JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 5.7.2 Verwijdering e.d. aanduidingen

    Home                                                                                                               Volgende artikel
                                                                                                                                            Vorige artikel

 

 

 

 

1.   Het is verboden enige aanduiding als bedoeld in artikel 5.7.1, eerste lid, te verwijderen, wijzigen, beschadigen, verplaatsen of onleesbaar te maken.

2.   Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op gedragingen voor zover in de bescherming van de door dit verbod beschermde belangen reeds wordt voorzien bij of krachtens het Wetboek van Strafrecht.

3.  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor de rechthebbende op een
     bouwwerk die met inachtneming van het door het college vastgestelde
     huisnummer die aanduiding hiervan in afwijkende vorm wenst aan te
     brengen. Het college kan ter zake regels stellen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Dit artikel regelt de handhaafbaarheid van het vorige artikel 5.7.1.

In lid 3 wordt ruimte geboden voor een eigen inbreng voor rechthebbenden t.a.v. het aanbrengen van huisnummers.

Commentaar JEEJAR is overeenkomstig vorige artikel. Onverbindend.