JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.6.4 Openen straatkolken e.d.

 

 

 

 

 

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of enigerlei andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

 

 

Toelichting

Deze bepaling spreekt voor zich.
Bij langdurige warme periodes wil het nog wel eens voorkomen dat burgers brandkranen open zetten. Hierdoor wordt een grote hoeveelheid normaal drinkwater verspild een kostbaar goed in deze tijd. Medewerkers van Vitens de waterleidingmaatschappij die in Almelo het beheer zetten periodiek volgens een vast schema de brandkranen open om te spuiten. Bij dit geprogrammeerd spuien is het doel om het drinkwater schoon te houden. Nodeloos verspillen zonder doel is dan ook een heel ander verhaal.
Daarnaast wil het nog wel eens voorkomen dat personen deksels van straatkolken verwijderen. In Almelo heeft een dergelijke vorm van bewust vandalisme er toe geleid dat de deksels van straatkolken zijn vastgezet en alleen met gereedschap kunnen worden geopend. De daders die de deksels verwijderen moeten er zich wel bewust van zijn dat zij, bij mogelijke schade door open straatkolken, zij op grond van 162 van het Burgerlijk Wetboek direct aansprakelijk kunnen worden gesteld.