JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.7a Skaten

 

 

 

 

 

1.  Onder skaten wordt in dit artikel verstaan: het zich voortbewegen
     op rolschaatsen, rollerskates,skates, skeelers, skateboarden en
     vergelijkbare voorwerpen.
2.  Het college van burgemeester en wethouders kan wegen of
     weggedeelten aanwijzen, waar het skaten naar haar oordeel:
     a. schade kan veroorzaken aan die plaatsen of aan de in de nabijheid
         van die plaatsen gelegen gebouwen of andere zaken en / of
     b. voor de weggebruikers of voor de gebruikers van de in de nabijheid
         van die plaatsen gelegen gebouwen gevaarlijk of hinderlijk kan zijn.
3.  Het is verboden om op de in lid 2 aangewezen plaatsen te skaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Het skaten op allerlei plaatsen kan ergernis wekken. Het college kan plaatsen aanwijzen die onder dit artikel vallen. Door de aanwijzing, die gepubliceerd moet worden, wordt het verboden om op de plaatsen te skaten. De politie kan dan verbaliserend optreden.