JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 4.1.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 

 

 

 

 

1.   Het is een horeca-inrichting toegestaan maximaal twaalf incidentele festiviteiten per
      kalenderjaar te houden waarbij de voorschriften 2.1. tot en met 2.6.uit de bijlage van het
      Besluit (genoemd in artikel4.1.1) niet van toepassing zijn.
2.   De houder van een horeca-inrichting die voornemens is een incidentele festiviteit te
      houden is verplicht te minste zes weken voor de festiviteit bij de burgemeester een
      verzoek in te dienen.
 

 

 

 

 

 

Toelichting

volgt