Belgische professor die zeer adequaat reageerde op de reacties van de bezwarenverzekeringsarts van het UWV die dacht het beter te weten dan de professor.  De rechtbank had in dat kader ook bedenkingen bij die opstelling van de zijde van het UWV. Tenslotte is dat uitgemond in een door de rechtbank Leeuwarden aangewezen onafhankelijke psychiater die de vloer aan heeft geveegd met zowel de eerste arts als de bezwarenverzekeringsarts van het UWV. En zelfs toen probeerde de bezwarenverzekeringsarts nog het gelijk aan zijn zijde te krijgen door zelfs op deze specialist commentaar te durven leveren. Hierop heeft JEEJAR de zaak in een reactie richting de rechtbank binnen de proporties gebracht waarbinnen ze thuishoren. UWV artsen zijn geen specialisten en daarmee hebben ze te leren leven ook al lijkt dat heel moeilijk te zijn. Over deze zaak kan een boek worden geschreven en vooral ten aanzien van de zowel lichamelijke als psychische gebreken van de betrokkene. Kunt u zich voorstellen. Drie jaar geleden was het UWV van mening dat deze betrokkene gewoon aan het werk zou kunnen.
Een kleine uitwijding over de problemen van deze betrokkene.
Hij lijdt aan narcolepsie, met cataplexie, met geen reactie op de huidige beschikbare medicatie. Het kenmerkende symptoom van narcolepsie is slaperigheid en haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Cataplexie aanvallen kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in de omgeving of door boosheid of tijdens het lachen. Eťn van de bijkomende symptomen een verminderde visus met een variatie waardoor een opticien niet de mogelijkheid heeft om de juiste visus te bepalen. Er is sprake van  vergroeiing in de heup die in het laatste jaar, zoals medisch is vastgesteld, is toegenomen. Er is vastgesteld dat er sprake is van 5mm botgroei en daaruit voortvloeiend pijn in de heup. Lopen met een stok is daardoor noodzakelijk geworden. CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen),
Adipositas of in fatsoenlijk Nederlands gezegd, zwaarlijvigheid met achterliggende oorzaak medicijngebruik, vocht vasthouden en een niet goed werkend darmenstelsel. Door middel van een chirurgische ingreep aan verkleving van de darmen geholpen. Urineretentie met daardoor de regelmatige terugkomende blaasontsteking waarbij in totaliteit ook nog eens een vergroting van de prostaat is geconstateerd. Daarnaast is er sprake van het prikkelbare darm syndroom zonder directe invloed hierop te kunnen hebben. Deze medische beperkingen worden dan nog eens in totaliteit versterkt door ernstige psychische problemen. Waarbij de door de rechtbank aangewezen psychiater over duidelijk heeft aangegeven dat zowel de lichamelijke gebreken als de psychische problemen niet los van elkaar kunnen worden gezien maar ťťn totaal beeld vormen.
De vraag blijft. Waarom moest die allemaal drie jaar duren. Psychisch heeft de hele procedure onherstelbaar leed toegebracht aan betrokkene. Dit soort praktijken moet een halt worden toegeroepen. Maar de regering en het parlement kijken alleen nog maar naar de eurocenten en niet meer naar de mensen.

8 februari 2012.
In het hieronder geplaatste artikel is al een deel aangegeven hoe zaken kunnen lopen. Hierbij een nadere uiteenzetting met daarin met name de medische beperkingen van de betrokkene waar het UWV in eerste aanleg zo overheen is gestapt.

Van volledig arbeidsgeschikt, naar deels arbeidsongeschikt naar een IVA uitkering. In het zicht van de rechtbank Leeuwarden en dat voor de tweede keer en dan met drie beroepszaken is het UWV eindelijk tot het inzicht gekomen dat ze het vanaf het begin fout hebben gehad.
Wat was er voor nodig om het gelijk te krijgen. In eerste aanleg een Belgische professor die zeer adequaat reageerde op de reacties van de bezwarenverzekeringsarts van het UWV die dacht het beter te weten dan de professor.  De rechtbank had in dat kader ook bedenkingen bij die opstelling van de zijde van het UWV. Tenslotte is dat uitgemond in een door de rechtbank Leeuwarden aangewezen onafhankelijke psychiater die de vloer aan heeft geveegd met zowel de eerste arts als de bezwarenverzekeringsarts van het UWV. En zelfs toen probeerde de bezwarenverzekeringsarts nog het gelijk aan zijn zijde te krijgen door zelfs op deze specialist commentaar te durven leveren. Hierop heeft JEEJAR de zaak in een reactie richting de rechtbank binnen de proporties gebracht waarbinnen ze thuishoren. UWV artsen zijn geen specialisten en daarmee hebben ze te leren leven ook al lijkt dat heel moeilijk te zijn. Over deze zaak kan een boek worden geschreven en vooral ten aanzien van de zowel lichamelijke als psychische gebreken van de betrokkene. Kunt u zich voorstellen. Drie jaar geleden was het UWV van mening dat deze betrokkene gewoon aan het werk zou kunnen.
Een kleine uitwijding over de problemen van deze betrokkene.
Hij lijdt aan narcolepsie, met cataplexie, met geen reactie op de huidige beschikbare medicatie. Het kenmerkende symptoom van narcolepsie is slaperigheid en haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Cataplexie aanvallen kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in de omgeving of door boosheid of tijdens het lachen. Eťn van de bijkomende symptomen een verminderde visus met een variatie waardoor een opticien niet de mogelijkheid heeft om de juiste visus te bepalen. Er is sprake van  vergroeiing in de heup die in het laatste jaar, zoals medisch is vastgesteld, is toegenomen. Er is vastgesteld dat er sprake is van 5mm botgroei en daaruit voortvloeiend pijn in de heup. Lopen met een stok is daardoor noodzakelijk geworden. CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen),
Adipositas of in fatsoenlijk Nederlands gezegd, zwaarlijvigheid met achterliggende oorzaak medicijngebruik, vocht vasthouden en een niet goed werkend darmenstelsel. Door middel van een chirurgische ingreep aan verkleving van de darmen geholpen. Urineretentie met daardoor de regelmatige terugkomende blaasontsteking waarbij in totaliteit ook nog eens een vergroting van de prostaat is geconstateerd. Daarnaast is er sprake van het prikkelbare darm syndroom zonder directe invloed hierop te kunnen hebben. Deze medische beperkingen worden dan nog eens in totaliteit versterkt door ernstige psychische problemen. Waarbij de door de rechtbank aangewezen psychiater over duidelijk heeft aangegeven dat zowel de lichamelijke gebreken als de psychische problemen niet los van elkaar kunnen worden gezien maar ťťn totaal beeld vormen.
De vraag blijft. Waarom moest die allemaal drie jaar duren. Psychisch heeft de hele procedure onherstelbaar leed toegebracht aan betrokkene. Dit soort praktijken moet een halt worden toegeroepen. Maar de regering en het parlement kijken alleen nog maar naar de eurocenten en niet meer naar de mensen.

