JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.21 Nachtvissen

 

 

 

 

 

1.   Het is verboden tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor
      zonsopgang te vissen in de binnen de bebouwde kom gelegen,
      openbare wateren.
2.   Het college kan openbare wateren aanwijzen waarvoor het verbod
      niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen in het belang
      van het voorkomen en beperken van overlast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een algemeen overlast bepaling die moet voorkomen dat het nachtelijk vissen voor overlast zorgt. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere invulling aan het hier gestelde geven.