JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.6A.4 Bij zich hebben van carbid

 

 

 

 

 

1.       Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere
          dagen dan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari
          tussen 00.00 en 02.00 uur.
2.       Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan
          wie carbid is afgeleverd, gedurende de tijd die nodig is om thuis te
          komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid
          nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting