JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.7.2 Verzamelingen van personen in verband met drugs

 

 

 

 

 

1.     Het is verboden op of aan wegen, die door de burgemeester zijn aangewezen indien de openbare orde dat in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, naar zijn oordeel noodzakelijk maakt, aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen.

2.   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet als de verzameling personen geen verband houdt met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

3.   Een ieder, die zich bevindt in een verzameling van personen als in het eerste lid bedoeld, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door deze aangewezen richting te verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Met behulp van artikel 2.7.2 kan de burgemeester gericht optreden om – zonodig – bepaalde straten of delen van straten in het dorp vrij te maken van het zogenaamde drugstoerisme. Dit “toerisme” geschiedt veelal groepsgewijs. Desondanks kan niet echt worden gesproken van een reguliere “samenscholing” zoals bedoeld in artikel 2.1.1.1 van de APV.

Daarom is voor deze vorm van overlast een speciale bepaling geredigeerd. Aangezien de maatregel van de burgemeester nogal ingrijpend van aard is – bedoeld om “de loop eruit te halen”-  zal de maatregel een tijdelijk karakter moeten hebben. Het tweede lid verklaart het in het eerste lid opgenomen verbod niet van toepassing, indien de verzameling van personen geen verband houdt met drugs. De politie zal dat in het concrete geval moeten beoordelen op basis van ervaring en concrete omstandigheden, zoals het aanspreken van voorbijgangers, het waarnemen van transacties, het ruziën tussen aanbieders en afnemers etc.