JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.6.8 Vallende voorwerpen

 

 

 

 

 

Het is verboden aan een weg of enig deel van een bouwwerk een voorwerp te hebben dat niet deugdelijk beveiligd is tegen neervallen op de weg.

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Jurisprudentie

Het college kon zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de dekzeilen op het pand van appellante, gezien de zeer slechte staat waarin ze verkeerden, de wijze waarop ze aan het dak waren vastgemaakt en het onstuimige weer van die dag, niet deugdelijk beveiligd waren tegen neervallen op de weg en dat aan het gevaar dat de dekzeilen opleverden zo spoedig mogelijk een einde moest komen. Spoedeisendheid bestuursdwang. Telefonische waarschuwing om een eind te maken aan de gevaarzetting. ABRS 09-01-2001, AB 2001, 207.

Ook hier speel weer de aansprakelijkheid in het kader van onrechtmatige daad die uit het Burgerlijk Wetboek voortvloeit. Een gewaarschuwde burger die nalaat maatregelen te nemen dat zijn zaken op de weg terecht komen kan dan ook door een ieder civiel rechtelijke op de schade worden aangesproken.