 

19 maart 2010. Tweede Kamer tikt Minister Donner op de vingers inzake handelen UWV.
Minister Donner wilde niets, maar na een opdracht van een meerderheid in de Tweede Kamer moest Minister Donner buigen. De inspectie Werk en Inkomen gaat onderzoeken of het UWV in Hengelo keuringen van mensen met de chronische vermoeidheidsziekte ME/CVS wel goed heeft uitgevoerd.
Op 29 juni 2005 heeft de Tweede Kamer de volgende motie aangenomen:
" verzoekt de regering zorg te dragen voor een brief aan alle keuringsartsen van het UWV (en door het UWV ingehuurde artsen) waarin duidelijk wordt dat bij de keuring volledig rekening gehouden moet worden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS en alle argumenten die hiermee strijdig zijn als oneigenlijk te bestempelen;
verzoekt de regering tevens alle herkeurde mensen met ME/CVS die met deze oneigenlijke argumenten zijn geconfronteerd en zelf graag een nieuw herkeuring bij het UWV wensen, daar de mogelijkheid toe te geven".
Deze motie van de Tweede Kamer staat bekend als motie van het lid Vendrik (vergaderjaar 2004-2005 nrs. 30034/30118, nr 52).
Duidelijk mag ondertussen zijn dat de motie bij de UWV vestiging Hengelo niet is uitgevoerd. Dat blijkt wel uit een tweetal uitspraken van de rechtbank Almelo. De vonnissen van de rechtbank Almelo zijn aanleiding geweest voor de Tweede Kamer om Minister Donner hierop aan te spreken.
De Tweede  Kamer moet gewoon meer in het dossier UWV duiken. De Tweede Kamer die er blijkbaar alleen over heeft gedebatteerd dat het UWV in 2,5 maand tijd 126 miljoen er doorheen heeft gejaagd in verband met re-integratie van langdurig af gekeurde. Is er dan niemand in de Tweede Kamer die vraagt waar dat geld dan wel niet is gebleven en waar het aan uitgegeven is.
 

19-3-2010 Onderzoek naar fraudebestrijders UWV meer dan wenselijk.
Het UWV heeft zogenaamde Buitengewonde Opsporingsambtenaren ( Boa) in dienst. Deze moeten oneigenlijk gebruik van de sociale wetgeving opsporen. In hun handelingen vallen deze Boa onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende UWV dienst en in het kader van opsporingshandelingen onder justitie. In het kader van controle op het handelen van de Boa's schort er nog wel het ťťn en ander aan.
JEEJAR vraagt iedereen zich te melden die tegen de handel en wandel van de Boa's van het UWV is aangelopen.

20-02-2010 Weer meer klachten over UWV artsen en arbeidskundigen.
JEEJAR krijgt weer zeer frequent telefoontjes en mailtjes over de degenererende handelswijze van de UWV artsen en arbeidskundigen ten opzichte van hun cliŽnten. JEEJAR kan niet genoeg waarschuwen. Ga nooit alleen naar een UWV arts of arbeidskundige.
Ook JEEJAR is ook als juridisch adviseur tegen een "extreme" UWV arts aangelopen. Deze vertikte het om in het kader van de Ziektewet om medische gegevens op te vragen. Alleen al de aanwezigheid van de juridische bijstand irriteerde de betreffende arts mateloos. Ter plekke gezond verklaard en dat met duidelijk aanwezige geobjectiveerde psychische problemen. Enig onderzoek en natuurlijk na het indienen van een bezwaarschrift tegen zoveel onbenul is naar voren gekomen dat het een ingehuurde arts betrof en die in de formulieren had aangegeven dat hij het dossier van de cliŽnt had bestudeerd. Dit laatste bleek een volstrekte leugen te zijn. De ingehuurde arts had niet eens kennis genomen van de voorgeschiedenis.
Ook de call centra van het UWV maken het bond. Zo wordt cliŽnten van het UWV wijs gemaakt dat UWV arbeidskundigen ook artsen zijn. Duidelijk mag zijn dat arbeidskundigen geen arts zijn en in principe zelfs behoren tot een beroepsgroep die niet beschermd is.

3 mei 2009. PAS OP !!!!!!!  UWV heeft een truc bedacht. (gwz 8-06-2009, herhaling 16-12-2009)
Er is structureel misbruikt van wetgeving door het UWV door onderstaande truc nu op iedere UWV cliŽnt toe te passen. UWV cliŽnten die een herkeuring hebben gehad moeten goed oppassen. Ook al bent u volledig arbeidsongeschikt verklaard kijk goed naar de rapportage van de UWV arts. Is die namelijk van mening dat u nog belastbaar bent voor arbeid dan betekent dat dat de arbeidskundige, voor dit moment, van mening is dat er voor u geen functies zijn te duiden. En hij komt dan tot een volledige arbeidsongeschiktheid. U moet tegen het besluit van het UWV en dan specifiek tegen het oordeel van de arts hoe dan ook in bezwaar en zo nodig in beroep. Doet u dit niet dan staat het oordeel van de UWV arts vast en kan en zal dat bij een herkeuring tegen u worden gebruikt !!!! En dat oordeel is dan onherroepelijk. Gevolg is dat bij een herkeuring terug wordt gegrepen op die eerdere beoordeling van de arts en daar kunt u dan niets meer tegen doen. En dan blijken er bij de arbeidskundige opeens wel functies te kunnen worden geduid. Gevolg is dat u dan nog maar deels arbeidsongeschikt of zelfs geheel arbeidsgeschikt wordt geacht te zijn. U kan dan alleen het oordeel van de arbeidskundige nog aanvechten.
Indien u niet op komt voor uw rechten dan hebt u verloren voor de toekomst !!!!!


