JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.6.1b Brengen van sneeuw en ijs naar de weg

 

 

 

 

 

        Het is verboden sneeuw en ijs afkomstig van gebouwen, erven of terreinen naar de
  weg over te brengen,

 

 

 

 

Toelichting

Een op zich duidelijke artikel. Echter ook hier gaat het eerder gestelde op dat indien gemeenten de burger verplichten om regenwater op de weg te laten afvloeien er bij vorst sprake is van conflicterende situaties.