JEE

        DURA  LEX

       JURIDISCH ADMINISTRATIEF RECHT

Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens

 

 

 

 

 

1.       De kennisgeving bevat:
a.
       naam en adres van degene die de betoging houdt;
b.
       het doel van de betoging;
c.
       de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang
          en van beŽindiging;
d.
       de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van beŽindiging;
e.
       voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f.
        maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een
          regelmatig verloop te bevorderen.

Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

De onder a tot en met f genoemde onderdelen van de kennisgeving zijn essentieel voor de beoordeling door de burgemeester. Eventueel kan hiervoor een formulier worden vastgesteld. Indien de burgemeester een dergelijk formulier vast stelt zal hij hiervan kennis moeten geven door het plaatsing van het besluit in een huis aan huis blad.