JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 5.7.1 Gedoogplicht aanduidingen

    Home
                                                                                                                                         Volgende artikel
                                                                                                                                        .Vorige artikel

 

 

 

 

 

 

1.   De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk, vanwege een overeenkomstig de aanwijzingen van het college, straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, huisnummers en wijkaanduidingen, worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

2.   Het college geeft tevoren schriftelijke kennis aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid van zijn voornemen over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder betrepen, huisnummers en wijkaanduidingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In dit artikel wordt de gemeente de mogelijkheid geboden om straatnaamborden e.d. aan te brengen op of aan bouwwerken.

In lid 2 is de te volgen procedure hiervoor aangegeven.
 

Commentaar
Over dit artikel kan jeejar maar één ding zeggen. Onverbindend.
Dit artikel maakt een inbreuk op het eigendomsrecht. Het gaat de gemeente niet aan en laat staan bij een gemeentelijke verordening, om zaken aan iemands eigendom te bevestigen. De gemeenten zijn hier zich wel van bewust. Dit blijkt ook uit het feit dat straatnaam borden op aparte borden op straat worden neergezet of aan lantaarnpalen worden bevestigd. Dit geldt ook voor de zogenaamde brandweerbordjes. Ook in veel brandbeveiligingsverordeningen staat deze zogenaamde gedoogplicht.
Om kort te zijn u hoeft niets te gedogen en kunt de gemeente aanspreken op de schade die zij aanricht door gaten in uw eigendom te boren.