JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 6.4 Inwerkingtreding

 

 

 

 

 

1.   Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van afkondiging.

2.   De Algemene plaatselijke verordening voor het eerst vastgesteld bij raadsbesluit van .......... en nadien gewijzigd bij diverse raadsbesluiten, wordt ingetrokken op moment van inwerkingtreding van deze verordening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Dit artikel spreekt voor zich. In het volgende artikel 6.5 Overgangsbepaling worden de consequenties van overgang van de huidige naar de nieuwe APV geregeld.