JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 5.1.12 Onbeheerd achterlaten van fiets of bromfiets

 

 

 

 

 

Het is verboden een fiets of bromfiets, al dan niet voor onmiddellijk gebruik geschikt, langer dan vier weken onbeheerd in of op een door het college aangewezen zone, ruimte of plaats achter te laten.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In dit artikel wordt - aansluitend op artikel 5.1.11 - een aanvullende mogelijkheid geboden om (brom) fietsen, die langer dan vier weken ombeheerd zijn achtergelaten, te verwijderen.

Ook hier moet echter wel aanwijzing van de ruimte plaatsvinden, waar dit verboden is.