JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.4.12 Overlast van fiets of bromfiets op markt‑ en kermisterrein e.d.

 

 

 

 

 

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Op grond van het RVV 1990 kunnen bepaalde categorieŽn weggebruikers van bepaalde wegen worden geweerd. De achtergrond daarvan is het verkeersbelang, hetzij de verkeersveiligheid of de vrijheid van het (andere) verkeer. Dat moet op de in het reglement voorgeschreven wijze ter kennis van de weggebruiker worden gebracht.

Er kunnen echter andere motieven zijn om bepaalde categorieŽn weggebruikers te weren. Hier is een verbod opgenomen om de fiets of de bromfiets mee te voeren op terreinen, waar onder meer markt wordt gehouden, als dat marktterrein door het college is aangewezen als een voor fietsen en bromfietsen verboden terrein gedurende die tijd.

In de mensenmenigte is een fiets hinderlijk. Regenjassen worden besmeurd, nylonkousen sneuvelen.

Het verbod moet wel aan de bezoekers van het terrein worden kenbaar gemaakt.

Ook hier zal de gemeente ruim aandacht moeten geven aan publiciteit alvorens dit artikel toe te passen. Daarnaast ontbeert dit artikel de mogelijkheid om ontheffing van het verbod te verlenen. Dus ook personen die slecht ter been zijn zullen aan het gestelde moeten voldoen. Het artikel dient derhalve dan in feite te worden aangepast.
Vreemd hierbij is dat in deze APV geen bepalingen betreffende de markt zijn opgenomen, maar in dit artikel de markt op zich wel wordt genoemd. Het verdient de aanbeveling een afzonderlijke bepalingen betreffende de markt in de marktverordening op te nemen.