JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.19a Hinder door dieren

 

 

 

 

 

1.      De rechthebbende op een of meer dieren is verplicht er voor te zorgen dat geen van die dieren hinder veroorzaakt door het maken van geluid, stank enzovoort.

2.   Het in lid 1 van dit artikel geldt niet voor zover op de Wet Milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.
 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Het gaat hier om geluidshinder, stankhinder enzovoorts door hobby (niet bedrijfsmatige) activiteiten die niet onder de Wet milieubeheer vallen.

Blaffende honden en kraaiende hanen kunnen voor de omgeving een obsessie zijn. Anderzijds heeft de rechthebbende op een dier slechts beperkte mogelijkheden om alle hinder te voorkomen.

De gekozen redactie wordt als een redelijk compromis beschouwd. Aan de rechthebbende wordt een zorgplicht opgelegd. Hoe hij zich van die verplichting kwijt, is zijn zaak. Desnoods gaat hij een keer extra met de hond wandelen of verkoopt hij in het andere geval de hanen.