JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 4.1.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 

 

 

 

 

1.    De voorschriften 2.1 tot en met 2.6 uit het Besluit (genoemd in artikel 4.1.1) gelden niet
      op ten hoogste twaalf, nader door de burgemeester ten behoeve van collectieve
      festiviteiten aan te wijzen dagen of dagdelen per kalenderjaar
2.   In een aanwijzing als in het eerste lid bedoeld, kan door de burgemeester worden
      bepaald, dat de voorschriften 2.1 tot en met 2.6 uit bijlage I van het Besluit niet gelden
      voor de gehele gemeente of een deel daarvan
3.   De burgemeester kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien
      was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid
      aanwijzen.

 

 

 

 

 

 

Toelichting

volgt