16 december 2009. Rechtbanken heropenen onderzoek bij UWV zaken.

Het komt steeds vaker voor dat voorzitters van rechtbanken  in zaken tegen het UWV het zogenaamde onderzoek ter zitting schorsen voor nader onderzoek of na de zitting het onderzoek toch weer heropenen. Blijkbaar begint langzamerhand oorzaak en gevolg bij de rechtbanken door te dringen en met name dat het om mensen gaat en in alle door JEEJAR naar voren gebrachte zaken om mensen die gewoon te ziek zijn om te kunnen werken. Daar kan de doelstelling van het kabinet: "werken naar vermogen" ook niets anders van maken. Mensen met gebreken kun je niet zo maar in een fabriek wegstoppen. En terwijl dat "wegstoppen" ook nog eens een papieren fictie is omdat de banen waar het UWV mee komt geen echte vacatures zijn. Dat hoeft van het kabinet ook niet. Neen, die houdt zich net als de Tweede Kamer liever bezit met fictie dan met het gevolgen dat met zich meebrengt voor de arbeidsongeschikten in onze samenleving.

 

7 december 2009. Gratis ondersteuning JEEJAR bij overschrijding termijnen door UWV.
Indien het UWV geen besluit neemt en u daar maar op zit te wachten terwijl het UWV niets doet. Dan is van belang dat u naar aanleiding van uw brief in ieder geval een schriftelijke ontvangstbevestiging hebt gekregen van het UWV.
Zijn er meer dan drie maanden verstreken en u hebt nog niets van het UWV vernomen dan kunnen wij u direct bijstaan zonder kosten. De daarop volgende procedures om het UWV te dwingen tot besluit vorming kosten u niets. Wij zorgen er voor dat uiteindelijk het UWV een besluit moet nemen. Indien het UWV geen besluit neem dan kost dat het UWV geld. Dat geld gebruiken wij weer om er voor te zorgen dat er toch van de zijde van het UWV besluiten worden genomen. Tevens gebruiken wij dat geld, van de nalatigheid van het UWV, om uw zaak bij de rechtbank aan te kaarten en besluitvorming, via de rechter, af te dwingen.

 

25 november 2009. Het wordt tijd dat het handelen van het UWV politiek van belang gaat worden.
Er komen weer verkiezingen aan. In eerste instantie volgend jaar de gemeenteraad en dan later weer de Tweede Kamer verziekingen. De cliŽnten van het  UWV die een betere behandeling en benadering willen hebben van het UWV moeten gaan kijken op wie zij gaan stemmen en welke partij voor verandering van het UWV systeem is, met concrete verbeter punten in dat systeem.
De partijen die zich in dit kader stil houden daar moet u dus niet op stemmen. Denk er wel aan alle UWV cliŽnten hebben veel kiesmacht in  handen en kunnen van werkelijke invloed zijn hoe de nieuwe Tweede Kamer der Staten Generaal er uit gaat zien. Alle belangengroepen moeten zich daar tevens bewust van zijn. De macht is nu eenmaal aan de stemmende meerderheid en ruim 200.000 kiezers dat zijn heel wat zetels.

 

Rechtbank Arnhem geeft toe, keuringen UWV fictie. (gwz.19-10-2009).
Een cliŽnt van het UWV, met een zeer hoge graad van allergie, moet volgens het UWV gewoon kunnen werken. Voor haar zouden voldoende functies zijn om op te solliciteren. Deze vrouw heeft gesolliciteerd en natuurlijk per voorkomend geval nul op het rekest gekregen. Zij is al tientallen keren geopereerd en net voor de rechtszitting weer voor 4 weken opgenomen geweest in een ziekenhuis. Volgens het UWV kan zij gewoon aan het werk. De arbeidsplaats moet voor haar dusdanig worden ingericht dat cliŽnte geen last krijgt van allergische reacties. Zij kan objectief medisch aangetoond niet tegen parfum, noch vloerbedekking, noch toner van printers. En dat is nog maar een topje van de ijsberg van haar leiden. Ze is ze suikerpatiŽnt en wonden genezen slecht. Ook is ze astmatisch en een beperkte restcapaciteit aan longinhoud. Verder heeft ze tal van andere bewezen medische klachten meer.

Het UWV heeft uit haar wondermachine Ė CBBS- toch weer Ďgeschikteí functies te voorschijn weten te toveren. De enkelvoudige kamer van de rechtbank in Arnhem heeft nu aangegeven dat aan die wondermachine geloof moet worden gehecht. De rechter gaf hierbij duidelijk aan dat het in deze zaak weliswaar fictie betreft maar dat hij als rechter met die fictie moet werken. De rechter merkte tevens op; "Daarmee moet u niet hier zijn maar bij een andere instantie". (Lees "de Tweede Kamer der Staten Generaal").Na die opmerking zijn er enkele realiteiten bij de rechter naar voren gebracht over papieren fictie en de feitelijke werkelijkheid. Volgens verantwoordelijk minister Donner is het credo; ĎWerken naar vermogení. Het werkelijke dagelijks toegepaste credo bij het UWV en nu ook bij de rechtbank in Arnhem is; "Pas als u dood bent, kunt u aantonen dat u niet meer kunt werken".
Door de onfatsoenlijke handelswijze van het UWV Ė Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen Ė heeft een cliŽnt van JEEJAR zich al geprobeerd van het leven te beroven. Alleen door het optreden van de ambulancebroeders en het ziekenhuis leeft de betrokkene nog. Kabinet, Tweede Kamer, Rechter schande!!!!!!

