JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.6A.7 Toepasselijkheid

 

 

 

 

 

Deze afdeling is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Dit artikel voorkomt dat de regeling onverbindend moet worden verklaard in verband met het in strijd zijn met een hogere regelgeving. Hoewel deze bepaling met name het doel heeft om de openbare orde te beschermen in de ruimste zin van het woord en dus een ander doel heeft dan hogere wetgeving wordt door dit artikel voorkomen dat er een discussie ontstaat.