JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.5 Betreden van plantsoenen e.d.

 

 

 

 

 

1.      Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

2.   Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In de model APV staat dat deze bepaling voor zich spreekt. De vraag is of er op zich nog sprake is enige controle op dit verbod en of dit verbod wel op een dusdanige wijze onder het publiek bekend is dat het gehandhaafd kan worden. Veel parken en bijbehorend groen gelden als speelveld. Als niet bij alle velden etc.exact is aangegeven wat er wel of niet mag is handhaven een onmogelijkheid geworden. De gemeente moet voor rechtszekerheid zorgen voor haar burgers. Er mag geen sprake zijn van enige twijfel. Dit artikel roept juist een dergelijke twijfel op.