JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.4.1a Kermis, circus en andere vertoning

 

 

 

 

 

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester op een voor het publiek toegankelijke plaats op of aan de weg:
1.       een kermis te houden;
2.       een circusvoorstelling te houden;
3.       voor publiek een andere vertoning te geven, niet zijnde een betoging als bedoeld
       in artikel 2.1.2.2 of een activiteit als bedoeld in artikel 2.1.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In het belang van de openbare orde, de verkeersveiligheid en de overlast voor omwonenden is het noodzakelijk een vergunning te eisen voor een kermis, een circus of een andere vertoning.

In de vergunning kunnen naar de aard van de vertoning ook voorschriften worden gegeven in het belang van de veiligheid van de toeschouwers. Hierbij is te denken aan een show met wilde dieren in een circus of het zogenaamd steilewand rijden.