JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 4.1.1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.  Besluit: het Besluit  horecabedrijven milieubeheer
b.  horeca-inrichting: horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van het Besluit en als bedoeld in
     artikel 1 van de Drank- en Horecawet onder inrichting;
c.  houder van een horeca inrichting: degene die als ondernemer en/of leidinggevende of
     anderszins een horeca-inrichting drijft;
d.  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal horeca-inrichtingen
     is verbonden, zoals Koninginnedag, kermis etc.;
e.  incidentele festiviteit: festiviteit die binnen wordt gehouden, zoals het ten gehore laten brengen
     van live-muziek en gebonden is aan één horeca-inrichting met uitzondering van die inrichtingen
     waarop een milieuvergunning rust waarbij het ten gehore brengen van live-muziek is toegestaan.