 

7 oktober 2009. Meer over onrechtmatig handelen UWV.
Hieronder op 2-10-2009 is aangegeven wat een arbeidskundige allemaal aan onzin probeert toe te passen op UWV cliŽnten. Maar het wordt nog erger. Bestudering van het dossier brengt met zich mee dat een cliŽnt van het UWV is afgeschat en dus minder arbeidsongeschikt is verklaard zonder ook maar enig medisch onderzoek. En de hieronder genoemde arbeidskundige is in dat medische "gat" gesprongen. Helaas heeft de cliŽnt van het UWV zich ook in dit kader laten overbluffen en dus geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee zijn de rechten verkeken en daar gokt het UWV gewoon op. Welke beslissing u ook krijgt van het UWV ga altijd in bezwaar. Zie hieronder. MAAK ALTIJD BEZWAAR. In het hieronder genoemde geval wil de arbeidskundige de cliŽnt zelfs weer voor honderd procent aan het werk hebben, terwijl dat zelfde UWV heeft gezegd dat dat uit medische overwegingen niet kan. De arbeidskundigen van het UWV proberen het gewoon. Het zijn van een arbeidskundige is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich arbeidskundige noemen. Willen de echte arbeidskundigen zich hier aanmelden. Aanmelden bij:  info@jeejar.nl.

23-09-2009  Lopen met krukken en de scootmobiel nodig. Aan het werk zegt het UWV.
Het UWV en in het bijzonder de artsen van dit instituut worden steeds driester. Een cliŽnt van het UWV die krukken nodig heeft om zich te kunnen bewegen en een scootmobiel om zich buiten het huis te kunnen verplaatsen kan volgens de UWV arts nog gewoon bukken om iets op te rapen en kan ook nog gewoon aan het arbeidsproces deelnemen. De UWV arts gaat er dan blijkbaar van uit dat ťťn kruk weggelegd kan worden en dat de cliŽnt gewoon kan bukken om iets op te rapen. Dat is een constatering die goed is voor het arbeidsproces. Dus krukken aan de kant en per uur meerdere keren iets oprapen. Geen probleem, volgens de UWV arts. Misschien ook geen probleem om op de werkplek de scootmobiel te gebruiken om te verplaatsen. Daar zitten de werkgevers nu echt op te wachten. Binnenkort komen de eerste bedden binnen waarop de zieke patiŽnten in het bedrijf worden binnengereden om toch nog aan het werkproces te kunnen deelnemen.
Belachelijk. Natuurlijk is dat belachelijk. Het is net zo belachelijk dat iemand met krukken en scootmobiel gewoon moet kunnen werken volgens het UWV. Is dit fictie. Neen, het is een constatering van een UWV arts ten aanzien van een cliŽnt van JEEJAR.  Op naar de rechter.

16 september 2009. Regering verricht wonderen, wie in de WW zit kan niet meer ziek worden.
Minister Donner heeft weer iets nieuws uit zijn hoge hoed getoverd. Waarbij het gewoon om een ordinaire bezuinigingsmaatregel gaat. Nu is het nog zo dat indien iemand een WW uitkering krijgt en ziek wordt net als iedere normale werknemer in de Ziektewet terecht komt omdat hij of zij dan niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Maar de Minister Donner wil iets anders. Indien men in de WW zit en ziek wordt dan blijft de WW gewoon doorlopen en wordt er geen Ziektewetgeld uitgekeerd. Je zult maar een ernstige ziekte krijgen tijden de WW periode. Na de WW periode valt betrokkene dan in een enorm gat of komt hij of zij dan toch in aanmerking voor een Ziektewet uitkering. De Minister staat een hele vreemde constructie voor die niets anders kan worden gezien dan een bezuinigingsmaatregel met zeer verre gaande consequenties.
Gelukkig zullen een aantal sociale wetten hierop aangepast moeten worden en is het aan de Tweede Kamer om daar wat van te vinden. De Kamerfractie met het meest sociale hart zal zich tegen een dergelijk voornemen moeten uitspreken. Het gaat altijd nog om mensen en dat wordt nogal eens vergeten. De regering spreekt wel over de enorme gevolgen voor een werknemer en zijn gezin bij ontslag en dat daar rekening mee moet worden gehouden. Maar dan houdt het begrip van de regering ook onmiddellijk op. Eenmaal in de WW is er geen begrip meer voor de enorme sociale gevolgen. Laat staan dat er begrip is voor diegenen die ziek zijn. Dat mag blijkbaar in de huidige tijd niet meer.

26 september 2009. Jacht UWV op cliŽnten weer geopend.
Gezien de komende bezuinigingen zal het UWV waarschijnlijk weer de opdracht krijgen om haar dossiers nogmaals door te lichten en om cliŽnten er uit te halen die dan vervolgens toch weer geschikt worden geacht voor het verrichten van arbeid. De arbeidsmarkt die het komende jaar het grootste aantal werklozen zal boeken. Werkgevers kunnen dan putten uit een arbeid potentieel waar personen die gebreken hebben gewoon buiten vallen. De regering mag wel torenhoge subsidies aan werkgevers gaan verstrekken om dergelijke personen aan het werk te krijgen. Het oude gezegde was dat je van de wieg tot het graf een verzorging tegemoet kon zien. Thans is dat gezegde veranderd in: "van de wieg tot het graf aan het werk".

26 augustus 2009. Vechten tegen UWV begint bij de arts.
Ga derhalve nooit alleen naar een UWV arts maar neem iemand mee die de loop van het gesprek opschrijft zodat er geen misverstanden kunnen bestaan over wat er wel of niet is gezegd en of is gedaan.
De UWV arts moet zich houden aan de "Richtlijn Medische specialistische rapportage" die op 31 januari 2008 is vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). Dit betekent dat de arts alleen zaken mag opschrijven waarvoor hij heeft gestudeerd en in het BIG register is ingeschreven (Iedere arts moet zich laten inschrijven in het BIG register om als arts werkzaam te kunnen zijn. In dat register staat dan tevens welke medisch specialiteit die arts heeft). Dus een UWV arts die geen psychiater is mag in zijn rapport geen psychiatrische conclusies trekken en dat geldt eveneens voor alle andere specialismen. Een ieder weet ondertussen dat UWV artsen in hun rapportages doen alsof zij alle specialismen beheersen. Dit betekent dat een UWV arts zich behoorlijk dient te beperken en de echte specialisten zal moeten raadplegen waarbij de UWV arts niet mag afwijken van  het oordeel van de specialist.

