JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 5.8.1 Gemeentewapen

 

                                                                                                                                            Volgende artikel
                                                                                                                                            Vorige artikel

 

 

 

Artikel 5.8.1 Gemeentewapen

Het is verboden zonder vergunning van het college het gemeentewapen te voeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Dit artikel is opgenomen om het ongewenst gebruik van het gemeentewapen te kunnen bestrijden.