24 juli 2009. In de aanval tegen het UWV.
Nu de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep en de politiek het volledig laten afweten rest er maar ťťn ding. In de aanval tegen het UWV. Iedereen die het niet eens is met een besluit van het UWV moet daartegen een bezwaarschrift indienen. Maar wat ook van belang is. Indien u het niet eens bent met een oordeel van een UWV arts dien dan een klacht in bij het medisch tuchtcollege. De adressen waar u moet zijn staan hierboven rechts vermeld.
Schroom niet. Als u een klacht wilt indienen hoeft u geen hoogdravende taal te gebruiken maar alleen aan te geven was die arts naar uw mening niet goed heeft gedaan. Het medisch tuchtcollege is dan verplicht om een onderzoek in te stellen. UWV artsen worden gestuurd door de directie van het UWV. Dat heeft met arts zijn niets meer te maken. En de eed die deze artsen ooit hebben afgelegd die zijn zij al lang vergeten.
En dan de arbeidskundigen. Dat is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich arbeidskundige noemen. Maar toch gaan de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep uit van de mening van iemand die daarvoor geen enkele opleiding behoeft te hebben gevolgd. Wat als een andere arbeidskundige van mening is dat het oordeel van de UWV arbeidskundige volstrekt onterecht is.
Het UWV speelt met de uitkeringsgerechtigden. Indien een UWV arts van mening is dat iemand arbeidsongeschikt is dan wordt door het UWV gewoon een nieuwe arts naar voren geschoven die een volledige andere mening is toegedaan. JEEJAR heeft de bewijzen in huis. De Socialistische Partij heeft in de afgelopen tijd zich druk gemaakt over de situatie, maar nu niets meer.

23 juli 2009.  Misselijkmakende handelingen van het UWV en de Rechtbanken gaan mee.
De macht van het UWV neemt hand over hand toe. Medische specialisten die op papier zetten dat hun patiŽnt medische problemen heeft worden ter zijde geschoven. Wat zegt namelijk het oppermachtige UWV. De medische specialist is geen arbeidskundige en dus kan de specialist niets zeggen over de cliŽnt ten opzichte van de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de medische specialisten hun rapportages moeten gaan aanvullen met extra informatie in welke omvang de door hem geconstateerde gebreken aanwezig zijn. Het UWV walst daar namelijk gewoon overheen. En de rechters die volgen de mening van het UWV. En dan nog het in de hemel geprezen CBBS van het UWV. Daar komen functies uit rollen die onvoorstelbaar zijn. De cliŽnten van het UWV die noodgedwongen een baan hebben geaccepteerd hebben nog nooit een door het CBBS naar voren gebrachte functie aanvaard.  Het CBBS van het UWV is een volstrekt corrupt systeem maar is door de rechterlijke macht tot heiligdom verheven. Daar kan niemand nog tegenaan. Alleen het parlement zou nog iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door een onderzoek te laten doen naar het CBBS.  JEEJAR biedt zich aan om de fouten aan dat systeem aan het daglicht te brengen en dat zijn er velen. Meer dan 200.000 cliŽnten moeten daarvan de gevolgen ondervinden en dat zijn heel wat kiezers.

1 juli 2009 UWV en de rechtsongelijkheid.
UWV artsen en UWV bezwarenartsen hebben blijkbaar het monopoly op objectiviteit.
Rechtbanken en zelfs de Centrale Raad van Beroep varen blind op het oordeel van UWV artsen. De mening van een huisarts van een UWV cliŽnt speelt geen rol. Waarom speelt de mening van een huisarts geen rol, omdat zowel het UWV als de rechters zeggen dat de huisarts bevooroordeeld is. De huisarts gaat nu eenmaal voor het belang van zijn patiŽnt. Maar wat doen die UWV artsen dan. Die gaan voor de opdracht en het oordeel van hun werkgever het UWV. Die UWV artsen zijn op geen enkel moment objectief. De UWV artsen hebben ťťn baas en die heeft richtlijnen gegeven. Het oordeel als arts wordt daarbij volledig gepasseerd. UWV artsen zouden in principe massaal moeten weglopen. Artsen worden geacht een objectief beeld te geven en te doen waarvoor zij ooit een eed hebben afgelegd. Daar behoren geen, van hogerhand opgelegde, richtlijnen bij.  Maar juist voor de UWV artsen bestaat alleen maar ťťn wereld. Hun arts zijn wordt daarmee volledig ter zijde geschoven. Die UWV artsen die ooit de eed als arts hebben afgelegd zouden zich moeten schamen en onmiddellijk afstand moeten nemen van de richtlijnen van het UWV. Wat nog erger is dat rechters verwijzen naar de zogenaamde objectieve beoordelingen van UWV artsen. Beoordelingen die niets meer met objectiviteit te maken hebben. Beoordelingen die van boven opgelegd worden. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep dat UWV artsen naar eer en geweten handelen is een gruwel van de werkelijkheid. In het kader van de rechtsgelijkheid moet een oordeel van een huisarts een zelfde gewicht worden toegekend. Tot op dit moment is dat niet het geval. Dat is goed voor een procedure naar het Europese Hof. De vraag die daarbij naar voren komt is of de ene arts meer is dan de andere arts. Dat heeft alles te maken met rechtsgelijkheid en artikel 1 van onze Grondwet en artikel 1 van het Europese Verdrag. Schande regering, schande Tweede Kamer, schande rechtbanken en Centrale Raad van Beroep.

18 juli 2009. UWV artsen niet objectief.
Vreemd is dat bij het oordeel over een ziektebeeld van iemand de mening van de huisarts niet als objectief wordt beschouwd. Nog veel vreemder is dat de mening van een UWV arts wel wordt geacht objectief te zijn. Beide artsen hebben de zelfde eed afgelegd. De huisartsen proberen die eed naar hun beste kunnen, weten en geweten na te leven. De UWV artsen weten al lang niet meer wat er in die eed staat. Maar waarom zou een oordeel van een UWV arts meer objectief zijn dan een oordeel van die van een huisarts. De rechtbanken en zelf de Centrale Raad van Beroep houden er een dergelijke redenering op na. Een dergelijk oordeel raakt kant nog wal. Of beiden worden niet als objectief beschouwd of beiden worden wel als objectief beschouwd. In het kader van de rechtsgelijkheid kan het niet zo zijn dat een huisarts als minder betrouwbaar wordt beschouwd dan een UWV arts. Die UWV arts die een werkgever heeft die richtlijnen uitgeeft dat cliŽnten arbeidsgeschikt MOETEN worden verklaard. Daar is niets objectiefs aan.
En het UWV die zegt de herkeuringen te hebben afgerond gaat gewoon door met nieuwe keuringen. CliŽnten die in de afgelopen twee jaar arbeidsongeschikt zijn verklaard worden nu weer opgeroepen om te worden gekeurd. En weer wijzen wij u op de truc die het UWV toepast. Hieronder staat daarover een en ander vermeld. In de herkeuringsfase zijn cliŽnten van het UWV volledig arbeidsongeschikt verklaard. Maar de UWV arts heeft toen in zijn rapportage gezegd dat er toch een rest capaciteit aanwezig is. Indien UWV cliŽnten tegen dat oordeel geen bezwaar hebben ingediend zullen zij daarop nu worden afgerekend. Opeens zijn er banen voor die cliŽnten. En dus wordt de uitkering gekort. En dus aan het werk. Welk werk ?? Dat is niet van belang.

16 juli 2009. UWV keuringen gaan gewoon door.
Het UWV heeft publiekelijk naar buiten gebracht dat de herkeuringen zijn afgerond. Daarmee wordt bedoeld dat de strengere keuringseisen op de honderdduizenden UWV  cliŽnten zijn losgelaten. Velen zijn nu volledig arbeidsgeschikt verklaard en volgens het UWV hebben velen ondertussen een nieuwe baan gevonden. In het kader van de huidige recessie natuurlijk een fabeltje. En diegenen die werk hebben gevonden is dat in overeenstemming met hetgeen het UWV als mogelijke baan naar voren heeft gebracht. Het UWV die altijd wel banen uit de computer weet te halen. Dat zijn geen werkelijke banen maar theoretische banen. Zo lust iedereen er nog wel een. Dus veel van de gezond verklaarde, voormalige UWV uitkeringsgerechtigden, zijn in de bijstand terecht gekomen of opgevangen door de eigen familie kring. Ziek zijn wordt door de handelswijze van het UWV meer beschouwd als het zijn van asociaal. In dat verdom hoekje is het nu al gestopt. Dus diegenen die ziek zijn moeten in een klein hoekje gaan zitten om zich niet te schamen over het probleem dat ze werkelijk hebben. En het UWV wijst dan nog even extra met het vingertje naar die mensen. Hoezo sociaal Nederland. En de keuringen van het UWV gaan gewoon door. Keer op keer worden UWV cliŽnten weer opgeroepen om te worden gekeurd. En of de rechter ze nu gelijk geeft of niet. Het almachtige UWV roept ze gewoon weer op om te worden gekeurd. En in het buitenland dan komt het UWV bij u langs. Aangezien de buitenlandse artsen blijkbaar niet worden vertrouwd. Maar is een UWV arts dan te vertrouwen met een dergelijke werkgever. Die UWV arts is ook niet objectief bezig. En de Rechtbanken in Nederland geloven ook nog die subjectieve kijk van die UWV artsen.

24 mei 2009. Volgens rechtbanken weten UWV artsen meer dan medische specialisten.
Vele UWV artsen leggen diagnoses van medische specialisten naast zich neer of schrijven daar zeer neerbuigend over. Tijdens veel rechtszaken blijkt dat de rechters meer oog hebben voor de mening van de UWV artsen dan voor de medische specialisten. De mening van een huisarts telt al helemaal niet mee. Maar wel die van de UWV artsen. Dat is de wereld op zijn kop aangezien deze artsen opdracht hebben gekregen om cliŽnten gewoon goed te keuren. De UWV artsen werken voor het UWV en zijn in geen enkel opzicht als objectief te beschouwen. Door de rechtbanken wordt deze subjectiviteit in veel gevallen beloond. Het moet toch zo zijn dat het oordeel van  medische specialisten, die een diagnose stellen na lang en gedegen onderzoek, toch boven het onderzoekje van een uurtje of korter van de UWV arts, dient te staan. Menig medisch specialist heeft wel een mening over de objectieve capaciteiten van de UWV artsen.

24 mei 2009. Voormalige UWV arts klapt uit de school.
Een voormalige UWV arts die jaren als keuringsarts heeft gewerkt van GAK, naar USZO, naar UWV, heeft ontslag genomen omdat hij zich niet meer als arts kon vinden in het geen hem door zijn werkgever werd opgedragen. Hij moest per week een percentage goedkeuringen scoren om geen problemen te krijgen met zijn werkgever. Hij werd hier feitelijk op afgerekend. Indien hij te weinig cliŽnten goedkeurde werd hij op matje geroepen. Tenslotte is de druppel over de rand van de emmer gelopen. De arts kon zich niet meer vinden in de aan hem opgedragen verplichtingen in verhouding met de eed die hij als arts heeft afgelegd. Hij heeft ontslag genomen. Binnenkort hier een deel van zijn verhaal.

17 maart 2009.  UWV maakt misbruik van macht en de niet oplettende politiek moet zich schamen.
Indien het UWV een besluit neemt waarmee een cliŽnt van het UWV het niet eens is dan kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend. Indien de beslissing op het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard dan kan daartegen beroep worden ingesteld bij de rechtbank en tenslotte staat nog de weg open naar de Centrale Raad van Beroep. De cliŽnt van het UWV moet alles binnen de termijnen doen. Het UWV hobbelt heel gemakkelijk over alle termijnen heen. Indien tenslotte de Centrale Raad van Beroep als hoogste rechter een negatief oordeel heeft geveld dan is het boek voor de cliŽnt, die volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard, ten aanzien van het UWV dicht en is er verder geen enkele mogelijkheid meer op daarop terug te komen.
Niet echter voor het UWV. Indien de Centrale Raad van Beroep een cliŽnt van het UWV in het gelijk heeft gesteld dan is wel dat ene boek dicht. maar het  UWV begint dan gewoon weer aan een nieuw boek. De cliŽnt wordt dan, binnen de kortst mogelijke tijd, weer uitgenodigd voor een  herkeuring en dan begint het circus gewoon weer van voren af aan. Met alle procedures van dien. En wordt het UWV dan weer door de rechter in het ongelijk gesteld dan gaat het UWV weer over tot een herkeuring. Indien een rechter heeft gesproken dan mag een cliŽnt van het UWV toch verwachten dat hij/zij minimaal 3 jaar met rust wordt gelaten. Door na een uitspraak van de rechter weer direct opnieuw te beginnen is misbruik maken van het recht. CliŽnten hebben na een uitspraak, waarbij zij volledige arbeidsgeschikt worden verklaard, helemaal niets meer behalve dan de weg naar de sociale dienst. Deze cliŽnten kunnen niet meer terugvallen op de WAO of WIA. De wijze van handelen van het UWV is te schandelijk voor woorden. Waarvoor hebben wij in  Nederland dan een rechtssysteem, om deze te ontduiken en vooral om aan het langste eind te kunnen trekken???  En dat alles met gemeenschapsgeld.

17 januari 2009. Voor het UWV zijn alle leeftijden gelijk.
Een mooi streven van het UWV dat alle personen tussen 16 en 65 jaar worden geacht op de zelfde wijze werkzaam te kunnen zijn. Echter bij het duiden van functies waar lopende band werk is vereist ziet dat er toch echt heel anders uit. Voor het UWV echter niet. Dus iemand van 60 jaar moet net zo snel aan de lopende band kunnen werken dan iemand van 25 jaar. In Duitsland, BelgiŽ, Frankrijk etc. zijn ze al lang van deze onbestaanbare situatie afgestapt en worden mensen ten opzichte van werk in categorie behorende bij die leeftijd ingedeeld. Deze realiteit is ook medisch objectief vastgesteld. Echter niet zo in Nederland. De realiteit bij de herkeuringen in het kader van de WAO en WIA wordt daarbij dan ook zeer veel geweld aan gedaan.

25 september 2008. Steungroep ME/CVS ook tegen UWV in actie over herkeuringen.
Zoals hieronder al is aangegeven is JEEJAR al een procedure begonnen tegen het UWV te Hengelo inzake het naleven van de motie Vendrik (lid van de Tweede Kamer). De minister heeft aangegeven er voor te zullen zorgen dat de motie door het UWV zal worden nageleefd en dat cliŽnten met ME/CVS, die eerder door het UWV zijn gekeurd, op nieuw in de gelegenheid moeten worden gesteld om op nieuw gekeurd te worden, maar dan wel op grond van andere inzichten ten aanzien van het ziektebeeld ME/CVS.
Voor nadere informatie kunt u doorlinken naar: www.steungroep.nl.

18 december 2008 Claim Beoordelings- en Borgingssysteem is subjectief.
Al sinds het invoeren van het CBBS systeem zijn er grote vragen over het toepassen daarvan van bij keuringen en herkeuringen door het UWV. Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep hebben zich hier al meerdere keren over gebogen. Het pleit schijnt beslecht te zijn door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat het CBBS nu betrouwbaar zou zijn.
Echter helaas voor de Centrale Raad van Beroep blijkt weer dat het systeem niet objectief is in het duiden van functies maar subjectief. Dat komt niet door het systeem op zich maar door diegenen die het systeem voeden en bevragen. Het systeem is een computer en dat is een dom ding. Data inkloppen is ťťn maar of die data die ingevoerd wordt juist is is een andere vraag. En een nog veel grotere vraag is de wijze waarop die data dan weer uit die computer wordt gehaald. Arbeidskundigen van het UWV delen een cliŽnt in in een bepaalde opleidingsklasse. Eťn stap hoger of lager in die klasse maakt al een enorm verschil met functies die naar voren komen. Maar wat indien in twee nagenoeg de zelfde zaken, waarvan ťťn betreffende de WIA uitkering en ťťn betreffende de Ziektewet, er bij ťťn cliŽnt er sprake is van het zelfde ziektebeeld en genoten opleiding maar er bij de beoordeling inzake de WIA er andere functies uit de computer komen rollen dan bij de beoordeling inzake de Ziektewet.
Hier kan geen enkele andere conclusie worden getrokken dan dat de arbeidskundigen de zogenaamde touwtjes in handen  hebben over het duiden van de functies, aangezien zij de computer bevragen en bij dat bevragen bepaalde vakjes in de computer aanklikken. Er wordt derhalve alleen gekeken naar categorie indelingen. Specifiek op de cliŽnt gericht is het CBBS totaal niet. In de beslissingen wordt dit dan keer op keer goedgepraat met dat er overleg is geweest tussen de arbeidskundige en de UWV arts. Er lopen thans weer nieuwe procedures tegen dit systeem.
Tevens geeft het UWV aan dat er bij de beoordeling sprake is van een "normaalwaarde" als basis waarop gekeurd wordt. Het UWV legt hierbij uit dat personen tussen 16 en 65 jaar, die plat gezegd, in hun goede doen zijn, op de zelfde wijze werkzaam kunnen zijn. In de ons omringende landen is men al lang van deze drogreden afgestapt. In feite heeft de Tweede Kamer ter zake de herkeuringen ook al een splitsing gemaakt in leeftijd echter gaat dit lang niet ver genoeg. En hier spelen mee opleiding, voormalig verrichte werkzaamheden, ziektebeeld etc. etc. Maar nee, voor het UWV is iedereen tussen 16 en 65 jaar gelijk. Onbestaanbaar.

12 oktober 2008. Trek uw recht nooit in. Blijf bij uw bezwaar of beroep.
Helaas zijn er cliŽnten van het UWV die opkomen tegen de besluitvorming van het UWV. Maar  in de procedure van het bezwaarschrift of bij het beroep bij de Rechtbank in een keer afstand doen van hun rechten. Veel vloeit voort uit angst om bij de bezwarencommissie te moeten verschijnen of zelfs bij de Rechtbank. Het niet durven aangaan van dit soort procedures nekt vele cliŽnten van het UWV die eigenlijk gewoon voor een uitkering in aanmerking komen. Hun angst is een zekere weg naar de Sociale Dienst van de gemeente. Iets wat zij niet verdienen.

10 september 2008 UWV wenst geen uitvoering te geven aan motie van Tweede Kamer.
De Tweede Kamer heeft op 29 juni 2005 de volgende motie aangenomen:
" verzoekt de regering zorg te dragen voor een brief aan alle keuringsartsen van het UWV (en door het UWV ingehuurde artsen) waarin duidelijk wordt dat bij de keuring volledig rekening gehouden moet worden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS en alle argumenten die hiermee strijdig zijn als oneigenlijk te bestempelen;
verzoekt de regering tevens alle herkeurde mensen met ME/CVS die met deze oneigenlijke argumenten zijn geconfronteerd en zelf graag een nieuw herkeuring bij het UWV wensen, daar de mogelijkheid toe te geven". Deze motie van de Tweede Kamer staat bekend als motie van het lid Vendrik (vergaderjaar 2004-2005 nrs. 30034/30118, nr 52).
De Minister heeft medegedeeld uitvoering te zullen geven aan deze motie. Het UWV als organisatie heeft daarvoor een soort beleid vastgesteld. Noch de motie noch het beleid worden naar ME/CVS patiŽnten uitgedragen. Deze patiŽnten moeten zelf maar ontdekken dat de mogelijkheid van herkeuring bestaat. Het UWV wijst dergelijke verzoeken om herkeuring echter ook gewoon af. In ťťn geval neemt JEEJAR nu, op  het verzoek van een cliŽnt, het initiatief om dit bij de desbetreffende UWV instantie aan de kaak te stellen en zo nodig rechterlijke stappen te ondernemen tegen het UWV.

Inspanningstest op ME-PatiŽnt toont aan dat er sprake is van een neerwaartse spiraal.
Een ME-PatiŽnt heeft, ondanks veel pijn, twee inspanningstesten op hem laten verrichten. Bij ME en CVS wordt nogal eens gesproken van luiheid en onvoldoende inzet om terug te komen naar een normale belasting van het lichaam. Het UWV is dan ook snel van mening dat ME/CVS patiŽnten gewoon aan het werk moeten.
Echter uit de inspanningstesten blijkt dat bij de tweede test op de volgende dat er sprake is van een negatief effect en daaruit een neerwaartse spiraal kan worden geconcludeerd. Trainen van het lichaam van een ME-patiŽnt heeft derhalve een averechtse werking.

                KLIK HIER VOOR HET COMMENTAAR VAN DE PATIňNT EN DE GRAFIEK DIE
                                    DOOR HEM AAN JEEJAR TER BESCHIKKING IS GESTELD.

8 juni 2008. Bewaar alle correspondentie van het UWV voor altijd en eeuwig.
Alles wat cliŽnten van het UWV van deze instantie krijgen toegezonden en vooral de besluiten tot toekenning van een uitkering en alles wat er bij hoort moeten worden bewaard om later als bewijs te kunnen dienen tegen dat zelfde UWV. Indien het UWV u weer wil goedkeuren is het van belang waarom het UWV u in het verleden heeft afgekeurd. Dus ALLES BEWAREN.

19 maart 2007 Amerikaans Center for Diseas Controle MS/CVS is een ziekte.
De Amerikaanse overheidsinstelling CDC heeft bij onderzoek vastgesteld dat het Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS) een ziekte is tengevolge van een aandoening aan de genen.  MS/CVS wordt door het UWV afgedaan als iets dat tussen "de oren" zit. Het Amerikaanse onderzoek heeft onomstotelijk vastgesteld dat er sprake is van een lichamelijk gebrek is.
Volgens het CDC is er sprake van een onweerlegbaar bewijs dat CVS een biologische aandoening is.

 

 

 Adressen medische
    tuchtcolleges

 

                        

                                                    

Onbetamelijke uitlatingen  van UWV artsen en      arbeidsdeskundigen


2007 bezwarenzitting:
"
Als je niets meer kunt dan liggen kun je nog altijd bedden gaan testen bij die Zweedse beddenfabrikant"

22 september 2014
UWV Goes:
"Alleen als u binnen vijf minuten niet meer weet wie je voor je hebt, word je afgekeurd."

september 2014.
U ligt niet in coma dus u kunt werken.

mei 2014.
De arts: "wij vragen niets
op bij specialisten, want
dat kost geld".

8 maart 2014.
Die arts maakte geen grapje toen hij zei dat deze iedereen moest goedkeuren die niet in het ziekenhuis of in gedwongen opname in een psychiatrisch instelling verbleef.

25 februari 2014
De arts die ik daarna zag, heeft mij tot op het bot vernederd en bleef maar tegen mij schreeuwen en tekeer gaan. 

Ziektewet arts: "dat bepaal ik zelf wel en dat beslis ik zelf, drie maanden Ziektewet is genoeg, aan het werk".

UWV Hengelo:
"Dan eet u al die pillen
  toch in ťťn keer op;
"Of u nu op uw werk dood  gaat of thuis, wat maakt  dat nu uit".

"Alleen als je terminaal bent of een hersenbloeding hebt gehad en dan je eigen naam niet meer weet, dan pas kun je afgekeurd worden"

U bent geboren met een afwijking? Dan kunt u geen aanspraak maken op een WIA uitkering. Dan had u maar niet moeten gaan werken."

Standaard opmerking:
"het zit tussen de oren en daar kunnen wij niets mee".

Een cliŽnt moest bij de verzekeringsarts komen. Hierbij moest hij schoenen en sokken uitdoen. Na het onderzoek kon de cliŽnt noch zijn sokken aan krijgen noch zijn schoenveters strikken. De arts stond er bij en keek er na en zond de cliŽnt, die zich als een zwerver voelde, weer de straat op. Met blote voeten in de schoenen waar van de veters niet gestrikt waren.

Als iemand kanker heeft en toch boodschappen kan doen dan kan hij/zij ook werken.

Wij moeten iedereen die nog iets kan doen goedkeuren.

CliŽnt tegen de UWV arts: "Ik weet niet meer wat ik nu nog moet of kan doen". Antwoord van de UWV arts: "Dan gaat u toch met een dominee praten".

Kind doodgeboren. Na twee weken belde de UWV arbeidskundige dat mevrouw wel weer aan het werk zou kunnen.

 


 

         UWV

   Uwv staat OFFICIEEL voor: Uitvoering Werknemersverzekeringen 
            
 
      vOLGENS DE nATIONALE oMBUDMAN IS HET uwv ER VOOR DE bURGER

 


 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres: JEEJAR
                    Postbus 815
                    7600 AV Almelo
Bezoekadres:
Terras 36 te Almelo
Telefoon:     0546-802635
Fax:              0546-802635
Telefoon:    0640920630

Mail: 
info@jeejar.nl

Of contact formulier